SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.811 102.715 -0,88
VIOP 128.289 129.612 -1,02
USD/TRY 5,3008 5,2791 0,41
BIST BANKS 132.554 135.211 -1,97
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.326,83 1.321,02 0,44
BRENT 66,53 66,25 0,42

 EUHOL Hisse Senedi | Euro Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,43 0,74 0,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,2 5,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,449,2
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr9,43,2

Cari Değerler

F/K 3,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 42,0 mnTL
Net Borç 19,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,48 2,94 40,00 27,27
USD 5,08 2,55 42,13 27,76
Göreceli 3,89 2,67 34,19 13,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.352.7079.872.9589.677.1649.146.744
Nakit ve Nakit Benzerleri278.86056.53454.68349.830
Finansal Yatırımlar26626043.98543.581
Ticari Alacaklar88.9545.0191.7291.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.193.4808.933.8018.751.1438.215.502
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar791.147877.344825.624836.032
(Ara Toplam)12.352.7079.872.9589.677.1649.146.744
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.997.52065.397.42562.498.27259.975.722
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.5937.5937.5937.593
Finansal Yatırımlar60.015.07950.979.79248.193.98645.976.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.212.46711.290.17611.367.88511.445.593
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar257.469277.503293.226310.364
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8148899681.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.504.0982.841.4722.634.6142.234.947
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR87.350.22775.270.38372.175.43669.122.466
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.433.2589.993.04810.238.39810.050.204
Finansal Borçlar785.948660.8821.107.464906.543
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar89.02832.64632.23233.870
Diğer Borçlar9.429.9829.202.5458.946.5998.902.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları22.35622.57122.63924.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler105.94474.404129.464182.795
(Ara Toplam)10.433.2589.993.04810.238.39810.050.204
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.508.22516.116.95714.252.96013.109.820
Finansal Borçlar19.358.12214.786.87013.556.11612.576.304
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar69.67235.84126.91127.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.907.3511.294.246669.933505.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler173.080000
Özkaynaklar55.408.74449.160.37847.684.07845.962.442
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.408.74449.160.37847.684.07845.962.442
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.4821.4821.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.777.009-14.777.009-14.777.009-14.387.937
Dönem Net Kar/Zararı9.449.0833.198.7101.719.665-389.072
Diğer Özsermaye Kalemleri42.75444.76147.50645.535
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR87.350.22775.270.38372.175.43669.122.466
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-668.454-379.027-196.701-1.076.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.499.8091.445.769693.1103.307.524
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-761.821-29.830-29.270-1.231.722
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.069.5341.036.912467.139999.320
Net Faaliyet Kar/Zararı-668.454-379.027-196.701-1.076.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.552.7575.344.3392.388.4904.456.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-233.126-155.417-77.708-3.230.395
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler931.834430.776217.850954.410
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.738.917-3.275.946-1.512.381-4.160.928
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.319.6315.188.9222.310.7821.226.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.582.0823.380.6641.483.390-981.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-132.999-181.954236.275592.006
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-132.999-181.954236.275592.006
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.449.0833.198.7101.719.665-389.072
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.449.0833.198.7101.719.665-389.072
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.449.0833.198.7101.719.665-389.072
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri292.801194.98317.2100
Kıdem Tazminatı38.2657.536017.097
Finansman Giderleri-8.738.917-3.275.946-1.512.381-4.160.928
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.806.867-7.223.513-7.888.156-5.372.933
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.806.867-7.223.513-7.888.156-5.372.933
Net YPP (Hedge Dahil)-9.806.867-7.223.513-7.888.156-5.372.933
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 0,7 3,5 A/D A/D 0,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 0,70 0,33 0,32 -0,05 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi