SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,58 4,42 1,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,6 106,5 97,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar62,159,6
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr2,5-14,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 2,3
Piyasa Değeri 205,0 mnTL
Net Borç -0,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,77 11,11 7,33 194,96
USD 6,93 11,11 6,39 156,20
Göreceli 7,84 10,08 0,23 191,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.647.25120.916.06620.138.74513.546.105
Nakit ve Nakit Benzerleri643.212642.001553.003565.018
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.720.17120.011.27019.366.13312.832.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar283.868262.795219.609148.423
(Ara Toplam)20.647.25120.916.06620.138.74513.546.105
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.354.07241.258.69441.421.39842.150.744
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.86724.74124.74124.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar43.899.56441.100.68441.100.68441.786.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar45.50449.27451.93255.778
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar366.13783.99586.41488.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı00157.627195.308
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR65.001.32362.174.76061.560.14355.696.849
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.791.5842.386.5242.519.9141.875.839
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar307.465211.023261.306154.835
Diğer Borçlar1.854.0031.557.687681.695301.828
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)84.26092.06918.01818.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00257.641144.350
Borç Karşılıkları333.791334.898817.873824.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler212.065190.847483.381431.864
(Ara Toplam)2.791.5842.386.5242.519.9141.875.839
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler141.984204.22768.64977.875
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar31.51024.281077.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü110.474179.94600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0068.6490
Özkaynaklar62.067.75559.584.00958.971.58053.743.135
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.067.75559.584.00958.971.58053.743.135
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri22.724000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.099.68117.835.43417.835.43417.835.434
Dönem Net Kar/Zararı2.481.856-14.735.753-15.352.568-20.581.013
Diğer Özsermaye Kalemleri6.470.7416.491.5756.495.9616.495.961
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR65.001.32362.174.76061.560.14355.696.849
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri107.6251.028.963917.860727.564
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)107.6251.028.963917.860727.564
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)107.6251.028.963917.860727.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-273.468-1.924.357-1.664.669-1.071.549
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri374.5841.853.2041.293.8931.293.893
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-661.819-22.244.901-21.756.567-21.755.632
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-453.078-21.287.091-21.209.483-20.805.724
Net Faaliyet Kar/Zararı-165.843-895.394-746.809-343.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.798.8804.683.7914.683.791508.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.345.802-16.603.300-16.525.692-20.297.686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler67.9182.068.0512.128.964456.551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.904-29.179-865.320-800.354
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.798.8804.683.7914.683.791508.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.410.816-14.564.428-15.262.048-20.641.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)71.040-171.325-90.52060.476
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-257.865-144.550
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)71.040-171.325167.345205.026
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.481.856-14.735.753-15.352.568-20.581.013
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.481.856-14.735.753-15.352.568-20.581.013
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.481.856-14.735.753-15.352.568-20.581.013
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.12425.28618.68812.551
Kıdem Tazminatı5.851-11.18239.35622.831
Finansman Giderleri-2.904-29.179-865.320-800.354
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.768.5972.611.07413.878.59712.883.514
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-890.821-660.788-126.810276.774
Net YPP (Hedge Dahil)2.768.5972.611.07413.878.59612.883.514

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 4,1 A/D A/D A/D 3,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 4,10 0,36 0,21 -14,69 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi