SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2917 5,3036 -0,23
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.309 11.299 0,09
GOLD 1.338,84 1.326,53 0,93
BRENT 66,28 66,50 -0,33

 ENJSA Hisse Senedi | Enerjisa Enerji

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,76 5,72 0,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 133,3 130,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 0,6 0,7

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.349,46.050,2
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr764,3499,0

Cari Değerler

F/K 5,2
FD/FAVÖK 4,7
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 70,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 7,1
Piyasa Değeri 6.720,3 mnTL
Net Borç 9.584,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,53 3,45 10,92 11,57
USD 0,34 2,67 11,96 11,15
Göreceli 0,52 5,51 8,67 0,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.373.703.0004.875.887.0004.621.406.0004.101.617.000
Nakit ve Nakit Benzerleri249.341.000115.254.00078.603.000172.750.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.688.758.0002.953.911.0002.852.009.0002.382.440.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar666.958.000569.549.000518.858.000439.967.000
Stoklar150.867.000177.125.000153.078.000101.754.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.617.779.0001.060.048.0001.018.858.0001.004.706.000
(Ara Toplam)6.373.703.0004.875.887.0004.621.406.0004.101.617.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.774.154.00015.512.468.00014.346.694.00014.484.361.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar779.316.000706.785.000450.519.000473.505.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar152.239.000154.190.000132.724.000137.925.000
Şerefiye2.730.031.0002.730.031.0002.730.031.0002.730.031.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.798.190.0004.854.531.0004.926.492.0004.973.399.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı41.660.00084.678.000155.724.000209.957.000
Diğer Duran Varlıklar7.272.718.0006.982.253.0005.951.204.0005.959.544.000
TOPLAM VARLIKLAR22.147.857.00020.388.355.00018.968.100.00018.585.978.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.446.219.0004.222.168.0004.168.058.0004.855.222.000
Finansal Borçlar4.257.674.0001.418.853.0001.766.023.0001.938.940.000
Diğer Finansal Yükümlülükler50.760.00038.323.00035.119.00030.009.000
Ticari Borçlar1.847.121.0001.513.905.000951.331.0001.512.499.000
Diğer Borçlar244.789.000215.955.000574.795.000185.990.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.420.00027.914.00003.725.000
Borç Karşılıkları293.172.000283.744.000189.170.000203.150.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler736.283.000723.474.000651.620.000980.909.000
(Ara Toplam)7.446.219.0004.222.168.0004.168.058.0004.855.222.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.352.254.00010.115.982.0009.027.530.0007.850.353.000
Finansal Borçlar5.145.113.0007.185.988.0006.269.230.0005.269.080.000
Diğer Finansal Yükümlülükler379.954.000305.983.000284.335.000279.657.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.482.152.0001.378.092.0001.286.818.0001.140.458.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar109.857.000101.591.00069.646.00069.544.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.233.407.0001.143.766.0001.116.630.0001.090.453.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.771.000562.000871.0001.161.000
Özkaynaklar6.349.384.0006.050.205.0005.772.512.0005.880.403.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.349.384.0006.050.205.0005.772.512.0005.880.403.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler216.612.000222.120.000217.079.000185.265.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.344.547.0001.339.039.0001.344.080.000690.597.000
Dönem Net Kar/Zararı764.266.000498.972.000242.862.000988.009.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.842.890.0002.809.005.0002.787.422.0002.835.463.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.147.857.00020.388.355.00018.968.100.00018.585.978.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.498.599.0007.827.028.0004.070.303.00012.344.818.000
Satışların Maliyeti (-)-9.003.025.000-5.553.393.000-3.045.516.000-8.412.327.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.495.574.0002.273.635.0001.024.787.0003.932.491.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.495.574.0002.273.635.0001.024.787.0003.932.491.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.286.855.000-837.272.000-414.908.000-1.518.648.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri308.069.000131.103.00068.991.000187.056.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-492.044.000-292.939.000-86.387.000-360.189.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.024.744.0001.274.527.000592.483.0002.240.710.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.208.719.0001.436.363.000609.879.0002.413.843.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler74.105.00056.175.00031.844.00088.491.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.010.005.000-621.453.000-292.604.000-1.045.483.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.088.844.000709.249.000331.723.0001.283.718.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-324.578.000-210.277.000-88.861.000-295.709.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-29.984.000-38.778.000-9.006.000-51.342.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-294.594.000-171.499.000-79.855.000-244.367.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI764.266.000498.972.000242.862.000988.009.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)764.266.000498.972.000242.862.000988.009.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları764.266.000498.972.000242.862.000988.009.000
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri186.115.000123.501.00061.434.000235.331.000
Kıdem Tazminatı35.367.00018.945.000025.445.000
Finansman Giderleri-1.010.005.000-621.453.000-292.604.000-1.045.483.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.635.680.000-1.717.947.000-1.490.237.000-1.468.533.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-757.726.000-561.803.000-1.490.237.000-1.468.533.000
Net YPP (Hedge Dahil)-757.726.000234.473.000-1.490.237.000-1.468.533.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 5,7 5,2 4,7 1,0 1,1 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 5,69 70,26 70,13 -12,61 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi