SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Ersu Gıda Hisse Senedi | ERSU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,7 4,14 2,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 39,6 39,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ersu Gıda
Kuruluş 24.05.1973
Faal Alanı Meyve suyu, meyve konsantresi, salça, varil üretimi ve satışı
Telefon (0312)4596600
Faks (0312)4596629
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA (Posta Kodu 06700)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,937,4
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr2,85,0

Cari Değerler

F/K 36,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 10,3
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,7
Piyasa Değeri 103,7 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,92 59,12 -11,11 39,13
USD 10,26 60,35 -15,52 28,35
Göreceli 14,17 54,92 15,35 80,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ERSU0,000,00000,000,00 0 A/D
ERSU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.301.87922.468.85316.896.82616.127.943
Nakit ve Nakit Benzerleri251.6231.291.518330.703291.607
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.147.9403.777.2453.932.3634.276.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar966.5391.919.9652.033.4012.019.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.160.33014.472.6089.953.4189.177.980
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.775.4471.007.517646.941362.087
(Ara Toplam)27.301.87922.468.85316.896.82616.127.943
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.065.42433.544.14034.818.95433.656.077
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.36122.01122.0110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar30.705.73433.099.80233.678.99832.213.329
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.0063.3333.6603.886
Ertelenmiş Vergi Varlığı337.802418.8861.114.2851.374.377
Diğer Duran Varlıklar1.521108064.485
TOPLAM VARLIKLAR58.367.30356.012.99351.715.78049.784.020
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.352.0676.728.9014.633.4109.026.013
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.537.4934.764.0382.811.0332.148.330
Diğer Borçlar2.226.1501.469.2041.295.9086.251.933
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)113.62611.95025.0430
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü014.29763.9330
Borç Karşılıkları246.110270.514254.09323.146
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler228.688198.898183.400602.604
(Ara Toplam)12.352.0676.728.9014.633.4109.026.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.139.13811.837.65512.402.0203.872.360
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0159.269170.5640
Diğer Borçlar401.5854.037.8564.171.624283
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar262.110236.547166.134353.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.475.4437.403.9837.893.6983.518.770
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.876.09837.446.43734.680.35036.885.647
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.876.09837.446.43734.680.35036.885.647
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.096.063
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0243.80200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297238.579238.579238.579
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-24.805.443-28.185.302-28.185.302-25.710.494
Dönem Net Kar/Zararı2.847.7565.034.0362.244.306162.601
Diğer Özsermaye Kalemleri23.314.48824.115.32224.382.76726.098.898
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR58.367.30356.012.99351.715.78049.784.020
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.071.5185.439.6224.647.3172.037.128
Satışların Maliyeti (-)-8.061.457-5.468.562-4.640.999-1.585.432
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.010.061-28.9406.318451.696
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.010.061-28.9406.318451.696
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-366.358-290.700-121.480-59.250
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.357.207-845.163-545.141-290.539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.636.9414.683.8411.051.472185.674
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.141.347-441.850-530.933-145.222
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.782.0903.077.188-139.764142.359
Net Faaliyet Kar/Zararı286.496-1.164.803-660.303101.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.782.0903.077.188-139.764142.359
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler309.912359.652157.86722.697
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.083.898-443.698-172.324-35.974
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.008.1042.993.142-154.221129.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.160.3482.040.8942.297.49233.519
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-108.341-78.229-63.933-24.400
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.052.0072.119.1232.361.42557.919
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.847.7565.034.0362.143.271162.601
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.847.7565.034.0362.143.271162.601
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.847.7565.034.0362.143.271162.601
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri240.1001.751.2981.139.68465.032
Kıdem Tazminatı39.78136.30029.30043.890
Finansman Giderleri-1.083.898-443.698-172.324-35.974
Yurtiçi Satışlar10.128.9095.461.2234.654.5981.944.993
Yurtdışı Satışlar148.2960144.704148.296
Net Yabancı Para Pozisyonu-156.975-270.418-122.290-99.250
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-156.975-270.418-335.911-99.250
Net YPP (Hedge Dahil)-156.975-270.418-122.290-99.250

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ERSU 2,9 36,4 A/D 10,3 2,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ERSU 2,88 0,03 0,08 4,75 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi