SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Egeli Co Yatırım Holding Hisse Senedi | EGCYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,1 0,14 0,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,41,1
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr-0,20,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 11,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 4,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -16,67 -16,67 0,00
USD 1,91 -15,66 -17,97 -8,48
Göreceli -3,58 -16,15 -13,69 -7,26
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar456.171738.00818.014.0586.861
Nakit ve Nakit Benzerleri2.9912.1902.103825
Finansal Yatırımlar26262626
Ticari Alacaklar0017.509.6140
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar450.049725.488497.3714.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.10510.3044.9441.390
(Ara Toplam)456.171738.00818.014.0586.861
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.322.9653.846.3993.171.8813.410.470
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.497.5142.997.0172.297.7132.397.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar110.033137.157166.297195.484
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar715.418712.225707.871817.373
TOPLAM VARLIKLAR3.779.1364.584.40721.185.9393.417.331
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.395.4323.465.23520.606.3773.723.963
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar206.954188.08417.447.722167.180
Diğer Borçlar102.972220.877166.445117.155
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.397.7342.397.7342.397.7340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları83.68380.06163.97258.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler604.089578.479530.5043.381.462
(Ara Toplam)3.395.4323.465.23520.606.3773.723.963
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.71526.98736.67714.268
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar27.71526.98736.67714.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar355.9891.092.185542.885-320.900
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.9891.092.185542.885-320.900
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri297.610297.610297.6100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.594.7112.594.7112.594.7112.094.711
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-42.600.058-42.600.058-40.309.503-40.309.503
Dönem Net Kar/Zararı-182.378553.818-2.290.555-2.653.876
Diğer Özsermaye Kalemleri246.104246.104250.622547.768
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.779.1364.584.40721.185.9393.417.331
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0016.226.5600
Satışların Maliyeti (-)00-16.027.0100
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)00199.5500
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)00199.5500
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-404.187-169.559-669.204-494.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri223.212723.419599.154155.518
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.3610-2.419.524-2.313.959
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-182.336553.860-2.290.024-2.653.345
Net Faaliyet Kar/Zararı-404.187-169.559-469.654-494.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-182.336553.860-2.290.0240
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42-42-531-531
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-182.378553.818-2.290.555-2.653.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-182.378553.818-2.290.555-2.653.876
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-182.378553.818-2.290.555-2.653.876
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-182.378553.818-2.290.555-2.653.876
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri58.31529.140116.81387.626
Kıdem Tazminatı-13.522-14.25016.489-6.383
Finansman Giderleri-42-42-531-531
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,1 A/D A/D A/D 11,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi