SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 EGCYH | Egeli Co Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,15 0,18 0,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.670.7488.636.682
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.000
Net Kâr-14.480.831-8.514.897

Cari Oranlar

F/K -0,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -38,46 -12,03
USD 0,27 4,09 -50,20 -3,82
Göreceli -1,53 -6,49 -49,12 0,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,0503125
EGCYH28.05.20085,770,057722
EGCYH27.04.20073,290,08350
EGCYH14.05.20135,850,0503125
EGCYH28.05.20085,770,057722
EGCYH27.04.20073,290,08350

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar563.926577.6751.657.2425.434.755
Nakit ve Nakit Benzerleri026.9381.47421.033
Finansal Yatırımlar111.170.1931.739.476
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar540.566544.441460.3513.647.204
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.3596.29525.22427.042
(Ara Toplam)563.926577.6751.657.2425.434.755
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.091.65615.752.18612.478.97721.584.385
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar8.783.19314.412.40411.101.10520.176.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar445.614478.867512.385545.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar862.849860.915865.487862.433
TOPLAM VARLIKLAR10.655.58216.329.86114.136.21927.019.140
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.075.3484.519.2854.690.88410.790.366
Finansal Borçlar4.218.0304.054.1123.882.8979.804.301
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar149.92470.98774.90587.594
Diğer Borçlar660.931325.897659.901865.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları18.23025.32616.92632.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.23342.96356.2550
(Ara Toplam)5.075.3484.519.2854.690.88410.790.366
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.909.4863.173.8943.474.689169.367
Finansal Borçlar2.891.4633.157.0573.455.342152.742
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları18.02316.83719.34716.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.670.7488.636.6825.970.64616.059.407
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.670.7488.636.6825.970.64616.059.407
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri297.610297.61000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler363.093363.093363.093363.093
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.763.277-23.763.277-23.763.27746.075.818
Dönem Net Kar/Zararı-14.480.831-8.514.897-9.518.616-69.839.095
Diğer Özsermaye Kalemleri254.153254.153-1.110.554-540.409
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR10.655.58216.329.86114.136.21927.019.140
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.282.0581.282.058170.0001.508.136
Satışların Maliyeti (-)-3.462.681-3.462.681-300.000-1.869.383
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.180.623-2.180.623-130.000-361.247
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.180.623-2.180.623-130.000-361.247
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-869.346-722.871-465.213-2.318.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri599.418580.613241.098318.358
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.092.855-5.463.645-8.774.944-78.872.695
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-13.543.406-7.786.526-9.129.059-81.234.257
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.049.969-2.903.494-595.213-2.679.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-937.425-728.371-389.557-1.238.163
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.480.831-8.514.897-9.518.616-82.472.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00012.633.325
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00012.633.325
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.480.831-8.514.897-9.518.616-69.839.095
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.480.831-8.514.897-9.518.616-69.839.095
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-14.480.831-8.514.897-9.518.616-69.839.095
Hisse Başına Kazanç000-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-2
Amortisman Giderleri100.28967.03633.518163.490
Kıdem Tazminatı3.9822.9551.5394.209
Finansman Giderleri-937.425-728.371-389.557-1.238.163
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,2 A/D A/D A/D 2,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
EGCYH 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.