SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8632 6,8602 0,04
BIST BANKA 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
ALTIN 1.783,77 1.784,47 -0,04
BRENT 42,59 43,10 -1,18

 Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,7 6,09 2,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 38,2 36,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar265,8264,8
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr1,013,3

Cari Değerler

F/K 24,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,8
Piyasa Değeri 304,5 mnTL
Net Borç 344,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,10 19,41 30,97 20,59
USD 5,94 19,23 29,25 4,60
Göreceli 3,65 16,75 21,62 16,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar94.225.95758.948.055111.045.819130.697.450
Nakit ve Nakit Benzerleri15.908.33825.013.06634.161.05750.206.651
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar719.349666.417919.427709.656
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar07.8627.863177.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar77.598.27033.260.71075.957.47279.603.604
(Ara Toplam)94.225.95758.948.055111.045.819130.697.450
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar814.559.507789.950.063673.498.528603.453.511
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller218.679.805218.679.805203.835.488202.600.789
Stoklar535.991.750514.771.103421.418.964357.448.518
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.692.3462.436.5002.790.6212.778.055
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar57.194.56554.061.61445.452.41440.625.108
TOPLAM VARLIKLAR908.785.464848.898.118784.544.347734.150.961
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler369.261.078325.907.065292.605.135262.081.001
Finansal Borçlar357.091.715313.635.449269.475.524251.656.934
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.704.7657.030.6287.139.2677.259.336
Diğer Borçlar2.456.8134.264.6131.858.4641.887.211
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)26.38545.72512.613.6036.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları875.115673.0431.355.6481.129.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler106.285257.607162.629142.319
(Ara Toplam)369.261.078325.907.065292.605.135262.081.001
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler273.720.283258.147.075242.308.887221.184.517
Finansal Borçlar2.834.5872.461.0062.643.9952.475.326
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar205.821.892213.927.882209.573.534188.638.969
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00029.745.882
Uzun vadeli karşılıklar274.079252.042345.476324.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü64.789.72541.506.14529.745.8820
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar265.804.103264.843.978249.630.325250.885.443
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.804.103264.843.978249.630.325250.885.443
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları104.537.91991.194.97491.194.97491.194.974
Dönem Net Kar/Zararı960.12513.342.945430.6121.691.163
Diğer Özsermaye Kalemleri107.124.583107.124.583104.823.263104.817.830
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR908.785.464848.898.118784.544.347734.150.961
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.904.73915.083.68911.175.7437.420.074
Satışların Maliyeti (-)-670.719-4.408.321-3.347.092-2.009.953
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.234.02010.675.3687.828.6515.410.121
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.234.02010.675.3687.828.6515.410.121
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-44.637-474.975-414.301-392.952
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.386.622-6.616.376-5.157.845-3.492.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri215.0631.118.6301.014.296786.395
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.936-43.938-42.691-17.859
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.006.8884.658.7093.228.1102.293.126
Net Faaliyet Kar/Zararı802.7613.584.0172.256.5051.524.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler015.047.752210.935210.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.006.88819.706.4613.439.0452.504.063
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler533.41612.833.24110.992.5888.769.136
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-580.179-19.196.757-14.001.021-9.582.036
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler015.047.752210.935210.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)960.12513.342.945430.6121.691.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI960.12513.342.945430.6121.691.163
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)960.12513.342.945430.6121.691.163
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları960.12513.342.945430.6121.691.163
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri152.093515.309421.124272.644
Kıdem Tazminatı-72.78791.852211.693190.557
Finansman Giderleri-580.179-19.196.757-14.001.021-9.582.036
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.195.322-20.382.342-4.075.048-8.314.907
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-23.195.322-20.382.342-4.075.048-8.314.907
Net YPP (Hedge Dahil)-23.195.322-20.382.342-4.075.048-8.314.907

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 6,1 24,6 A/D A/D 1,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 6,09 2,41 2,20 -21,26 -0,93
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi