SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2900 5,3036 -0,26
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,73 1.326,53 0,84
BRENT 66,11 66,50 -0,59

 EGCYH Hisse Senedi | Egeli Co Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,09 0,19 0,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,3-0,7
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr-2,7-1,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 4,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 9,09 0,00 20,00
USD -0,19 8,27 0,94 19,55
Göreceli -0,01 11,26 -2,03 7,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.86126.34144.35845.464
Nakit ve Nakit Benzerleri8251.26388119
Finansal Yatırımlar262611
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.62022.37821.34221.475
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.3902.67422.92723.869
(Ara Toplam)6.86126.34144.35845.464
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.410.4704.532.6706.461.0605.711.676
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar2.397.6133.496.5195.394.6304.595.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar195.484224.624253.794283.110
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar817.373811.527812.636833.141
TOPLAM VARLIKLAR3.417.3314.559.0116.505.4185.757.140
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.723.9635.271.4735.190.9145.062.750
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar167.180152.660181.461147.814
Diğer Borçlar117.1551.709.4511.809.4211.646.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları58.16658.40455.29851.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.381.4623.350.9583.144.7343.217.441
(Ara Toplam)3.723.9635.271.4735.190.9145.062.750
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.26818.50679.25690.383
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar14.26818.50619.19917.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0060.05772.897
Özkaynaklar-320.900-730.9681.235.248604.007
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-320.900-730.9681.235.248604.007
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00297.610297.610
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.094.711363.093363.093363.093
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.309.503-40.309.503-40.309.503-38.181.478
Dönem Net Kar/Zararı-2.653.876-1.333.820632.324-2.128.025
Diğer Özsermaye Kalemleri547.768549.262251.724252.807
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.417.3314.559.0116.505.4185.757.140
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0003.534.575
Satışların Maliyeti (-)000-3.677.209
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000-142.634
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)000-142.634
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-494.904-313.444-164.655-804.122
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri155.518116.857855.784248.943
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.313.959-1.136.702-58.282-1.026.493
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.653.345-1.333.289632.847-1.724.306
Net Faaliyet Kar/Zararı-494.904-313.444-164.655-946.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-531-531-523-403.719
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.653.876-1.333.820632.324-2.128.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.653.876-1.333.820632.324-2.128.025
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.653.876-1.333.820632.324-2.128.025
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.653.876-1.333.820632.324-2.128.025
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri87.62658.48629.316138.153
Kıdem Tazminatı-6.383-65203.267
Finansman Giderleri-531-531-523-403.719
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,1 A/D A/D A/D A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi