SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.806 95.421 -0,64
VIOP 118.599 119.469 -0,73
USD/TRY 5,7745 5,7939 -0,33
BIST BANKA 132.844 134.120 -0,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.408,78 1.423,61 -1,04
BRENT 65,79 64,28 2,35

 Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,67 1,82 1,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 8,0 7,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,850,4
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr1,43,5

Cari Değerler

F/K 34,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,1
Piyasa Değeri 109,2 mnTL
Net Borç 17,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 13,04 42,19 230,91
USD -0,86 14,01 49,06 201,82
Göreceli -0,25 11,61 28,26 216,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.860.2618.836.91312.352.7079.872.958
Nakit ve Nakit Benzerleri123.83862.592278.86056.534
Finansal Yatırımlar38112266260
Ticari Alacaklar4.0877.88588.9545.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.604.5657.892.35811.193.4808.933.801
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.127.733873.966791.147877.344
(Ara Toplam)8.860.2618.836.91312.352.7079.872.958
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.962.56569.910.82574.997.52065.397.425
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.3437.5937.5937.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar56.115.85053.882.91160.015.07950.979.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81511.212.46711.290.176
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar217.482237.435257.469277.503
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar664739814889
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.197.4113.365.3323.504.0982.841.472
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR80.822.82678.747.73887.350.22775.270.383
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.288.37427.464.35710.433.2589.993.048
Finansal Borçlar17.876.88716.984.536785.948660.882
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar281.638469.02689.02832.646
Diğer Borçlar9.815.3859.602.9329.429.9829.202.545
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları25.12226.62022.35622.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler289.342381.243105.94474.404
(Ara Toplam)28.288.37427.464.35710.433.2589.993.048
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler729.505843.20121.508.22516.116.957
Finansal Borçlar0019.358.12214.786.870
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar127.65596.77369.67235.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü601.850746.4281.907.3511.294.246
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00173.0800
Özkaynaklar51.804.94750.440.18055.408.74449.160.378
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.804.94750.440.18055.408.74449.160.378
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.130-14.777.009-14.777.009-14.777.009
Dönem Net Kar/Zararı1.372.8643.509.8819.449.0833.198.710
Diğer Özsermaye Kalemleri1.006.7791.014.87442.75444.761
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR80.822.82678.747.73887.350.22775.270.383
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-246.036-951.450-668.454-379.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri523.6174.866.8164.499.8091.445.769
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.480-2.333.719-761.821-29.830
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)242.1011.581.6473.069.5341.036.912
Net Faaliyet Kar/Zararı-246.036-951.450-668.454-379.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.497.2349.248.23614.552.7575.344.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-36.186-490.719-233.126-155.417
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.703.14910.339.16400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.5825.232931.834430.776
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.309.239-7.723.508-8.738.917-3.275.946
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.461.0488.757.51714.319.6315.188.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.398.4922.620.8889.582.0823.380.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-25.628888.993-132.999-181.954
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-25.628888.993-132.999-181.954
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.372.8643.509.8819.449.0833.198.710
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.372.8643.509.8819.449.0833.198.710
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.372.8643.509.8819.449.0833.198.710
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri20.02879.785292.801194.983
Kıdem Tazminatı20.81064.51238.2657.536
Finansman Giderleri-1.309.239-7.723.508-8.738.917-3.275.946
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.258.415-9.257.448-9.806.867-7.223.513
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.258.415-9.257.448-9.806.867-7.223.513
Net YPP (Hedge Dahil)-10.258.415-9.257.448-9.806.867-7.223.513
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 1,8 34,5 A/D A/D 2,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 1,82 6,82 6,69 -13,15 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi