SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Frigo Pak Gıda Hisse Senedi | FRIGO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,19 19,63 10,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 4,3 4,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Frigo Pak Gıda
Kuruluş 14.02.1984
Faal Alanı Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze üretimi,ihracatı,meyve suyu imalatı ve ticareti.
Telefon (0216)3024023
Faks (0216)3025170
Adres Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. No:24F F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,831,5
Ödenmiş Sermaye6,06,0
Net Kâr2,311,4

Cari Değerler

F/K 9,8
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 2,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 117,8 mnTL
Net Borç 8,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,75 8,39 20,43 51,47
USD 8,91 8,39 19,38 31,56
Göreceli 9,84 7,38 12,47 49,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FRIGO0,000,00000,000,00 0 A/D
FRIGO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.804.82152.697.41727.210.80633.531.938
Nakit ve Nakit Benzerleri5.681.4981.298.5894.402.3454.965.059
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.299.0725.140.1463.608.3877.172.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.685.1475.205.0033.746.8003.400.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.827.03838.176.10013.760.59216.791.912
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.312.0662.877.5791.692.6821.201.994
(Ara Toplam)55.804.82152.697.41727.210.80633.531.938
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.369.15635.894.81636.143.53535.187.818
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.67474.53471.04972.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.878.5352.131.7571.956.8052.087.253
Maddi Duran Varlıklar33.364.66933.668.25234.012.39032.727.835
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.03319.86222.69113.355
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar27.24541180.600287.136
TOPLAM VARLIKLAR91.173.97788.592.23363.354.34168.719.756
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler37.989.53437.229.57015.584.82820.941.123
Finansal Borçlar3.268.1752.209.1342.048.3203.050.642
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.704.68124.112.9194.193.1325.355.831
Diğer Borçlar661.34698.85750.13629.700
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.241.1857.670.0568.040.84911.230.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları337.316306.540256.611282.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler776.8312.832.064995.780992.714
(Ara Toplam)37.989.53437.229.57015.584.82820.941.123
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.353.47419.863.31619.408.70621.557.362
Finansal Borçlar11.233.07112.300.83911.653.05012.953.496
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.699.5433.480.6223.714.2994.475.975
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.787.4812.584.3971.896.2591.888.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.633.3791.497.4582.145.0982.238.928
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.830.96931.499.34728.360.80726.221.271
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.830.96931.499.34728.360.80726.221.271
Ödenmiş Sermaye6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.67226.67226.67226.672
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.528.609-3.903.776-3.903.776-3.903.776
Dönem Net Kar/Zararı2.331.62211.432.3857.835.0705.695.534
Diğer Özsermaye Kalemleri17.944.06617.944.06618.402.84118.402.841
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR91.173.97788.592.23363.354.34168.719.756
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri30.309.54381.203.47260.388.12947.124.246
Satışların Maliyeti (-)-22.546.465-58.715.876-44.552.236-33.742.237
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.763.07822.487.59615.835.89313.382.009
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.763.07822.487.59615.835.89313.382.009
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-510.594-876.099-691.638-582.140
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.800.016-5.231.009-3.745.167-2.590.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.232.6123.816.1892.404.5361.785.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-816.958-3.874.040-3.624.280-2.593.681
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.868.12216.322.63710.179.3449.401.816
Net Faaliyet Kar/Zararı5.452.46816.380.48811.399.08810.209.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler09.9019.9019.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.868.12216.332.53810.189.2459.411.717
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.790.381-5.586.761-2.638.786-3.906.964
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler09.9019.9019.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.077.74110.745.7777.550.4595.504.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-746.119686.608284.611190.781
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-610.198000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-135.921686.608284.611190.781
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.331.62211.432.3857.835.0705.695.534
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.331.62211.432.3857.835.0705.695.534
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.331.62211.432.3857.835.0705.695.534
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri674.5992.674.0921.839.9171.328.850
Kıdem Tazminatı351.8571.267.884651.951472.901
Finansman Giderleri-2.790.381-5.586.761-2.638.786-3.906.964
Yurtiçi Satışlar861.6393.883.1693.434.3041.706.076
Yurtdışı Satışlar28.980.72876.375.82156.731.60145.108.171
Net Yabancı Para Pozisyonu-34.482.168-32.213.625-19.525.515-22.686.564
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-34.482.168-32.213.625-19.525.515-22.686.564
Net YPP (Hedge Dahil)-34.482.168-32.213.625-19.525.515-22.686.564

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FRIGO 19,6 9,8 6,4 1,4 3,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FRIGO 19,63 2,10 2,27 16,93 0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi