SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,84 6,45 0,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,4 54,9 49,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 0,7 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.334,46.129,9
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr458,8297,4

Cari Değerler

F/K 10,3
FD/FAVÖK 3,6
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 78,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,1
Piyasa Değeri 7.263,6 mnTL
Net Borç 9.918,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,13 -0,16 1,32 30,57
USD 7,13 1,05 -0,26 19,50
Göreceli 1,37 0,46 4,94 21,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.625.910.0007.502.664.0005.872.184.0006.373.703.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.564.549.0001.825.379.000562.352.000249.341.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.937.819.0002.793.936.0003.512.389.0003.688.758.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar687.799.0001.337.152.000458.449.000666.958.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar147.075.000132.654.000147.956.000150.867.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.288.668.0001.413.543.0001.191.038.0001.617.779.000
(Ara Toplam)6.625.910.0007.502.664.0005.872.184.0006.373.703.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.147.420.00016.918.452.00016.720.626.00015.774.154.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.040.021.0001.190.214.000983.545.000779.316.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları166.909.000132.383.00000
Maddi Duran Varlıklar483.601.000387.105.000358.781.000152.239.000
Şerefiye0002.730.031.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.633.244.0006.684.888.0006.745.195.0004.798.190.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı26.365.00045.913.0002.847.00041.660.000
Diğer Duran Varlıklar8.797.280.0008.477.949.0008.630.258.0007.272.718.000
TOPLAM VARLIKLAR23.773.330.00024.421.116.00022.592.810.00022.147.857.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.151.279.0009.635.570.0007.011.907.0007.446.219.000
Finansal Borçlar7.434.942.0005.916.272.0003.433.809.0004.257.674.000
Diğer Finansal Yükümlülükler48.513.00045.330.00044.302.00050.760.000
Ticari Borçlar1.872.421.0001.611.681.0002.480.917.0001.847.121.000
Diğer Borçlar155.238.000710.978.000223.902.000244.789.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.318.000542.933.00074.752.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü55.525.000169.776.00052.416.00016.420.000
Borç Karşılıkları236.242.000252.241.000364.105.000293.172.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler335.080.000386.359.000337.704.000736.283.000
(Ara Toplam)10.151.279.0009.635.570.0007.011.907.0007.446.219.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.287.629.0008.655.634.0009.281.988.0008.352.254.000
Finansal Borçlar3.674.685.0005.127.060.0005.765.047.0005.145.113.000
Diğer Finansal Yükümlülükler325.317.000321.190.000321.720.000379.954.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.782.587.0001.714.027.0001.693.350.0001.482.152.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar133.178.000124.914.000115.366.000109.857.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.371.862.0001.368.207.0001.378.783.0001.233.407.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0236.0007.722.0001.771.000
Özkaynaklar6.334.422.0006.129.912.0006.298.915.0006.349.384.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.334.422.0006.129.912.0006.298.915.0006.349.384.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler251.545.000253.781.000216.612.000216.612.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.743.107.0001.740.871.0001.344.547.0001.344.547.000
Dönem Net Kar/Zararı458.841.000297.419.000747.697.000764.266.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.699.860.0002.656.772.0002.808.990.0002.842.890.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR23.773.330.00024.421.116.00022.592.810.00022.147.857.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.327.279.0004.483.636.00018.346.787.00012.498.599.000
Satışların Maliyeti (-)-6.611.136.000-3.183.198.000-12.380.265.000-9.003.025.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.716.143.0001.300.438.0005.966.522.0003.495.574.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.716.143.0001.300.438.0005.966.522.0003.495.574.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-991.047.000-505.941.000-1.848.857.000-1.286.855.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri176.891.000108.331.000373.549.000308.069.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-378.281.000-130.975.000-1.680.023.000-492.044.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.523.706.000771.853.0002.811.191.0002.024.744.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.725.096.000794.497.0004.117.665.0002.208.719.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.523.706.000771.853.0002.811.191.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler76.569.00048.867.000104.870.00074.105.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-931.804.000-406.375.000-1.594.065.000-1.010.005.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)668.471.000414.345.0001.321.996.0001.088.844.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-209.630.000-116.926.000-574.299.000-324.578.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-235.995.000-173.710.000-85.949.000-29.984.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)26.365.00056.784.000-488.350.000-294.594.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI458.841.000297.419.000747.697.000764.266.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)458.841.000297.419.000747.697.000764.266.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları458.841.000297.419.000747.697.000764.266.000
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri180.670.00083.853.000258.182.000186.115.000
Kıdem Tazminatı26.918.00016.220.00029.010.00035.367.000
Finansman Giderleri-931.804.000-406.375.000-1.594.065.000-1.010.005.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-143.079.00021.535.000-1.279.696.000-1.635.680.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu794.348.000842.379.000-748.238.000-757.726.000
Net YPP (Hedge Dahil)737.856.000842.379.000272.765.000-757.726.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 6,2 10,3 3,6 0,9 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 6,15 78,41 78,40 -1,62 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi