SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8783 5,8291 0,84
BIST BANKS 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
GOLD 1.277,74 1.272,48 0,41
BRENT 74,52 74,51 0,01

 ESCOM Hisse Senedi | Escort Computer

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,6 0,77 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,3 4,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escort Computer
Kuruluş 27.05.1994
Faal Alanı Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, montajını gerçekleştirmek, satmak, ihraç ve ithal etmek
Telefon (0212)3406000
Faks (0212)2138241
Adres Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,385,1
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-9,51,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 20,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 31,0 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,59 0,00 -1,59 -18,42
USD -2,09 -2,05 -5,11 -26,48
Göreceli -1,79 2,15 1,67 -22,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCOM0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCOM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.082.30510.831.32310.248.42811.610.151
Nakit ve Nakit Benzerleri526.309603.416470.744449.300
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.006.5499.691.9189.207.78310.725.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar434.102423.089429.027360.711
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar115.345112.900140.87474.334
(Ara Toplam)10.082.30510.831.32310.248.42811.610.151
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.474.64276.456.78576.481.03776.558.992
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.7412.0002.0000
Finansal Yatırımlar66.292.86876.272.78976.272.78976.272.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar63.61842.26762.72968.624
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar93.415139.729143.519198.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı00018.983
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR76.556.94787.288.10886.729.46588.169.143
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.168.5212.103.4012.151.2974.441.873
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar184.784110.819157.53087.306
Diğer Borçlar215.479260.211245.6712.610.981
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.302.0591.306.3351.306.3351.311.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler466.199426.036441.761431.906
(Ara Toplam)2.168.5212.103.4012.151.2974.441.873
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.27888.96994.80054.217
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar54.56179.19679.19654.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.7179.77315.6040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.324.14885.095.73884.483.36883.673.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.324.14885.095.73884.483.36883.673.053
Ödenmiş Sermaye49.992.10049.992.10049.992.10049.992.100
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri22.72422.72422.72422.724
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653653653653
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.324.73627.324.73627.324.73627.324.736
Dönem Net Kar/Zararı-9.489.3021.286.459674.089-132.795
Diğer Özsermaye Kalemleri6.473.2376.469.0666.469.0666.465.635
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.556.94787.288.10886.729.46588.169.143
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.496.0441.097.541709.481346.885
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.496.0441.097.541709.481346.885
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.496.0441.097.541709.481346.885
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.475.046-1.608.219-1.114.169-512.888
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri176.046678.60177.003409.096
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.046.373-81.866-57.875-422.605
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-10.849.32986.057-385.560-179.512
Net Faaliyet Kar/Zararı20.998-510.678-404.688-166.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler116.02531.02531.0250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.057.3451.506.8381.360.70257.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-838.736-361.755-350.542-62.993
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler116.02531.02531.0250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.514.6951.262.165655.625-184.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)25.39324.29418.46452.192
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)25.39324.29418.46452.192
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.489.3021.286.459674.089-132.795
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.489.3021.286.459674.089-132.795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.489.3021.286.459674.089-132.795
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri126.087101.61667.7446.772
Kıdem Tazminatı054.48654.4868.589
Finansman Giderleri-838.736-361.755-350.542-62.993
Yurtiçi Satışlar01.101.791713.7310
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.049.5615.587.2614.123.4961.114.581
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.576.5085.587.2614.123.4961.060.203
Net YPP (Hedge Dahil)9.049.5615.587.2614.123.4961.114.581
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCOM 0,6 A/D A/D 20,4 0,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCOM 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi