SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9475 5,9428 0,08
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.579,81 1.571,81 0,51
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Eminiş Ambalaj Hisse Senedi | EMNIS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,84 0,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Eminiş Ambalaj
Kuruluş 25.02.1970
Faal Alanı Teneke ve plastik kutu üretimi.
Telefon (0262)7545238
Faks (0262)7547206
Adres Dilovaso Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım No:4 Dilovası 41455 Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-19,8-16,7
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr-8,6-5,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 10,9 mnTL
Net Borç 16,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,33 -4,35 13,55 15,79
USD 2,16 -5,47 13,74 15,99
Göreceli 2,67 -4,87 5,20 8,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86 330.939 22
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,00 53.560 A/D
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86330.93922
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,0053.560A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.101.47721.370.39419.267.18622.845.155
Nakit ve Nakit Benzerleri303.675408.8241.212.9401.147.094
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.321.2926.705.6958.832.69114.667.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar310.000305.1255.1260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.477.7309.171.9536.702.7196.505.343
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar688.7804.778.7972.513.710525.500
(Ara Toplam)16.101.47721.370.39419.267.18622.845.155
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.633.41139.055.54340.522.68131.287.420
Ticari Alacaklar153.02643.44800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.745.8662.745.8662.745.8662.745.866
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.969.5499.531.56510.093.5810
Maddi Duran Varlıklar25.722.02826.683.53227.491.52428.474.680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.94251.13259.10966.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00132.6010
TOPLAM VARLIKLAR53.734.88860.425.93759.789.86754.132.575
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.903.7937.277.57452.776.92157.389.372
Finansal Borçlar2.377.84434.52506.200.014
Diğer Finansal Yükümlülükler00107.1940
Ticari Borçlar6.174.6904.597.88750.313.68847.979.401
Diğer Borçlar1.500.1431.173.8231.153.0812.636.249
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)536.937531.800186.074117.822
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları303.145291.073290.262351.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.011.034648.466726.622104.868
(Ara Toplam)11.903.7937.277.57452.776.92157.389.372
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler61.637.00869.866.19322.594.0788.205.570
Finansal Borçlar14.038.53916.370.30216.768.0172.555.305
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.025.66749.708.89500
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.441.8123.064.1083.241.5112.838.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü130.990722.8882.584.5502.811.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-19.805.913-16.717.830-15.581.132-11.462.367
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-19.805.913-16.717.830-15.581.132-11.462.367
Ödenmiş Sermaye6.200.0006.200.0006.200.0006.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.301.7590
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.34831.34831.34831.348
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-53.980.011-53.980.011-53.980.011-36.216.200
Dönem Net Kar/Zararı-8.575.953-5.634.831-4.118.765-17.763.811
Diğer Özsermaye Kalemleri36.518.70336.665.66428.984.53736.286.296
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR53.734.88860.425.93759.789.86754.132.575
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.987.06821.738.64010.211.69065.037.827
Satışların Maliyeti (-)-31.333.242-21.365.713-10.135.612-62.707.956
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.346.174372.92776.0782.329.871
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.346.174372.92776.0782.329.871
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.773.267-1.182.094-613.205-3.054.569
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.831.552-2.573.445-1.344.862-4.030.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.538.0871.509.712515.5921.132.263
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.111.954-978.289-1.865.784-8.786.940
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.524.860-2.851.189-3.232.181-12.410.357
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.950.993-3.382.612-1.881.989-4.755.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-245.397
Diğer Gelir ve Giderler000-240.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-8.524.860-2.851.189-3.232.181-12.896.139
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00-709.833365.296
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.789.533-4.966.924-488.179-6.696.466
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-485.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.314.393-7.818.113-4.430.193-19.227.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.738.4402.183.282311.4281.463.498
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.738.4402.183.282311.4281.463.498
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.575.953-5.634.831-4.118.765-17.763.811
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.575.953-5.634.831-4.118.765-17.763.811
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-8.575.953-5.634.831-4.118.765-17.763.811
Hisse Başına Kazanç00-1-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.697.3812.003.112990.9213.929.436
Kıdem Tazminatı000158.261
Finansman Giderleri-2.789.533-4.966.924-488.179-6.696.466
Yurtiçi Satışlar29.748.99122.093.69510.380.61965.874.337
Yurtdışı Satışlar1.301.497698.802183.7671.156.737
Net Yabancı Para Pozisyonu-36.926.077-42.005.484-12.770.312-33.760.975
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-36.515.224-41.633.586-12.770.312-33.760.975
Net YPP (Hedge Dahil)-36.926.076-42.005.484-12.770.312-33.760.975
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EMNIS 1,8 A/D A/D 0,7 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi