SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 100.237 100.339 -0,10
VIOP 124.071 124.155 -0,07
USD/TRY 5,7402 5,7428 -0,05
BIST BANKS 141.544 141.608 -0,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.468 12.458 0,08
ALTIN 1.514,30 1.516,94 -0,17
BRENT 65,00 64,63 0,57

 Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,18 6,34 2,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,5 8,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,175,0
Ödenmiş Sermaye60,560,5
Net Kâr-2,5-2,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 23,3
PD/DD 5,0
FD/Satışlar 4,8
Yabancı Oranı (%) 1,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 1,2
Piyasa Değeri 367,1 mnTL
Net Borç 31,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,88 -1,30 4,66 377,95
USD 2,88 -1,64 5,03 343,57
Göreceli 2,98 1,49 -0,27 335,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT0,290,01731,731,47 1.048.722 13
FORMT0,290,01731,731,471.048.72213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar133.706.216134.856.304145.101.213152.837.622
Nakit ve Nakit Benzerleri20.737.8939.419.8576.522.5667.221.038
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar54.212.21983.146.863103.556.876103.668.280
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.325.6008.100.3986.623.1756.149.751
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar21.252.74122.219.01619.379.48022.938.532
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.177.76311.970.1709.019.11612.860.021
(Ara Toplam)133.706.216134.856.304145.101.213152.837.622
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.206.53417.529.32117.085.94316.728.808
Ticari Alacaklar55.0000065.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.351.619000
Maddi Duran Varlıklar7.076.7829.295.9446.842.7867.216.811
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.851.6503.996.3074.139.3744.177.941
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.466.6732.832.2602.848.0223.073.842
Diğer Duran Varlıklar4.8104.8101.855.761795.214
TOPLAM VARLIKLAR155.912.750152.385.625162.187.156169.566.430
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler68.796.57162.186.88872.421.57583.710.123
Finansal Borçlar40.665.59130.495.81544.571.59146.104.894
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.328.43426.999.15323.258.36933.304.342
Diğer Borçlar1.173.740159.336227.415295.493
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.360.7962.491.8792.444.0560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00110.9120
Borç Karşılıkları2.268.010814.287686.131945.096
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler01.226.4181.123.1013.060.298
(Ara Toplam)68.796.57162.186.88872.421.57583.710.123
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.016.69415.187.53612.112.43716.286.652
Finansal Borçlar11.822.78414.223.40610.463.94214.594.293
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar346.348583.188931.262933.887
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar525.465000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü322.097000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0380.942717.233758.472
Özkaynaklar74.099.48575.011.20177.653.14469.569.655
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.099.48575.011.20177.653.14469.569.655
Ödenmiş Sermaye60.479.94160.479.94160.479.94117.279.983
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00039.866.232
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler919.999864.818864.8185.838.687
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.859.13516.962.7608.906.1939.245.188
Dönem Net Kar/Zararı-2.481.218-2.757.2648.056.5672.639.818
Diğer Özsermaye Kalemleri-678.372-539.054-654.375-5.300.253
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR155.912.750152.385.625162.187.156169.566.430
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.527.18612.208.623102.735.13173.458.763
Satışların Maliyeti (-)-20.004.683-8.562.413-71.991.680-50.715.027
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.522.5033.646.21030.743.45122.743.736
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.522.5033.646.21030.743.45122.743.736
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.856.873-1.180.519-2.048.237-1.369.841
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.665.143-1.950.655-9.026.474-8.595.223
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-324.772-124.471-201.5740
Diğer Faaliyet Gelirleri1.289.467794.39710.493.2528.056.876
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.206.543-1.080.943-4.269.067-2.128.591
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.758.639104.01925.691.35118.706.957
Net Faaliyet Kar/Zararı2.675.715390.56519.467.16612.778.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.8560241.589191.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-17.979-17.979
Diğer Gelir ve Giderler-782.428000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.981.067104.01925.914.9610
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler488.676247.2343.931.7341.381.844
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.240.747-3.125.281-20.676.790-17.472.712
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-777.5720223.610173.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.771.004-2.774.0289.169.9052.789.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)289.78616.764-1.113.338-150.029
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-863.258-207.767
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)289.78616.764-250.08057.738
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.481.218-2.757.2648.056.5672.639.818
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.481.218-2.757.2648.056.5672.639.818
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.481.218-2.757.2648.056.5672.639.818
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.996.4031.017.3522.747.0942.038.990
Kıdem Tazminatı140.25020.907-268.582-50.221
Finansman Giderleri-5.240.747-3.125.281-20.676.790-17.472.712
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.666.236-17.563.881-14.945.223-6.129.384
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.666.236-17.563.8816.597.868-6.129.384
Net YPP (Hedge Dahil)-8.666.236-17.563.8816.597.868-6.129.384
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 6,1 A/D 23,3 4,8 5,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 6,07 0,79 1,14 35,21 1,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi