SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 DYOBY | DYO Boya

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 3,89 1,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2 92 91

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı DYO Boya
Kuruluş 06.04.1979
Faal Alanı Her türlü boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri, bunların hammaddeleri ve tatbikinde kullanılan araç ve gereçler ve bunların ticareti, pazarlanması, ithal ve ihracı
Telefon (0232)3280880
Faks (0232)3768055
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No:120 35210 İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar123.591.271135.980.572
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000
Net Kâr15.548.92025.685.887

Cari Oranlar

F/K 12,2
FD/FAVÖK 6,6
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 2,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 2,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,65 5,75 112,72 -4,17
USD -0,21 14,61 74,10 6,72
Göreceli -2,02 0,44 81,25 8,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DYOBY25.05.20013,160,079089
DYOBY26.05.20000,930,10000
DYOBY24.05.199929,082,21000
DYOBY11.05.19984,002,00000
DYOBY28.05.199711,602,32000
DYOBY25.05.20013,160,079089
DYOBY26.05.20000,930,10000
DYOBY24.05.199929,082,21000
DYOBY11.05.19984,002,00000
DYOBY28.05.199711,602,32000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar613.799.772683.126.380694.840.788407.515.542
Nakit ve Nakit Benzerleri20.684.84514.916.16313.842.24621.357.593
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar487.934.440575.930.091582.863.172301.083.714
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.591.1894.685.5925.850.8593.084.692
Stoklar99.245.22484.276.75790.543.24673.024.261
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.344.0743.317.7771.741.2658.965.282
(Ara Toplam)613.799.772683.126.380694.840.788407.515.542
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar323.481.492324.536.234337.611.981280.222.657
Ticari Alacaklar4.751.7984.803.10219.430.7222.720.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.236.4601.236.46026.43726.437
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar310.320.764312.370.445312.846.085271.939.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.158.8393.138.8612.321.3712.548.336
Şerefiye2.955.0512.955.0512.955.0512.955.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar58.58032.31532.31532.239
TOPLAM VARLIKLAR937.281.2641.007.662.6141.032.452.769687.738.199
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler518.549.035644.173.867689.624.182342.112.251
Finansal Borçlar166.855.201213.917.904156.844.88081.978.772
Diğer Finansal Yükümlülükler57438309.635
Ticari Borçlar196.192.493224.558.184207.932.279210.074.409
Diğer Borçlar11.362.99414.041.2894.584.2033.103.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0639.61000
Borç Karşılıkları68.408.68968.947.81228.559.5592.075.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.729.084122.068.685291.703.26144.870.227
(Ara Toplam)518.549.035644.173.867689.624.182342.112.251
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler295.140.958227.508.175229.709.615233.894.244
Finansal Borçlar239.963.449169.805.396178.379.454204.632.085
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.787.28726.499.41721.102.9480
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları17.714.77517.026.24717.101.12416.527.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.633.44712.244.61513.060.21212.624.281
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.042.0001.932.50065.877110.066
Özkaynaklar123.591.271135.980.572113.118.972111.731.704
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.591.271135.980.572113.118.972111.731.704
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri048.14100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.555.066207.0991.083.4761.769.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler416.144416.144416.144416.144
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-108.571.337-109.498.966-110.437.190-114.295.757
Dönem Net Kar/Zararı15.548.92025.685.8872.070.4442.961.187
Diğer Özsermaye Kalemleri117.752.610119.122.267119.986.098120.881.030
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR937.281.2641.007.662.6141.032.452.769687.738.199
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri588.777.062425.670.513155.537.534701.527.442
Satışların Maliyeti (-)-388.883.107-276.506.182-102.130.051-472.393.208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)199.893.955149.164.33153.407.483229.134.234
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)199.893.955149.164.33153.407.483229.134.234
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-86.983.883-61.395.701-25.270.140-101.190.641
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.526.291-19.751.647-9.741.230-36.226.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-13.577.603-9.515.319-4.649.281-15.817.298
Diğer Faaliyet Gelirleri29.818.42123.346.73028.396.41940.366.172
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.857.364-31.710.580-27.095.263-67.728.704
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)53.767.23550.137.81415.047.98848.537.544
Net Faaliyet Kar/Zararı69.806.17858.501.66413.746.83275.900.076
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.946.0073.555.0843.242.8888.503.168
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.127.517-27.824.296-15.790.789-59.187.542
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler63.65745.9835.677-56.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.649.38225.914.5852.505.764-2.203.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)899.538-228.698-435.3205.164.595
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-639.61000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)899.538410.912-435.3205.164.595
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.548.92025.685.8872.070.4442.961.187
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.548.92025.685.8872.070.4442.961.187
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.548.92025.685.8872.070.4442.961.187
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.188.9319.191.5614.535.73316.884.518
Kıdem Tazminatı2.397.6381.540.180767.4422.995.682
Finansman Giderleri-49.127.517-27.824.296-15.790.789-59.187.542
Yurtiçi Satışlar1.049.412.894744.044.056250.241.4201.240.079.336
Yurtdışı Satışlar34.530.99723.368.77610.466.91043.400.345
Net Yabancı Para Pozisyonu-158.126.458-186.274.703-186.234.144-184.804.473
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-158.126.458-186.274.703-186.234.144-184.804.473
Net YPP (Hedge Dahil)-158.126.458-186.274.703-186.234.144-184.804.473
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DYOBY 3,7 12,2 6,6 1,0 3,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DYOBY 3,68 2,51 2,40 -10,58 -0,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DYOBY 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.