SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.249 119.574 -0,27
VIOP 142.771 143.022 -0,18
USD/TRY 6,0582 6,0670 -0,15
BIST BANKS 168.242 169.089 -0,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.681 13.784 -0,75
GOLD 1.610,25 1.603,21 0,44
BRENT 58,45 57,75 1,21

 Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 6,0775 3,7775
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,1 4,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,474,1
Ödenmiş Sermaye76,060,5
Net Kâr-2,2-2,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,0
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%) 4,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,5
Piyasa Değeri 174,8 mnTL
Net Borç 29,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,17 -8,37 -22,82 -23,33
USD -4,49 -8,83 -24,60 -24,85
Göreceli -3,19 -8,20 -20,25 -26,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar127.658.690133.706.216134.856.304145.101.213
Nakit ve Nakit Benzerleri16.383.54320.737.8939.419.8576.522.566
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar55.133.70354.212.21983.146.863103.556.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.285.89028.325.6008.100.3986.623.175
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.454.65021.252.74122.219.01619.379.480
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.400.9049.177.76311.970.1709.019.116
(Ara Toplam)127.658.690133.706.216134.856.304145.101.213
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.511.56322.206.53417.529.32117.085.943
Ticari Alacaklar055.00000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.019.2976.351.61900
Maddi Duran Varlıklar8.479.9137.076.7829.295.9446.842.786
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.906.3623.851.6503.996.3074.139.374
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.701.1813.466.6732.832.2602.848.022
Diğer Duran Varlıklar4.8104.8104.8101.855.761
TOPLAM VARLIKLAR150.170.253155.912.750152.385.625162.187.156
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.081.06668.796.57162.186.88872.421.575
Finansal Borçlar35.330.44840.665.59130.495.81544.571.591
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.529.99822.328.43426.999.15323.258.369
Diğer Borçlar948.3951.173.740159.336227.415
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.760.1512.360.7962.491.8792.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü74.41800110.912
Borç Karşılıkları2.437.6562.268.010814.2871.809.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler001.226.4180
(Ara Toplam)64.081.06668.796.57162.186.88872.421.575
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.722.18513.016.69415.187.53612.112.437
Finansal Borçlar10.947.17811.822.78414.223.40610.463.942
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0346.348583.188931.262
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar523.129525.4650717.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü251.878322.09700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00380.9420
Özkaynaklar74.367.00274.099.48575.011.20177.653.144
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.367.00274.099.48575.011.20177.653.144
Ödenmiş Sermaye76.000.00060.479.94160.479.94160.479.941
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler919.999919.999864.818864.818
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları339.07615.859.13516.962.7608.906.193
Dönem Net Kar/Zararı-2.178.446-2.481.218-2.757.2648.056.567
Diğer Özsermaye Kalemleri-713.627-678.372-539.054-654.375
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR150.170.253155.912.750152.385.625162.187.156
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.295.79329.527.18612.208.623102.735.131
Satışların Maliyeti (-)-34.951.015-20.004.683-8.562.413-71.991.680
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.344.7789.522.5033.646.21030.743.451
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.344.7789.522.5033.646.21030.743.451
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.219.690-1.856.873-1.180.519-2.048.237
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.143.341-4.665.143-1.950.655-9.026.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-519.541-324.772-124.471-201.574
Diğer Faaliyet Gelirleri2.378.7891.289.467794.39710.493.252
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.992.782-1.206.543-1.080.943-4.269.067
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.848.2132.758.639104.01925.691.351
Net Faaliyet Kar/Zararı6.462.2062.675.715390.56519.467.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.8564.8560241.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-17.979
Diğer Gelir ve Giderler-1.322.758-782.42800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.530.3111.981.067104.01925.914.961
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler668.817488.676247.2343.931.734
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.887.725-5.240.747-3.125.281-20.676.790
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.317.902-777.5720223.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.688.597-2.771.004-2.774.0289.169.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)510.151289.78616.764-1.113.338
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-74.41800-863.258
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)584.569289.78616.764-250.080
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.178.446-2.481.218-2.757.2648.056.567
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.178.446-2.481.218-2.757.2648.056.567
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.178.446-2.481.218-2.757.2648.056.567
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.226.3301.996.4031.017.3522.747.094
Kıdem Tazminatı124.796140.25020.907-268.582
Finansman Giderleri-8.887.725-5.240.747-3.125.281-20.676.790
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.880.519-8.666.236-17.563.881-14.945.223
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.880.518-8.666.236-17.563.8816.597.868
Net YPP (Hedge Dahil)-1.880.518-8.666.236-17.563.8816.597.868
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 2,3 A/D 12,0 2,6 2,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 2,30 4,77 4,77 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi