SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7909 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,56 1.360,41 1,41
BRENT 62,48 61,82 1,07

 Egeli Co Yatırım Holding Hisse Senedi | EGCYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,1 0,12 0,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,10,5
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr0,6-2,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 4,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -9,09 0,00
USD -0,17 -0,85 -6,14 -9,73
Göreceli -0,03 -1,74 -16,30 -3,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar738.00818.014.0586.86126.341
Nakit ve Nakit Benzerleri2.1902.1038251.263
Finansal Yatırımlar26262626
Ticari Alacaklar017.509.61400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar725.488497.3714.62022.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.3044.9441.3902.674
(Ara Toplam)738.00818.014.0586.86126.341
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.846.3993.171.8813.410.4704.532.670
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.997.0172.297.7132.397.6133.496.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar137.157166.297195.484224.624
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar712.225707.871817.373811.527
TOPLAM VARLIKLAR4.584.40721.185.9393.417.3314.559.011
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.465.23520.606.3773.723.9635.271.473
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar188.08417.447.722167.180152.660
Diğer Borçlar220.877166.445117.1551.709.451
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.397.7342.397.73400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları80.06163.97258.16658.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler578.479530.5043.381.4623.350.958
(Ara Toplam)3.465.23520.606.3773.723.9635.271.473
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.98736.67714.26818.506
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar26.98736.67714.26818.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.092.185542.885-320.900-730.968
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.092.185542.885-320.900-730.968
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri297.610297.61000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.594.7112.594.7112.094.711363.093
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-42.600.058-40.309.503-40.309.503-40.309.503
Dönem Net Kar/Zararı553.818-2.290.555-2.653.876-1.333.820
Diğer Özsermaye Kalemleri246.104250.622547.768549.262
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.584.40721.185.9393.417.3314.559.011
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri016.226.56000
Satışların Maliyeti (-)0-16.027.01000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0199.55000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0199.55000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-169.559-669.204-494.904-313.444
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri723.419599.154155.518116.857
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-2.419.524-2.313.959-1.136.702
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)553.860-2.290.024-2.653.345-1.333.289
Net Faaliyet Kar/Zararı-169.559-469.654-494.904-313.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı553.860-2.290.02400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42-531-531-531
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)553.818-2.290.555-2.653.876-1.333.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI553.818-2.290.555-2.653.876-1.333.820
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)553.818-2.290.555-2.653.876-1.333.820
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları553.818-2.290.555-2.653.876-1.333.820
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri29.140116.81387.62658.486
Kıdem Tazminatı-14.25016.489-6.383-652
Finansman Giderleri-42-531-531-531
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,1 A/D A/D A/D 3,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi