SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 116.744 115.315 1,24
VIOP 133.990 132.481 1,14
USD/TRY 6,8549 6,8470 0,12
BIST BANKA 132.239 130.775 1,12
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.261 12.311 -0,41
ALTIN 1.771,95 1.770,25 0,10
BRENT 42,31 42,03 0,67

 Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 4,9 2,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 22,9 22,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,858,1
Ödenmiş Sermaye76,076,0
Net Kâr-2,4-18,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 3,99
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 243,2 mnTL
Net Borç 33,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,43 -31,77 6,67
USD 0,00 -6,43 -32,07 -7,48
Göreceli 1,05 -7,14 -37,56 5,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar125.509.585118.586.833127.658.690133.706.216
Nakit ve Nakit Benzerleri23.164.03415.039.94616.383.54320.737.893
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar51.634.98463.777.29855.133.70354.212.219
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.374.9815.131.28422.285.89028.325.600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.466.93125.379.34424.454.65021.252.741
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.868.6559.258.9619.400.9049.177.763
(Ara Toplam)125.509.585118.586.833127.658.690133.706.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.604.50930.224.50422.511.56322.206.534
Ticari Alacaklar00055.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.788.7885.686.9716.019.2976.351.619
Maddi Duran Varlıklar10.689.45410.864.7508.479.9137.076.782
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.727.4462.813.9542.906.3623.851.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.419.9968.118.2973.701.1813.466.673
Diğer Duran Varlıklar1.578.8251.340.5324.8104.810
TOPLAM VARLIKLAR162.114.094148.811.337150.170.253155.912.750
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler81.423.76071.821.69564.081.06668.796.571
Finansal Borçlar31.932.84934.978.36835.330.44840.665.591
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar43.461.05730.695.87321.529.99822.328.434
Diğer Borçlar023.179948.3951.173.740
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.155.7423.138.2353.760.1512.360.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü038.60174.4180
Borç Karşılıkları2.874.1122.947.4392.437.6562.268.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)81.423.76071.821.69564.081.06668.796.571
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.909.69718.853.52611.722.18513.016.694
Finansal Borçlar24.326.36218.239.69810.947.17811.822.784
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000346.348
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar583.335613.828523.129525.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00251.878322.097
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar55.780.63758.136.11674.367.00274.099.485
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.780.63758.136.11674.367.00274.099.485
Ödenmiş Sermaye76.000.00076.000.00076.000.00060.479.941
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler919.999919.999919.999919.999
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.002.716339.076339.07615.859.135
Dönem Net Kar/Zararı-2.375.772-18.341.792-2.178.446-2.481.218
Diğer Özsermaye Kalemleri-760.874-781.167-713.627-678.372
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR162.114.094148.811.337150.170.253155.912.750
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.798.67080.797.06350.295.79329.527.186
Satışların Maliyeti (-)-21.975.818-60.118.427-34.951.015-20.004.683
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.822.85220.678.63615.344.7789.522.503
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.822.85220.678.63615.344.7789.522.503
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.059.309-2.877.720-2.219.690-1.856.873
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.910.641-26.991.954-6.143.341-4.665.143
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-136.573-674.145-519.541-324.772
Diğer Faaliyet Gelirleri667.2552.660.9802.378.7891.289.467
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-929.698-2.748.527-1.992.782-1.206.543
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)453.886-9.952.7306.848.2132.758.639
Net Faaliyet Kar/Zararı716.329-9.865.1836.462.2062.675.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler113.566200.2284.8564.856
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-569.529-2.143.209-1.322.758-782.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.077-11.895.7115.530.3111.981.067
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler818.083638.586668.817488.676
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.499.201-12.142.353-8.887.725-5.240.747
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-455.963-1.942.981-1.317.902-777.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.683.195-23.399.478-2.688.597-2.771.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)307.4235.057.686510.151289.786
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-176.828-74.4180
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)307.4235.234.514584.569289.786
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.375.772-18.341.792-2.178.446-2.481.218
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.375.772-18.341.792-2.178.446-2.481.218
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.375.772-18.341.792-2.178.446-2.481.218
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri662.0863.063.2033.226.3301.996.403
Kıdem Tazminatı30.152130.103124.796140.250
Finansman Giderleri-3.499.201-12.142.353-8.887.725-5.240.747
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.153.047-9.202.757-1.880.519-8.666.236
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.153.047-9.202.757-1.880.518-8.666.236
Net YPP (Hedge Dahil)-8.153.047-9.202.757-1.880.518-8.666.236

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 3,2 A/D A/D 2,9 4,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 3,20 3,99 3,99 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi