SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.742 119.802 -0,05
VIOP 144.004 143.996 0,01
USD/TRY 5,9594 5,9413 0,30
BIST BANKA 173.668 174.718 -0,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
ALTIN 1.572,17 1.569,02 0,20
BRENT 58,71 58,81 -0,17

 Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | EUKYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,23 2,06 0,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 17,1 16,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,832,8
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,95,7

Cari Değerler

F/K 5,5
FD/FAVÖK 0,5
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 5,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 36,8 mnTL
Net Borç -33,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 0,00 17,20 10,18
USD -0,37 -0,17 17,40 10,37
Göreceli -0,25 3,14 11,22 5,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00 200.000 21
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25 450.000 19
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28 255.000 19
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,20 40.000 30
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75 350.000 20
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,10 19.934 18
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55 309.850 19
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,47 94.456 19
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00200.00021
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25450.00019
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28255.00019
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,2040.00030
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75350.00020
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,1019.93418
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55309.85019
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,4794.45619

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.769.75832.757.08128.739.92927.034.751
Nakit ve Nakit Benzerleri20.571.18020.191.96317.632.0467.367.445
Finansal Yatırımlar13.188.42712.554.00811.092.74319.663.442
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.5072.0982.8481.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.6449.01212.2922.017
(Ara Toplam)33.769.75832.757.08128.739.92927.034.751
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar212.562237.950263.340285.726
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar212.562237.950263.339285.676
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00150
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR33.982.32032.995.03129.003.26927.320.477
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler83.21978.08691.61876.654
Finansal Borçlar28.44924.370022.702
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0024.1920
Diğer Borçlar12.1087.79317.00314.179
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları32.61137.02941.85230.551
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.0518.8948.5719.222
(Ara Toplam)83.21978.08691.61876.654
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler121.613111.065164.300116.412
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00164.3000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler121.613111.0650116.412
Özkaynaklar33.777.48832.805.88028.747.35127.127.411
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.777.48832.805.88028.747.35127.127.411
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler524.916478.647478.647478.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.421.0106.667.2796.667.2795.731.317
Dönem Net Kar/Zararı6.867.0575.687.1741.634.747935.962
Diğer Özsermaye Kalemleri-35.495-27.220-33.322-18.515
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.982.32032.995.03129.003.26927.320.477
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.999.858.8991.772.526.229559.562.272244.654.286
Satışların Maliyeti (-)-2.991.884.935-1.766.080.041-557.450.230-242.467.783
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.973.9646.446.1882.112.0422.186.503
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.973.9646.446.1882.112.0422.186.503
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.126.564-772.956-486.297-1.260.249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.5859.0933.90916.960
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-7.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.861.9855.682.3251.629.654935.962
Net Faaliyet Kar/Zararı6.847.4005.673.2321.625.745926.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler5.0724.8495.0930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.867.0575.687.1741.634.747935.962
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.0724.8495.0930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.867.0575.687.1741.634.747935.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.867.0575.687.1741.634.747935.962
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.867.0575.687.1741.634.747935.962
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.867.0575.687.1741.634.747935.962
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri76.16450.77625.38689.722
Kıdem Tazminatı21.6468.34016.03977.644
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 1,8 5,5 0,5 0,0 1,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUKYO 1,84 5,65 5,82 17,47 0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi