SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Euro Menkul Hisse Senedi | EUYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,85 1,37 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 29,9 29,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Menkul
Kuruluş 14.03.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018818
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,430,6
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,35,4

Cari Değerler

F/K 4,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 3,56
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,4
Piyasa Değeri 25,2 mnTL
Net Borç -31,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,80 8,62 -3,82 6,78
USD 0,97 8,80 -3,82 8,23
Göreceli 0,41 6,11 -12,05 0,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUYO29.07.20190,540,00410,410,41 82.006 40
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00 400.000 21
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78 155.000 20
EUYO15.06.20160,390,00200,200,20 40.000 21
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00 400.000 31
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73 232.060 78
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20 160.748 10
EUYO29.07.20190,540,00410,410,4182.00640
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00400.00021
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78155.00020
EUYO15.06.20160,390,00200,200,2040.00021
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00400.00031
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73232.06078
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20160.74810

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.449.24730.640.36826.778.62625.270.292
Nakit ve Nakit Benzerleri18.351.21818.806.85416.162.5076.263.187
Finansal Yatırımlar13.086.57311.818.98310.596.59318.999.685
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.1576.1178.6116.307
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.2998.41410.9151.113
(Ara Toplam)31.449.24730.640.36826.778.62625.270.292
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.56515.84617.30715.767
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.56515.84617.30615.717
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00150
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR31.464.81230.656.21426.795.93325.286.059
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.64049.61751.74751.763
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.39022.70022.42021.256
Diğer Borçlar6.8495.8996.1368.341
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları17.36816.22516.50714.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.0334.7936.6847.778
(Ara Toplam)55.64049.61751.74751.763
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler57.18953.83667.080103.956
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar57.18953.83667.080103.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.351.98330.552.76126.677.10625.130.340
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.351.98330.552.76126.677.10625.130.340
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.37130.37130.37130.371
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler477.857456.279456.279456.279
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.569.6204.673.1984.673.1984.466.745
Dönem Net Kar/Zararı6.318.8085.430.1951.559.989206.453
Diğer Özsermaye Kalemleri-44.673-37.282-42.731-29.508
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR31.464.81230.656.21426.795.93325.286.059
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.740.061.0091.610.795.893499.811.792201.104.161
Satışların Maliyeti (-)-2.732.788.666-1.604.677.852-497.834.845-199.556.967
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.272.3436.118.0411.976.9471.547.194
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.272.3436.118.0411.976.9471.547.194
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-944.698-670.626-404.660-1.047.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.4055.2602.72013.265
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.905-26.905-19.715-306.666
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.314.1455.425.7701.555.292206.453
Net Faaliyet Kar/Zararı6.327.6455.447.4151.572.287499.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler4.6634.4254.6970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.318.8085.430.1951.559.989206.453
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.6634.4254.6970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.318.8085.430.1951.559.989206.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.318.8085.430.1951.559.989206.453
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.318.8085.430.1951.559.989206.453
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.318.8085.430.1951.559.989206.453
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.4022.9211.4605.832
Kıdem Tazminatı-44.785-45.841-42.24365.402
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu320.280326.602319.412299.697
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu320.280326.602319.412299.697
Net YPP (Hedge Dahil)320.280326.602319.412299.697
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUYO 1,3 4,4 A/D A/D 0,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUYO 1,26 4,08 3,56 -52,00 -0,61
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi