SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 EUYO | Euro Menkul

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,57 1,08 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 23 23

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Menkul
Kuruluş 14.03.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018818
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23.605.00522.861.317
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr789.25757.594

Cari Oranlar

F/K 21,8
FD/FAVÖK -8,1
PD/DD 0,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 2,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,38 13,16 115,00 -3,62
USD 4,95 22,64 75,97 7,34
Göreceli 3,04 7,47 83,20 8,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
EUYO15.06.20160,390,002021
EUYO27.05.20154,260,020031
EUYO30.05.20142,040,017378
EUYO31.05.20131,640,012010
EUYO15.06.20160,390,002021
EUYO27.05.20154,260,020031
EUYO30.05.20142,040,017378
EUYO31.05.20131,640,012010

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.652.91724.623.94922.641.37023.993.079
Nakit ve Nakit Benzerleri2.286.7382.282.256864.2602.087.013
Finansal Yatırımlar21.364.46221.278.61421.773.93620.933.085
Ticari Alacaklar01.059.7800967.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar01.580872704
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.7171.7192.3025.234
(Ara Toplam)23.652.91724.623.94922.641.37023.993.079
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.0722.0462.4482.852
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar17.40544111178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.6672.0022.3372.674
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR23.671.98924.625.99522.643.81823.995.931
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.7181.717.49125.282498.383
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.2501.686.1690481.785
Diğer Borçlar5.6435.49912.4109.123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.68220.7534.4177.475
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.1435.0708.4550
(Ara Toplam)20.7181.717.49125.282498.383
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler46.26647.18742.18731.304
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları46.26647.18742.18731.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.605.00522.861.31722.576.34923.466.244
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.605.00522.861.31722.576.34923.466.244
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0030.3710
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler315.780315.780315.780315.780
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.481.9502.481.9502.481.9502.521.950
Dönem Net Kar/Zararı789.25757.594-227.374611.417
Diğer Özsermaye Kalemleri18.0185.993-24.37817.097
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.671.98924.625.99522.643.81823.995.931
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri327.230.008265.831.849215.269.215116.930.413
Satışların Maliyeti (-)-325.390.201-264.955.972-214.883.341-115.999.129
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.839.807875.877385.874931.284
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.839.807875.877385.874931.284
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.046.702-853.006-644.019-341.551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.44235.12531.16322.074
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.290-402-392-390
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)789.25757.594-227.374611.417
Net Faaliyet Kar/Zararı793.10522.871-258.145589.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)789.25757.594-227.374611.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI789.25757.594-227.374611.417
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)789.25757.594-227.374611.417
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları789.25757.594-227.374611.417
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.2511.5771.175771
Kıdem Tazminatı139.761126.145115.425-3.434
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu351.920170.273289.3600
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu351.920170.273289.3600
Net YPP (Hedge Dahil)351.920170.273289.3600
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUYO 0,9 21,8 A/D A/D 0,7 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUYO 0,86 2,49 2,49 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EUYO 21,8 138,43 A/D 0,7
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.