SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9446 5,8727 1,22
BIST BANKS 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
GOLD 1.278,02 1.275,92 0,16
BRENT 74,95 74,55 0,54

 DITAS Hisse Senedi | Ditaş Doğan

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,45 6,29 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,3 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ditaş Doğan
Kuruluş 21.02.1972
Faal Alanı Rotbaşı,rotil,rotkoli üretimi.
Telefon (0388)2324100
Faks (0388)2132026
Adres KAYSERİ YOLU ÜZERİ 3.KM NİĞDE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar29,628,6
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr7,64,6

Cari Değerler

F/K 7,8
FD/FAVÖK 4,7
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 59,0 mnTL
Net Borç 20,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,67 1,72 3,51 7,66
USD -1,17 0,35 -3,51 -3,47
Göreceli 1,06 4,29 6,67 3,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DITAS30.04.20196,780,400040,0034,00 4.000.000 53
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96 819.280 17
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,50 5.000.000 68
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00 252.000 20
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00 262.500 A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00 175.000 A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,00 87.500 A/D
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96819.28017
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,505.000.00068
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00252.00020
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00262.500A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00175.000A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,0087.500A/D
DITAS30.04.20196,780,400040,0034,004.000.00053

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.821.88857.737.03151.485.89948.487.636
Nakit ve Nakit Benzerleri2.777.6712.818.1903.105.3542.253.852
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.410.17531.169.71928.529.67725.651.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar115.58971.997196.31493.428
Stoklar21.422.05220.074.52316.948.63617.495.034
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.096.4013.602.6022.705.9182.994.223
(Ara Toplam)50.821.88857.737.03151.485.89948.487.636
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.969.24132.007.31630.695.40630.541.462
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.58017.58017.58017.580
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar29.693.90429.984.47129.032.85829.218.094
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.007.366400.078415.812252.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.614.0431.301.196925.165749.782
Diğer Duran Varlıklar636.348303.991303.991303.991
TOPLAM VARLIKLAR83.791.12989.744.34782.181.30579.029.098
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.107.24539.061.97336.106.72033.422.041
Finansal Borçlar10.463.41417.287.30216.730.17211.266.976
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.180.01315.596.08413.640.58516.103.057
Diğer Borçlar914.613415.526829.8091.259.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.3429.08915.13111.966
Borç Karşılıkları1.119.6502.285.5832.303.1111.661.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.425.2133.468.3892.587.9123.119.581
(Ara Toplam)33.107.24539.061.97336.106.72033.422.041
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.093.75422.057.57718.973.74120.395.405
Finansal Borçlar12.328.55616.369.34813.514.93414.918.514
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar8.765.1985.688.2295.458.8075.476.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar29.590.13028.624.79727.100.84425.211.652
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.590.13028.624.79727.100.84425.211.652
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0132.673172.083201.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.219.3922.219.3922.219.3922.219.392
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.206.350-1.206.350-1.206.350-1.206.350
Dönem Net Kar/Zararı7.571.1634.639.6673.076.3041.157.362
Diğer Özsermaye Kalemleri11.005.92512.839.41512.839.41512.839.415
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR83.791.12989.744.34782.181.30579.029.098
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.616.61585.703.15754.758.03525.870.349
Satışların Maliyeti (-)-82.401.031-60.875.382-39.921.512-18.672.094
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.215.58424.827.77514.836.5237.198.255
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.215.58424.827.77514.836.5237.198.255
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.171.570-7.499.510-4.512.405-2.110.988
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.313.682-6.496.449-4.408.344-2.403.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.418.625-1.057.101-758.893-397.361
Diğer Faaliyet Gelirleri11.399.93011.965.0344.739.8561.489.831
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.863.836-4.299.584-2.196.302-566.366
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.847.80117.440.1657.700.4353.210.278
Net Faaliyet Kar/Zararı12.311.7079.774.7155.156.8812.286.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.838000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.645.539-13.332.494-4.790.616-2.047.183
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler40.838000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.243.1004.107.6712.909.8191.163.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)328.063531.996166.485-5.733
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-33.931-25.651-15.131-11.966
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)361.994557.647181.6166.233
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.571.1634.639.6673.076.3041.157.362
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.571.1634.639.6673.076.3041.157.362
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.571.1634.639.6673.076.3041.157.362
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.623.3213.428.3582.277.8461.142.221
Kıdem Tazminatı542.476406.857271.238135.619
Finansman Giderleri-9.645.539-13.332.494-4.790.616-2.047.183
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.806.856-10.214.144-10.502.717-7.121.125
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.806.856-10.214.144-10.502.717-7.121.125
Net YPP (Hedge Dahil)-6.806.856-9.692.856-9.706.337-6.025.982
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DITAS 5,9 7,8 4,7 0,7 2,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DITAS 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi