SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8294 5,8231 0,11
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,64 1.346,59 0,00
BRENT 62,26 62,23 0,05

 Edip Gayrimenkul Yat. San. Hisse Senedi | EDIP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,57 0,75 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,2 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Edip Gayrimenkul Yat. San.
Kuruluş 31.12.1971
Faal Alanı Her türlü gayrimenkul projeleri geliştirme,satış, kiralama ve yönetimi
Telefon (0212)4463858
Faks (0212)4463880
Adres Mahmutbey Merkez Mah.Taşocağı Cad.No:5 34217 Bağcılar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar228,9245,6
Ödenmiş Sermaye65,065,0
Net Kâr-16,716,2

Cari Değerler

F/K 2,1
FD/FAVÖK 13,0
PD/DD 0,2
FD/Satışlar 7,0
Yabancı Oranı (%) 0,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 41,6 mnTL
Net Borç 444,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,92 4,92 0,00 -16,88
USD 5,46 3,84 3,59 -24,84
Göreceli 2,73 3,37 -7,88 -19,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EDIP23.08.20044,220,08608,608,60 1.513.170 A/D
EDIP29.05.20037,090,100010,0010,00 1.759.500 37
EDIP30.05.20026,450,100010,0010,00 765.000 31
EDIP23.08.20044,220,08608,608,601.513.170A/D
EDIP29.05.20037,090,100010,0010,001.759.50037
EDIP30.05.20026,450,100010,0010,00765.00031

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.451.32221.822.17524.160.93223.030.851
Nakit ve Nakit Benzerleri9.654.28411.068.28113.243.77111.797.464
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.718.4278.972.1338.438.2598.084.113
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar194.309165.276165.276190.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar492.467492.706472.264472.264
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.391.8351.123.7791.841.3622.486.109
(Ara Toplam)22.451.32221.822.17524.160.93223.030.851
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar736.064.016736.017.150604.300.805604.577.268
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller734.711.931734.510.000602.554.000602.554.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar890.002913.065956.9861.014.195
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.7509.6301.2371.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar453.333584.455788.5821.007.212
TOPLAM VARLIKLAR758.515.338757.839.325628.461.737627.608.119
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler56.320.15449.118.07654.876.53542.221.298
Finansal Borçlar46.600.70243.296.63448.716.96035.981.079
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.720.0242.461.2862.591.3792.228.513
Diğer Borçlar2.589.260748.1761.978.9321.817.204
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.225.298000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.07460.66775.896287.721
Borç Karşılıkları960.061913.859782.070925.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler202.7351.637.454731.298981.391
(Ara Toplam)56.320.15449.118.07654.876.53542.221.298
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler473.332.195463.158.694490.831.721403.061.318
Finansal Borçlar407.819.664394.700.602459.804.467354.933.570
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar695.225630.032494.478431.380
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)637.500000
Uzun vadeli karşılıklar581.023542.990408.421391.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü63.598.78366.010.07028.849.35546.030.233
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.275.0001.275.0001.275.000
Özkaynaklar228.862.989245.562.55582.753.481182.325.503
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar228.861.955245.561.41982.753.306182.324.729
Ödenmiş Sermaye65.000.00065.000.00065.000.00065.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0104.03800
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.7772.067.7772.067.7772.067.777
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.216.977116.968.257116.968.257116.968.257
Dönem Net Kar/Zararı-16.712.33216.248.720-146.626.417-47.045.087
Diğer Özsermaye Kalemleri45.289.53345.172.62745.343.68945.333.782
Azınlık Payları1.0341.136175774
TOPLAM KAYNAKLAR758.515.338757.839.325628.461.737627.608.119
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.921.00166.620.69747.778.46029.629.502
Satışların Maliyeti (-)-7.553.999-25.614.417-19.122.718-12.475.538
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.367.00241.006.28028.655.74217.153.964
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.367.00241.006.28028.655.74217.153.964
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.233.643-4.962.247-3.773.248-2.613.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri651.644132.710.5212.516.6501.063.475
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-502.354-3.893.971-3.716.047-1.323.026
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.282.649164.860.58323.683.09714.280.663
Net Faaliyet Kar/Zararı8.133.35936.044.03324.882.49414.540.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.6811.3425572.856
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.285.330164.861.92500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler573.93016.475.3891.552.5131.348.382
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.964.125-151.938.617-195.907.706-69.570.053
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.6811.3425572.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.104.86529.398.697-170.671.539-53.938.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.392.431-13.149.91324.044.2256.892.767
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22.074-642.460-625.793-593.897
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.414.505-12.507.45324.670.0187.486.664
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-16.712.43416.248.784-146.627.314-47.045.385
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-16.712.43416.248.784-146.627.314-47.045.385
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-10264-897-298
Ana Ortaklık Payları-16.712.33216.248.720-146.626.417-47.045.087
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri70.848356.601284.025208.424
Kıdem Tazminatı29.006120.36766.18744.856
Finansman Giderleri-27.964.125-151.938.617-195.907.706-69.570.053
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-446.569.608-429.267.287-495.292.723-380.025.005
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-446.569.608-429.267.287-495.292.723-380.025.005
Net YPP (Hedge Dahil)-446.569.608-429.267.287-495.292.723-380.025.005
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EDIP 0,6 2,1 13,0 7,0 0,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EDIP 0,64 0,49 0,49 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi