SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.995 120.150 0,70
VIOP 145.359 144.461 0,62
USD/TRY 5,9388 5,9442 -0,09
BIST BANKS 176.755 175.112 0,94
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.578,61 1.582,72 -0,26
BRENT 58,55 58,58 -0,05

 Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,41 1,41 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,1 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,73,9
Ödenmiş Sermaye7,27,2
Net Kâr-1,5-2,3

Cari Değerler

F/K 8,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 8,5 mnTL
Net Borç 16,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,81 0,00 87,30 93,44
USD -7,97 -0,68 87,30 93,44
Göreceli -6,28 2,05 77,22 84,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZ0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.500.07518.521.02316.508.25510.193.813
Nakit ve Nakit Benzerleri2.128800.1401.6631.762
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.217.0878.358.5726.718.335411.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.071.3389.116.8568.981.0469.009.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar128.730128.730128.730128.730
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar80.792116.725678.481642.235
(Ara Toplam)28.500.07518.521.02316.508.25510.193.813
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.613.54930.738.63230.883.76131.023.279
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.221.44011.221.44011.221.44011.221.440
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.391.68919.516.77219.661.90119.801.419
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar420420420420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR59.113.62449.259.65547.392.01641.217.092
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.804.03138.411.30734.204.87627.380.113
Finansal Borçlar10.136.11611.933.49910.713.27611.808.996
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.117.39919.141.08315.892.7348.207.369
Diğer Borçlar4.655.7274.460.7864.822.1674.666.022
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)127.687133.715133.715133.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.012.9201.013.6421.021.7901.010.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.754.1821.728.5821.621.1941.553.922
(Ara Toplam)47.804.03138.411.30734.204.87627.380.113
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.565.5586.941.1997.933.3427.621.068
Finansal Borçlar6.442.7706.825.2567.790.0277.431.519
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar122.788115.943143.315189.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.744.0353.907.1495.253.7986.215.911
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.744.0353.907.1495.253.7986.215.911
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-31.543.493-31.543.493-31.543.493-27.498.165
Dönem Net Kar/Zararı-1.471.877-2.308.763-962.114-4.045.329
Diğer Özsermaye Kalemleri28.727.68528.727.68528.727.68528.727.685
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR59.113.62449.259.65547.392.01641.217.092
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.592.15119.590.2374.715.54043.605.613
Satışların Maliyeti (-)-37.624.106-19.577.390-4.715.923-43.226.087
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-31.95512.847-383379.526
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-31.95512.847-383379.526
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-487.140-322.759-160.964-387.068
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.167.676-773.213-398.645-1.637.837
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.748.945676.023331.6712.808.600
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-390.757-291.694-21.879-1.604.054
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-328.583-698.796-250.200-440.833
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.686.771-1.083.125-559.992-1.645.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.121.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-328.583-698.796-250.200680.607
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler000310.266
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.143.294-1.609.967-711.914-5.036.201
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.121.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.471.877-2.308.763-962.114-4.045.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.471.877-2.308.763-962.114-4.045.328
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.471.877-2.308.763-962.114-4.045.328
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.471.877-2.308.763-962.114-4.045.328
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri409.731284.647139.518651.791
Kıdem Tazminatı0008.027
Finansman Giderleri-1.143.294-1.609.967-711.914-5.036.201
Yurtiçi Satışlar37.691.75119.629.8374.755.14046.002.336
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.222.135-13.854.771-12.835.679-12.408.494
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.222.135-13.854.771-12.835.679-12.414.522
Net YPP (Hedge Dahil)-13.222.135-13.854.771-12.835.679-12.408.494
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 1,2 8,3 A/D 0,6 1,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi