SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,95 1.235,69 0,18
BRENT 56,14 55,69 0,81

 ECBYO | Eczacı YO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,27 1,56 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 4 4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Eczacı YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3195999
Faks (0212)3195790
Adres Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, Kat:5 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44.945.43844.530.002
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.000
Net Kâr2.713.8352.298.399

Cari Oranlar

F/K 12,1
FD/FAVÖK -4,0
PD/DD 0,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 17,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,68 10,61 20,66 -1,96
USD -0,41 15,13 -2,35 7,19
Göreceli -2,20 3,43 -0,24 11,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ECBYO27.04.20156,250,085022
ECBYO29.04.20134,440,055011
ECBYO28.05.20107,640,110012
ECBYO07.04.200812,990,100023
ECBYO17.04.20065,970,080023
ECBYO27.04.20156,250,085022
ECBYO29.04.20134,440,055011
ECBYO28.05.20107,640,110012
ECBYO07.04.200812,990,100023
ECBYO17.04.20065,970,080023

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.828.46744.657.37844.523.13247.001.707
Nakit ve Nakit Benzerleri23.518.71714.446.24413.777.30412.883.978
Finansal Yatırımlar20.290.98628.835.86730.261.23433.577.083
Ticari Alacaklar3.994.7011.300.912347.747378.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4233.4596.80510.275
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.64070.896130.042151.547
(Ara Toplam)47.828.46744.657.37844.523.13247.001.707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.45370.50879.47888.449
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.45369.94678.43886.932
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar05621.0401.517
TOPLAM VARLIKLAR47.889.92044.727.88644.602.61047.090.156
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.932.917188.356230.4251.571.277
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.830.830104.915130.2761.445.963
Diğer Borçlar1.6622.3521.666278
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları76.09059.53864.86850.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.33521.55133.61574.679
(Ara Toplam)2.932.917188.356230.4251.571.277
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.5659.5287.5765.864
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları11.5659.5287.5765.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.945.43844.530.00244.364.60945.513.015
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.945.43844.530.00244.364.60945.513.015
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri134.454134.454134.4540
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.178.0942.178.0942.178.0942.099.316
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.545.58317.545.58317.545.58317.624.361
Dönem Net Kar/Zararı2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
Diğer Özsermaye Kalemleri1.373.4721.373.4721.373.4721.507.926
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR47.889.92044.727.88644.602.61047.090.156
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri66.323.05547.511.42637.435.82622.875.884
Satışların Maliyeti (-)-61.182.007-43.410.323-34.033.679-19.000.640
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.141.0484.101.1033.402.1473.875.244
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.141.0484.101.1033.402.1473.875.244
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-299.088-220.529-172.143-58.544
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.128.230-1.582.280-1.097.103-535.288
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1051051050
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
Net Faaliyet Kar/Zararı2.713.7302.298.2942.132.9013.281.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.713.8352.298.3992.133.0063.281.412
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.97225.47916.9878.493
Kıdem Tazminatı026.24824.34322.726
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ECBYO 1,5 11,3 A/D A/D 0,7 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ECBYO 1,56 17,38 17,38 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ECBYO 11,3 -11,74 A/D 0,7
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.