SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.202 117.741 1,24
VIOP 135.306 133.925 1,03
USD/TRY 6,8578 6,8552 0,04
BIST BANKS 128.494 126.418 1,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.931 12.697 1,84
GOLD 1.805,29 1.810,52 -0,29
BRENT 43,52 43,79 -0,62

 Ditaş Doğan Hisse Senedi | DITAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,04 29,96 14,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 25,9 25,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ditaş Doğan
Kuruluş 21.02.1972
Faal Alanı Rotbaşı,rotil,rotkoli üretimi.
Telefon (0388)2324100
Faks (0388)2132026
Adres KAYSERİ YOLU ÜZERİ 3.KM NİĞDE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,726,4
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-2,11,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,6
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 3,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 299,6 mnTL
Net Borç 26,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 50,10 89,62 214,71
USD 10,16 50,10 88,79 172,97
Göreceli 10,61 52,14 76,88 205,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DITAS10.04.20200,470,06006,005,10 600.000 55
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,00 4.000.000 53
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96 819.280 17
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,50 5.000.000 68
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00 252.000 20
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00 262.500 A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00 175.000 A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,00 87.500 A/D
DITAS10.04.20200,470,06006,005,10600.00055
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,004.000.00053
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96819.28017
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,505.000.00068
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00252.00020
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00262.500A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00175.000A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,0087.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar52.758.71046.731.13950.325.33351.716.485
Nakit ve Nakit Benzerleri3.120.1362.075.5501.519.8842.844.897
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.711.03723.406.52026.430.82327.643.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar123.534122.715211.286207.272
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.053.11618.660.75018.362.68417.964.057
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.750.8872.465.6043.800.6563.056.476
(Ara Toplam)52.758.71046.731.13950.325.33351.716.485
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.364.83538.355.54937.458.07836.155.060
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.74419.74420.14417.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.708.6791.754.6531.956.3932.095.140
Maddi Duran Varlıklar27.216.33629.977.74632.044.05430.540.735
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.510.2313.868.594920.337987.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.803.5652.233.8232.016.1611.970.327
Diğer Duran Varlıklar1.106.280500.989500.989543.866
TOPLAM VARLIKLAR92.123.54585.086.68887.783.41187.871.545
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.193.87438.155.77638.151.47037.730.148
Finansal Borçlar25.675.48311.285.7528.397.19513.033.589
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.326.30920.695.27022.840.49118.339.544
Diğer Borçlar1.715.2341.343.8492.458.8821.703.932
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)754.011309.380455.619917.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü007741.131
Borç Karşılıkları2.473.4982.113.1452.166.0511.601.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.249.3392.408.3801.832.4582.132.889
(Ara Toplam)53.193.87438.155.77638.151.47037.730.148
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.219.06520.534.82721.069.95322.493.524
Finansal Borçlar4.250.27610.125.02911.239.12713.167.330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)298.506000
Uzun vadeli karşılıklar10.670.28310.409.7989.830.8269.326.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.710.60626.396.08528.561.98827.647.873
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.710.60626.396.08528.561.98827.647.873
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0302.36500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.028.7353.018.7353.018.7353.018.735
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.039.5521.565.4701.565.4701.565.470
Dönem Net Kar/Zararı-2.100.0721.084.0822.896.5271.971.770
Diğer Özsermaye Kalemleri10.742.39110.425.43311.081.25611.091.898
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR92.123.54585.086.68887.783.41187.871.545
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.221.252111.414.00184.518.33154.435.588
Satışların Maliyeti (-)-25.064.161-87.193.562-65.245.440-41.635.904
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.157.09124.220.43919.272.89112.799.684
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.157.09124.220.43919.272.89112.799.684
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.560.447-10.404.758-7.988.889-5.157.575
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.820.745-10.249.957-8.238.264-4.968.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-835.412-449.614-296.543-179.583
Diğer Faaliyet Gelirleri2.025.2836.019.3344.207.0403.741.464
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-855.366-3.633.414-2.752.574-1.740.448
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)110.4045.502.0304.203.6614.494.842
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.059.5133.116.1102.749.1952.493.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0100.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı110.4045.602.0304.203.6614.494.842
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.780.218-5.042.732-1.693.539-2.867.669
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0100.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.669.814559.2982.510.1221.627.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)569.742524.784386.405344.597
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-15.713-11.687
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)569.742524.784402.118356.284
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.100.0721.084.0822.896.5271.971.770
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.100.0721.084.0822.896.5271.971.770
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.100.0721.084.0822.896.5271.971.770
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.090.5954.999.9743.804.9562.507.981
Kıdem Tazminatı213.359759.146569.360379.573
Finansman Giderleri-2.780.218-5.042.732-1.693.539-2.867.669
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.607.217-4.581.288-3.427.713-7.534.484
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.315.712-4.581.288-3.427.713-7.534.484
Net YPP (Hedge Dahil)-1.315.712-4.581.288-3.427.713-7.534.484

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DITAS 30,0 A/D A/D 2,8 12,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DITAS 29,96 3,84 3,85 1,54 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi