SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9350 5,8727 1,06
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,77 1.275,92 0,14
BRENT 74,45 74,55 -0,13

 DOHOL Hisse Senedi | Doğan Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,977 1,1687 0,1917
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,3 113,5 108,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5 0,5 0,5

Şirket Künyesi

Ünvanı Doğan Holding
Kuruluş 22.09.1980
Faal Alanı Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569200
Adres Burhaniye mahallesi Kısıklı caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.661,77.309,1
Ödenmiş Sermaye2.616,92.616,9
Net Kâr3.633,14.513,0

Cari Değerler

F/K 0,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 36,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 6,3
Piyasa Değeri 2.800,1 mnTL
Net Borç -1.753,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,93 2,88 3,88 15,05
USD -1,43 1,49 -3,16 3,16
Göreceli 0,79 5,47 7,05 11,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DOHOL22.04.20198,700,100010,008,50 261.693.829 7
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50 245.000.000 360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65 136.028.319 30
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,00 2.375.100 A/D
DOHOL22.04.20198,700,100010,008,50261.693.8297
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50245.000.000360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65136.028.31930
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,002.375.100A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.017.592.0009.665.511.0008.362.770.0006.964.696.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.817.966.0005.756.128.0004.746.095.0001.669.859.000
Finansal Yatırımlar423.682.000418.262.000133.012.00088.549.000
Ticari Alacaklar1.826.134.0002.412.167.0002.404.852.0001.954.770.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.584.00019.959.00039.259.00086.009.000
Stoklar645.246.000741.691.000812.330.000727.715.000
Canlı Varlıklar21.174.00024.016.00015.038.0008.197.000
Diğer Dönen Varlıklar251.806.000293.288.000212.184.000152.861.000
(Ara Toplam)7.017.592.0009.665.511.0008.362.770.0004.687.960.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0002.276.736.000
Duran Varlıklar3.932.218.0002.983.981.0002.781.944.0003.105.364.000
Ticari Alacaklar45.055.00045.595.00054.813.00041.822.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar01.028.000894.00016.973.000
Finansal Yatırımlar196.084.000193.932.000147.808.000126.101.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar121.287.000118.797.000119.180.000378.127.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.214.680.000405.220.000374.975.000378.789.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.033.430.000977.431.000964.580.000998.230.000
Şerefiye34.476.00042.472.00042.472.00035.260.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar683.234.000705.440.000695.548.000716.764.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı67.306.00052.432.00019.789.00038.098.000
Diğer Duran Varlıklar536.666.000441.634.000361.885.000375.200.000
TOPLAM VARLIKLAR10.949.810.00012.649.492.00011.144.714.00010.070.060.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.987.910.0003.881.828.0003.635.386.0006.010.462.000
Finansal Borçlar1.862.828.0002.573.121.0002.410.916.0001.809.221.000
Diğer Finansal Yükümlülükler000778.768.000
Ticari Borçlar819.711.0001.005.392.000987.062.0001.133.577.000
Diğer Borçlar125.157.000119.054.000142.807.000141.266.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.692.00042.000.0006.069.0004.195.000
Borç Karşılıkları23.844.00028.445.00028.796.00026.121.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.678.000113.816.00059.736.000315.242.000
(Ara Toplam)2.987.910.0003.881.828.0003.635.386.0004.208.390.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0001.802.072.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler960.009.0001.102.018.000999.697.0001.130.179.000
Finansal Borçlar625.813.000795.947.000772.379.000697.087.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar56.145.000369.0001.533.0001.560.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar35.348.00029.616.00028.175.00034.250.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü85.548.00074.573.00070.873.00093.300.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler157.155.000201.513.000126.737.000303.982.000
Özkaynaklar7.001.891.0007.665.646.0006.509.631.0002.929.419.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.661.678.0007.309.101.0006.151.985.0002.533.474.000
Ödenmiş Sermaye2.616.938.0002.616.938.0002.616.938.0002.616.938.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri35.159.00035.159.000035.159.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları414.530.00000334.434.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler246.914.000246.914.000246.914.000251.237.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-416.991.000-744.625.000-744.625.000-762.006.000
Dönem Net Kar/Zararı3.633.096.0004.512.958.0003.497.613.000-110.754.000
Diğer Özsermaye Kalemleri132.032.000641.757.000535.145.000168.466.000
Azınlık Payları340.213.000356.545.000357.646.000395.945.000
TOPLAM KAYNAKLAR10.949.810.00012.649.492.00011.144.714.00010.070.060.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.146.438.0008.791.561.0005.191.319.0002.073.388.000
Satışların Maliyeti (-)-11.131.912.000-8.001.665.000-4.739.272.000-1.911.718.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.014.526.000789.896.000452.047.000161.670.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.014.526.000789.896.000452.047.000161.670.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-363.295.000-261.240.000-170.977.000-74.278.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-278.656.000-175.706.000-109.557.000-46.671.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.390.038.0001.863.822.000440.708.000121.413.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-305.540.000-269.543.000-92.169.000-39.999.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.457.073.0001.947.229.000520.052.000122.135.000
Net Faaliyet Kar/Zararı372.575.000352.950.000171.513.00040.721.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.962.592.0003.931.628.0003.923.052.00014.896.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-947.674.000-500.055.000-475.698.000-121.447.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-192.532.000-238.192.000-165.379.00020.166.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler52.704.00067.782.00015.200.000149.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-695.474.000-639.762.000-255.627.000-95.233.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.014.918.0003.431.573.0003.447.354.000-106.551.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.636.689.0004.568.630.0003.561.600.000-59.334.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.768.000-34.304.000-2.853.0003.756.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-123.498.000-77.301.000-20.487.000-10.399.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)125.266.00042.997.00017.634.00014.155.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.638.457.0004.534.326.0003.558.747.000-55.578.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-71.333.000-71.333.000-71.333.00077.599.000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.567.124.0004.462.993.0003.487.414.00022.021.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-65.972.000-49.965.000-11.631.000-11.631.000
Ana Ortaklık Payları3.633.096.0004.512.958.0003.499.045.00033.652.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri348.862.000271.990.000220.666.000164.386.000
Kıdem Tazminatı5.599.0004.600.0003.080.0005.442.000
Finansman Giderleri-695.474.000-639.762.000-255.627.000-95.233.000
Yurtiçi Satışlar12.044.837.0008.713.872.0005.165.771.0002.273.667.000
Yurtdışı Satışlar247.207.000179.158.000101.405.00066.724.000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.615.096.0004.171.822.0002.719.734.000-867.443.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.184.894.0003.735.911.0002.701.300.000-919.657.000
Net YPP (Hedge Dahil)4.615.096.0004.171.822.0002.719.734.000-867.443.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOHOL 1,1 0,8 A/D A/D 0,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOHOL 1,07 36,55 36,55 -0,36 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi