SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 DMISH | Mish Dekorasyon

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,24 0,31 0,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Mish Dekorasyon
Kuruluş 09.07.1965
Faal Alanı Yaylı yatak, mobilya ve ev donatım eşyaları üretmek ve satmak
Telefon (0212)4821125
Faks (0212)4821138
Adres Defterdar Mah.Otakçılar Cad. Kar Plaza No:80/33 EYÜP/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.310.9883.887.077
Ödenmiş Sermaye22.727.08322.727.083
Net Kâr16.928.70817.495.207

Cari Oranlar

F/K -2,3
FD/FAVÖK -1,7
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,00 4,00 -38,10 -8,52
USD 4,28 8,25 -49,91 0,03
Göreceli 2,41 -2,75 -48,82 4,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DMISH31.05.20056,110,110030
DMISH30.05.20000,350,05000
DMISH30.09.19990,310,10000
DMISH31.05.20056,110,110030
DMISH30.05.20000,350,05000
DMISH30.09.19990,310,10000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.324.7004.849.4948.593.50115
Nakit ve Nakit Benzerleri382.180151.798391.891143.742
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.735.8093.415.7586.589.7672.933.184
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar001.84167.145
Stoklar702.209772.5401.260.5911.515.147
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar504.502509.398349.411492.584
(Ara Toplam)4.324.7004.849.4948.593.5015.151.802
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.573.22920.656.30019.173.15442.034.809
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.80120.25117.03920.739
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.471.50019.471.50018.905.00018.905.000
Maddi Duran Varlıklar726.551762.976215.08822.665.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar364.377401.57336.027443.274
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR24.897.92925.505.79427.766.65547.186.611
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.526.00621.556.07222.590.19161.127.380
Finansal Borçlar00024.340.265
Diğer Finansal Yükümlülükler0001.054.249
Ticari Borçlar3.070.0953.136.9252.980.02410.279.732
Diğer Borçlar17.215.16517.177.78618.508.14221.592.151
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları490.123484.352481.435538.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler750.623757.009620.5903.322.048
(Ara Toplam)21.526.00621.556.07222.590.19161.127.380
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler60.93562.64564.588179.383
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları60.93562.64564.588179.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.310.9883.887.0775.111.876-14.120.152
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.310.9883.887.0775.111.876-14.120.152
Ödenmiş Sermaye22.727.08322.727.08322.727.08322.727.083
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri34.88234.882034.882
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.512.48014.512.48014.512.48014.512.480
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-77.491.096-77.491.096-84.863.751-60.418.672
Dönem Net Kar/Zararı16.928.70817.495.20726.597.072-24.445.079
Diğer Özsermaye Kalemleri26.598.93126.608.52126.138.99233.469.154
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.897.92925.505.79427.766.65547.186.611
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri00281.6796.929.736
Satışların Maliyeti (-)00-206.443-4.411.318
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0075.2362.518.418
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0075.2362.518.418
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-457.338-1.245.636
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.206.975-1.811.911-1.391.568-5.289.030
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri257.318173.36429.917.268965.287
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.636.108-1.289.002-1.053.075-8.145.021
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.585.765-2.927.54927.090.523-11.195.982
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.206.975-1.811.911-1.773.670-4.016.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler141.67349.95639.4841.405.978
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-536.540-536.540-532.935-14.655.075
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.980.632-3.414.13326.597.072-24.445.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.980.632-3.414.13326.597.072-24.445.079
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)20.909.34020.909.34000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.928.70817.495.20726.597.072-24.445.079
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.928.70817.495.20726.597.072-24.445.079
Hisse Başına Kazanç001-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç001-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001-1
Dipnot
Amortisman Giderleri239.614159.74340.3931.985.431
Kıdem Tazminatı2.418.958225.003257.430950.927
Finansman Giderleri-536.540-536.540-532.935-14.655.075
Yurtiçi Satışlar0008.041.486
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu48.82946.55746.610-22.554.091
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu48.82946.55746.610-22.554.091
Net YPP (Hedge Dahil)48.82946.55746.610-22.554.091
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DMISH 0,3 A/D A/D 3,6 1,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DMISH 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.