SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 36,7 39,88 3,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5 73 68

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,2

Şirket Künyesi

Ünvanı Fenerbahce Futbol A.Ş.
Kuruluş 10.06.1998
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0216)5421907
Faks (0216)5421956
Adres Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Maraton Girişi 34724 Kızıltoprak,Kadıköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-398.180.548
Ödenmiş Sermaye28.280.000
Net Kâr7.742.271

Cari Oranlar

F/K -8,2
FD/FAVÖK 531,8
PD/DD -2,2
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 1,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 7,8
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,05 -2,07 -13,65 -14,70
USD 0,32 1,94 -30,12 -6,73
Göreceli -1,48 -8,43 -28,61 -3,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
FENER31.10.20120,550,221247
FENER01.11.20103,662,270491
FENER02.11.20094,232,325991
FENER31.10.20084,072,095991
FENER03.10.20076,721,832090
FENER20.09.20067,801,786986
FENER05.09.200510,251,814086
FENER16.08.20043,640,448373
FENER31.10.20120,550,221247
FENER01.11.20103,662,270491
FENER02.11.20094,232,325991
FENER31.10.20084,072,095991
FENER03.10.20076,721,832090
FENER20.09.20067,801,786986
FENER05.09.200510,251,814086
FENER16.08.20043,640,448373

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar350.970.163313.172.691288.066.592388.599.988
Nakit ve Nakit Benzerleri10.896.88012.380.0608.997.15691.516.472
Finansal Yatırımlar000537.829
Ticari Alacaklar38.657.55236.106.35944.702.88688.082.025
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar216.435.408185.254.137175.676.329160.492.485
Stoklar23.146.70018.926.08014.077.52414.167.727
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.833.62360.506.05544.612.69733.803.450
(Ara Toplam)350.970.163313.172.691288.066.592388.599.988
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar259.724.366268.075.092263.147.959300.641.985
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar282.712284.566284.056239.120
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar15.185.45614.619.08714.537.30114.078.570
Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.946.627112.730.845113.310.925134.756.764
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı960.6711.001.2281.101.736414.879
Diğer Duran Varlıklar145.348.900139.439.366133.913.941151.152.652
TOPLAM VARLIKLAR610.694.529581.247.783551.214.551689.241.973
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler547.092.697657.916.189600.543.477737.835.653
Finansal Borçlar245.558.804288.434.119283.209.920427.185.121
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar85.118.41092.729.817110.921.336101.560.705
Diğer Borçlar2.067.0831.831.5282.314.6702.345.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları13.486.96813.486.96814.000.9740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler200.861.432261.433.757190.096.577206.744.009
(Ara Toplam)547.092.697657.916.189600.543.477737.835.653
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler542.919.051319.436.893354.602.336372.117.049
Finansal Borçlar322.349.080142.786.021172.753.010149.391.760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.625.30008.602.2328.477.700
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.684.4401.455.2881.476.7471.593.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler215.260.231175.195.584171.770.347212.654.415
Özkaynaklar-479.317.219-396.105.299-403.931.262-420.710.729
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-480.918.331-398.180.548-405.860.527-423.348.272
Ödenmiş Sermaye28.280.00028.280.00028.280.00026.860.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0131.659.200131.659.2000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.89238.654.89238.654.89238.654.892
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-388.680.266-388.680.266-272.150.634-272.150.634
Dönem Net Kar/Zararı-74.927.4837.742.271-116.529.632-75.508.742
Diğer Özsermaye Kalemleri-84.245.474-215.836.645-215.774.353-141.203.788
Azınlık Payları1.601.1122.075.2491.929.2652.637.543
TOPLAM KAYNAKLAR610.694.529581.247.783551.214.551689.241.973
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri233.683.78699.843.575548.229.359398.518.951
Satışların Maliyeti (-)-216.073.064-82.687.530-514.591.909-350.133.318
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.610.72217.156.04533.637.45048.385.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.610.72217.156.04533.637.45048.385.633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.763.890-10.677.530-43.204.181-32.652.189
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.286.616-15.812.624-30.795.663-14.963.183
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri41.235.49629.383.88645.699.64041.052.454
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28.554.904-8.293.935-46.232.739-48.440.274
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-14.759.19211.755.842-40.895.493-6.617.559
Net Faaliyet Kar/Zararı-27.439.784-9.334.109-40.362.394770.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.191.8978.915.76218.203.7949.832.457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-78.510.297-12.616.490-94.064.168-77.170.011
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-6086.43043.19743.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-75.078.2008.061.544-116.712.670-73.911.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-162.460-161.19480.603-959.145
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-43.407-575.969-883.377
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-162.460-117.787656.572-75.768
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-75.240.6607.900.350-116.632.067-74.871.061
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-75.240.6607.900.350-116.632.067-74.871.061
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-313.177158.079-102.435637.681
Ana Ortaklık Payları-74.927.4837.742.271-116.529.632-75.508.742
Hisse Başına Kazanç-30-5-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.641.4505.904.06676.650.92454.089.148
Kıdem Tazminatı150.0230356.9210
Finansman Giderleri-78.510.297-12.616.490-94.064.168-77.170.011
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-452.730.595-340.592.655-405.656.795-393.017.735
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-452.730.595-340.592.655-405.656.795-393.017.735
Net YPP (Hedge Dahil)-452.730.595-340.592.655-405.656.795-393.017.735
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FENER 37,8 A/D A/D 3,1 A/D 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FENER 37,82 1,33 1,35 1,70 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
FENER 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.