SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 DZGYO | Deniz GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,7 1,95 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 7 7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar197.148.966188.959.666
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.000
Net Kâr12.334.5114.145.211

Cari Oranlar

F/K 7,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,93 30,28 -13,44
USD 0,27 8,18 5,43 -5,36
Göreceli -1,53 -2,81 7,71 -1,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,0678-4
DZGYO07.04.201015,690,320063
DZGYO06.04.200955,251,0000-568
DZGYO24.03.200819,260,269738
DZGYO26.05.199720,340,30000
DZGYO31.05.20133,050,0678-4
DZGYO07.04.201015,690,320063
DZGYO06.04.200955,251,0000-568
DZGYO24.03.200819,260,269738
DZGYO26.05.199720,340,30000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.338.6543.961.2891.518.2681.896.088
Nakit ve Nakit Benzerleri3.412.0062.236.087406.9551.022.109
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.820.1661.469.948866.342605.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.5022.5022.5023.002
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar103.980252.752242.469265.080
(Ara Toplam)5.338.6543.961.2891.518.2681.896.088
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar192.934.123186.652.298187.077.454187.545.092
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller164.527.000157.680.700157.680.700157.706.000
Maddi Duran Varlıklar202.124227.486181.528201.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.31935.14449.96864.794
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar28.183.63928.707.92729.164.21729.571.517
TOPLAM VARLIKLAR198.272.777190.613.587188.595.722189.441.180
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler934.9981.495.7681.093.8683.097.467
Finansal Borçlar0002.241.708
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.198279.29584.78652.679
Diğer Borçlar500.761532.156453.425372.620
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0509.333334.333415.460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler369.039174.984221.32415.000
(Ara Toplam)934.9981.495.7681.093.8683.097.467
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler188.813158.153168.298178.443
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları188.813158.153168.298178.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar197.148.966188.959.666187.333.556186.165.270
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.148.966188.959.666187.333.556186.165.270
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0054.235.5590
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.829.00324.829.00324.829.00324.829.003
Dönem Net Kar/Zararı12.334.5114.145.2112.519.1011.350.815
Diğer Özsermaye Kalemleri106.803.976106.803.97652.568.417106.803.976
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR198.272.777190.613.587188.595.722189.441.180
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.847.8288.636.6085.493.7762.680.299
Satışların Maliyeti (-)-2.580.294-1.714.235-1.139.837-449.357
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.267.5346.922.3734.353.9392.230.942
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.267.5346.922.3734.353.9392.230.942
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.015.813-2.819.768-1.841.247-853.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri196.838143.549143.3972.685
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.776-2.475-1.983-1.666
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.445.7834.243.6792.654.1061.378.570
Net Faaliyet Kar/Zararı5.251.7214.102.6052.512.6921.377.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler292.172117.75355.54923.548
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-249.744-216.221-190.554-136.603
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.846.300000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.334.5114.145.2112.519.1011.265.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.334.5114.145.2112.519.1011.265.515
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.334.5114.145.2112.519.1011.265.515
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.334.5114.145.2112.519.1011.265.515
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri152.968112.77771.91536.871
Kıdem Tazminatı101.935000
Finansman Giderleri-249.744-216.221-190.554-136.603
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu733.737500.359369.440255.258
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu733.737500.359369.440255.258
Net YPP (Hedge Dahil)733.737500.359369.440255.258
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 1,9 7,5 A/D A/D 0,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DZGYO 7,5 -25,68 16,5 -17,87 0,5
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.