SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.402 88.059 1,52
VIOP 106.744 105.354 1,32
USD/TRY 6,5538 6,5755 -0,33
BIST BANKS 117.837 115.886 1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
GOLD 1.607,35 1.621,49 -0,87
BRENT 26,94 26,42 1,97

 Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,7 3,1 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,9 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,174,4
Ödenmiş Sermaye76,076,0
Net Kâr-18,3-2,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 4,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 152,0 mnTL
Net Borç 38,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 14,29 -9,09 -33,33
USD -1,22 15,51 -13,13 -39,25
Göreceli 0,07 9,34 9,42 -13,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar118.586.833127.658.690133.706.216134.856.304
Nakit ve Nakit Benzerleri15.039.94616.383.54320.737.8939.419.857
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar63.777.29855.133.70354.212.21983.146.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.131.28422.285.89028.325.6008.100.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.379.34424.454.65021.252.74122.219.016
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.258.9619.400.9049.177.76311.970.170
(Ara Toplam)118.586.833127.658.690133.706.216134.856.304
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.224.50422.511.56322.206.53417.529.321
Ticari Alacaklar0055.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.686.9716.019.2976.351.6190
Maddi Duran Varlıklar10.864.7508.479.9137.076.7829.295.944
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.813.9542.906.3623.851.6503.996.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.118.2973.701.1813.466.6732.832.260
Diğer Duran Varlıklar1.340.5324.8104.8104.810
TOPLAM VARLIKLAR148.811.337150.170.253155.912.750152.385.625
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler71.821.69564.081.06668.796.57162.186.888
Finansal Borçlar34.978.36835.330.44840.665.59130.495.815
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.695.87321.529.99822.328.43426.999.153
Diğer Borçlar23.179948.3951.173.740159.336
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.138.2353.760.1512.360.7962.491.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38.60174.41800
Borç Karşılıkları2.947.4392.437.6562.268.010814.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0001.226.418
(Ara Toplam)71.821.69564.081.06668.796.57162.186.888
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.853.52611.722.18513.016.69415.187.536
Finansal Borçlar18.239.69810.947.17811.822.78414.223.406
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00346.348583.188
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar613.828523.129525.4650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0251.878322.0970
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000380.942
Özkaynaklar58.136.11674.367.00274.099.48575.011.201
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.136.11674.367.00274.099.48575.011.201
Ödenmiş Sermaye76.000.00076.000.00060.479.94160.479.941
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler919.999919.999919.999864.818
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları339.076339.07615.859.13516.962.760
Dönem Net Kar/Zararı-18.341.792-2.178.446-2.481.218-2.757.264
Diğer Özsermaye Kalemleri-781.167-713.627-678.372-539.054
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR148.811.337150.170.253155.912.750152.385.625
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri80.797.06350.295.79329.527.18612.208.623
Satışların Maliyeti (-)-60.118.427-34.951.015-20.004.683-8.562.413
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.678.63615.344.7789.522.5033.646.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.678.63615.344.7789.522.5033.646.210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.877.720-2.219.690-1.856.873-1.180.519
Genel Yönetim Giderleri (-)-26.991.954-6.143.341-4.665.143-1.950.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-674.145-519.541-324.772-124.471
Diğer Faaliyet Gelirleri2.660.9802.378.7891.289.467794.397
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.748.527-1.992.782-1.206.543-1.080.943
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.952.7306.848.2132.758.639104.019
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.865.1836.462.2062.675.715390.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.2284.8564.8560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-2.143.209-1.322.758-782.4280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-11.895.7115.530.3111.981.067104.019
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler638.586668.817488.676247.234
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.142.353-8.887.725-5.240.747-3.125.281
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.942.981-1.317.902-777.5720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.399.478-2.688.597-2.771.004-2.774.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.057.686510.151289.78616.764
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-176.828-74.41800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.234.514584.569289.78616.764
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-18.341.792-2.178.446-2.481.218-2.757.264
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-18.341.792-2.178.446-2.481.218-2.757.264
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-18.341.792-2.178.446-2.481.218-2.757.264
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.063.2033.226.3301.996.4031.017.352
Kıdem Tazminatı130.103124.796140.25020.907
Finansman Giderleri-12.142.353-8.887.725-5.240.747-3.125.281
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.202.757-1.880.519-8.666.236-17.563.881
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.202.757-1.880.518-8.666.236-17.563.881
Net YPP (Hedge Dahil)-9.202.757-1.880.518-8.666.236-17.563.881

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 2,0 A/D A/D 2,4 2,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 2,00 4,15 4,15 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi