SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7285 6,7342 -0,08
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.613,77 1.618,28 -0,28
BRENT 32,05 34,83 -7,98

 Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,59 0,8 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,3 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,81,4
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-6,7-4,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 11,1
Yabancı Oranı (%) 3,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 6,6 mnTL
Net Borç 10,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,62 -15,07 -20,51
USD -0,30 -8,18 -22,68 -29,41
Göreceli -0,05 -6,14 5,07 1,57
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar514.566753.957746.9583.321.651
Nakit ve Nakit Benzerleri17.87623.09320.97693.361
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar92.771338.557308.883737.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar117.56522.56522.56522.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.806175.226175.2262.040.375
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar206.548194.516219.308427.621
(Ara Toplam)514.566753.957746.9583.321.651
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.453.60812.715.65813.119.33818.145.702
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505741505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar664.862829.574738.4730
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.785.58711.882.53712.377.25118.141.381
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.6542.8063.1093.816
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR12.968.17413.469.61513.866.29621.467.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.986.3945.588.9584.537.2085.701.775
Finansal Borçlar3.035.5934.038.8873.324.2423.240.390
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar482.412475.663177.116514.693
Diğer Borçlar783.037469.360419.7901.033.504
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)107.18070.11473.792394.797
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları723.321174.4947.3346.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler854.851360.440534.934512.250
(Ara Toplam)5.986.3945.588.9584.537.2085.701.775
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.753.0126.510.1927.024.73810.599.755
Finansal Borçlar7.513.2726.125.5666.447.0019.371.097
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar086.255144.582262.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü239.740298.371433.155966.412
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-771.2321.370.4652.304.3505.165.823
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-774.6751.366.8102.300.6954.141.093
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri18.90718.90700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.040.594-16.040.594-16.040.594-18.569.064
Dönem Net Kar/Zararı-6.730.602-4.595.444-3.691.984-1.755.657
Diğer Özsermaye Kalemleri10.865.38810.871.71510.921.04713.353.588
Azınlık Payları3.4433.6553.6551.024.730
TOPLAM KAYNAKLAR12.968.17413.469.61513.866.29621.467.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.543.6481.543.6481.510.4811.043.831
Satışların Maliyeti (-)-3.374.864-3.204.619-2.775.807-1.724.962
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.831.216-1.660.971-1.265.326-681.131
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.831.216-1.660.971-1.265.326-681.131
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.586000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.679.303-688.006-608.655-188.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri240.181792.828145.842135.011
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.708.508-1.364.382-1.066.561-239.381
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-4.999.432-2.920.531-2.794.700-974.134
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.531.105-2.348.977-1.873.981-869.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler398.4680627.7270
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-510.169-351.784-462.9840
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.111.133-3.272.315-2.629.957-974.134
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.2139.3619.3617.840
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.076.111-1.942.648-1.549.344-1.047.512
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler398.4680627.7270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.179.031-5.205.602-4.169.940-2.013.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)452.438343.766211.564-12.486
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)452.438343.766211.564-12.486
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.726.593-4.861.836-3.958.376-2.026.292
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.726.593-4.861.836-3.958.376-2.026.292
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları4.009-266.392-266.392-270.635
Ana Ortaklık Payları-6.730.602-4.595.444-3.691.984-1.755.657
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri879.620676.301181.284326.407
Kıdem Tazminatı004.2896.334
Finansman Giderleri-2.076.111-1.942.648-1.549.344-1.047.512
Yurtiçi Satışlar1.507.2511.507.2511.474.0841.007.434
Yurtdışı Satışlar37.38737.38737.38737.387
Net Yabancı Para Pozisyonu024.42924.21244.688
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu024.42924.21244.688
Net YPP (Hedge Dahil)024.42924.21244.688

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 0,6 A/D A/D 11,1 A/D 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DIRIT 0,62 3,80 3,69 -10,22 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi