SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Euro Trend Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | ETYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,5 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 57,0 56,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,730,0
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,25,3

Cari Değerler

F/K 4,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 7,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 27,0 mnTL
Net Borç -30,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,74 8,00 8,00
USD -0,17 -1,91 8,18 8,18
Göreceli 0,33 -1,28 0,06 1,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60 120.000 20
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60120.00020
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.914.39230.116.30626.350.88624.784.631
Nakit ve Nakit Benzerleri18.254.50517.938.94016.512.3906.624.625
Finansal Yatırımlar12.649.90612.164.7659.821.71818.157.623
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.0261.5472.2961.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.95511.05414.4821.188
(Ara Toplam)30.914.39230.116.30626.350.88624.784.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.89365.20778.20287.788
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar20.45164.67677.58387.080
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar442531619708
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.935.28530.181.51326.429.08824.872.419
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler85.73979.47282.08175.803
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.88122.33122.04720.667
Diğer Borçlar9.4968.2258.33310.142
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları39.19139.19142.24534.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.1719.7259.45610.677
(Ara Toplam)85.73979.47282.08175.803
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler117.493114.301133.385118.127
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00133.385118.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler117.493114.30100
Özkaynaklar30.732.05329.987.74026.213.62224.678.489
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.732.05329.987.74026.213.62224.678.489
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri543.6690543.669543.669
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler369.739338.354338.354338.354
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.689.1093.840.4943.840.4943.232.582
Dönem Net Kar/Zararı6.190.7885.318.0791.550.153607.912
Diğer Özsermaye Kalemleri-61.252490.813-59.048-44.028
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.935.28530.181.51326.429.08824.872.419
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.745.057.7701.645.680.195525.306.264208.731.819
Satışların Maliyeti (-)-2.737.810.232-1.639.615.450-523.309.785-206.860.639
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.247.5386.064.7451.996.4791.871.180
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.247.5386.064.7451.996.4791.871.180
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.099.534-755.652-450.981-1.276.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri42.6459.0644.51420.578
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.608-4.608-4.608-7.260
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.186.0415.313.5491.545.404607.912
Net Faaliyet Kar/Zararı6.148.0045.309.0931.545.498594.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler4.7474.5304.7490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.190.7885.318.0791.550.153607.912
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.7474.5304.7490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.190.7885.318.0791.550.153607.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.190.7885.318.0791.550.153607.912
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.190.7885.318.0791.550.153607.912
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.190.7885.318.0791.550.153607.912
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.30325.92012.92651.268
Kıdem Tazminatı9.0672.4222.90856.886
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 1,4 4,6 A/D A/D 0,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ETYAT 1,35 7,21 7,59 37,78 0,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi