SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 108.869 108.659 0,19
VIOP 132.835 132.767 0,05
USD/TRY 5,7866 5,7505 0,63
BIST BANKS 152.229 152.379 -0,10
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.167 13.055 0,86
GOLD 1.460,81 1.475,92 -1,02
BRENT 64,37 63,39 1,55

 Emlak Konut GYO Hisse Senedi | EKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 04.12.2019
  • Hedef Fiyat 1,88
  • Getiri Pot %27

Ezgi Akalan

p> Yatırım Teması


Şirketin operasyonel riskleri minimize eden sağlam iş modeli, değerli arazi portföyü ve önümüzdeki 2021 yılına kadar öngörülebilinir gelirleri şirket için olumlu görüşümüzü destekleyen faktörlerdir. Kısa bir süre içinde ihaleye hazır hale getirilen ve bu sene içinde tamamlanan sekiz başarılı ihalede ihalesi ile ortalama ihale çarpanı (ihalede teklif edilen şirket payına düşen gelir/ arsanın ekspertiz değeri) 1.85x seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu oran 2016’daki 2.08x’in altında kalmıştır. Öte yandan devam etmekte olan 34 gelir paylaşım projesinin tamamlaması halinde şirket önümüzdeki 4 yıl için her yıl yaklaşık 2 milyar TL net karı garantilemiş bulunmakta.


Katalizör


Şirketin 2017 yıl sonu net kar beklentisi 1.8 milyar TL olup %40’ının nakit temettü olarak dağıtılması ile hisse üzerindeki baskının kalkabileceğini düşünüyoruz. Şirketin yeniden başlattığı hisse geri alım faaliyetleri de hisse fiyatını destekleyecektir. Aynı zamanda şirketin 8 milyar TL yılsonu ön satış hedefine yaklaşması hisse üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.


Değerleme


Emlak Konut GYO, NAD’ine %48 iskonto ile işlem görmektedir, bu oran son bir yıldaki ortalama NAD iskontosu olan %43’ün üzerindedir (tarihsel ortalaması ise %28 seviyesinde).


Riskler


Ön satış performansını olumsuz etkileyebilecek yükselen konut kredisi faizleri ve tüketici güvenindeki bozulma Emlak için en önemli risk unsurları olarak öne çıkıyor. Periyodik olarak başlatılan küçük kampanyalar konut talebini destekliyor olsa da, uzun ödeme vadeleri ve faiz indirimleri sunan daha büyük ölçekli kampanyalar şirketin gelecekteki nakit akışını geciktirebilir.


Önceki Öneri Tarihi 30.05.2019
Önceki Hedef Fiyat 1,51
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 1,49 0,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 26,9 353,2 326,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,1 1,3 1,4

Şirket Künyesi

Ünvanı Emlak Konut GYO
Kuruluş 06.03.1991
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek.
Telefon (0216)5791515
Faks (0216)4564875
Adres Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza No:11/B K:1-8 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13.170,913.324,2
Ödenmiş Sermaye3.800,03.800,0
Net Kâr203,0356,3

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 13.616 mn TL
FAVÖK 1.447 mn TL
Net Kar 1.799 mn TL
ROA (%) 7,6
ROE (%) 13,3
F/K 3,1
PD/DD 0,4
Öz Sermaye 13.419 mn TL
FAVÖK 1.425 mn TL
Net Kar 1.602 mn TL
ROA (%) 7,0
ROE (%) 12,4
F/K 3,5
PD/DD 0,4
Öz Sermaye 12.483 mn TL
FAVÖK 823 mn TL
Net Kar 666 mn TL
ROA (%) 3,0
ROE (%) 5,2
F/K 8,4
PD/DD 0,5
Öz Sermaye 13.087 mn TL
FAVÖK 1.379 mn TL
Net Kar 1.270 mn TL
ROA (%) 5,9
ROE (%) 9,9
F/K 4,4
PD/DD 0,4

Cari Değerler

F/K 15,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 58,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 21,2 / 16,2
Piyasa Değeri 5.624,0 mnTL
Net Borç 4.066,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,37 20,33 1,37
USD 0,00 1,20 20,33 -6,90
Göreceli -0,19 -0,46 11,79 -15,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
EKGYO 1,48
666,2
4.529,9
823,2
12.483,1
21.987,0
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
25,9
-384,0
-71,5
25,9
-172,4
25,9
-384,0
-71,5
25,9
-172,4
-330,8
952,1
-82,4
-815,1
1.386,4
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
EKGYO 04.12.2019 TUT 1,51 0,37 TUT 1,51 0,37 TUT 1,51 0,37
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
EKGYO 1,48
2,85
1,19
2,89
7,57
0,0422
0,0175
0,0324
0,1755
10
10
10
38
160,2
66,6
122,9
667,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) Özsermaye (mn TL) Tahmin/Açıklanan
EKGYO 4.551,5 1.798,6 13.615,6 Tahmin
EKGYO 5.046,2 1.602,3 13.419,2 Tahmin
EKGYO 4.529,9 666,2 12.483,1 Tahmin
EKGYO 3.918,0 1.269,8 13.086,7 Açıklanan
Kod F/K ROE (%) ROA (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
EKGYO 3,1 13,3 7,6 0,4 Tahmin
EKGYO 3,5 12,4 7,0 0,4 Tahmin
EKGYO 8,4 5,2 3,0 0,5 Tahmin
EKGYO 4,4 9,9 5,9 0,4 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKGYO31.05.20192,890,03243,243,24 122.930.000 10
EKGYO31.05.20187,570,175517,5517,55 666.976.000 38
EKGYO24.05.20163,530,09689,689,68 367.688.000 39
EKGYO26.05.20153,090,09659,659,65 366.738.000 38
EKGYO26.05.20144,330,123112,3112,31 467.780.000 44
EKGYO09.05.20132,560,08008,008,00 200.000.000 38
EKGYO30.04.20122,020,04744,744,74 118.573.102 52
EKGYO31.03.20112,570,07027,027,02 175.493.722 32
EKGYO31.05.20192,890,03243,243,24122.930.00010
EKGYO31.05.20187,570,175517,5517,55666.976.00038
EKGYO24.05.20163,530,09689,689,68367.688.00039
EKGYO26.05.20153,090,09659,659,65366.738.00038
EKGYO26.05.20144,330,123112,3112,31467.780.00044
EKGYO09.05.20132,560,08008,008,00200.000.00038
EKGYO30.04.20122,020,04744,744,74118.573.10252
EKGYO31.03.20112,570,07027,027,02175.493.72232

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.217.583.00019.380.526.00020.154.537.00019.810.629.000
Nakit ve Nakit Benzerleri471.184.000444.218.000510.128.000552.539.000
Finansal Yatırımlar31.028.00041.499.00042.536.00054.442.000
Ticari Alacaklar2.394.478.0002.531.051.0002.258.744.0001.573.649.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.088.770.0001.203.126.0001.288.549.0001.157.651.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.404.863.00013.389.465.00014.375.684.00014.749.905.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.827.260.0001.771.167.0001.678.896.0001.722.443.000
(Ara Toplam)19.217.583.00019.380.526.00020.154.537.00019.810.629.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.586.925.0003.412.032.0002.797.266.0002.848.765.000
Ticari Alacaklar2.688.114.0002.536.953.0001.855.100.0001.895.829.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.014.0001.014.0001.014.0001.014.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller446.538.000446.538.000378.616.000367.382.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar60.703.00061.387.00062.593.00063.494.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.224.0004.741.0003.783.0001.824.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar386.332.000361.399.000496.160.000519.222.000
TOPLAM VARLIKLAR22.804.508.00022.792.558.00022.951.803.00022.659.394.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.627.280.0007.491.312.0008.025.138.0007.737.738.000
Finansal Borçlar2.709.717.0002.508.016.0002.381.339.0001.777.503.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar444.784.000793.789.000920.222.000965.530.000
Diğer Borçlar571.679.000562.288.000521.718.000631.778.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.762.792.0003.510.428.0004.084.945.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları138.308.000116.791.000116.914.000137.628.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0004.225.299.000
(Ara Toplam)7.627.280.0007.491.312.0008.025.138.0007.737.738.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.006.360.0001.977.071.0001.792.046.0001.834.914.000
Finansal Borçlar1.858.744.0001.830.726.0001.668.521.0001.685.943.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar72.232.00066.433.00051.740.00069.327.000
Diğer Borçlar61.845.00067.357.00059.508.00068.792.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.738.0004.738.0004.446.0000
Uzun vadeli karşılıklar8.801.0007.817.0007.831.0007.677.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0003.175.000
Özkaynaklar13.170.868.00013.324.175.00013.134.619.00013.086.742.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.170.868.00013.324.175.00013.134.619.00013.086.742.000
Ödenmiş Sermaye3.800.000.0003.800.000.0003.800.000.0003.800.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.366.895.0002.366.895.0002.366.895.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.110.000721.110.000662.853.000662.853.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.364.433.0006.364.433.0006.541.516.0005.271.709.000
Dönem Net Kar/Zararı202.952.000356.259.00047.877.0001.269.807.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-284.522.000-284.522.000-284.522.0002.082.373.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR22.804.508.00022.792.558.00022.951.803.00022.659.394.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.562.708.0003.164.914.0001.235.029.0003.917.974.000
Satışların Maliyeti (-)-2.964.032.000-2.662.962.000-1.175.903.000-2.248.040.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)598.676.000501.952.00059.126.0001.669.934.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)598.676.000501.952.00059.126.0001.669.934.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-42.234.000-27.698.000-14.943.000-71.537.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-190.953.000-110.805.000-54.595.000-227.104.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri463.837.000379.488.000180.918.000512.835.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-144.830.000-62.107.000-28.517.000-268.539.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)684.496.000680.830.000141.989.0001.615.589.000
Net Faaliyet Kar/Zararı365.489.000363.449.000-10.412.0001.371.293.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler170.000166.000165.000208.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı684.666.000680.996.000142.154.0001.615.797.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler104.647.00075.182.00051.713.000204.449.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-586.361.000-399.919.000-145.990.000-550.439.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler170.000166.000165.000208.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)202.952.000356.259.00047.877.0001.269.807.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI202.952.000356.259.00047.877.0001.269.807.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)202.952.000356.259.00047.877.0001.269.807.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları202.952.000356.259.00047.877.0001.269.807.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri5.613.0003.718.0001.889.0007.329.000
Kıdem Tazminatı3.419.0001.710.000423.0001.486.000
Finansman Giderleri-586.361.000-399.919.000-145.990.000-550.439.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-3.918.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-3.918.000
Net YPP (Hedge Dahil)000-3.918.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKGYO 1,5 15,1 A/D A/D 0,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EKGYO 1,48 58,03 58,28 25,24 0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
EKGYO 1,48 8,4 11,8 0,5
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EKGYO 8,4 -7,4 11,8 22,0 0,5 -60,5
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.