SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8296 5,8231 0,11
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,64 1.346,59 0,00
BRENT 62,26 62,23 0,05

 Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,7638 5,5 0,7362
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 43,0 42,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 0,6 0,7

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.129,96.298,9
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr297,4747,7

Cari Değerler

F/K 7,9
FD/FAVÖK 3,5
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 74,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 3,6
Piyasa Değeri 6.306,9 mnTL
Net Borç 9.584,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,19 -1,11 2,69 13,38
USD 0,32 -2,13 6,38 2,52
Göreceli -2,27 -2,57 -5,40 9,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.502.664.0006.404.415.0006.373.703.0004.875.887.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.825.379.000562.352.000249.341.000115.254.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.793.936.0003.512.389.0003.688.758.0002.953.911.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.337.152.000990.680.000666.958.000569.549.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar132.654.000147.956.000150.867.000177.125.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.413.543.0001.191.038.0001.617.779.0001.060.048.000
(Ara Toplam)7.502.664.0006.404.415.0006.373.703.0004.875.887.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.918.452.00016.720.626.00015.774.154.00015.512.468.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.190.214.000983.545.000779.316.000706.785.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları132.383.000000
Maddi Duran Varlıklar387.105.000365.027.000152.239.000154.190.000
Şerefiye002.730.031.0002.730.031.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.684.888.0006.738.949.0004.798.190.0004.854.531.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı45.913.0002.847.00041.660.00084.678.000
Diğer Duran Varlıklar8.477.949.0008.630.258.0007.272.718.0006.982.253.000
TOPLAM VARLIKLAR24.421.116.00023.125.041.00022.147.857.00020.388.355.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.635.570.0007.544.138.0007.446.219.0004.222.168.000
Finansal Borçlar5.916.272.0003.433.809.0004.257.674.0001.418.853.000
Diğer Finansal Yükümlülükler45.330.00044.302.00050.760.00038.323.000
Ticari Borçlar1.611.681.0002.480.917.0001.847.121.0001.513.905.000
Diğer Borçlar710.978.000223.902.000244.789.000215.955.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)542.933.000606.983.00000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü169.776.00052.416.00016.420.00027.914.000
Borç Karşılıkları252.241.000364.105.000293.172.000283.744.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler386.359.000337.704.000736.283.000723.474.000
(Ara Toplam)9.635.570.0007.544.138.0007.446.219.0004.222.168.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.655.634.0009.281.988.0008.352.254.00010.115.982.000
Finansal Borçlar5.127.060.0005.765.047.0005.145.113.0007.185.988.000
Diğer Finansal Yükümlülükler321.190.000321.720.000379.954.000305.983.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.714.027.0001.693.350.0001.482.152.0001.378.092.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar124.914.000115.366.000109.857.000101.591.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.368.207.0001.378.783.0001.233.407.0001.143.766.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler236.0007.722.0001.771.000562.000
Özkaynaklar6.129.912.0006.298.915.0006.349.384.0006.050.205.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.129.912.0006.298.915.0006.349.384.0006.050.205.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler253.781.000216.612.000216.612.000222.120.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.740.871.0001.344.547.0001.344.547.0001.339.039.000
Dönem Net Kar/Zararı297.419.000747.697.000764.266.000498.972.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.656.772.0002.808.990.0002.842.890.0002.809.005.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.421.116.00023.125.041.00022.147.857.00020.388.355.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.483.636.00018.346.787.00012.498.599.0007.827.028.000
Satışların Maliyeti (-)-3.183.198.000-12.380.265.000-9.003.025.000-5.553.393.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.300.438.0005.966.522.0003.495.574.0002.273.635.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.300.438.0005.966.522.0003.495.574.0002.273.635.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-511.802.000-1.848.857.000-1.286.855.000-837.272.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri114.192.000373.549.000308.069.000131.103.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-130.975.000-1.680.023.000-492.044.000-292.939.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)771.853.0002.811.191.0002.024.744.0001.274.527.000
Net Faaliyet Kar/Zararı788.636.0004.117.665.0002.208.719.0001.436.363.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı771.853.0002.811.191.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler48.867.000104.870.00074.105.00056.175.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-406.375.000-1.594.065.000-1.010.005.000-621.453.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)414.345.0001.321.996.0001.088.844.000709.249.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-116.926.000-574.299.000-324.578.000-210.277.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-173.710.000-85.949.000-29.984.000-38.778.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)56.784.000-488.350.000-294.594.000-171.499.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI297.419.000747.697.000764.266.000498.972.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)297.419.000747.697.000764.266.000498.972.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları297.419.000747.697.000764.266.000498.972.000
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri83.853.000258.182.000186.115.000123.501.000
Kıdem Tazminatı16.220.00029.010.00035.367.00018.945.000
Finansman Giderleri-406.375.000-1.594.065.000-1.010.005.000-621.453.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu21.535.000-1.279.696.000-1.635.680.000-1.717.947.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu842.379.000-748.238.000-757.726.000-561.803.000
Net YPP (Hedge Dahil)842.379.000272.765.000-757.726.000234.473.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 5,3 7,9 3,5 0,8 1,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 5,34 74,94 74,97 2,78 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi