SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3326 5,3083 0,46
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.244,00 1.248,61 -0,37
BRENT 59,70 61,67 -3,19

 EUYO Hisse Senedi | Euro Menkul

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,53 0,68 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,2 2,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Menkul
Kuruluş 14.03.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018818
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,725,6
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,80,3

Cari Değerler

F/K 11,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 12,6 mnTL
Net Borç -25,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,78 14,55 10,53 -24,10
USD 7,79 12,60 14,71 -45,77
Göreceli 8,48 17,96 11,26 -5,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00 400.000 21
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78 155.000 20
EUYO15.06.20160,390,00200,200,20 40.000 21
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00 400.000 31
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73 232.060 78
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20 160.748 10
EUYO15.08.20183,130,02002,002,00400.00021
EUYO25.07.20170,650,00780,780,78155.00020
EUYO15.06.20160,390,00200,200,2040.00021
EUYO27.05.20154,260,02002,002,00400.00031
EUYO30.05.20142,040,01731,731,73232.06078
EUYO31.05.20131,640,01201,201,20160.74810

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.898.00125.722.95026.252.09725.909.669
Nakit ve Nakit Benzerleri6.225.6974.371.6076.138.8197.876.797
Finansal Yatırımlar19.633.86321.337.87420.042.48017.146.302
Ticari Alacaklar27.400059.000860.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.4995.49799725.760
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.5427.97210.801310
(Ara Toplam)25.898.00125.722.95026.252.09725.909.669
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.22518.68220.14121.599
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar17.02818.33819.64920.960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar197344492639
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR25.915.22625.741.63226.272.23825.931.268
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler114.01343.181205.747534.374
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar54.77221.36721.9175.711
Diğer Borçlar33.4696.684167.532517.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.1039.16810.6065.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.6695.9625.6925.749
(Ara Toplam)114.01343.181205.747534.374
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler62.61758.00656.25763.117
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar62.61758.00656.25763.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.738.59625.640.44526.010.23425.333.777
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.738.59625.640.44526.010.23425.333.777
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.371030.37130.371
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler456.279364.358364.358364.358
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.466.7454.958.6664.958.6663.067.629
Dönem Net Kar/Zararı812.992308.942669.0811.891.037
Diğer Özsermaye Kalemleri-27.7918.479-12.242-19.618
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.915.22625.741.63226.272.23825.931.268
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri161.423.308125.296.31973.255.599267.707.279
Satışların Maliyeti (-)-159.870.845-124.506.694-72.342.929-264.791.800
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.552.463789.625912.6702.915.479
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.552.463789.625912.6702.915.479
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-11.800
Genel Yönetim Giderleri (-)-737.177-482.307-243.644-1.024.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.2085.3292.09717.227
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.502-3.705-2.043-5.335
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)812.992308.942669.0801.891.037
Net Faaliyet Kar/Zararı815.286307.318669.0261.879.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)812.992308.942669.0801.891.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI812.992308.942669.0801.891.037
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)812.992308.942669.0801.891.037
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları812.992308.942669.0801.891.037
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.3742.9171.4585.987
Kıdem Tazminatı16.938-7.3866.05334.183
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu339.944258.820224.100214.055
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu339.944258.820224.100214.055
Net YPP (Hedge Dahil)339.944258.820224.100214.055
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUYO 0,6 11,9 A/D A/D 0,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi