SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7905 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,90 1.360,41 1,43
BRENT 62,47 61,82 1,05

 Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,6 0,75 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 31,1 31,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar94,474,3
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr20,0-9,5

Cari Değerler

F/K 3,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 22,5
Yabancı Oranı (%) 1,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 35,0 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,11 0,00 -1,41 -7,89
USD -4,27 -0,85 1,79 -16,85
Göreceli -4,14 -1,74 -9,23 -10,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.868.84510.082.30510.831.32310.248.428
Nakit ve Nakit Benzerleri532.568526.309603.416470.744
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.760.2819.006.5499.691.9189.207.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar438.442434.102423.089429.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar137.554115.345112.900140.874
(Ara Toplam)14.868.84510.082.30510.831.32310.248.428
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.629.31766.474.64276.456.78576.481.037
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.74124.7412.0002.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar81.453.88166.292.86876.272.78976.272.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar59.63563.61842.26762.729
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar91.06093.415139.729143.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR96.498.16276.556.94787.288.10886.729.465
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.076.8472.168.5212.103.4012.151.297
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar332.248184.784110.819157.530
Diğer Borçlar87.433215.479260.211245.671
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.01817.25300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.300.5091.302.0591.306.3351.306.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler338.639448.946426.036441.761
(Ara Toplam)2.076.8472.168.5212.103.4012.151.297
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler71.19164.27888.96994.800
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar64.39954.56179.19679.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.7929.7179.77315.604
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar94.350.12474.324.14885.095.73884.483.368
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.350.12474.324.14885.095.73884.483.368
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri22.72422.72422.72422.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.835.43427.324.73627.324.73627.324.736
Dönem Net Kar/Zararı20.025.976-9.489.3021.286.459674.089
Diğer Özsermaye Kalemleri6.473.2376.473.2376.469.0666.469.066
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.498.16276.556.94787.288.10886.729.465
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri383.1831.496.0441.097.541709.481
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)383.1831.496.0441.097.541709.481
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)383.1831.496.0441.097.541709.481
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-560.331-1.475.046-1.608.219-1.114.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.572176.046678.60177.003
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-169.413-11.046.373-81.866-57.875
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-333.989-10.849.32986.057-385.560
Net Faaliyet Kar/Zararı-177.14820.998-510.678-404.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.513.788116.02531.02531.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.237.075000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.942.724-10.733.30400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.243.1422.057.3451.506.8381.360.702
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-162.815-838.736-361.755-350.542
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.276.713116.02531.02531.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.023.051-9.514.6951.262.165655.625
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.92525.39324.29418.464
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.92525.39324.29418.464
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.025.976-9.489.3021.286.459674.089
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.025.976-9.489.3021.286.459674.089
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.025.976-9.489.3021.286.459674.089
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.339126.087101.61667.744
Kıdem Tazminatı9.489054.48654.486
Finansman Giderleri-162.815-838.736-361.755-350.542
Yurtiçi Satışlar001.101.791713.731
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.837.3529.049.5615.587.2614.123.496
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.073.8402.576.5085.587.2614.123.496
Net YPP (Hedge Dahil)13.837.3529.049.5615.587.2614.123.496
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 0,7 3,3 A/D 22,5 0,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 0,70 1,54 1,28 -26,57 -0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi