SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 EKIZ | Ekiz Yağ ve Sabun

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,34 0,46 0,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.202.5844.845.253
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.729
Net Kâr2.647.2613.937.080

Cari Oranlar

F/K 1,0
FD/FAVÖK -11,1
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,51 16,67 -17,65 -0,15
USD 13,82 21,44 -33,36 9,18
Göreceli 11,78 9,10 -31,91 13,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.766.2969.554.24211.157.01811.530.754
Nakit ve Nakit Benzerleri9.7466.298108.3666.326
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.932.1328.632.7188.766.4429.830.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar214.706309.060134.299136.292
Stoklar171.814186.5971.112.0101.061.869
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar437.898419.5691.035.901495.729
(Ara Toplam)9.766.2969.554.24211.157.01811.530.754
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.005.62421.712.68529.180.97526.734.984
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.000.0007.000.0007.000.0004.480.000
Maddi Duran Varlıklar14.928.35414.635.41521.816.91321.916.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.27077.27074.88978.233
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0029.1730
Diğer Duran Varlıklar00260.000260.000
TOPLAM VARLIKLAR31.771.92031.266.92740.337.99338.265.738
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.861.05518.435.97121.647.99219.314.098
Finansal Borçlar12.060.22910.388.81412.377.04611.482.005
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.856.9892.034.3343.396.5132.493.947
Diğer Borçlar3.348.4522.581.637493.1121.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları540.443544.712419.483425.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.054.9422.886.4744.961.8384.911.749
(Ara Toplam)20.861.05518.435.97121.647.99219.314.098
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.708.2817.985.70314.179.35317.096.915
Finansal Borçlar6.102.6047.401.85712.700.15415.732.655
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları605.677583.846551.811457.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00927.388906.709
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.202.5844.845.2534.510.6481.854.725
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.202.5844.845.2534.510.6481.854.725
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.438.3888.438.38800
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler312.489312.489312.489312.489
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.121.039-28.772.481-30.703.215-26.216.918
Dönem Net Kar/Zararı2.647.2613.937.0802.655.923-4.486.297
Diğer Özsermaye Kalemleri13.747.75613.752.04825.067.72225.067.722
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR31.771.92031.266.92740.337.99338.265.738
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.762.3767.186.3113.619.16411.466.681
Satışların Maliyeti (-)-7.702.272-7.165.723-3.635.056-10.174.561
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)60.10420.588-15.8921.292.120
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)60.10420.588-15.8921.292.120
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-327.658-227.745-123.172-1.103.683
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.314.060-1.017.830-427.593-2.151.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri889.715588.118299.0901.694.371
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-943.469-861.142-108.711-263.315
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.635.368-1.498.011-376.278-532.489
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.581.614-1.224.987-566.657-1.963.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.830.8551.828.0561.063.1240
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.921.259-1.109.653-559.416-4.231.133
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.486.8093.830.4642.520.000277.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.761.0373.050.8562.647.430-4.486.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)886.224886.2248.4930
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)886.224886.2248.4930
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.647.2613.937.0802.655.923-4.486.297
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.647.2613.937.0802.655.923-4.486.297
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.647.2613.937.0802.655.923-4.486.297
Hisse Başına Kazanç010-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri108.34293.495103.397456.226
Kıdem Tazminatı47.80431.74797.864119.093
Finansman Giderleri-1.921.259-1.109.653-559.416-4.231.133
Yurtiçi Satışlar6.836.3996.552.1453.331.06210.526.535
Yurtdışı Satışlar000959.761
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.661.537-7.209.4100-14.642.561
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.661.537-7.209.4100-14.642.561
Net YPP (Hedge Dahil)-7.661.537-7.209.4100-14.642.561
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 0,4 1,0 A/D 2,0 0,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EKIZ 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.