SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3312 5,3083 0,43
BIST BANKS 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
GOLD 1.242,93 1.248,61 -0,45
BRENT 61,00 61,67 -1,09

 DZGYO Hisse Senedi | Deniz GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,64 3,96 1,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 38,5 38,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar222,6218,0
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr12,27,5

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,9
Piyasa Değeri 154,5 mnTL
Net Borç 34,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,04 7,67 0,32 14,44
USD -3,13 5,84 4,11 -18,23
Göreceli -2,51 10,87 0,99 43,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.997.53939.722.75019.335.32018.210.907
Nakit ve Nakit Benzerleri13.857.39311.900.2357.590.27316.373.293
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.386.2941.499.658789.778493.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar242.108200.10000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar54.511.74426.122.75710.955.2691.344.278
(Ara Toplam)69.997.53939.722.75019.335.32018.210.907
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar445.697.161454.284.432420.553.370231.721.693
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.04251.045
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller173.950.475174.171.974175.506.975171.466.975
Stoklar244.630.644253.794.434218.196.7434.469.680
Maddi Duran Varlıklar95.02798.780106.783116.663
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00015
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar27.019.97426.218.20326.741.82755.617.315
TOPLAM VARLIKLAR515.694.700494.007.182439.888.690249.932.600
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler82.182.62642.246.59919.617.03013.134.819
Finansal Borçlar48.806.34521.664.28512.342.3775.359.141
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar444.088753.14174.423615.389
Diğer Borçlar8.735.3116.447.0576.211.8325.510.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları919.197722.204429.963195.301
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.277.68512.659.912558.4351.454.166
(Ara Toplam)82.182.62642.246.59919.617.03013.134.819
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler210.867.288233.779.519203.396.25923.860.973
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar210.674.711233.579.480203.188.75923.646.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar192.577200.039207.500214.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar222.644.786217.981.064216.875.401212.936.808
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar222.644.786217.981.064216.875.401212.936.808
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri052.530.22454.235.55954.235.559
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.951.35652.951.35652.951.35637.163.514
Dönem Net Kar/Zararı12.176.6007.512.8783.938.59315.787.842
Diğer Özsermaye Kalemleri104.335.35451.805.13052.568.41752.568.417
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR515.694.700494.007.182439.888.690249.932.600
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.679.4697.027.4143.617.26513.934.139
Satışların Maliyeti (-)-3.090.941-2.072.291-1.012.404-3.346.209
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.588.5284.955.1232.604.86110.587.930
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.588.5284.955.1232.604.86110.587.930
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-888.885-449.44400
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.922.356-2.542.809-1.306.717-4.605.380
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri581.791434.117497.5931.111.945
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.145-5.019-2.116-11.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.347.9332.391.9681.793.6217.082.724
Net Faaliyet Kar/Zararı2.777.2871.962.8701.298.1445.982.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.241.8334.066.3094.040.0006.539.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler15.124.2303.552.263770.8192.411.738
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.537.396-2.497.662-2.636.422-246.595
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.241.8334.066.3094.040.0006.539.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.176.6007.512.8783.968.01815.787.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.176.6007.512.8783.968.01815.787.842
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.176.6007.512.8783.968.01815.787.842
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.176.6007.512.8783.968.01815.787.842
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri21.65117.8989.880108.459
Kıdem Tazminatı0-14.923084.145
Finansman Giderleri-10.537.396-2.497.662-2.636.422-246.595
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-30.394.777-227.641.911-205.196.322-26.372.473
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-30.394.777-227.641.911-205.196.322-26.372.473
Net YPP (Hedge Dahil)-30.394.777-227.641.911-205.196.322-26.372.473
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,1 7,4 A/D A/D 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,09 0,10 0,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi