SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,61 1,45 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,1 1,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,34,7
Ödenmiş Sermaye7,27,2
Net Kâr3,1-1,5

Cari Değerler

F/K 2,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 8,9 mnTL
Net Borç 17,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,73 55,00 20,39 103,28
USD 10,07 56,20 14,42 87,53
Göreceli 13,97 50,91 56,23 163,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZ0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.902.78428.500.07518.521.02316.508.255
Nakit ve Nakit Benzerleri6052.128800.1401.663
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar814.40319.217.0878.358.5726.718.335
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.914.2389.071.3389.116.8568.981.046
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar128.730128.730128.730128.730
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar44.80880.792116.725678.481
(Ara Toplam)9.902.78428.500.07518.521.02316.508.255
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.698.71630.613.54930.738.63230.883.761
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.488.00011.221.44011.221.44011.221.440
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.210.29619.391.68919.516.77219.661.901
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar420420420420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.601.50059.113.62449.259.65547.392.016
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.560.84547.804.03138.411.30734.204.876
Finansal Borçlar12.119.08710.136.11611.933.49910.713.276
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.716.57930.117.39919.141.08315.892.734
Diğer Borçlar4.827.8514.655.7274.460.7864.822.167
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.377.022127.687133.715133.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.014.1531.012.9201.013.6421.021.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.506.1531.754.1821.728.5821.621.194
(Ara Toplam)31.560.84547.804.03138.411.30734.204.876
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.754.9586.565.5586.941.1997.933.342
Finansal Borçlar5.622.3826.442.7706.825.2567.790.027
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar132.576122.788115.943143.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.285.6974.744.0353.907.1495.253.798
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.285.6974.744.0353.907.1495.253.798
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.438.388000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-31.543.493-31.543.493-31.543.493-31.543.493
Dönem Net Kar/Zararı3.102.083-1.471.877-2.308.763-962.114
Diğer Özsermaye Kalemleri20.256.99928.727.68528.727.68528.727.685
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.601.50059.113.62449.259.65547.392.016
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.961.52537.592.15119.590.2374.715.540
Satışların Maliyeti (-)-57.990.492-37.624.106-19.577.390-4.715.923
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-28.967-31.95512.847-383
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-28.967-31.95512.847-383
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-651.522-487.140-322.759-160.964
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.499.463-1.167.676-773.213-398.645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.445.0101.748.945676.023331.671
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-380.772-390.757-291.694-21.879
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.115.714-328.583-698.796-250.200
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.179.952-1.686.771-1.083.125-559.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.266.560000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.150.846-328.583-698.796-250.200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler510.505000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.559.268-1.143.294-1.609.967-711.914
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.266.560000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.102.083-1.471.877-2.308.763-962.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.102.083-1.471.877-2.308.763-962.114
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.102.083-1.471.877-2.308.763-962.114
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.102.083-1.471.877-2.308.763-962.114
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri519.867409.731284.647139.518
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-2.559.268-1.143.294-1.609.967-711.914
Yurtiçi Satışlar58.061.12537.691.75119.629.8374.755.140
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.299.350-13.222.135-13.854.771-12.835.679
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.299.350-13.222.135-13.854.771-12.835.679
Net YPP (Hedge Dahil)-11.299.350-13.222.135-13.854.771-12.835.679

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 1,2 2,9 A/D 0,5 1,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EKIZ 1,24 0,01 0,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi