SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8783 5,8291 0,84
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.277,16 1.272,48 0,37
BRENT 74,48 74,51 -0,04

 EGCYH Hisse Senedi | Egeli Co Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,1 0,13 0,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egeli Co Yatırım Holding
Kuruluş 01.02.1998
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarını satın almak, bu araçlardan portföy oluşturmak, bu portföyü işletmek ve profesyonel portföy yönetimi sunmak.
Telefon (0212)3430626
Faks (0212)3430627
Adres Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 34367 Harbiye,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,5-0,3
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr-2,3-2,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 8,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 4,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -8,33 0,00 10,00
USD -0,51 -10,21 -3,58 -0,87
Göreceli -0,20 -6,36 3,32 4,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,27 2.011.640 125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77 346.315 22
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35 313.118 A/D
EGCYH14.05.20135,850,05035,034,272.011.640125
EGCYH28.05.20085,770,05775,775,77346.31522
EGCYH26.04.20073,290,08358,358,35313.118A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.014.0586.86126.34144.358
Nakit ve Nakit Benzerleri2.1038251.26388
Finansal Yatırımlar2626261
Ticari Alacaklar17.509.614000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar497.3714.62022.37821.342
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.9441.3902.67422.927
(Ara Toplam)18.014.0586.86126.34144.358
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.171.8813.410.4704.532.6706.461.060
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar2.297.7132.397.6133.496.5195.394.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar166.297195.484224.624253.794
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar707.871817.373811.527812.636
TOPLAM VARLIKLAR21.185.9393.417.3314.559.0116.505.418
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.606.3773.723.9635.271.4735.190.914
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.447.722167.180152.660181.461
Diğer Borçlar166.445117.1551.709.4511.809.421
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları63.97258.16658.40455.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.928.2383.381.4623.350.9583.144.734
(Ara Toplam)20.606.3773.723.9635.271.4735.190.914
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.67714.26818.50679.256
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar36.67714.26818.50619.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00060.057
Özkaynaklar542.885-320.900-730.9681.235.248
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar542.885-320.900-730.9681.235.248
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000297.610
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.594.7112.094.711363.093363.093
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.309.503-40.309.503-40.309.503-40.309.503
Dönem Net Kar/Zararı-2.290.555-2.653.876-1.333.820632.324
Diğer Özsermaye Kalemleri548.232547.768549.262251.724
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR21.185.9393.417.3314.559.0116.505.418
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.226.560000
Satışların Maliyeti (-)-16.027.010000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)199.550000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)199.550000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-669.204-494.904-313.444-164.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri599.154155.518116.857855.784
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.419.524-2.313.959-1.136.702-58.282
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.290.024-2.653.345-1.333.289632.847
Net Faaliyet Kar/Zararı-469.654-494.904-313.444-164.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-531-531-531-523
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.290.555-2.653.876-1.333.820632.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.290.555-2.653.876-1.333.820632.324
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.290.555-2.653.876-1.333.820632.324
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.290.555-2.653.876-1.333.820632.324
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri116.81387.62658.48629.316
Kıdem Tazminatı16.489-6.383-6520
Finansman Giderleri-531-531-531-523
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGCYH 0,1 A/D A/D A/D 8,1 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi