SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 EUYO Hisse Senedi | Euro Menkul

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,55 0,71 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,3 4,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Menkul
Kuruluş 14.03.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018818
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,125,7
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,20,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 13,2 mnTL
Net Borç -25,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,49 1,54 4,76
USD -0,19 -2,60 0,40 3,97
Göreceli -0,67 -1,94 0,18 -7,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00 400.000 21
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78 155.000 20
EUYO15.06.20160,390,00200,200,20 40.000 21
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00 400.000 31
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73 232.060 78
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20 160.748 10
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00400.00021
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78155.00020
EUYO15.06.20160,390,00200,200,2040.00021
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00400.00031
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73232.06078
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20160.74810

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.270.29225.898.00125.722.95026.252.097
Nakit ve Nakit Benzerleri6.263.1876.225.6974.371.6076.138.819
Finansal Yatırımlar18.999.68519.633.86321.337.87420.042.480
Ticari Alacaklar027.400059.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.3076.4995.497997
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.1134.5427.97210.801
(Ara Toplam)25.270.29225.898.00125.722.95026.252.097
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.76717.22518.68220.141
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar15.71717.02818.33819.649
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar50197344492
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR25.286.05925.915.22625.741.63226.272.238
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler51.763114.01343.181205.747
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.25654.77221.36721.917
Diğer Borçlar8.34133.4696.684167.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları14.38812.1039.16810.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.77813.6695.9625.692
(Ara Toplam)51.763114.01343.181205.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler103.95662.61758.00656.257
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar103.95662.61758.00656.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.130.34025.738.59625.640.44526.010.234
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.130.34025.738.59625.640.44526.010.234
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.37130.371030.371
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler456.279456.279364.358364.358
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.466.7454.466.7454.958.6664.958.666
Dönem Net Kar/Zararı206.453812.992308.942669.081
Diğer Özsermaye Kalemleri-29.508-27.7918.479-12.242
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.286.05925.915.22625.741.63226.272.238
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri201.104.161161.423.308125.296.31973.255.599
Satışların Maliyeti (-)-199.556.967-159.870.845-124.506.694-72.342.929
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.547.1941.552.463789.625912.670
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.547.1941.552.463789.625912.670
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.047.340-737.177-482.307-243.644
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.2658.2085.3292.097
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-306.666-10.502-3.705-2.043
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)206.453812.992308.942669.080
Net Faaliyet Kar/Zararı499.854815.286307.318669.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)206.453812.992308.942669.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI206.453812.992308.942669.080
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)206.453812.992308.942669.080
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları206.453812.992308.942669.080
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.8324.3742.9171.458
Kıdem Tazminatı65.40216.938-7.3866.053
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu299.697339.944258.820224.100
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu299.697339.944258.820224.100
Net YPP (Hedge Dahil)299.697339.944258.820224.100
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUYO 0,7 A/D A/D A/D 0,5 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi