SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9619 5,9597 0,04
BIST BANKA 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.345 13.324 0,16
ALTIN 1.578,05 1.577,01 0,07
BRENT 58,74 58,81 -0,12

 Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,13 8,14 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,8 104,7 97,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,7 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.590,16.334,4
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr789,9458,8

Cari Değerler

F/K 12,4
FD/FAVÖK 3,9
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 82,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 3,5
Piyasa Değeri 9.613,9 mnTL
Net Borç 9.798,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,09 4,63 7,81 10,15
USD 3,91 4,45 7,81 10,15
Göreceli 4,18 7,30 2,40 5,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.294.322.0006.625.910.0007.502.664.0005.872.184.000
Nakit ve Nakit Benzerleri324.113.0001.564.549.0001.825.379.000562.352.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.001.489.0002.937.819.0002.793.936.0003.512.389.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar883.866.000687.799.0001.337.152.000458.449.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar143.507.000147.075.000132.654.000147.956.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar941.347.0001.288.668.0001.413.543.0001.191.038.000
(Ara Toplam)5.294.322.0006.625.910.0007.502.664.0005.872.184.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.447.474.00017.147.420.00016.918.452.00016.720.626.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar831.811.0001.040.021.0001.190.214.000983.545.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları167.133.000166.909.000132.383.0000
Maddi Duran Varlıklar414.443.000483.601.000387.105.000358.781.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.576.268.0006.633.244.0006.684.888.0006.745.195.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı99.418.00026.365.00045.913.0002.847.000
Diğer Duran Varlıklar9.358.401.0008.797.280.0008.477.949.0008.630.258.000
TOPLAM VARLIKLAR22.741.796.00023.773.330.00024.421.116.00022.592.810.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.029.504.00010.151.279.0009.635.570.0007.011.907.000
Finansal Borçlar4.373.086.0007.434.942.0005.916.272.0003.433.809.000
Diğer Finansal Yükümlülükler38.289.00048.513.00045.330.00044.302.000
Ticari Borçlar1.577.642.0001.872.421.0001.611.681.0002.480.917.000
Diğer Borçlar169.501.000155.238.000710.978.000223.902.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.768.00013.318.000542.933.00074.752.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü126.288.00055.525.000169.776.00052.416.000
Borç Karşılıkları243.219.000236.242.000252.241.000364.105.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler482.711.000335.080.000386.359.000337.704.000
(Ara Toplam)7.029.504.00010.151.279.0009.635.570.0007.011.907.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.122.153.0007.287.629.0008.655.634.0009.281.988.000
Finansal Borçlar5.414.867.0003.674.685.0005.127.060.0005.765.047.000
Diğer Finansal Yükümlülükler295.946.000325.317.000321.190.000321.720.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.857.195.0001.782.587.0001.714.027.0001.693.350.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar139.238.000133.178.000124.914.000115.366.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.414.907.0001.371.862.0001.368.207.0001.378.783.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00236.0007.722.000
Özkaynaklar6.590.139.0006.334.422.0006.129.912.0006.298.915.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.590.139.0006.334.422.0006.129.912.0006.298.915.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler251.545.000251.545.000253.781.000216.612.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.743.107.0001.743.107.0001.740.871.0001.344.547.000
Dönem Net Kar/Zararı789.940.000458.841.000297.419.000747.697.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.624.478.0002.699.860.0002.656.772.0002.808.990.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.741.796.00023.773.330.00024.421.116.00022.592.810.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.566.003.0009.327.279.0004.483.636.00018.346.787.000
Satışların Maliyeti (-)-10.349.349.000-6.611.136.000-3.183.198.000-12.380.265.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.216.654.0002.716.143.0001.300.438.0005.966.522.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.216.654.0002.716.143.0001.300.438.0005.966.522.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.510.710.000-991.047.000-505.941.000-1.848.857.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri271.151.000176.891.000108.331.000373.549.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-615.547.000-378.281.000-130.975.000-1.680.023.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.361.548.0001.523.706.000771.853.0002.811.191.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.705.944.0001.725.096.000794.497.0004.117.665.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.361.548.0001.523.706.000771.853.0002.811.191.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler172.731.00076.569.00048.867.000104.870.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.427.615.000-931.804.000-406.375.000-1.594.065.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.106.664.000668.471.000414.345.0001.321.996.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-316.724.000-209.630.000-116.926.000-574.299.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-369.239.000-235.995.000-173.710.000-85.949.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)52.515.00026.365.00056.784.000-488.350.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI789.940.000458.841.000297.419.000747.697.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)789.940.000458.841.000297.419.000747.697.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları789.940.000458.841.000297.419.000747.697.000
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri268.076.000180.670.00083.853.000258.182.000
Kıdem Tazminatı32.581.00026.918.00016.220.00029.010.000
Finansman Giderleri-1.427.615.000-931.804.000-406.375.000-1.594.065.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-399.912.000-143.079.00021.535.000-1.279.696.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu194.079.000794.348.000842.379.000-748.238.000
Net YPP (Hedge Dahil)280.594.000737.856.000842.379.000272.765.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 8,1 12,4 3,9 0,9 1,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 8,14 82,03 82,01 -1,67 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi