SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8233 5,8096 0,24
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.274,97 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 EUHOL Hisse Senedi | Euro Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,52 1,04 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,0 7,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,455,4
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr3,59,4

Cari Değerler

F/K 17,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 62,4 mnTL
Net Borç 16,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,96 0,00 57,58 89,09
USD 1,26 -0,69 49,48 71,28
Göreceli 2,93 -0,79 63,96 79,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.836.91312.352.7079.872.9589.677.164
Nakit ve Nakit Benzerleri62.592278.86056.53454.683
Finansal Yatırımlar11226626043.985
Ticari Alacaklar7.88588.9545.0191.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.892.35811.193.4808.933.8018.751.143
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar873.966791.147877.344825.624
(Ara Toplam)8.836.91312.352.7079.872.9589.677.164
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.910.82574.997.52065.397.42562.498.272
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.5937.5937.5937.593
Finansal Yatırımlar53.882.91160.015.07950.979.79248.193.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81511.212.46711.290.17611.367.885
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar237.435257.469277.503293.226
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar739814889968
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.365.3323.504.0982.841.4722.634.614
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR78.747.73887.350.22775.270.38372.175.436
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.464.35710.433.2589.993.04810.238.398
Finansal Borçlar16.984.536785.948660.8821.107.464
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar469.02689.02832.64632.232
Diğer Borçlar9.602.9329.429.9829.202.5458.946.599
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları26.62022.35622.57122.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler381.243105.94474.404129.464
(Ara Toplam)27.464.35710.433.2589.993.04810.238.398
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler843.20121.508.22516.116.95714.252.960
Finansal Borçlar019.358.12214.786.87013.556.116
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar96.77369.67235.84126.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü746.4281.907.3511.294.246669.933
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0173.08000
Özkaynaklar50.440.18055.408.74449.160.37847.684.078
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.440.18055.408.74449.160.37847.684.078
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.4821.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.777.009-14.777.009-14.777.009-14.777.009
Dönem Net Kar/Zararı3.509.8819.449.0833.198.7101.719.665
Diğer Özsermaye Kalemleri1.014.87442.75444.76147.506
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR78.747.73887.350.22775.270.38372.175.436
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-951.450-668.454-379.027-196.701
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.866.8164.499.8091.445.769693.110
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.333.719-761.821-29.830-29.270
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.581.6473.069.5341.036.912467.139
Net Faaliyet Kar/Zararı-951.450-668.454-379.027-196.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.248.23614.552.7575.344.3392.388.490
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-490.719-233.126-155.417-77.708
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.232931.834430.776217.850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.723.508-8.738.917-3.275.946-1.512.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.757.51714.319.6315.188.9222.310.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.620.8889.582.0823.380.6641.483.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)888.993-132.999-181.954236.275
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)888.993-132.999-181.954236.275
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.509.8819.449.0833.198.7101.719.665
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.509.8819.449.0833.198.7101.719.665
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.509.8819.449.0833.198.7101.719.665
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri79.785292.801194.98317.210
Kıdem Tazminatı64.51238.2657.5360
Finansman Giderleri-7.723.508-8.738.917-3.275.946-1.512.381
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.257.448-9.806.867-7.223.513-7.888.156
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.257.448-9.806.867-7.223.513-7.888.156
Net YPP (Hedge Dahil)-9.257.448-9.806.867-7.223.513-7.888.156
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 1,0 17,8 A/D A/D 1,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,04 10,91 10,53 -37,97 -0,59
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi