SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9487 5,9428 0,10
BIST BANKA 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.582,31 1.571,81 0,67
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Escort Computer Hisse Senedi | ESCOM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,82 2,87 2,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 107,4 107,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,053,7
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-15,4-20,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 11,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 0,7
Piyasa Değeri 143,5 mnTL
Net Borç -0,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 14,80 67,84 105,00 106,47
USD 14,61 65,87 105,35 106,82
Göreceli 15,18 66,92 89,92 93,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.138.74513.546.10514.868.84510.082.305
Nakit ve Nakit Benzerleri553.003565.018532.568526.309
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0013.760.2810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.366.13312.832.664438.4429.440.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar219.609148.423137.554115.345
(Ara Toplam)20.138.74513.546.10514.868.84510.082.305
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.421.39842.150.74481.629.31766.474.642
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.74124.74124.74124.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar41.100.68441.786.21281.453.88166.292.868
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar51.93255.77859.63563.618
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.41488.70591.06093.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı157.627195.30800
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR61.560.14355.696.84996.498.16276.556.947
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.519.9141.875.8392.076.8472.168.521
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar261.306154.835332.248184.784
Diğer Borçlar681.695301.82887.433215.479
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.01818.26818.01817.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü257.641144.35000
Borç Karşılıkları817.873824.6941.300.5091.302.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler483.381431.864338.639448.946
(Ara Toplam)2.519.9141.875.8392.076.8472.168.521
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.64977.87571.19164.278
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar077.87564.39954.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü006.7929.717
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler68.649000
Özkaynaklar58.971.58053.743.13594.350.12474.324.148
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.971.58053.743.13594.350.12474.324.148
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0022.7240
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.835.43417.835.43417.835.43427.324.736
Dönem Net Kar/Zararı-15.352.568-20.581.01320.025.976-9.489.302
Diğer Özsermaye Kalemleri6.495.9616.495.9616.473.2376.495.961
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR61.560.14355.696.84996.498.16276.556.947
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri917.860727.564383.1831.496.044
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)917.860727.564383.1831.496.044
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)917.860727.564383.1831.496.044
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.664.669-1.071.549-560.331-1.475.046
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.293.8931.293.89310.417.326176.046
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.756.567-21.755.632-169.413-11.046.373
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-21.209.483-20.805.72410.070.765-10.849.329
Net Faaliyet Kar/Zararı-746.809-343.985-177.14820.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.683.791508.038508.038116.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-16.525.692-20.297.68610.578.803-10.733.304
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.128.964456.5511.243.1422.057.345
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-865.320-800.354-162.815-838.736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.683.791508.038508.038116.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.262.048-20.641.48911.659.130-9.514.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-90.52060.4762.92525.393
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-257.865-144.55000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)167.345205.0262.92525.393
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.352.568-20.581.01311.662.055-9.489.302
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.352.568-20.581.01311.662.055-9.489.302
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-15.352.568-20.581.01311.662.055-9.489.302
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.68812.5516.339126.087
Kıdem Tazminatı39.35622.8319.4890
Finansman Giderleri-865.320-800.354-162.815-838.736
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.878.59712.883.51413.837.3529.049.561
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-126.810276.7744.073.840480.686
Net YPP (Hedge Dahil)13.878.59612.883.51413.837.3529.049.561
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 2,9 A/D A/D A/D 2,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 2,87 11,33 11,52 19,09 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi