SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9487 5,9428 0,10
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.580,90 1.571,81 0,58
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Doğusan Hisse Senedi | DOGUB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,49 2,41 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 30,1 29,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Doğusan
Kuruluş 15.05.1974
Faal Alanı A/C boru ve eklentileri, renkli perlit beton kiremit, mahya ile yer ve duvar elemanları üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Erzincan Sivas Karayolu 14 Km.Pk 74 Erzincan

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,716,8
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-2,2-2,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 17,9
Yabancı Oranı (%) 17,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 72,3 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,26 18,72 15,87
USD -0,17 0,07 18,92 16,07
Göreceli 0,33 0,71 9,99 8,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DOGUB0,000,00000,000,00 0 A/D
DOGUB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.667.4582.961.2022.860.4113.130.278
Nakit ve Nakit Benzerleri268.515365.91617.792119.259
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar262.945480.239401.034814.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.23516.55011.9206.559
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.975.1322.012.0572.298.6532.122.230
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar144.63186.440131.01267.803
(Ara Toplam)2.667.4582.961.2022.860.4113.130.278
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.629.86517.632.20317.670.01117.712.493
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.6643.6643.6643.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.348.3212.320.2562.298.0002.299.558
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.261.71015.308.28315.352.17715.393.101
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.170016.17016.170
TOPLAM VARLIKLAR20.297.32320.593.40520.530.42220.842.771
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.604.7761.745.74310.631.2049.889.504
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar669.286898.239901.328550.077
Diğer Borçlar102.0994848.110.7007.855.907
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları286.667268.533240.846253.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler546.724578.4871.378.3301.229.890
(Ara Toplam)1.604.7761.745.74310.631.2049.889.504
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.030.3812.012.4782.128.0682.153.765
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.285.4381.254.7741.274.8101.261.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü744.943757.704729.289767.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00123.969123.969
Özkaynaklar16.662.16616.835.1847.771.1508.799.502
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.662.16616.835.1847.771.1508.799.502
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.770.5141.770.5141.737.4181.737.418
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808808808808
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-25.784.220-25.784.220-25.784.220-23.601.520
Dönem Net Kar/Zararı-2.239.393-2.076.230-1.087.563-2.182.700
Diğer Özsermaye Kalemleri12.914.45712.924.31212.904.70712.845.496
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.297.32320.593.40520.530.42220.842.771
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.848.0791.657.299491.4124.271.551
Satışların Maliyeti (-)-2.677.366-1.648.095-479.074-3.880.522
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)170.7139.20412.338391.029
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)170.7139.20412.338391.029
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-81.385-50.211-22.152-144.742
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.217.222-1.389.031-805.647-1.634.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri175.957117.789112.748442.329
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-919.569-373.170-163.343-694.633
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.871.506-1.685.419-866.056-1.640.590
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.127.894-1.430.038-815.461-1.388.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar48.76320.698-1.55840.957
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.822.743-1.664.721-867.614-1.599.633
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler266.249279.08870.839337.427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-705.811-722.978-348.744-1.024.909
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.262.305-2.108.611-1.145.519-2.287.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)22.91232.38155.266104.415
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)22.91232.38155.266104.415
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.239.393-2.076.230-1.090.253-2.182.700
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.239.393-2.076.230-1.090.253-2.182.700
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.239.393-2.076.230-1.090.253-2.182.700
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri134.35987.78643.893175.493
Kıdem Tazminatı45.16430.90459.37158.048
Finansman Giderleri-705.811-722.978-348.744-1.024.909
Yurtiçi Satışlar2.850.7691.659.989494.1024.273.466
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOGUB 2,4 A/D A/D 17,9 4,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOGUB 2,41 17,14 17,42 27,82 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi