SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 EUKYO | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,78 1,12 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 17 17

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24.601.03723.874.554
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr1.323.116610.850

Cari Oranlar

F/K 13,9
FD/FAVÖK -4,5
PD/DD 0,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,98 8,24 95,74 -10,49
USD 9,67 17,31 60,21 -0,32
Göreceli 7,67 2,80 66,79 1,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
EUKYO15.06.20160,420,002030
EUKYO27.05.20153,430,017520
EUKYO30.05.20140,150,001018
EUKYO31.05.20132,070,015519
EUKYO31.05.20120,130,004719
EUKYO15.06.20160,420,002030
EUKYO27.05.20153,430,017520
EUKYO30.05.20140,150,001018
EUKYO31.05.20132,070,015519
EUKYO31.05.20120,130,004719

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar24.926.99025.482.39823.456.35724.464.126
Nakit ve Nakit Benzerleri3.100.8632.150.6121.292.2663.581.282
Finansal Yatırımlar21.432.53421.994.82122.160.85219.702.515
Ticari Alacaklar391.5001.333.86401.170.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.0932.0931.2241.075
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar01.0082.0158.679
(Ara Toplam)24.926.99025.482.39823.456.35724.464.127
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar154.236147.638158.654168.824
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar152.338144.957155.973166.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.8982.6812.6812.682
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR25.081.22625.630.03623.615.01124.632.950
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler428.7401.706.61643.427518.929
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.2501.654.5450491.595
Diğer Borçlar396.4857.02713.12911.887
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları19.01737.27821.43815.447
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.9887.7668.8600
(Ara Toplam)428.7401.706.61643.427518.929
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.44948.86652.05111.341
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları51.44948.86652.05111.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.601.03723.874.55423.519.53324.102.680
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.601.03723.874.55423.519.53324.102.680
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler296.550296.550296.550288.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.983.1132.983.1132.983.1133.030.973
Dönem Net Kar/Zararı1.323.116610.850255.829787.490
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.742-15.959-15.959-4.473
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.081.22625.630.03623.615.01124.632.950
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri383.697.675305.642.900239.641.427107.814.560
Satışların Maliyeti (-)-381.195.919-304.094.891-238.737.266-106.710.558
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.501.7561.548.009904.1611.104.002
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.501.7561.548.009904.1611.104.002
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.179.949-954.754-656.566-319.952
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri21.60318.0038.6253.828
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.294-408-391-388
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.323.116610.850255.829787.490
Net Faaliyet Kar/Zararı1.321.807593.255247.595784.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.323.116610.850255.829787.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.323.116610.850255.829787.490
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.323.116610.850255.829787.490
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.323.116610.850255.829787.490
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri45.09933.99723.35811.050
Kıdem Tazminatı136.381119.823115.51649.013
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 0,9 13,9 A/D A/D 0,7 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUKYO 0,92 3,24 3,18 -5,67 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EUKYO 13,9 72,75 A/D 0,7
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.