SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,21 4,02 2,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 121,7 120,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,659,0
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-14,7-15,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,0
Piyasa Değeri 106,0 mnTL
Net Borç -0,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,84 59,40 -33,75 52,52
USD 10,18 60,64 -37,04 40,70
Göreceli 14,08 55,19 -14,03 98,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.916.06620.138.74513.546.10514.868.845
Nakit ve Nakit Benzerleri642.001553.003565.018532.568
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar00013.760.281
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.011.27019.366.13312.832.664438.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar262.795219.609148.423137.554
(Ara Toplam)20.916.06620.138.74513.546.10514.868.845
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.258.69441.421.39842.150.74481.629.317
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.74124.74124.74124.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar41.100.68441.100.68441.786.21281.453.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar49.27451.93255.77859.635
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.99586.41488.70591.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı0157.627195.3080
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR62.174.76061.560.14355.696.84996.498.162
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.386.5242.519.9141.875.8392.076.847
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar211.023261.306154.835332.248
Diğer Borçlar1.557.687681.695301.82887.433
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)92.06918.01818.26818.018
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0257.641144.3500
Borç Karşılıkları334.898817.873824.6941.300.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler190.847483.381431.864338.639
(Ara Toplam)2.386.5242.519.9141.875.8392.076.847
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler204.22768.64977.87571.191
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar24.281077.87564.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü179.946006.792
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler068.64900
Özkaynaklar59.584.00958.971.58053.743.13594.350.124
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.584.00958.971.58053.743.13594.350.124
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00022.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.835.43417.835.43417.835.43417.835.434
Dönem Net Kar/Zararı-14.735.753-15.352.568-20.581.01320.025.976
Diğer Özsermaye Kalemleri6.491.5756.495.9616.495.9616.473.237
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR62.174.76061.560.14355.696.84996.498.162
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.028.963917.860727.564383.183
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.028.963917.860727.564383.183
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.028.963917.860727.564383.183
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.924.357-1.664.669-1.071.549-560.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.853.2041.293.8931.293.89310.417.326
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.244.901-21.756.567-21.755.632-169.413
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-21.287.091-21.209.483-20.805.72410.070.765
Net Faaliyet Kar/Zararı-895.394-746.809-343.985-177.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.683.7914.683.791508.038508.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-16.603.300-16.525.692-20.297.68610.578.803
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.068.0512.128.964456.5511.243.142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-29.179-865.320-800.354-162.815
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.683.7914.683.791508.038508.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.564.428-15.262.048-20.641.48911.659.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-171.325-90.52060.4762.925
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-257.865-144.5500
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-171.325167.345205.0262.925
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.735.753-15.352.568-20.581.01311.662.055
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.735.753-15.352.568-20.581.01311.662.055
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-14.735.753-15.352.568-20.581.01311.662.055
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri25.28618.68812.5516.339
Kıdem Tazminatı-11.18239.35622.8319.489
Finansman Giderleri-29.179-865.320-800.354-162.815
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.611.07413.878.59712.883.51413.837.352
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-660.788-126.810276.7744.073.840
Net YPP (Hedge Dahil)2.611.07413.878.59612.883.51413.837.352

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 2,1 A/D A/D A/D 1,8 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 2,12 1,12 1,15 2,33 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi