SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.822 88.059 2,00
VIOP 107.331 105.354 1,88
USD/TRY 6,5991 6,5755 0,36
BIST BANKS 118.400 115.886 2,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
GOLD 1.615,20 1.621,49 -0,39
BRENT 26,70 26,42 1,06

 Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,21 8,66 2,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,9 98,1 89,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,8 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.834,56.590,1
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr1.033,6789,9

Cari Değerler

F/K 7,3
FD/FAVÖK 4,7
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 80,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,9 / 3,7
Piyasa Değeri 7.582,5 mnTL
Net Borç 8.954,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,38 -2,43 -17,59 -13,13
USD 2,11 -1,38 -21,25 -20,85
Göreceli 3,45 -6,66 -0,81 12,88

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA01.04.20209,350,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036
ENJSA01.04.20209,350,600060,0051,00708.641.38069

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.781.800.0005.294.322.0006.625.910.0007.502.664.000
Nakit ve Nakit Benzerleri469.786.000324.113.0001.564.549.0001.825.379.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.009.455.0003.001.489.0002.937.819.0002.793.936.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.022.446.000883.866.000687.799.0001.337.152.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar131.953.000143.507.000147.075.000132.654.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.148.160.000941.347.0001.288.668.0001.413.543.000
(Ara Toplam)5.781.800.0005.294.322.0006.625.910.0007.502.664.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.613.658.00017.447.474.00017.147.420.00016.918.452.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar737.736.000831.811.0001.040.021.0001.190.214.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları145.483.000167.133.000166.909.000132.383.000
Maddi Duran Varlıklar483.543.000414.443.000483.601.000387.105.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.548.405.0006.576.268.0006.633.244.0006.684.888.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı244.040.00099.418.00026.365.00045.913.000
Diğer Duran Varlıklar9.454.451.0009.358.401.0008.797.280.0008.477.949.000
TOPLAM VARLIKLAR23.395.458.00022.741.796.00023.773.330.00024.421.116.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.331.012.0007.029.504.00010.151.279.0009.635.570.000
Finansal Borçlar3.692.016.0004.373.086.0007.434.942.0005.916.272.000
Diğer Finansal Yükümlülükler51.184.00038.289.00048.513.00045.330.000
Ticari Borçlar2.611.620.0001.577.642.0001.872.421.0001.611.681.000
Diğer Borçlar174.660.000169.501.000155.238.000710.978.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.284.00018.768.00013.318.000542.933.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü79.733.000126.288.00055.525.000169.776.000
Borç Karşılıkları289.026.000243.219.000236.242.000252.241.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler424.489.000482.711.000335.080.000386.359.000
(Ara Toplam)7.331.012.0007.029.504.00010.151.279.0009.635.570.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.229.943.0009.122.153.0007.287.629.0008.655.634.000
Finansal Borçlar5.378.462.0005.414.867.0003.674.685.0005.127.060.000
Diğer Finansal Yükümlülükler302.714.000295.946.000325.317.000321.190.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.903.683.0001.857.195.0001.782.587.0001.714.027.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar167.216.000139.238.000133.178.000124.914.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.477.868.0001.414.907.0001.371.862.0001.368.207.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000236.000
Özkaynaklar6.834.503.0006.590.139.0006.334.422.0006.129.912.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.834.503.0006.590.139.0006.334.422.0006.129.912.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler251.545.000251.545.000251.545.000253.781.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.743.107.0001.743.107.0001.743.107.0001.740.871.000
Dönem Net Kar/Zararı1.033.622.000789.940.000458.841.000297.419.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.625.160.0002.624.478.0002.699.860.0002.656.772.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.395.458.00022.741.796.00023.773.330.00024.421.116.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.453.085.00014.566.003.0009.327.279.0004.483.636.000
Satışların Maliyeti (-)-14.108.614.000-10.349.349.000-6.611.136.000-3.183.198.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.344.471.0004.216.654.0002.716.143.0001.300.438.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.344.471.0004.216.654.0002.716.143.0001.300.438.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.170.485.000-1.510.710.000-991.047.000-505.941.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri552.300.000271.151.000176.891.000108.331.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-662.080.000-615.547.000-378.281.000-130.975.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.064.206.0002.361.548.0001.523.706.000771.853.000
Net Faaliyet Kar/Zararı3.173.986.0002.705.944.0001.725.096.000794.497.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.064.206.0002.361.548.0001.523.706.000771.853.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler170.627.000172.731.00076.569.00048.867.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.843.477.000-1.427.615.000-931.804.000-406.375.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.391.356.0001.106.664.000668.471.000414.345.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-357.734.000-316.724.000-209.630.000-116.926.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-492.099.000-369.239.000-235.995.000-173.710.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)134.365.00052.515.00026.365.00056.784.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.033.622.000789.940.000458.841.000297.419.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.033.622.000789.940.000458.841.000297.419.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.033.622.000789.940.000458.841.000297.419.000
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri372.867.000268.076.000180.670.00083.853.000
Kıdem Tazminatı42.867.00032.581.00026.918.00016.220.000
Finansman Giderleri-1.843.477.000-1.427.615.000-931.804.000-406.375.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-386.397.000-399.912.000-143.079.00021.535.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.746.819.000194.079.000794.348.000558.435.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.746.819.000280.594.000737.856.000558.435.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 6,4 7,3 4,7 0,9 1,1 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 6,42 80,66 80,00 -66,54 -0,67
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi