SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Eminiş Ambalaj Hisse Senedi | EMNIS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,52 2,66 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Eminiş Ambalaj
Kuruluş 25.02.1970
Faal Alanı Teneke ve plastik kutu üretimi.
Telefon (0262)7545238
Faks (0262)7547206
Adres Dilovaso Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım No:4 Dilovası 41455 Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-24,3-19,8
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr-12,8-8,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 12,2 mnTL
Net Borç 19,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -10,09 -12,50 28,95
USD -0,30 -13,45 -20,34 14,51
Göreceli -0,05 -11,52 8,25 64,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86 330.939 22
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,00 53.560 A/D
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86330.93922
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,0053.560A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.481.24616.101.47721.370.39419.267.186
Nakit ve Nakit Benzerleri1.167.805303.675408.8241.212.940
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.754.3766.321.2926.705.6958.832.691
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar351.489310.000305.1255.126
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.452.9268.477.7309.171.9536.702.719
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar754.650688.7804.778.7972.513.710
(Ara Toplam)14.481.24616.101.47721.370.39419.267.186
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.518.61437.633.41139.055.54340.522.681
Ticari Alacaklar0153.02643.4480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.745.8662.745.8662.745.8662.745.866
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.976.8898.969.5499.531.56510.093.581
Maddi Duran Varlıklar24.761.32025.722.02826.683.53227.491.524
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.53942.94251.13259.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000132.601
TOPLAM VARLIKLAR53.999.86053.734.88860.425.93759.789.867
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.681.06611.903.7937.277.57452.776.921
Finansal Borçlar1.391.1052.377.84434.5250
Diğer Finansal Yükümlülükler000107.194
Ticari Borçlar478.7766.174.6904.597.88750.313.688
Diğer Borçlar7.871.0871.500.1431.173.8231.153.081
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)155.267536.937531.800186.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları663.235303.145291.073290.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.5961.011.034648.466726.622
(Ara Toplam)10.681.06611.903.7937.277.57452.776.921
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler67.641.76361.637.00869.866.19322.594.078
Finansal Borçlar19.173.86914.038.53916.370.30216.768.017
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.380.67544.025.66749.708.8950
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)871.350000
Uzun vadeli karşılıklar3.215.8693.441.8123.064.1083.241.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0130.990722.8882.584.550
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-24.322.969-19.805.913-16.717.830-15.581.132
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-24.322.969-19.805.913-16.717.830-15.581.132
Ödenmiş Sermaye6.200.0006.200.0006.200.0006.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.301.759007.301.759
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.34831.34831.34831.348
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-53.980.011-53.980.011-53.980.011-53.980.011
Dönem Net Kar/Zararı-12.766.001-8.575.953-5.634.831-4.118.765
Diğer Özsermaye Kalemleri28.889.93636.518.70336.665.66428.984.537
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR53.999.86053.734.88860.425.93759.789.867
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.577.59929.987.06821.738.64010.211.690
Satışların Maliyeti (-)-40.813.350-31.333.242-21.365.713-10.135.612
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.235.751-1.346.174372.92776.078
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.235.751-1.346.174372.92776.078
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.169.308-1.773.267-1.182.094-613.205
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.173.757-3.831.552-2.573.445-1.344.862
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.603.3853.538.0871.509.712515.592
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.355.658-5.111.954-978.289-1.865.784
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-11.331.089-8.524.860-2.851.189-3.232.181
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.578.816-6.950.993-3.382.612-1.881.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-343.800000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-11.674.889-8.524.860-2.851.189-3.232.181
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler281.63200-709.833
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.289.072-2.789.533-4.966.924-488.179
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-343.800000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.682.329-11.314.393-7.818.113-4.430.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.916.3282.738.4402.183.282311.428
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.916.3282.738.4402.183.282311.428
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.766.001-8.575.953-5.634.831-4.118.765
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.766.001-8.575.953-5.634.831-4.118.765
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.766.001-8.575.953-5.634.831-4.118.765
Hisse Başına Kazanç-200-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.241.9984.697.3812.003.112990.921
Kıdem Tazminatı394.370000
Finansman Giderleri-3.289.072-2.789.533-4.966.924-488.179
Yurtiçi Satışlar36.568.56429.748.99122.093.69510.380.619
Yurtdışı Satışlar2.083.4751.301.497698.802183.767
Net Yabancı Para Pozisyonu-35.044.634-36.926.077-42.005.484-12.770.312
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-35.044.633-36.515.224-41.633.586-12.770.312
Net YPP (Hedge Dahil)-35.044.634-36.926.076-42.005.484-12.770.312

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EMNIS 2,0 A/D A/D 0,8 A/D 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi