SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Egeli Co Yatırım Holding Hisse Senedi | EGCYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,18 0,5 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,2 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,20,6
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr0,60,0

Cari Değerler

F/K 16,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 8,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 10,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,33 36,84 -29,73 30,00
USD 8,67 37,90 -33,22 19,93
Göreceli 12,52 33,23 -8,81 68,79
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar372.326412.624456.171738.008
Nakit ve Nakit Benzerleri8298282.9912.190
Finansal Yatırımlar26262626
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar370.395409.265450.049725.488
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.0762.5053.10510.304
(Ara Toplam)372.326412.624456.171738.008
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.672.4023.699.0113.322.9653.846.399
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.896.1212.897.1162.497.5142.997.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar51.51380.756110.033137.157
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar724.768721.139715.418712.225
TOPLAM VARLIKLAR5.044.7284.111.6353.779.1364.584.407
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.876.3113.547.9013.395.4323.465.235
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar201.265187.280206.954188.084
Diğer Borçlar190.552159.575102.972220.877
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.397.7342.397.7342.397.7342.397.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları27.04777.10783.68380.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.059.713726.205604.089578.479
(Ara Toplam)3.876.3113.547.9013.395.4323.465.235
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler0027.71526.987
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0027.71526.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.168.417563.734355.9891.092.185
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.168.417563.734355.9891.092.185
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0297.610297.610297.610
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.594.7112.594.7112.594.7112.594.711
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-42.600.058-42.600.058-42.600.058-42.600.058
Dönem Net Kar/Zararı624.27419.591-182.378553.818
Diğer Özsermaye Kalemleri549.490251.880246.104246.104
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.044.7284.111.6353.779.1364.584.407
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-679.505-587.838-404.187-169.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.608.303609.297223.212723.419
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-304.524-1.868-1.3610
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)624.27419.591-182.336553.860
Net Faaliyet Kar/Zararı-679.505-587.838-404.187-169.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı624.27419.591-182.336553.860
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-42-42
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)624.27419.591-182.378553.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI624.27419.591-182.378553.818
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)624.27419.591-182.378553.818
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları624.27419.591-182.378553.818
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri116.83487.59158.31529.140
Kıdem Tazminatı13.15113.135-13.522-14.250
Finansman Giderleri00-42-42
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,3 16,7 A/D A/D 8,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi