SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9351 5,8727 1,06
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,62 1.275,92 0,13
BRENT 74,34 74,55 -0,28

 ENJSA Hisse Senedi | Enerjisa Enerji

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,7546 5,5 0,7454
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 133,3 132,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 0,6 0,7

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.298,96.349,4
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr747,7764,3

Cari Değerler

F/K 8,6
FD/FAVÖK 3,5
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 72,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 4,2
Piyasa Değeri 6.448,6 mnTL
Net Borç 9.002,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,55 -0,73 5,61 15,92
USD -1,05 -2,07 -1,55 3,94
Göreceli 1,18 1,77 8,83 11,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.404.415.0006.373.703.0004.875.887.0004.621.406.000
Nakit ve Nakit Benzerleri562.352.000249.341.000115.254.00078.603.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.512.389.0003.688.758.0002.953.911.0002.852.009.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar990.680.000666.958.000569.549.000518.858.000
Stoklar147.956.000150.867.000177.125.000153.078.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.191.038.0001.617.779.0001.060.048.0001.018.858.000
(Ara Toplam)6.404.415.0006.373.703.0004.875.887.0004.621.406.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.720.626.00015.774.154.00015.512.468.00014.346.694.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar983.545.000779.316.000706.785.000450.519.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar365.027.000152.239.000154.190.000132.724.000
Şerefiye1.977.127.0002.730.031.0002.730.031.0002.730.031.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.761.822.0004.798.190.0004.854.531.0004.926.492.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.847.00041.660.00084.678.000155.724.000
Diğer Duran Varlıklar8.630.258.0007.272.718.0006.982.253.0005.951.204.000
TOPLAM VARLIKLAR23.125.041.00022.147.857.00020.388.355.00018.968.100.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.544.138.0007.446.219.0004.222.168.0004.168.058.000
Finansal Borçlar3.433.809.0004.257.674.0001.418.853.0001.766.023.000
Diğer Finansal Yükümlülükler44.302.00050.760.00038.323.00035.119.000
Ticari Borçlar2.480.917.0001.847.121.0001.513.905.000951.331.000
Diğer Borçlar223.902.000244.789.000215.955.000574.795.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü52.416.00016.420.00027.914.0000
Borç Karşılıkları364.105.000293.172.000283.744.000189.170.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler944.687.000736.283.000723.474.000651.620.000
(Ara Toplam)7.544.138.0007.446.219.0004.222.168.0004.168.058.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.281.988.0008.352.254.00010.115.982.0009.027.530.000
Finansal Borçlar5.765.047.0005.145.113.0007.185.988.0006.269.230.000
Diğer Finansal Yükümlülükler321.720.000379.954.000305.983.000284.335.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.693.350.0001.482.152.0001.378.092.0001.286.818.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar115.366.000109.857.000101.591.00069.646.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.378.783.0001.233.407.0001.143.766.0001.116.630.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.722.0001.771.000562.000871.000
Özkaynaklar6.298.915.0006.349.384.0006.050.205.0005.772.512.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.298.915.0006.349.384.0006.050.205.0005.772.512.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler216.612.000216.612.000222.120.000217.079.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.344.547.0001.344.547.0001.339.039.0001.344.080.000
Dönem Net Kar/Zararı747.697.000764.266.000498.972.000242.862.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.808.990.0002.842.890.0002.809.005.0002.787.422.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.125.041.00022.147.857.00020.388.355.00018.968.100.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.346.787.00012.498.599.0007.827.028.0004.070.303.000
Satışların Maliyeti (-)-12.380.265.000-9.003.025.000-5.553.393.000-3.045.516.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.966.522.0003.495.574.0002.273.635.0001.024.787.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.966.522.0003.495.574.0002.273.635.0001.024.787.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.848.857.000-1.286.855.000-837.272.000-414.908.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri373.549.000308.069.000131.103.00068.991.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.680.023.000-492.044.000-292.939.000-86.387.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.811.191.0002.024.744.0001.274.527.000592.483.000
Net Faaliyet Kar/Zararı4.117.665.0002.208.719.0001.436.363.000609.879.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler104.870.00074.105.00056.175.00031.844.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.594.065.000-1.010.005.000-621.453.000-292.604.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.321.996.0001.088.844.000709.249.000331.723.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-574.299.000-324.578.000-210.277.000-88.861.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-85.949.000-29.984.000-38.778.000-9.006.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-488.350.000-294.594.000-171.499.000-79.855.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI747.697.000764.266.000498.972.000242.862.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)747.697.000764.266.000498.972.000242.862.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları747.697.000764.266.000498.972.000242.862.000
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri258.182.000186.115.000123.501.00061.434.000
Kıdem Tazminatı29.010.00035.367.00018.945.0000
Finansman Giderleri-1.594.065.000-1.010.005.000-621.453.000-292.604.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.279.696.000-1.635.680.000-1.717.947.000-1.490.237.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-748.238.000-757.726.000-561.803.000-1.490.237.000
Net YPP (Hedge Dahil)272.765.000-757.726.000234.473.000-1.490.237.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 5,5 8,6 3,5 0,8 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 5,46 72,69 72,68 -0,56 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi