SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.788 119.339 0,38
VIOP 135.989 135.758 0,17
USD/TRY 6,8638 6,8577 0,09
BIST BANKA 130.801 131.476 -0,51
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
ALTIN 1.796,84 1.794,97 0,10
BRENT 42,91 43,08 -0,39

 Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,22 8,86 2,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 25,0 144,5 119,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,8 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.559,86.834,5
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr341,11.033,6

Cari Değerler

F/K 9,7
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 77,50
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,8 / 5,1
Piyasa Değeri 10.440,6 mnTL
Net Borç 9.544,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,23 2,79 5,87 31,16
USD -0,23 2,79 4,48 13,77
Göreceli -0,94 0,37 -2,40 25,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.142.480.0005.781.800.0005.294.322.0006.625.910.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.044.314.000469.786.000324.113.0001.564.549.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.137.690.0003.009.455.0003.001.489.0002.937.819.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.259.303.0001.022.446.000883.866.000687.799.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar143.359.000131.953.000143.507.000147.075.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.557.814.0001.148.160.000941.347.0001.288.668.000
(Ara Toplam)7.142.480.0005.781.800.0005.294.322.0006.625.910.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.314.422.00017.613.658.00017.447.474.00017.147.420.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar643.239.000737.736.000831.811.0001.040.021.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları130.689.000145.483.000167.133.000166.909.000
Maddi Duran Varlıklar480.022.000483.543.000414.443.000483.601.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.489.871.0006.548.405.0006.576.268.0006.633.244.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı252.502.000244.040.00099.418.00026.365.000
Diğer Duran Varlıklar9.318.099.0009.454.451.0009.358.401.0008.797.280.000
TOPLAM VARLIKLAR24.456.902.00023.395.458.00022.741.796.00023.773.330.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.180.794.0007.331.012.0007.029.504.00010.151.279.000
Finansal Borçlar2.543.174.0003.692.016.0004.373.086.0007.434.942.000
Diğer Finansal Yükümlülükler54.418.00051.184.00038.289.00048.513.000
Ticari Borçlar1.739.954.0002.611.620.0001.577.642.0001.872.421.000
Diğer Borçlar904.880.000174.660.000169.501.000155.238.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.798.0008.284.00018.768.00013.318.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü132.321.00079.733.000126.288.00055.525.000
Borç Karşılıkları271.668.000289.026.000243.219.000236.242.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler532.581.000424.489.000482.711.000335.080.000
(Ara Toplam)6.180.794.0007.331.012.0007.029.504.00010.151.279.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.716.348.0009.229.943.0009.122.153.0007.287.629.000
Finansal Borçlar7.680.123.0005.378.462.0005.414.867.0003.674.685.000
Diğer Finansal Yükümlülükler310.713.000302.714.000295.946.000325.317.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.911.209.0001.903.683.0001.857.195.0001.782.587.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)163.470.000000
Uzun vadeli karşılıklar180.263.000167.216.000139.238.000133.178.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.470.570.0001.477.868.0001.414.907.0001.371.862.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.559.760.0006.834.503.0006.590.139.0006.334.422.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.559.760.0006.834.503.0006.590.139.0006.334.422.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler439.008.000251.545.000251.545.000251.545.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.090.745.0001.743.107.0001.743.107.0001.743.107.000
Dönem Net Kar/Zararı341.068.0001.033.622.000789.940.000458.841.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.507.870.0002.625.160.0002.624.478.0002.699.860.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.456.902.00023.395.458.00022.741.796.00023.773.330.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.779.079.00019.453.085.00014.566.003.0009.327.279.000
Satışların Maliyeti (-)-4.215.418.000-14.108.614.000-10.349.349.000-6.611.136.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.563.661.0005.344.471.0004.216.654.0002.716.143.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.563.661.0005.344.471.0004.216.654.0002.716.143.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-606.798.000-2.170.485.000-1.510.710.000-991.047.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri130.467.000552.300.000271.151.000176.891.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-255.188.000-662.080.000-615.547.000-378.281.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)832.142.0003.064.206.0002.361.548.0001.523.706.000
Net Faaliyet Kar/Zararı956.863.0003.173.986.0002.705.944.0001.725.096.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı832.142.0003.064.206.0002.361.548.0001.523.706.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.320.000170.627.000172.731.00076.569.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-401.814.000-1.843.477.000-1.427.615.000-931.804.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)431.648.0001.391.356.0001.106.664.000668.471.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-90.580.000-357.734.000-316.724.000-209.630.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-132.521.000-492.099.000-369.239.000-235.995.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)41.941.000134.365.00052.515.00026.365.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI341.068.0001.033.622.000789.940.000458.841.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)341.068.0001.033.622.000789.940.000458.841.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları341.068.0001.033.622.000789.940.000458.841.000
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri100.131.000372.867.000268.076.000180.670.000
Kıdem Tazminatı16.375.00042.867.00032.581.00026.918.000
Finansman Giderleri-401.814.000-1.843.477.000-1.427.615.000-931.804.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-532.230.000-386.397.000-399.912.000-143.079.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.007.155.0001.746.819.000194.079.000794.348.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.007.155.0001.746.819.000280.594.000737.856.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 8,8 9,7 5,4 1,0 1,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 8,84 77,38 77,50 11,49 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi