SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Euro Menkul Hisse Senedi | EUYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,0781 1,85 0,772
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 53,3 52,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Menkul
Kuruluş 14.03.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018818
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,130,5
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-0,68,2

Cari Değerler

F/K 6,1
FD/FAVÖK 1,2
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 2,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,8
Piyasa Değeri 37,0 mnTL
Net Borç -29,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,21 15,63 24,16 63,72
USD 2,36 15,63 23,08 42,20
Göreceli 3,23 14,55 15,95 61,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUYO16.06.20204,600,08008,008,00 1.600.000 20
EUYO29.07.20190,540,00410,410,41 82.006 40
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00 400.000 21
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78 155.000 20
EUYO15.06.20160,390,00200,200,20 40.000 21
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00 400.000 31
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73 232.060 78
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20 160.748 10
EUYO16.06.20204,600,08008,008,001.600.00020
EUYO29.07.20190,540,00410,410,4182.00640
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00400.00021
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78155.00020
EUYO15.06.20160,390,00200,200,2040.00021
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00400.00031
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73232.06078
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20160.74810

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.189.69530.591.23431.449.24730.640.368
Nakit ve Nakit Benzerleri20.497.60720.650.95918.351.21818.806.854
Finansal Yatırımlar8.945.4439.753.75613.086.57311.818.983
Ticari Alacaklar709.975177.00000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.0517.3346.1576.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.6192.1855.2998.414
(Ara Toplam)30.189.69530.591.23431.449.24730.640.368
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar13.76014.04415.56515.846
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar13.76014.04415.56515.846
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.203.45530.605.27831.464.81230.656.214
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.26359.35255.64049.617
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.45128.18226.39022.700
Diğer Borçlar7.0179.7996.8495.899
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.82914.98017.36816.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.9666.3915.0334.793
(Ara Toplam)65.26359.35255.64049.617
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.95364.74557.18953.836
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar064.74557.18953.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler75.953000
Özkaynaklar30.062.23930.481.18131.351.98330.552.761
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.062.23930.481.18131.351.98330.552.761
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.37130.37130.37130.371
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.077.8573.722.857477.857456.279
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.169.1381.324.6204.569.6204.673.198
Dönem Net Kar/Zararı-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.649.920-2.796.185-44.673-37.282
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.203.45530.605.27831.464.81230.656.214
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.314.6133.993.143.2382.740.061.0091.610.795.893
Satışların Maliyeti (-)-14.521.137-3.983.738.636-2.732.788.666-1.604.677.852
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-206.5249.404.6027.272.3436.118.041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-206.5249.404.6027.272.3436.118.041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-326.095-1.176.680-944.698-670.626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.92615.24113.4055.260
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.730-43.720-26.905-26.905
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-565.4238.199.4436.314.1455.425.770
Net Faaliyet Kar/Zararı-532.6198.227.9226.327.6455.447.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler216754.6634.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler216754.6634.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-565.2078.199.5186.318.8085.430.195
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.5865.9234.4022.921
Kıdem Tazminatı16.763-34.821-44.785-45.841
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu372.825337.095320.280326.602
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu372.825337.095320.280326.602
Net YPP (Hedge Dahil)372.825337.095320.280326.602

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUYO 1,9 6,1 1,2 0,0 1,2 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUYO 1,85 1,39 2,20 81,15 0,81
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi