SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 EUHOL | Euro Yatırım

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,42 0,88 0,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 23 22

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51.535.18550.355.728
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.000
Net Kâr544.163-635.294

Cari Oranlar

F/K -25,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,27 11,11 50,94 18,04
USD 3,81 20,42 23,54 31,46
Göreceli 1,92 5,53 28,61 33,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.412.48910.984.579172.946298.812
Nakit ve Nakit Benzerleri376.057542.52972.955143.946
Finansal Yatırımlar93.456201.45646.26543.506
Ticari Alacaklar2.9982.6415.36424.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.933.72710.225.03934.76961.957
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.25112.91413.59324.720
(Ara Toplam)10.412.48910.984.579172.947298.812
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.137.75361.388.73575.609.38771.984.811
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.5938.69314.94017.930
Finansal Yatırımlar49.965.02348.454.66862.734.36359.004.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.829.80711.911.84411.989.55312.067.261
Maddi Duran Varlıklar54.84757.212183.075192.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.4201.4971.5721.647
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.279.063954.821685.884700.656
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR73.550.24272.373.31475.782.33372.283.623
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.855.21013.284.11216.170.42412.320.121
Finansal Borçlar12.832.4855.262.5217.607.3639.385.559
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.13935.202354.34623.570
Diğer Borçlar8.559.0127.736.4447.960.4132.714.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları245.680243.612241.806188.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler187.8946.3336.4968.088
(Ara Toplam)21.855.21013.284.11216.170.42512.320.121
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler159.8478.733.4748.813.9348.969.074
Finansal Borçlar08.605.3418.648.9688.732.792
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları37.45932.33342.57832.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü122.38895.800122.388203.539
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.535.18550.355.72850.797.97550.994.428
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.535.18550.355.72850.797.97550.994.428
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.48201.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.750.875-9.750.875-9.750.87560.375.516
Dönem Net Kar/Zararı544.163-635.294-196.453-70.126.391
Diğer Özsermaye Kalemleri49.46347.98152.86951.387
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR73.550.24272.373.31475.782.33372.283.623
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-798.263-574.095-225.426-816.139
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.468.111798.72822.592486.531
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-589.590-463.508-1.227-12.520
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)80.258-238.875-204.061-342.128
Net Faaliyet Kar/Zararı-798.263-574.095-225.426-816.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler15.7923.4882.518704.279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.304.740-1.213.581-676.285-3.700.572
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.094.145452.620614.996-70.385.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-114.545-996.348-262.832-73.724.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)658.708361.05466.3803.598.020
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)658.708361.05466.3803.598.020
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI544.163-635.294-196.452-70.126.391
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)544.163-635.294-196.452-70.126.391
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları544.163-635.294-196.452-70.126.391
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri19.21316.84887.622332.393
Kıdem Tazminatı8.12209.83520.099
Finansman Giderleri-2.304.740-1.213.581-676.285-3.700.572
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-256.4121.702.085-8.641.549-9.112.763
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-256.4121.702.085-8.641.549-9.112.763
Net YPP (Hedge Dahil)-256.4121.702.085-8.641.549-9.112.763
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 0,8 A/D A/D A/D 0,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 0,80 0,85 0,72 -12,89 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EUHOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.