SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 DOHOL | Doğan Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 0,89 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2 114 112

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,4 0,5

Şirket Künyesi

Ünvanı Doğan Holding
Kuruluş 22.09.1980
Faal Alanı Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569200
Adres Burhaniye mahallesi Kısıklı caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.563.620.0002.640.340.000
Ödenmiş Sermaye2.616.938.0002.616.938.000
Net Kâr-105.872.000-29.800.000

Cari Oranlar

F/K -51,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 29,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,0 / 6,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,22 -2,35 56,60 -3,93
USD 1,49 1,64 26,73 5,04
Göreceli -0,32 -8,69 29,47 9,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DOHOL02.10.20098,930,1000360
DOHOL31.05.20063,560,185030
DOHOL03.09.19982,300,20000
DOHOL02.10.20098,930,1000360
DOHOL31.05.20063,560,185030
DOHOL03.09.19982,300,20000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.712.457.0003.685.696.0003.716.487.0003.958.733.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.451.377.0001.394.817.0001.618.366.0001.894.260.000
Finansal Yatırımlar224.311.000220.442.000134.980.000293.295.000
Ticari Alacaklar1.375.934.0001.439.979.0001.313.383.0001.214.950.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.624.00024.099.00023.983.00019.413.000
Stoklar435.050.000399.417.000362.362.000367.374.000
Canlı Varlıklar154.00095.000169.00076.000
Diğer Dönen Varlıklar196.007.000206.847.000263.244.000169.365.000
(Ara Toplam)3.712.457.0003.685.696.0003.716.487.0003.958.733.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.632.800.0003.531.589.0003.528.295.0003.482.631.000
Ticari Alacaklar37.234.00040.497.00040.745.00021.374.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.257.00028.181.00054.943.00060.311.000
Finansal Yatırımlar43.686.00041.788.00041.095.00041.598.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar302.191.000297.633.000302.474.000309.131.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller416.899.000407.244.000383.882.000376.075.000
Maddi Duran Varlıklar1.054.103.0001.042.512.0001.043.014.0001.041.089.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.074.234.0001.037.292.000989.856.000953.972.000
Şerefiye403.713.000403.713.000403.713.000403.713.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı81.369.00072.514.00076.401.000106.105.000
Diğer Duran Varlıklar195.114.000160.215.000192.172.000169.263.000
TOPLAM VARLIKLAR7.345.257.0007.217.285.0007.244.782.0007.441.364.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.450.214.0002.487.769.0002.461.152.0002.693.843.000
Finansal Borçlar1.190.637.0001.197.185.0001.307.140.0001.456.059.000
Diğer Finansal Yükümlülükler000175.395.000
Ticari Borçlar852.918.000904.368.000809.739.000753.902.000
Diğer Borçlar225.978.000200.917.000174.290.000159.859.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.723.0007.523.000249.0001.888.000
Borç Karşılıkları81.850.00082.519.00089.634.00083.332.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.108.00095.257.00080.100.00063.408.000
(Ara Toplam)2.450.214.0002.487.769.0002.461.152.0002.693.843.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.906.107.0001.706.479.0001.762.402.0001.705.310.000
Finansal Borçlar821.119.000683.152.000716.497.000665.525.000
Diğer Finansal Yükümlülükler553.191.000527.475.000525.713.000517.700.000
Ticari Borçlar0016.788.0000
Diğer Borçlar100.564.000103.895.000100.460.000103.495.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları110.724.000109.867.000110.871.000109.481.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü146.111.000131.961.000128.543.000152.384.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler174.398.000150.129.000163.530.000156.725.000
Özkaynaklar2.988.936.0003.023.037.0003.021.228.0003.042.211.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.563.620.0002.640.340.0002.628.207.0002.652.122.000
Ödenmiş Sermaye2.616.938.0002.616.938.0002.616.938.0002.616.938.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri035.159.00035.159.00035.159.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları125.711.00094.763.00094.013.00087.357.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler314.979.000314.979.000299.998.0001.267.933.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-558.713.000-526.981.000-512.000.000-1.319.115.000
Dönem Net Kar/Zararı-105.872.000-29.800.000-30.331.000-160.820.000
Diğer Özsermaye Kalemleri170.577.000135.282.000124.430.000124.670.000
Azınlık Payları425.316.000382.697.000393.021.000390.089.000
TOPLAM KAYNAKLAR7.345.257.0007.217.285.0007.244.782.0007.441.364.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.502.133.0003.522.663.0001.588.181.0005.951.038.000
Satışların Maliyeti (-)-4.572.867.000-2.865.785.000-1.287.799.000-4.924.311.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)929.266.000656.878.000300.382.0001.026.727.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)929.266.000656.878.000300.382.0001.026.727.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-524.149.000-348.718.000-172.871.000-603.092.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-251.058.000-168.862.000-78.549.000-335.921.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri276.380.000179.457.00088.447.000646.905.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-192.600.000-160.992.000-95.057.000-291.359.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)237.839.000157.763.00042.352.000443.260.000
Net Faaliyet Kar/Zararı154.059.000139.298.00048.962.00087.714.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-63.458.000-35.119.000-2.017.000-183.645.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler24.032.00010.405.0008.475.00040.854.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-215.363.000-113.934.000-70.280.000-455.573.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-67.159.000-46.506.000-8.626.00046.143.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-84.109.000-27.391.000-30.096.000-108.961.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-30.710.000-18.560.000-7.962.000-64.033.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.875.000-10.976.000-3.010.000-68.032.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12.835.000-7.584.000-4.952.0003.999.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-114.819.000-45.951.000-38.058.000-172.994.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-114.819.000-45.951.000-38.058.000-172.994.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-8.947.000-16.151.000-7.727.000-12.174.000
Ana Ortaklık Payları-105.872.000-29.800.000-30.331.000-160.820.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri337.021.000226.373.00086.145.000313.510.000
Kıdem Tazminatı13.290.0008.860.0004.430.00016.919.000
Finansman Giderleri-215.363.000-113.934.000-70.280.000-455.573.000
Yurtiçi Satışlar5.774.181.0003.711.732.0001.687.259.0006.155.721.000
Yurtdışı Satışlar192.416.000125.846.00055.199.000376.780.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-658.524.000-359.979.000-389.293.000-157.629.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-714.072.000-436.828.000-413.822.000-284.368.000
Net YPP (Hedge Dahil)-658.524.000-404.073.000-389.293.000-157.629.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOHOL 0,8 A/D A/D A/D 0,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOHOL 0,82 29,13 29,18 4,17 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DOHOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.