SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9176 5,8838 0,57
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.492,86 1.488,71 0,28
BRENT 59,17 60,51 -2,21

 Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 2,39 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,4 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,451,8
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr1,91,4

Cari Değerler

F/K 30,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 67,2 mnTL
Net Borç 18,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,45 -13,18 -26,80 103,64
USD -4,59 -15,82 -29,77 81,97
Göreceli 1,74 -4,85 -19,72 97,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.363.4298.860.2618.836.91312.352.707
Nakit ve Nakit Benzerleri41.000123.83862.592278.860
Finansal Yatırımlar3238112266
Ticari Alacaklar1.6234.0877.88588.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.117.7567.604.5657.892.35811.193.480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.203.0181.127.733873.966791.147
(Ara Toplam)8.363.4298.860.2618.836.91312.352.707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar73.484.93071.962.56569.910.82574.997.520
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.09314.3437.5937.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar57.499.16356.115.85053.882.91160.015.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81511.212.467
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar197.687217.482237.435257.469
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar588664739814
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.349.5843.197.4113.365.3323.504.098
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR81.848.35980.822.82678.747.73887.350.227
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.821.89528.288.37427.464.35710.433.258
Finansal Borçlar18.307.95317.876.88716.984.536785.948
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar360.901281.638469.02689.028
Diğer Borçlar9.921.5659.815.3859.602.9329.429.982
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.84525.12226.62022.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler224.631289.342381.243105.944
(Ara Toplam)28.821.89528.288.37427.464.35710.433.258
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler673.745729.505843.20121.508.225
Finansal Borçlar00019.358.122
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar76.563127.65596.77369.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü597.182601.850746.4281.907.351
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000173.080
Özkaynaklar52.352.71951.804.94750.440.18055.408.744
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.352.71951.804.94750.440.18055.408.744
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.128-11.267.130-14.777.009-14.777.009
Dönem Net Kar/Zararı1.918.1781.372.8643.509.8819.449.083
Diğer Özsermaye Kalemleri1.009.2351.006.7791.014.87442.754
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR81.848.35980.822.82678.747.73887.350.227
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-556.570-246.036-951.450-668.454
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.122.540523.6174.866.8164.499.809
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-129.815-35.480-2.333.719-761.821
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)436.155242.1011.581.6473.069.534
Net Faaliyet Kar/Zararı-556.570-246.036-951.450-668.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.122.5852.497.2349.248.23614.552.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-71.047-36.186-490.719-233.126
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.487.6932.703.14910.339.1640
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.8234.5825.232931.834
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.706.244-1.309.239-7.723.508-8.738.917
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.051.5382.461.0488.757.51714.319.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.786.2721.398.4922.620.8889.582.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)131.906-25.628888.993-132.999
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)131.906-25.628888.993-132.999
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.918.1781.372.8643.509.8819.449.083
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.918.1781.372.8643.509.8819.449.083
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.918.1781.372.8643.509.8819.449.083
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri39.89920.02879.785292.801
Kıdem Tazminatı44.94120.81064.51238.265
Finansman Giderleri-2.706.244-1.309.239-7.723.508-8.738.917
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.194.349-10.258.415-9.257.448-9.806.867
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.194.349-10.258.415-9.257.448-9.806.867
Net YPP (Hedge Dahil)-11.194.349-10.258.415-9.257.448-9.806.867
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 1,1 30,1 A/D A/D 1,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,12 0,68 0,66 -1,78 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi