SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8326 5,8737 -0,70
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,40 1.339,66 0,50
BRENT 62,28 60,94 2,20

 Ditaş Doğan Hisse Senedi | DITAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,68 6 1,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,8 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ditaş Doğan
Kuruluş 21.02.1972
Faal Alanı Rotbaşı,rotil,rotkoli üretimi.
Telefon (0388)2324100
Faks (0388)2132026
Adres KAYSERİ YOLU ÜZERİ 3.KM NİĞDE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,829,6
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr1,17,6

Cari Değerler

F/K 7,0
FD/FAVÖK 4,6
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 52,2 mnTL
Net Borç 22,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,77 -1,32 5,67 1,95
USD 1,29 -2,34 9,47 -7,81
Göreceli -1,33 -2,78 -2,65 -1,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,00 4.000.000 53
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96 819.280 17
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,50 5.000.000 68
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00 252.000 20
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00 262.500 A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00 175.000 A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,00 87.500 A/D
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,004.000.00053
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96819.28017
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,505.000.00068
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00252.00020
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00262.500A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00175.000A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,0087.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.511.33550.821.88857.737.03151.485.899
Nakit ve Nakit Benzerleri7.675.8072.777.6712.818.1903.105.354
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.583.76324.410.17531.169.71928.529.677
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar164.118115.58971.997196.314
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.512.52421.422.05220.074.52316.948.636
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.575.1232.096.4013.602.6022.705.918
(Ara Toplam)56.511.33550.821.88857.737.03151.485.899
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.376.31432.969.24132.007.31630.695.406
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.58017.58017.58017.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları263.076000
Maddi Duran Varlıklar29.910.58029.693.90429.984.47129.032.858
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.070.5241.007.366400.078415.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.810.5631.614.0431.301.196925.165
Diğer Duran Varlıklar303.991636.348303.991303.991
TOPLAM VARLIKLAR89.887.64983.791.12989.744.34782.181.305
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.700.37733.107.24539.061.97336.106.720
Finansal Borçlar17.484.61210.463.41417.287.30216.730.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.293.84617.180.01315.596.08413.640.585
Diğer Borçlar5.067.181914.613415.526829.809
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)726.399930.33900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.0414.3429.08915.131
Borç Karşılıkları1.330.2621.119.6502.285.5832.303.111
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.794.0362.494.8743.468.3892.587.912
(Ara Toplam)41.700.37733.107.24539.061.97336.106.720
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.435.62521.093.75422.057.57718.973.741
Finansal Borçlar12.415.81712.328.55616.369.34813.514.934
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.019.8088.765.1985.688.2295.458.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.751.64729.590.13028.624.79727.100.844
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.751.64729.590.13028.624.79727.100.844
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları00132.673172.083
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler002.219.3922.219.392
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.565.470-1.206.350-1.206.350-1.206.350
Dönem Net Kar/Zararı1.086.7867.571.1634.639.6673.076.304
Diğer Özsermaye Kalemleri14.099.39113.225.31712.839.41512.839.415
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.887.64983.791.12989.744.34782.181.305
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.909.435115.616.61585.703.15754.758.035
Satışların Maliyeti (-)-20.588.876-82.401.031-60.875.382-39.921.512
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.320.55933.215.58424.827.77514.836.523
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.320.55933.215.58424.827.77514.836.523
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.362.329-10.171.570-7.499.510-4.512.405
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.468.784-9.313.682-6.496.449-4.408.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-75.260-1.418.625-1.057.101-758.893
Diğer Faaliyet Gelirleri1.837.92711.399.93011.965.0344.739.856
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.058.012-6.863.836-4.299.584-2.196.302
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.194.10116.847.80117.440.1657.700.435
Net Faaliyet Kar/Zararı1.414.18612.311.7079.774.7155.156.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler040.83800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.194.10116.888.63900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.298.010-9.645.539-13.332.494-4.790.616
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler040.83800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)896.0917.243.1004.107.6712.909.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)190.695328.063531.996166.485
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.825-33.931-25.651-15.131
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)196.520361.994557.647181.616
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.086.7867.571.1634.639.6673.076.304
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.086.7867.571.1634.639.6673.076.304
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.086.7867.571.1634.639.6673.076.304
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.250.9444.623.3213.428.3582.277.846
Kıdem Tazminatı189.787542.476406.857271.238
Finansman Giderleri-1.298.010-9.645.539-13.332.494-4.790.616
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.779.236-6.806.856-10.214.144-10.502.717
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.779.236-6.806.856-10.214.144-10.502.717
Net YPP (Hedge Dahil)-11.779.236-6.806.856-9.692.856-9.706.337
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DITAS 5,2 7,0 4,6 0,6 2,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DITAS 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi