SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Ersu Gıda Hisse Senedi | ERSU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,97 1,47 0,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 25,7 25,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ersu Gıda
Kuruluş 24.05.1973
Faal Alanı Meyve suyu, meyve konsantresi, salça, varil üretimi ve satışı
Telefon (0312)4596600
Faks (0312)4596629
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA (Posta Kodu 06700)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,736,9
Ödenmiş Sermaye36,036,1
Net Kâr2,20,2

Cari Değerler

F/K 26,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,2
Piyasa Değeri 52,9 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,53 11,36 8,09 59,78
USD 12,64 12,71 6,41 46,24
Göreceli 6,58 12,05 11,95 48,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ERSU0,000,00000,000,00 0 A/D
ERSU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.896.82616.127.94316.716.17620.460.169
Nakit ve Nakit Benzerleri330.703291.607263.69536.206
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.932.3634.276.4514.326.2903.534.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.033.4012.019.8182.017.7065.217.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.953.4189.177.9809.898.39411.383.445
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar646.941362.087210.091288.803
(Ara Toplam)16.896.82616.127.94316.716.17620.460.169
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.818.95433.656.07734.600.32433.849.463
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.011022.0110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar33.678.99832.213.32932.822.26833.434.561
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.6603.8864.2104.805
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.114.2851.374.3771.740.484328.910
Diğer Duran Varlıklar064.48511.35181.187
TOPLAM VARLIKLAR51.715.78049.784.02051.316.50054.309.632
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.633.4109.026.0136.294.7128.143.596
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.811.0332.148.3302.829.0703.271.687
Diğer Borçlar1.295.9086.251.9332.821.8893.749.045
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.0430236.1970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.933060.7520
Borç Karşılıkları254.09323.146146.87434.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler183.400602.604199.9301.088.608
(Ara Toplam)4.633.4109.026.0136.294.7128.143.596
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.402.0203.872.3607.930.1105.401.983
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar170.564000
Diğer Borçlar4.171.6242833.514.3861.566.917
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar166.134353.307345.684226.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.893.6983.518.7704.070.0403.608.528
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.680.35036.885.64737.091.67840.764.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.680.35036.885.64737.091.67840.764.053
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.096.06336.000.00036.096.063
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.579238.579238.579238.579
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.185.302-25.710.494-25.826.458-20.884.249
Dönem Net Kar/Zararı2.244.306162.60148.597-1.601.072
Diğer Özsermaye Kalemleri24.382.76726.098.89826.630.96026.914.732
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR51.715.78049.784.02051.316.50054.309.632
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.647.3172.037.12814.032.80210.015.714
Satışların Maliyeti (-)-4.640.999-1.585.432-12.739.043-8.390.338
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.318451.6961.293.7591.625.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.318451.6961.293.7591.625.376
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-121.480-59.250-389.893-453.262
Genel Yönetim Giderleri (-)-444.106-290.539-1.129.526-1.107.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.051.472185.674919.421325.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-530.933-145.222-940.752-1.891.424
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-38.729142.359-246.991-1.500.851
Net Faaliyet Kar/Zararı-559.268101.907-225.66064.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-38.729142.359-246.9910
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler157.86722.697930.1021.148.739
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-172.324-35.974-277.624-1.291.004
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-53.186129.082405.487-1.643.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.297.49233.519-356.89142.044
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-63.933-24.400-60.7520
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.361.42557.919-296.13942.044
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.244.306162.60148.596-1.601.072
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.244.306162.60148.596-1.601.072
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.244.306162.60148.596-1.601.072
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.139.68465.032261.7860
Kıdem Tazminatı29.30043.89017.393-118.801
Finansman Giderleri-172.324-35.974-277.624-1.291.004
Yurtiçi Satışlar4.654.5981.944.99313.149.84410.282.258
Yurtdışı Satışlar144.704148.29600
Net Yabancı Para Pozisyonu-122.290-99.250-97.137-569.045
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-335.911-99.250-97.137-569.045
Net YPP (Hedge Dahil)-122.290-99.250-97.137-569.045
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ERSU 1,5 26,4 A/D 3,8 1,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ERSU 1,47 0,15 0,19 4,07 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi