SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6346 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,70 1.235,69 0,00
BRENT 56,21 55,69 0,93

 EGLYO | Egeli Co&Girisim Serm. Y.O.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,48 0,62 0,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co&Girisim Serm. Y.O.
Kuruluş 18.09.1998
Faal Alanı Menkul kıymetlerini satın aldığı ortakların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletilmesi
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekci Cad. Azer İş Merk. No:40 K:4 D:12-13Harbiye-Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28.747.38328.744.969
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr-86.476-88.890

Cari Oranlar

F/K -8,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,57 0,00 -28,95 -15,17
USD -3,31 4,09 -42,50 -7,25
Göreceli -5,04 -6,49 -41,26 -3,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
EGLYO23.03.201116,670,3500127
EGLYO02.04.201017,770,394451
EGLYO31.03.200819,230,30000
EGLYO05.04.200722,050,41670
EGLYO23.03.201116,670,3500127
EGLYO02.04.201017,770,394451
EGLYO31.03.200819,230,30000
EGLYO05.04.200722,050,41670

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.895.75410.813.7517.226.4168.359.952
Nakit ve Nakit Benzerleri107.747139.6732.281.655119.205
Finansal Yatırımlar0007.937.287
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.738.72310.630.2614.923.500280.903
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar49.28443.81721.26122.557
(Ara Toplam)10.895.75410.813.7517.226.4168.359.952
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.194.35618.258.86021.607.38321.672.140
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar185.606249.758221.0361.112.578
Finansal Yatırımlar18.005.52818.004.93621.381.23820.553.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar3.2224.1665.1096.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR29.090.11029.072.61128.833.79930.032.092
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler336.080322.145169.400988.822
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar36.24423.04236.60912.710
Diğer Borçlar101.1142.4171.827841.798
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları30.259101.03725.53558.978
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.463195.649105.42975.336
(Ara Toplam)336.080322.145169.400988.822
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.6475.49729.97426.384
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları6.6475.49729.97426.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar28.747.38328.744.96928.634.42529.016.886
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.747.38328.744.96928.634.42529.016.886
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0-37.8310-37.831
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.604.2553.604.2553.604.2553.604.255
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.935.749-11.935.749-11.935.749-8.122.652
Dönem Net Kar/Zararı-86.476-88.890-199.434-3.813.097
Diğer Özsermaye Kalemleri17.165.35317.203.18417.165.35317.386.211
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR29.090.11029.072.61128.833.79930.032.092
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.778.2658.778.2657.937.2871.947.104
Satışların Maliyeti (-)-8.623.382-8.623.382-7.754.420-2.384.265
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)154.883154.883182.867-437.161
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)154.883154.883182.867-437.161
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-956.568-752.731-317.164-1.608.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri944.410714.807140.45992.489
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-163.227-162.500-162.500-1.857.137
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-20.502-45.541-156.338-3.810.591
Net Faaliyet Kar/Zararı-801.685-597.848-134.297-2.045.943
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-65.974-43.349-43.096-2.506
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-86.476-88.890-199.434-3.813.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-86.476-88.890-199.434-3.813.097
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-86.476-88.890-199.434-3.813.097
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-86.476-88.890-199.434-3.813.097
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.8321.8889453.776
Kıdem Tazminatı29.503-50.155-30.01312.118
Finansman Giderleri-65.974-43.349-43.096-2.506
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGLYO 0,5 A/D A/D A/D 0,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EGLYO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.