SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7425 6,7342 0,12
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.614,58 1.618,28 -0,23
BRENT 31,70 34,83 -8,99

 Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,76 1,75 0,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 25,8 25,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,550,4
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr2,00,0

Cari Değerler

F/K 32,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 64,8 mnTL
Net Borç 18,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,86 24,14 -25,52 -28,00
USD 2,55 19,50 -32,19 -36,06
Göreceli 2,81 22,16 -7,86 -8,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.474.0387.087.8748.363.4298.860.261
Nakit ve Nakit Benzerleri49.93746.43641.000123.838
Finansal Yatırımlar75563238
Ticari Alacaklar1.1138.6041.6234.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.911.4875.604.1067.117.7567.604.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.511.4261.428.6721.203.0181.127.733
(Ara Toplam)7.474.0387.087.8748.363.4298.860.261
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.098.56571.120.55073.484.93071.962.565
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.09321.09321.09314.343
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar58.030.17455.217.96857.499.16356.115.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar158.217177.908197.687217.482
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar468520588664
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.471.7983.286.2463.349.5843.197.411
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR81.572.60378.208.42481.848.35980.822.826
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.269.41227.146.09728.821.89528.288.374
Finansal Borçlar18.547.36517.361.68618.307.95317.876.887
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar79.536101.380360.901281.638
Diğer Borçlar9.245.6449.234.2399.921.5659.815.385
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.6165.2696.84525.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler384.251443.523224.631289.342
(Ara Toplam)28.269.41227.146.09728.821.89528.288.374
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler852.247678.461673.745729.505
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar108.69785.29976.563127.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü743.550593.162597.182601.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar52.450.94450.383.86652.352.71951.804.947
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.450.94450.383.86652.352.71951.804.947
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.482000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.128-11.267.128-11.267.128-11.267.130
Dönem Net Kar/Zararı2.026.289-45.3091.918.1781.372.864
Diğer Özsermaye Kalemleri997.8671.003.8691.009.2351.006.779
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR81.572.60378.208.42481.848.35980.822.826
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.057.499-778.516-556.570-246.036
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.987.0721.472.5331.122.540523.617
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-791.842-729.327-129.815-35.480
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)137.731-35.310436.155242.101
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.057.499-778.516-556.570-246.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.242.3212.087.7334.122.5852.497.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-150.924-107.243-71.047-36.186
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.229.1281.945.1804.487.6932.703.149
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler732.9285.3164.8234.582
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.045.112-2.066.879-2.706.244-1.309.239
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.091.3971.980.4904.051.5382.461.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.916.944-116.3831.786.2721.398.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)109.34571.074131.906-25.628
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)109.34571.074131.906-25.628
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.026.289-45.3091.918.1781.372.864
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.026.289-45.3091.918.1781.372.864
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.026.289-45.3091.918.1781.372.864
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri79.49059.74639.89920.028
Kıdem Tazminatı68.45746.63344.94120.810
Finansman Giderleri-4.045.112-2.066.879-2.706.244-1.309.239
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.359.560-11.664.469-11.194.349-10.258.415
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.359.560-11.664.469-11.194.349-10.258.415
Net YPP (Hedge Dahil)-13.359.560-11.664.469-11.194.349-10.258.415

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 1,1 32,0 A/D A/D 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,08 0,26 0,36 10,61 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi