SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8545 5,7922 1,08
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.484,76 1.490,58 -0,39
BRENT 58,67 59,42 -1,26

 Eminiş Ambalaj Hisse Senedi | EMNIS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,82 1,11 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Eminiş Ambalaj
Kuruluş 25.02.1970
Faal Alanı Teneke ve plastik kutu üretimi.
Telefon (0262)7545238
Faks (0262)7547206
Adres Dilovaso Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım No:4 Dilovası 41455 Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-16,7-15,6
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr-5,6-4,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 7,6 mnTL
Net Borç 16,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 16,19 17,31 28,42 4,27
USD 15,39 19,33 25,77 -5,23
Göreceli 17,49 13,28 32,27 -2,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86 330.939 22
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,00 53.560 A/D
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86330.93922
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,0053.560A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.370.39419.267.18622.845.15544.025.098
Nakit ve Nakit Benzerleri408.8241.212.9401.147.0941.770.763
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.705.6958.832.69114.667.21827.631.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar305.1255.12600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.171.9536.702.7196.505.3437.765.251
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.778.7972.513.710525.5001.063.813
(Ara Toplam)21.370.39419.267.18622.845.15538.231.298
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0005.793.800
Duran Varlıklar39.055.54340.522.68131.287.42027.477.807
Ticari Alacaklar43.448000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.745.8662.745.8662.745.8660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0002.745.866
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.531.56510.093.58100
Maddi Duran Varlıklar26.683.53227.491.52428.474.68024.658.388
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.13259.10966.87473.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0132.60100
TOPLAM VARLIKLAR60.425.93759.789.86754.132.57571.502.905
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.277.57452.776.92157.389.37273.721.627
Finansal Borçlar34.52506.200.01416.250.472
Diğer Finansal Yükümlülükler0107.1940463.158
Ticari Borçlar4.597.88750.313.68847.979.40154.357.543
Diğer Borçlar1.173.8231.153.0812.636.2491.012.328
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)531.800186.074117.8220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları291.073290.262351.018559.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler648.466726.622104.8681.079.079
(Ara Toplam)7.277.57452.776.92157.389.37273.721.627
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler69.866.19322.594.0788.205.5708.901.693
Finansal Borçlar16.370.30216.768.0172.555.3053.457.494
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar49.708.895000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.064.1083.241.5112.838.9373.205.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü722.8882.584.5502.811.3282.239.075
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-16.717.830-15.581.132-11.462.367-11.120.415
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-16.717.830-15.581.132-11.462.367-11.120.415
Ödenmiş Sermaye6.200.0006.200.0006.200.0006.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.301.75907.301.759
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.34831.34831.34831.348
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-53.980.011-53.980.011-36.216.200-36.216.200
Dönem Net Kar/Zararı-5.634.831-4.118.765-17.763.811-17.146.511
Diğer Özsermaye Kalemleri36.665.66428.984.53736.286.29628.709.189
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR60.425.93759.789.86754.132.57571.502.905
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.738.64010.211.69065.037.82755.049.080
Satışların Maliyeti (-)-21.365.713-10.135.612-62.707.956-51.002.760
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)372.92776.0782.329.8714.046.320
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)372.92776.0782.329.8714.046.320
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.182.094-613.205-3.054.569-2.461.549
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.573.445-1.344.862-4.030.982-2.919.004
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.509.712515.5921.132.263853.334
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-978.289-1.865.784-8.786.940-14.220.162
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.851.189-3.232.181-12.410.357-14.701.061
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.382.612-1.881.989-4.755.680-1.334.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00037.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-245.3970
Diğer Gelir ve Giderler00-240.385-211.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.851.189-3.232.181-12.896.1390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0-709.833365.296357.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.966.924-488.179-6.696.466-4.645.724
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-485.782-173.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.818.113-4.430.193-19.227.309-19.163.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.183.282311.4281.463.4982.016.914
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.183.282311.4281.463.4982.016.914
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.634.831-4.118.765-17.763.811-17.146.511
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.634.831-4.118.765-17.763.811-17.146.511
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.634.831-4.118.765-17.763.811-17.146.511
Hisse Başına Kazanç0-1-30
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.003.112990.9213.929.4362.141.513
Kıdem Tazminatı00158.2610
Finansman Giderleri-4.966.924-488.179-6.696.466-4.645.724
Yurtiçi Satışlar22.093.69510.380.61965.874.33755.750.176
Yurtdışı Satışlar698.802183.7671.156.737804.010
Net Yabancı Para Pozisyonu-42.005.484-12.770.312-33.760.975-22.779.684
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-41.633.586-12.770.312-33.760.975-22.779.684
Net YPP (Hedge Dahil)-42.005.484-12.770.312-33.760.975-22.779.684
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EMNIS 1,2 A/D A/D 0,5 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi