SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6054 3,6055 0,00
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.806 20.787 0,09
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.257,32 1.256,81 0,04
BRENT 55,99 55,94 0,09

 DIRIT | Diriteks Diriliş Tekstil

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,8 2,23 1,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 7 7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10.771.99210.982.600
Ödenmiş Sermaye7.150.0007.150.000
Net Kâr-383.105-183.435

Cari Oranlar

F/K 36,8
FD/FAVÖK 58,1
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 4,8
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,50 10,15 205,63 13,01
USD 11,23 19,38 150,15 25,86
Göreceli 9,20 4,62 160,42 27,65
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.993.1208.717.6658.455.8568.405.307
Nakit ve Nakit Benzerleri983.230535.673504.347753.066
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.370.079905.946663.925597.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar7.213.2056.836.5416.880.0566.504.279
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar426.606439.505407.528550.847
(Ara Toplam)9.993.1208.717.6658.455.8568.405.307
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.097.28717.289.92117.432.92117.221.415
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.3622.3622.3622.362
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar17.066.67817.222.66417.309.50617.213.036
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.5976.1046.6756.017
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı22.65058.79121.6480
Diğer Duran Varlıklar0092.7300
TOPLAM VARLIKLAR27.090.40726.007.58625.888.77725.626.722
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.271.72611.633.38411.001.7058.668.008
Finansal Borçlar10.970.8689.929.7929.625.5247.877.733
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.016.379799.197569.973202.653
Diğer Borçlar593.335561.328513.570373.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.39320.9279.9620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler688.751322.140282.676213.731
(Ara Toplam)13.271.72611.633.38411.001.7058.668.008
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler829.0231.189.6141.218.8743.458.027
Finansal Borçlar0289.360304.2252.503.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar14.97814.46814.16614.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları341.595349.214322.999284.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü472.450536.572577.484654.649
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.989.65813.184.58813.668.19813.500.687
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.771.99210.982.60011.363.65311.183.092
Ödenmiş Sermaye7.150.0007.150.0007.150.0007.150.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-288.458-288.458-288.458-288.458
Hisse Senedi İhraç Primleri18.90718.90718.9070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.280.322-7.280.322-7.280.322-4.523.259
Dönem Net Kar/Zararı-383.105-183.435195.950-2.757.063
Diğer Özsermaye Kalemleri11.020.32511.031.26311.032.93111.067.227
Azınlık Payları2.217.6662.201.9882.304.5452.317.595
TOPLAM KAYNAKLAR27.090.40726.007.58625.888.77725.626.722
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.212.1242.805.4671.370.3453.719.193
Satışların Maliyeti (-)-3.351.163-2.432.823-1.208.204-4.249.275
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)860.961372.644162.141-530.082
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)860.961372.644162.141-530.082
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-125.284-72.518-19.857-154.968
Genel Yönetim Giderleri (-)-680.510-481.534-224.100-843.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri412.239318.717239.631656.782
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-453.533-387.263-145.057-245.662
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.873-249.95412.758-1.117.916
Net Faaliyet Kar/Zararı55.167-181.408-81.816-1.529.036
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler32.93178.034226.14028.705
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-726.246-298.730-150.164-2.483.442
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-679.442-470.65088.734-3.570.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)197.563172.40594.806704.796
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)197.563172.40594.806704.796
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-481.879-298.245183.540-2.866.197
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-481.879-298.245183.540-2.866.197
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-98.774-114.810-12.410-109.134
Ana Ortaklık Payları-383.105-183.435195.950-2.757.063
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri615.698407.686199.460761.365
Kıdem Tazminatı24.30548.77915.66420.676
Finansman Giderleri-726.246-298.730-150.164-2.483.442
Yurtiçi Satışlar02.645.6771.215.6333.422.528
Yurtdışı Satışlar0207.507175.356340.320
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.990.737-9.458.784-11.104.380-9.631.758
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.953.982-9.423.385-11.069.548-9.625.364
Net YPP (Hedge Dahil)-10.990.737-9.458.784-11.104.380-9.631.758
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 2,2 36,8 A/D 4,8 1,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DIRIT 2,17 0,01 0,01 -0,11 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DIRIT 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.