SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,65 0,92 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 31,3 30,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,794,4
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-20,611,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 26,7
Yabancı Oranı (%) 1,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 41,0 mnTL
Net Borç -0,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,80 5,13 0,00 7,89
USD 5,78 6,41 -1,56 -1,25
Göreceli 0,09 5,79 3,57 0,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.546.10514.868.84510.082.30510.831.323
Nakit ve Nakit Benzerleri565.018532.568526.309603.416
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar013.760.28109.691.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.832.664438.4429.440.651423.089
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar148.423137.554115.345112.900
(Ara Toplam)13.546.10514.868.84510.082.30510.831.323
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.150.74481.629.31766.474.64276.456.785
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.74124.74124.7412.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar41.786.21281.453.88166.292.86876.272.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar55.77859.63563.61842.267
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar88.70591.06093.415139.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı195.308000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR55.696.84996.498.16276.556.94787.288.108
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.875.8392.076.8472.168.5212.103.401
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar154.835332.248184.784110.819
Diğer Borçlar301.82887.433215.479260.211
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.26818.01817.2530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü144.350000
Borç Karşılıkları824.6941.300.5091.302.0591.306.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler431.864338.639448.946426.036
(Ara Toplam)1.875.8392.076.8472.168.5212.103.401
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.87571.19164.27888.969
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar77.87564.39954.56179.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü06.7929.7179.773
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar53.743.13594.350.12474.324.14885.095.738
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.743.13594.350.12474.324.14885.095.738
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri022.724022.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.835.43417.835.43427.324.73627.324.736
Dönem Net Kar/Zararı-20.581.01320.025.976-9.489.3021.286.459
Diğer Özsermaye Kalemleri6.495.9616.473.2376.495.9616.469.066
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR55.696.84996.498.16276.556.94787.288.108
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri727.564383.1831.496.0441.097.541
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)727.564383.1831.496.0441.097.541
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)727.564383.1831.496.0441.097.541
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.071.549-560.331-1.475.046-1.608.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.293.89310.417.326176.046678.601
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.755.632-169.413-11.046.373-81.866
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-20.805.72410.070.765-10.849.32986.057
Net Faaliyet Kar/Zararı-343.985-177.14820.998-510.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler508.038508.038116.02531.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-20.297.68610.578.803-10.733.3040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler456.5511.243.1422.057.3451.506.838
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-800.354-162.815-838.736-361.755
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler508.038508.038116.02531.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.641.48911.659.130-9.514.6951.262.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)60.4762.92525.39324.294
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-144.550000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)205.0262.92525.39324.294
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-20.581.01311.662.055-9.489.3021.286.459
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-20.581.01311.662.055-9.489.3021.286.459
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-20.581.01311.662.055-9.489.3021.286.459
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.5516.339126.087101.616
Kıdem Tazminatı22.8319.489054.486
Finansman Giderleri-800.354-162.815-838.736-361.755
Yurtiçi Satışlar0001.101.791
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu12.883.51413.837.3529.049.5615.587.261
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu276.7744.073.840480.6865.587.261
Net YPP (Hedge Dahil)12.883.51413.837.3529.049.5615.587.261
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 0,8 A/D A/D 26,7 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 0,82 1,34 1,02 -31,90 -0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi