SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,33 5,87 2,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 26,5 25,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar249,6250,9
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr0,41,7

Cari Değerler

F/K 10,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 286,0 mnTL
Net Borç 238,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,38 5,54 20,93 13,27
USD -1,55 4,30 21,14 13,46
Göreceli -1,05 4,96 12,03 6,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar111.045.819130.697.45099.242.20571.737.928
Nakit ve Nakit Benzerleri34.161.05750.206.6515.64023.484.327
Finansal Yatırımlar004.348.8620
Ticari Alacaklar919.427709.6561.236.8591.238.618
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.863177.539287287
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar75.957.47279.603.60493.650.55747.014.696
(Ara Toplam)111.045.819130.697.45099.242.20571.737.928
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar673.498.528603.453.511498.615.958491.588.580
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller203.835.488202.600.789201.623.019202.001.230
Stoklar421.418.964357.448.518262.723.865259.163.048
Kullanım Hakkı Varlıkları002.591.4340
Maddi Duran Varlıklar2.790.6212.778.055318.611337.059
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar45.452.41440.625.10831.357.98830.086.202
TOPLAM VARLIKLAR784.544.347734.150.961597.858.163563.326.508
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler292.605.135262.081.001156.109.571109.671.004
Finansal Borçlar269.475.524251.656.934145.314.28698.180.032
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.139.2677.259.3367.636.1077.257.290
Diğer Borçlar1.858.4641.887.211905.4171.891.341
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.613.6036.140706.2191.090.399
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.355.6481.129.061773.290573.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.629142.319774.252678.005
(Ara Toplam)292.605.135262.081.001156.109.571109.671.004
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler242.308.887221.184.517191.053.046204.981.249
Finansal Borçlar2.643.9952.475.3262.475.326142.980
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar209.573.534188.638.969169.553.141185.834.825
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)029.745.88218.721.37618.721.376
Uzun vadeli karşılıklar345.476324.340303.203282.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.745.882000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar249.630.325250.885.443250.695.546248.674.255
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.630.325250.885.443250.695.546248.674.255
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları91.194.97491.194.97491.194.97452.951.356
Dönem Net Kar/Zararı430.6121.691.1631.919.75838.243.618
Diğer Özsermaye Kalemleri104.823.263104.817.830104.399.338104.297.805
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR784.544.347734.150.961597.858.163563.326.508
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.175.7437.420.0743.702.07614.400.771
Satışların Maliyeti (-)-3.347.092-2.009.953-836.575-3.957.584
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.828.6515.410.1212.865.50110.443.187
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.828.6515.410.1212.865.50110.443.187
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-414.301-392.952-203.190-1.511.096
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.157.845-3.492.579-1.826.513-5.224.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.014.296786.395752.601546.866
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-42.691-17.859-13.075-12.160
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.228.1102.293.1261.575.3244.242.069
Net Faaliyet Kar/Zararı2.256.5051.524.590835.7983.707.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.935210.937207.03932.395.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.439.0452.504.0631.782.36336.637.435
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.992.5888.769.136999.78714.142.658
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.001.021-9.582.036-862.405-12.536.475
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler210.935210.937207.03932.395.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430.6121.691.1631.919.74538.243.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI430.6121.691.1631.919.74538.243.618
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)430.6121.691.1631.919.74538.243.618
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları430.6121.691.1631.919.74538.243.618
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Amortisman Giderleri421.124272.644152.31538.058
Kıdem Tazminatı211.693190.557029.557
Finansman Giderleri-14.001.021-9.582.036-862.405-12.536.475
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.075.048-8.314.907-29.892.012-28.142.249
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.075.048-8.314.907-29.892.012-28.142.249
Net YPP (Hedge Dahil)-4.075.048-8.314.907-29.892.012-28.142.249
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 5,7 10,8 A/D A/D 1,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 5,72 4,55 4,67 11,36 0,79
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi