SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.387 90.051 1,48
VIOP 114.196 112.442 1,56
USD/TRY 5,3504 5,3502 0,00
BIST BANKA 112.458 111.138 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
ALTIN 1.242,86 1.245,89 -0,24
BRENT 60,39 60,15 0,40

 DOHOL Hisse Senedi | Doğan Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,22 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,8 108,2 101,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5 0,5 0,6

Şirket Künyesi

Ünvanı Doğan Holding
Kuruluş 22.09.1980
Faal Alanı Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569200
Adres Burhaniye mahallesi Kısıklı caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.309,16.152,0
Ödenmiş Sermaye2.616,92.616,9
Net Kâr4.513,03.499,0

Cari Değerler

F/K 0,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 30,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 9,9
Piyasa Değeri 2.826,3 mnTL
Net Borç -2.805,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,42 -4,42 24,14
USD 0,00 -4,42 -2,28 -12,61
Göreceli -1,46 -2,92 -3,03 56,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50 245.000.000 360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65 136.028.319 30
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,00 2.375.100 A/D
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50245.000.000360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65136.028.31930
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,002.375.100A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.665.511.0008.362.770.0006.964.696.0004.892.249.000
Nakit ve Nakit Benzerleri5.756.128.0004.746.095.0001.669.859.0001.708.467.000
Finansal Yatırımlar418.262.000133.012.00088.549.00071.743.000
Ticari Alacaklar2.412.167.0002.404.852.0001.954.770.0002.233.134.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.959.00039.259.00086.009.00038.520.000
Stoklar741.691.000812.330.000727.715.000601.962.000
Canlı Varlıklar24.016.00015.038.0008.197.0000
Diğer Dönen Varlıklar293.288.000212.184.000152.861.000238.423.000
(Ara Toplam)9.665.511.0008.362.770.0004.687.960.0004.892.249.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar002.276.736.0000
Duran Varlıklar2.983.981.0002.781.944.0003.105.364.0004.386.262.000
Ticari Alacaklar45.595.00054.813.00041.822.00021.783.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.028.000894.00016.973.00019.554.000
Finansal Yatırımlar193.932.000147.808.000126.101.000125.137.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar118.797.000119.180.000378.127.000358.415.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller405.220.000374.975.000378.789.000564.947.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar977.431.000964.580.000998.230.0001.319.438.000
Şerefiye42.472.00042.472.00035.260.000403.713.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar705.440.000695.548.000716.764.000947.596.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı52.432.00019.789.00038.098.00053.064.000
Diğer Duran Varlıklar441.634.000361.885.000375.200.000572.615.000
TOPLAM VARLIKLAR12.649.492.00011.144.714.00010.070.060.0009.278.511.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.881.828.0003.635.386.0006.010.462.0004.308.169.000
Finansal Borçlar2.573.121.0002.410.916.0001.809.221.0002.617.603.000
Diğer Finansal Yükümlülükler00778.768.0000
Ticari Borçlar1.005.392.000987.062.0001.133.577.0001.304.301.000
Diğer Borçlar119.054.000142.807.000141.266.000148.955.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü42.000.0006.069.0004.195.00014.110.000
Borç Karşılıkları28.445.00028.796.00026.121.00093.469.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler113.816.00059.736.000315.242.000129.731.000
(Ara Toplam)3.881.828.0003.635.386.0004.208.390.0004.308.169.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler001.802.072.0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.102.018.000999.697.0001.130.179.0001.970.276.000
Finansal Borçlar795.947.000772.379.000697.087.000747.215.000
Diğer Finansal Yükümlülükler000666.291.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar369.0001.533.0001.560.00013.710.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar29.616.00028.175.00034.250.000122.556.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü74.573.00070.873.00093.300.000104.536.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler201.513.000126.737.000303.982.000315.968.000
Özkaynaklar7.665.646.0006.509.631.0002.929.419.0003.000.066.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.309.101.0006.151.985.0002.533.474.0002.608.363.000
Ödenmiş Sermaye2.616.938.0002.616.938.0002.616.938.0002.616.938.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri35.159.000035.159.00035.159.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00334.434.000295.272.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler246.914.000246.914.000251.237.000312.427.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-744.625.000-744.625.000-762.006.000-345.446.000
Dönem Net Kar/Zararı4.512.958.0003.497.613.000-110.754.000-471.545.000
Diğer Özsermaye Kalemleri641.757.000535.145.000168.466.000165.558.000
Azınlık Payları356.545.000357.646.000395.945.000391.703.000
TOPLAM KAYNAKLAR12.649.492.00011.144.714.00010.070.060.0009.278.511.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.791.561.0005.191.319.0002.073.388.00010.478.354.000
Satışların Maliyeti (-)-8.001.665.000-4.739.272.000-1.911.718.000-9.045.189.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)789.896.000452.047.000161.670.0001.433.165.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)789.896.000452.047.000161.670.0001.433.165.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-261.240.000-170.977.000-74.278.000-795.743.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-175.706.000-109.557.000-46.671.000-391.838.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.863.822.000440.708.000121.413.000455.488.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-269.543.000-92.169.000-39.999.000-273.680.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.947.229.000520.052.000122.135.000427.392.000
Net Faaliyet Kar/Zararı352.950.000171.513.00040.721.000245.584.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.931.628.0003.923.052.00014.896.00092.435.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-500.055.000-475.698.000-121.447.000-177.018.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-238.192.000-165.379.00020.166.000-74.840.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler67.782.00015.200.000149.000565.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-639.762.000-255.627.000-95.233.000-497.821.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.431.573.0003.447.354.000-106.551.000-84.583.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.568.630.0003.561.600.000-59.334.000-229.287.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-34.304.000-2.853.0003.756.000-43.245.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-77.301.000-20.487.000-10.399.000-38.821.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)42.997.00017.634.00014.155.000-4.424.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.534.326.0003.558.747.000-55.578.000-272.532.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-71.333.000-71.333.00077.599.000-252.360.000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.462.993.0003.487.414.00022.021.000-524.892.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-49.965.000-11.631.000-11.631.000-53.347.000
Ana Ortaklık Payları4.512.958.0003.499.045.00033.652.000-471.545.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri271.990.000220.666.000164.386.000612.932.000
Kıdem Tazminatı4.600.0003.080.0005.442.00021.893.000
Finansman Giderleri-639.762.000-255.627.000-95.233.000-497.821.000
Yurtiçi Satışlar8.713.872.0005.165.771.0002.273.667.00010.742.000.000
Yurtdışı Satışlar179.158.000101.405.00066.724.000348.035.000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.171.822.0002.719.734.000-867.443.000-1.063.570.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.735.911.0002.701.300.000-919.657.000-1.114.769.000
Net YPP (Hedge Dahil)4.171.822.0002.719.734.000-867.443.000-1.063.570.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOHOL 1,1 0,7 A/D A/D 0,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOHOL 1,08 30,79 30,71 -8,03 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi