SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7687 6,7714 -0,04
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
GOLD 1.644,53 1.645,10 -0,03
BRENT 33,62 33,64 -0,06

 Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,59 6,11 3,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 59,0 58,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar264,8249,6
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr13,30,4

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 179,5 mnTL
Net Borç 291,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,85 11,84 -7,47 -28,91
USD 6,38 9,70 -16,47 -37,61
Göreceli 5,89 6,87 2,75 -12,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar58.948.055111.045.819130.697.45099.242.205
Nakit ve Nakit Benzerleri25.013.06634.161.05750.206.6515.640
Finansal Yatırımlar0004.348.862
Ticari Alacaklar666.417919.427709.6561.236.859
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.8627.863177.539287
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.260.71075.957.47279.603.60493.650.557
(Ara Toplam)58.948.055111.045.819130.697.45099.242.205
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar789.950.063673.498.528603.453.511498.615.958
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller218.679.805203.835.488202.600.789201.623.019
Stoklar514.771.103421.418.964357.448.518262.723.865
Kullanım Hakkı Varlıkları0002.591.434
Maddi Duran Varlıklar2.436.5002.790.6212.778.055318.611
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar54.061.61445.452.41440.625.10831.357.988
TOPLAM VARLIKLAR848.898.118784.544.347734.150.961597.858.163
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler325.907.065292.605.135262.081.001156.109.571
Finansal Borçlar313.635.449269.475.524251.656.934145.314.286
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.030.6287.139.2677.259.3367.636.107
Diğer Borçlar4.264.6131.858.4641.887.211905.417
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)45.72512.613.6036.140706.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları673.0431.355.6481.129.061773.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler257.607162.629142.319774.252
(Ara Toplam)325.907.065292.605.135262.081.001156.109.571
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler258.147.075242.308.887221.184.517191.053.046
Finansal Borçlar2.461.0062.643.9952.475.3262.475.326
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar213.927.882209.573.534188.638.969169.553.141
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0029.745.88218.721.376
Uzun vadeli karşılıklar252.042345.476324.340303.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41.506.14529.745.88200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar264.843.978249.630.325250.885.443250.695.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.843.978249.630.325250.885.443250.695.546
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları91.194.97491.194.97491.194.97491.194.974
Dönem Net Kar/Zararı13.342.945430.6121.691.1631.919.758
Diğer Özsermaye Kalemleri107.124.583104.823.263104.817.830104.399.338
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR848.898.118784.544.347734.150.961597.858.163
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.083.68911.175.7437.420.0743.702.076
Satışların Maliyeti (-)-4.408.321-3.347.092-2.009.953-836.575
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.675.3687.828.6515.410.1212.865.501
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.675.3687.828.6515.410.1212.865.501
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-474.975-414.301-392.952-203.190
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.616.376-5.157.845-3.492.579-1.826.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.118.6301.014.296786.395752.601
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.938-42.691-17.859-13.075
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.658.7093.228.1102.293.1261.575.324
Net Faaliyet Kar/Zararı3.584.0172.256.5051.524.590835.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.047.752210.935210.937207.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.706.4613.439.0452.504.0631.782.363
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.833.24110.992.5888.769.136999.787
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.196.757-14.001.021-9.582.036-862.405
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler15.047.752210.935210.937207.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.342.945430.6121.691.1631.919.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.342.945430.6121.691.1631.919.745
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.342.945430.6121.691.1631.919.745
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.342.945430.6121.691.1631.919.745
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri515.309421.124272.644152.315
Kıdem Tazminatı91.852211.693190.5570
Finansman Giderleri-19.196.757-14.001.021-9.582.036-862.405
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-20.382.342-4.075.048-8.314.907-29.892.012
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-20.382.342-4.075.048-8.314.907-29.892.012
Net YPP (Hedge Dahil)-20.382.342-4.075.048-8.314.907-29.892.012

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,6 13,5 A/D A/D 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,59 2,69 2,64 -4,52 -0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi