SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6712 5,5795 1,64
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.502,43 1.513,47 -0,73
BRENT 59,20 58,64 0,95

 Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,67 0,96 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,1 5,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,15,9
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-1,8-5,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 4,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 9,6 mnTL
Net Borç 12,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,10 28,57 15,38
USD -0,71 -2,87 29,72 9,19
Göreceli 0,47 3,17 37,42 10,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.321.6513.780.2446.839.1557.141.659
Nakit ve Nakit Benzerleri93.361215.847999.6511.087.031
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar737.729269.705331.218177.724
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.565200.960204.718204.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.040.3752.647.6984.843.2845.190.362
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar427.621446.034460.284481.825
(Ara Toplam)3.321.6513.780.2446.839.1557.141.659
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.145.70218.521.80118.988.52219.272.627
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505601
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.141.38118.503.73518.863.04019.234.508
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.8164.1004.3824.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı013.461101.00413.214
Diğer Duran Varlıklar0019.59119.591
TOPLAM VARLIKLAR21.467.35322.302.04525.827.67726.414.286
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.701.7758.139.0457.532.3236.293.147
Finansal Borçlar3.240.3906.373.1274.358.8863.791.272
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar514.693499.8181.545.6731.427.811
Diğer Borçlar1.033.504671.896683.180666.874
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)394.797000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.141198.949182.954197.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler512.250395.255761.630209.712
(Ara Toplam)5.701.7758.139.0457.532.3236.293.147
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.599.7556.948.7347.913.3468.886.120
Finansal Borçlar9.371.0975.742.1326.567.1957.467.788
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar262.246233.680218.184305.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü966.412972.9221.127.9671.112.719
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.165.8237.214.26610.382.00811.235.019
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.141.0935.916.7338.263.4019.022.273
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.569.064-13.390.711-13.390.051-13.390.051
Dönem Net Kar/Zararı-1.755.657-5.178.353-2.807.169-2.032.808
Diğer Özsermaye Kalemleri13.353.58813.373.57113.348.39513.332.906
Azınlık Payları1.024.7301.297.5332.118.6072.212.746
TOPLAM KAYNAKLAR21.467.35322.302.04525.827.67726.414.286
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.043.8315.033.9244.052.7342.305.497
Satışların Maliyeti (-)-1.724.962-8.133.465-4.611.485-2.698.280
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-681.131-3.099.541-558.751-392.783
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-681.131-3.099.541-558.751-392.783
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-64.926-64.172-62.515
Genel Yönetim Giderleri (-)-188.633-1.035.436-774.916-529.251
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri135.011420.549300.332195.449
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-239.381-666.311-653.269-535.871
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-974.134-4.445.665-1.750.776-1.324.971
Net Faaliyet Kar/Zararı-869.764-4.199.903-1.397.839-984.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-974.134-4.445.66500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.84015.61945.2792.760
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.047.512-2.163.941-1.616.133-1.049.710
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.013.806-6.593.987-3.321.630-2.371.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.486414.290338.620262.008
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12.486414.290338.620262.008
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.026.292-6.179.697-2.983.010-2.109.913
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.026.292-6.179.697-2.983.010-2.109.913
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-270.635-1.001.344-175.841-77.105
Ana Ortaklık Payları-1.755.657-5.178.353-2.807.169-2.032.808
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri326.4071.493.9761.122.529749.489
Kıdem Tazminatı6.33496.11944.26884.619
Finansman Giderleri-1.047.512-2.163.941-1.616.133-1.049.710
Yurtiçi Satışlar1.007.4346.332.6253.962.5462.265.045
Yurtdışı Satışlar37.387211.495212.255212.313
Net Yabancı Para Pozisyonu44.688106.550-25.981-195.974
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.688146.81818.113-107.262
Net YPP (Hedge Dahil)44.688106.550-25.981-195.974
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 0,9 A/D A/D 4,7 2,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi