SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,24 1,69 0,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 16,6 16,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,452,4
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr0,01,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 94,2 mnTL
Net Borç 17,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,63 -1,26 -0,63 4,67
USD -0,80 -2,42 -0,46 4,85
Göreceli -0,30 -1,80 -7,94 -1,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.087.8748.363.4298.860.2618.836.913
Nakit ve Nakit Benzerleri46.43641.000123.83862.592
Finansal Yatırımlar563238112
Ticari Alacaklar8.6041.6234.0877.885
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.604.1067.117.7567.604.5657.892.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.428.6721.203.0181.127.733873.966
(Ara Toplam)7.087.8748.363.4298.860.2618.836.913
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.120.55073.484.93071.962.56569.910.825
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.09321.09314.3437.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar55.217.96857.499.16356.115.85053.882.911
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar177.908197.687217.482237.435
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar520588664739
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.286.2463.349.5843.197.4113.365.332
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR78.208.42481.848.35980.822.82678.747.738
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.146.09728.821.89528.288.37427.464.357
Finansal Borçlar17.361.68618.307.95317.876.88716.984.536
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar101.380360.901281.638469.026
Diğer Borçlar9.234.2399.921.5659.815.3859.602.932
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları5.2696.84525.12226.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler443.523224.631289.342381.243
(Ara Toplam)27.146.09728.821.89528.288.37427.464.357
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler678.461673.745729.505843.201
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar85.29976.563127.65596.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü593.162597.182601.850746.428
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.383.86652.352.71951.804.94750.440.180
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.383.86652.352.71951.804.94750.440.180
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.128-11.267.128-11.267.130-14.777.009
Dönem Net Kar/Zararı-45.3091.918.1781.372.8643.509.881
Diğer Özsermaye Kalemleri1.003.8691.009.2351.006.7791.014.874
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR78.208.42481.848.35980.822.82678.747.738
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-778.516-556.570-246.036-951.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.472.5331.122.540523.6174.866.816
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-729.327-129.815-35.480-2.333.719
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-35.310436.155242.1011.581.647
Net Faaliyet Kar/Zararı-778.516-556.570-246.036-951.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.087.7334.122.5852.497.2349.248.236
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-107.243-71.047-36.186-490.719
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.945.1804.487.6932.703.14910.339.164
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.3164.8234.5825.232
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.066.879-2.706.244-1.309.239-7.723.508
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.980.4904.051.5382.461.0488.757.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-116.3831.786.2721.398.4922.620.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)71.074131.906-25.628888.993
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)71.074131.906-25.628888.993
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-45.3091.918.1781.372.8643.509.881
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-45.3091.918.1781.372.8643.509.881
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-45.3091.918.1781.372.8643.509.881
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri59.74639.89920.02879.785
Kıdem Tazminatı46.63344.94120.81064.512
Finansman Giderleri-2.066.879-2.706.244-1.309.239-7.723.508
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.664.469-11.194.349-10.258.415-9.257.448
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.664.469-11.194.349-10.258.415-9.257.448
Net YPP (Hedge Dahil)-11.664.469-11.194.349-10.258.415-9.257.448
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 1,6 A/D A/D A/D 1,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,57 0,52 0,53 0,98 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi