SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.822 88.059 2,00
VIOP 107.331 105.354 1,88
USD/TRY 6,5991 6,5755 0,36
BIST BANKA 118.400 115.886 2,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
ALTIN 1.615,20 1.621,49 -0,39
BRENT 26,70 26,42 1,06

 Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | EUKYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,83 1,97 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 13,9 13,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,533,8
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr8,56,9

Cari Değerler

F/K 2,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 4,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 22,6 mnTL
Net Borç -33,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,61 31,40 -20,98 -32,34
USD 4,32 32,81 -24,49 -38,35
Göreceli 5,68 25,71 -4,89 -12,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00 200.000 21
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25 450.000 19
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28 255.000 19
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,20 40.000 30
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75 350.000 20
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,10 19.934 18
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55 309.850 19
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,47 94.456 19
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00200.00021
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25450.00019
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28255.00019
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,2040.00030
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75350.00020
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,1019.93418
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55309.85019
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,4794.45619

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.533.46033.769.75832.757.08128.739.929
Nakit ve Nakit Benzerleri21.883.00820.571.18020.191.96317.632.046
Finansal Yatırımlar11.636.99613.188.42712.554.00811.092.743
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.1794.5072.0982.848
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.2775.6449.01212.292
(Ara Toplam)33.533.46033.769.75832.757.08128.739.929
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar190.124212.562237.950263.340
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar190.124212.562237.950263.339
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0001
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR33.723.58433.982.32032.995.03129.003.269
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler126.14083.21978.08691.618
Finansal Borçlar028.44924.3700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.8180024.192
Diğer Borçlar15.28412.1087.79317.003
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları70.67332.61137.02941.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.36510.0518.8948.571
(Ara Toplam)126.14083.21978.08691.618
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler146.026121.613111.065164.300
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar000164.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler146.026121.613111.0650
Özkaynaklar33.451.41833.777.48832.805.88028.747.351
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.451.41833.777.48832.805.88028.747.351
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.864.916524.916478.647478.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.081.0106.421.0106.667.2796.667.279
Dönem Net Kar/Zararı8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.037.190-35.495-27.220-33.322
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.723.58433.982.32032.995.03129.003.269
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.363.762.9952.999.858.8991.772.526.229559.562.272
Satışların Maliyeti (-)-4.353.711.935-2.991.884.935-1.766.080.041-557.450.230
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.051.0607.973.9646.446.1882.112.042
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.051.0607.973.9646.446.1882.112.042
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.494.870-1.126.564-772.956-486.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.79114.5859.0933.909
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-38.308000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.537.6736.861.9855.682.3251.629.654
Net Faaliyet Kar/Zararı8.556.1906.847.4005.673.2321.625.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler5.0095.0724.8495.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.0095.0724.8495.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.542.6826.867.0575.687.1741.634.747
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri101.60276.16450.77625.386
Kıdem Tazminatı57.10521.6468.34016.039
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 1,1 2,6 A/D A/D 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUKYO 1,13 4,91 4,96 4,50 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi