SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.579 95.421 -0,88
VIOP 118.316 119.469 -0,96
USD/TRY 5,7690 5,7939 -0,43
BIST BANKA 132.142 134.120 -1,47
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.408,11 1.423,61 -1,09
BRENT 65,25 64,28 1,51

 Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,84 3,09 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,1 8,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar250,7248,7
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr1,938,2

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,5
Piyasa Değeri 150,5 mnTL
Net Borç 143,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 3,44 -0,99
USD -0,86 0,86 8,44 -9,70
Göreceli -0,25 -1,26 -6,69 -5,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar99.242.20571.737.92869.997.53939.722.750
Nakit ve Nakit Benzerleri5.64016.90613.857.39311.900.235
Finansal Yatırımlar4.348.86223.467.42100
Ticari Alacaklar1.236.8591.238.6181.386.2941.499.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar287287242.108200.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar93.650.55747.014.69654.511.74426.122.757
(Ara Toplam)99.242.20571.737.92869.997.53939.722.750
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar498.615.958491.588.580445.697.161454.284.432
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller201.623.019202.001.230173.950.475174.171.974
Stoklar262.723.865259.163.048244.630.644253.794.434
Kullanım Hakkı Varlıkları2.591.434000
Maddi Duran Varlıklar318.611337.03995.02798.780
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar31.357.98830.086.22227.019.97426.218.203
TOPLAM VARLIKLAR597.858.163563.326.508515.694.700494.007.182
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler156.109.571109.671.00482.182.62642.246.599
Finansal Borçlar145.314.28698.180.03248.806.34521.664.285
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.636.1077.257.290444.088753.141
Diğer Borçlar905.4171.891.3418.735.3116.447.057
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)706.2191.090.39900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları773.290573.937919.197722.204
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler774.252678.00523.277.68512.659.912
(Ara Toplam)156.109.571109.671.00482.182.62642.246.599
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler191.053.046204.981.249210.867.288233.779.519
Finansal Borçlar2.475.326142.98000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar169.553.141185.834.82500
Diğer Borçlar00210.674.711233.579.480
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)18.721.37618.721.37600
Uzun vadeli karşılıklar303.203282.068192.577200.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar250.695.546248.674.255222.644.786217.981.064
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar250.695.546248.674.255222.644.786217.981.064
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00052.530.224
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları91.194.97452.951.35652.951.35652.951.356
Dönem Net Kar/Zararı1.919.75838.243.61812.176.6007.512.878
Diğer Özsermaye Kalemleri104.399.338104.297.805104.335.35451.805.130
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR597.858.163563.326.508515.694.700494.007.182
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.702.07714.400.77110.679.4697.027.414
Satışların Maliyeti (-)-850.568-3.957.584-3.090.941-2.072.291
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.851.50910.443.1877.588.5284.955.123
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.851.50910.443.1877.588.5284.955.123
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-203.189-1.511.096-888.885-449.444
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.812.511-5.224.728-3.922.356-2.542.809
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri752.602546.866581.791434.117
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.074-12.160-11.145-5.019
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.575.3374.242.0693.347.9332.391.968
Net Faaliyet Kar/Zararı835.8093.707.3632.777.2871.962.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler207.03732.395.3664.241.8334.066.309
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.782.37436.637.43500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler999.83114.142.65815.124.2303.552.263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-862.447-12.536.475-10.537.396-2.497.662
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler207.03732.395.3664.241.8334.066.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.919.75838.243.61812.176.6007.512.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.919.75838.243.61812.176.6007.512.878
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.919.75838.243.61812.176.6007.512.878
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.919.75838.243.61812.176.6007.512.878
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri152.31538.05821.65117.898
Kıdem Tazminatı029.5570-14.923
Finansman Giderleri-862.447-12.536.475-10.537.396-2.497.662
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-29.892.012-28.142.249-30.394.777-227.641.911
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-29.892.012-28.142.249-30.394.777-227.641.911
Net YPP (Hedge Dahil)-29.892.012-28.142.249-30.394.777-227.641.911
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,0 4,2 A/D A/D 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,01 0,12 0,11 -0,43 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi