SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,14 1,97 0,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 26,0 24,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,352,5
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr2,82,0

Cari Değerler

F/K 34,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,7
Piyasa Değeri 118,2 mnTL
Net Borç 20,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,51 10,06 25,48 31,33
USD 0,66 10,06 24,39 14,07
Göreceli 1,51 9,04 17,18 29,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.783.2887.474.0387.087.8748.363.429
Nakit ve Nakit Benzerleri53.47049.93746.43641.000
Finansal Yatırımlar51755632
Ticari Alacaklar10.7571.1138.6041.623
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.237.9565.911.4875.604.1067.117.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.481.0541.511.4261.428.6721.203.018
(Ara Toplam)7.783.2887.474.0387.087.8748.363.429
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar77.949.73774.098.56571.120.55073.484.930
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.09321.09321.09321.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar61.762.80658.030.17455.217.96857.499.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar144.498158.217177.908197.687
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar450468520588
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.604.0753.471.7983.286.2463.349.584
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR85.733.02581.572.60378.208.42481.848.359
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.592.90728.269.41227.146.09728.821.895
Finansal Borçlar20.121.37918.547.36517.361.68618.307.953
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar70.49679.536101.380360.901
Diğer Borçlar9.094.3799.245.6449.234.2399.921.565
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.29612.6165.2696.845
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler295.357384.251443.523224.631
(Ara Toplam)29.592.90728.269.41227.146.09728.821.895
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler879.799852.247678.461673.745
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar108.886108.69785.29976.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü770.913743.550593.162597.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar55.260.31952.450.94450.383.86652.352.719
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.260.31952.450.94450.383.86652.352.719
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.4821.48200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.240.839-11.267.128-11.267.128-11.267.128
Dönem Net Kar/Zararı2.815.6462.026.289-45.3091.918.178
Diğer Özsermaye Kalemleri991.596997.8671.003.8691.009.235
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR85.733.02581.572.60378.208.42481.848.359
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-229.492-1.057.499-778.516-556.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri619.4611.987.0721.472.5331.122.540
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-57.029-791.842-729.327-129.815
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)332.940137.731-35.310436.155
Net Faaliyet Kar/Zararı-229.492-1.057.499-778.516-556.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.972.3845.242.3212.087.7334.122.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10.475-150.924-107.243-71.047
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.294.8495.229.1281.945.1804.487.693
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler147.664732.9285.3164.823
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.731.780-4.045.112-2.066.879-2.706.244
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.961.9095.091.3971.980.4904.051.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.710.7331.916.944-116.3831.786.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)104.913109.34571.074131.906
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)104.913109.34571.074131.906
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.815.6462.026.289-45.3091.918.178
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.815.6462.026.289-45.3091.918.178
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.815.6462.026.289-45.3091.918.178
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri19.44679.49059.74639.899
Kıdem Tazminatı-6.63268.45746.63344.941
Finansman Giderleri-1.731.780-4.045.112-2.066.879-2.706.244
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.846.581-13.359.560-11.664.469-11.194.349
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.846.581-13.359.560-11.664.469-11.194.349
Net YPP (Hedge Dahil)-13.846.581-13.359.560-11.664.469-11.194.349

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 2,0 34,1 A/D A/D 2,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,97 1,09 1,46 36,24 0,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi