SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8233 5,8096 0,24
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,18 1.275,80 -0,05
BRENT 74,13 71,95 3,03

 DZGYO Hisse Senedi | Deniz GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,98 3,4 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 18,7 18,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar248,7222,6
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr38,212,2

Cari Değerler

F/K 4,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 153,5 mnTL
Net Borç 74,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,33 0,66 0,66 0,99
USD -0,36 -0,03 -4,52 -8,52
Göreceli 1,28 -0,14 4,73 -3,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar71.737.92869.997.53939.722.75019.335.320
Nakit ve Nakit Benzerleri23.484.32713.857.39311.900.2357.590.273
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.238.6181.386.2941.499.658789.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar287242.108200.1000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.014.69654.511.74426.122.75710.955.269
(Ara Toplam)71.737.92869.997.53939.722.75019.335.320
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar491.588.580445.697.161454.284.432420.553.370
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.042
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller202.001.230173.950.475174.171.974175.506.975
Stoklar259.163.048244.630.644253.794.434218.196.743
Maddi Duran Varlıklar337.03995.02798.780106.783
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.086.22227.019.97426.218.20326.741.827
TOPLAM VARLIKLAR563.326.508515.694.700494.007.182439.888.690
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler109.671.00482.182.62642.246.59919.617.030
Finansal Borçlar98.180.03248.806.34521.664.28512.342.377
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar68.427444.088753.14174.423
Diğer Borçlar9.080.2048.735.3116.447.0576.211.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları573.937919.197722.204429.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.768.40423.277.68512.659.912558.435
(Ara Toplam)109.671.00482.182.62642.246.59919.617.030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler204.981.249210.867.288233.779.519203.396.259
Finansal Borçlar142.980000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar185.834.825210.674.711233.579.480203.188.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar282.068192.577200.039207.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18.721.376000
Özkaynaklar248.674.255222.644.786217.981.064216.875.401
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.674.255222.644.786217.981.064216.875.401
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0052.530.22454.235.559
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.951.35652.951.35652.951.35652.951.356
Dönem Net Kar/Zararı38.243.61812.176.6007.512.8783.938.593
Diğer Özsermaye Kalemleri104.297.805104.335.35451.805.13052.568.417
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR563.326.508515.694.700494.007.182439.888.690
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.400.77110.679.4697.027.4143.617.265
Satışların Maliyeti (-)-3.957.584-3.090.941-2.072.291-1.012.404
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.443.1877.588.5284.955.1232.604.861
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.443.1877.588.5284.955.1232.604.861
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.511.096-888.885-449.4440
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.224.728-3.922.356-2.542.809-1.306.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri546.866581.791434.117497.593
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.160-11.145-5.019-2.116
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.242.0693.347.9332.391.9681.793.621
Net Faaliyet Kar/Zararı3.707.3632.777.2871.962.8701.298.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.395.3664.241.8334.066.3094.040.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.142.65815.124.2303.552.263770.819
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.536.475-10.537.396-2.497.662-2.636.422
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler32.395.3664.241.8334.066.3094.040.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.243.61812.176.6007.512.8783.968.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI38.243.61812.176.6007.512.8783.968.018
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)38.243.61812.176.6007.512.8783.968.018
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları38.243.61812.176.6007.512.8783.968.018
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri38.05821.65117.8989.880
Kıdem Tazminatı29.5570-14.9230
Finansman Giderleri-12.536.475-10.537.396-2.497.662-2.636.422
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.142.249-30.394.777-227.641.911-205.196.322
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.142.249-30.394.777-227.641.911-205.196.322
Net YPP (Hedge Dahil)-28.142.249-30.394.777-227.641.911-205.196.322
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,1 4,0 A/D A/D 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,07 0,10 0,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi