SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3510 5,3502 0,02
BIST BANKA 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
ALTIN 1.245,74 1.245,89 -0,01
BRENT 60,23 60,24 -0,02

 ETYAT Hisse Senedi | Euro Trend Yatırım Ortaklığı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,53 0,71 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 6,8 6,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,024,8
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,90,4

Cari Değerler

F/K 10,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 13,0 mnTL
Net Borç -25,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,56 -2,99 18,18 -30,11
USD 1,37 -2,81 20,83 -50,80
Göreceli 3,54 1,23 20,00 -10,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.091.91824.871.17825.383.96625.200.349
Nakit ve Nakit Benzerleri6.443.7224.120.0806.160.5417.431.199
Finansal Yatırımlar18.586.28620.740.98019.150.62216.465.764
Ticari Alacaklar54.660059.0001.302.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1951.1951.014887
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.0558.92312.789160
(Ara Toplam)25.091.91824.871.17825.383.96625.200.349
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar100.642113.532122.362134.999
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar99.846112.647121.389133.937
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7968859731.062
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR25.192.56024.984.71025.506.32825.335.348
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler145.24163.394217.916755.800
Finansal Borçlar26.719000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.44220.79621.2565.586
Diğer Borçlar39.9258.068164.010721.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları30.09725.78125.37619.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.0588.7497.2749.080
(Ara Toplam)145.24163.394217.916755.800
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler93.63377.62876.77794.209
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar93.63377.62876.77794.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.953.68624.843.68825.211.63524.485.339
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.953.68624.843.68825.211.63524.485.339
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00543.669543.669
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler338.354243.025243.025243.025
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.232.5823.727.9113.727.9111.825.033
Dönem Net Kar/Zararı880.546361.744723.5291.902.878
Diğer Özsermaye Kalemleri502.204511.008-26.499-29.266
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.192.56024.984.71025.506.32825.335.348
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri156.245.094115.794.42258.662.248279.149.939
Satışların Maliyeti (-)-154.450.121-114.833.443-57.606.205-276.133.394
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.794.973960.9791.056.0433.016.545
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.794.973960.9791.056.0433.016.545
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-11.800
Genel Yönetim Giderleri (-)-916.401-604.238-334.159-1.118.031
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.6708.8983.90022.784
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.696-3.895-2.254-6.620
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)880.546361.744723.5301.902.878
Net Faaliyet Kar/Zararı878.572356.741721.8841.886.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)880.546361.744723.5301.902.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI880.546361.744723.5301.902.878
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)880.546361.744723.5301.902.878
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları880.546361.744723.5301.902.878
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri38.41425.52512.63750.529
Kıdem Tazminatı23.315-1.925-5.06465.878
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 0,7 10,8 A/D A/D 0,5 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ETYAT 0,65 2,22 2,22 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi