SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9179 5,8838 0,58
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,22 1.488,71 0,30
BRENT 59,33 60,51 -1,95

 Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,11 3,54 0,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 7,3 7,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar250,9250,7
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr1,71,9

Cari Değerler

F/K 4,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,5
Piyasa Değeri 160,0 mnTL
Net Borç 203,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,43 -8,05 -5,33 5,26
USD -7,54 -10,85 -9,17 -5,94
Göreceli -1,40 0,77 3,83 2,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.697.45099.242.20571.737.92869.997.539
Nakit ve Nakit Benzerleri50.206.6515.64023.484.32713.857.393
Finansal Yatırımlar04.348.86200
Ticari Alacaklar709.6561.236.8591.238.6181.386.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.539287287242.108
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar79.603.60493.650.55747.014.69654.511.744
(Ara Toplam)130.697.45099.242.20571.737.92869.997.539
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar603.453.511498.615.958491.588.580445.697.161
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller202.600.789201.623.019202.001.230173.950.475
Stoklar357.448.518262.723.865259.163.048244.630.644
Kullanım Hakkı Varlıkları02.591.43400
Maddi Duran Varlıklar2.778.055318.611337.05995.027
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar40.625.10831.357.98830.086.20227.019.974
TOPLAM VARLIKLAR734.150.961597.858.163563.326.508515.694.700
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler262.081.001156.109.571109.671.00482.182.626
Finansal Borçlar251.656.934145.314.28698.180.03248.806.345
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.259.3367.636.1077.257.290444.088
Diğer Borçlar1.887.211905.4171.891.3418.735.311
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.140706.2191.090.3990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.129.061773.290573.937919.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler142.319774.252678.00523.277.685
(Ara Toplam)262.081.001156.109.571109.671.00482.182.626
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler221.184.517191.053.046204.981.249210.867.288
Finansal Borçlar2.475.3262.475.326142.9800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar188.638.969169.553.141185.834.8250
Diğer Borçlar000210.674.711
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)29.745.88218.721.37618.721.3760
Uzun vadeli karşılıklar324.340303.203282.068192.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar250.885.443250.695.546248.674.255222.644.786
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar250.885.443250.695.546248.674.255222.644.786
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları91.194.97491.194.97452.951.35652.951.356
Dönem Net Kar/Zararı1.691.1631.919.75838.243.61812.176.600
Diğer Özsermaye Kalemleri104.817.830104.399.338104.297.805104.335.354
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR734.150.961597.858.163563.326.508515.694.700
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.420.0743.702.07614.400.77110.679.469
Satışların Maliyeti (-)-2.009.953-836.575-3.957.584-3.090.941
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.410.1212.865.50110.443.1877.588.528
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.410.1212.865.50110.443.1877.588.528
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-392.952-203.190-1.511.096-888.885
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.492.579-1.826.513-5.224.728-3.922.356
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri786.395752.601546.866581.791
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.859-13.075-12.160-11.145
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.293.1261.575.3244.242.0693.347.933
Net Faaliyet Kar/Zararı1.524.590835.7983.707.3632.777.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.937207.03932.395.3664.241.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.504.0631.782.36336.637.4350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.769.136999.78714.142.65815.124.230
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.582.036-862.405-12.536.475-10.537.396
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler210.937207.03932.395.3664.241.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.691.1631.919.74538.243.61812.176.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.691.1631.919.74538.243.61812.176.600
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.691.1631.919.74538.243.61812.176.600
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.691.1631.919.74538.243.61812.176.600
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Amortisman Giderleri272.644152.31538.05821.651
Kıdem Tazminatı190.557029.5570
Finansman Giderleri-9.582.036-862.405-12.536.475-10.537.396
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.314.907-29.892.012-28.142.249-30.394.777
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.314.907-29.892.012-28.142.249-30.394.777
Net YPP (Hedge Dahil)-8.314.907-29.892.012-28.142.249-30.394.777
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,2 4,9 A/D A/D 0,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,20 0,02 0,02 -0,17 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi