SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8228 5,8096 0,23
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,45 1.275,80 -0,03
BRENT 74,27 71,95 3,22

 DIRIT Hisse Senedi | Diriteks Diriliş Tekstil

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,62 0,74 0,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,3 1,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,98,3
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-5,2-2,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 7,3 mnTL
Net Borç 11,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,99 0,00 -1,43 -11,54
USD 2,28 -0,69 -6,50 -19,87
Göreceli 3,97 -0,79 2,56 -15,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.780.2446.839.1557.141.6596.552.921
Nakit ve Nakit Benzerleri215.847999.6511.087.031795.474
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar269.705331.218177.724302.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar200.960204.718204.717204.718
Stoklar2.647.6984.843.2845.190.3624.757.830
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar446.034460.284481.825492.292
(Ara Toplam)3.780.2446.839.1557.141.6596.552.921
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.521.80118.988.52219.272.62719.649.252
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505601601
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar18.503.73518.863.04019.234.50819.612.124
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.1004.3824.7135.122
Ertelenmiş Vergi Varlığı13.461101.00413.21411.814
Diğer Duran Varlıklar019.59119.59119.591
TOPLAM VARLIKLAR22.302.04525.827.67726.414.28626.202.173
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.139.0457.532.3236.293.1475.374.845
Finansal Borçlar6.373.1274.358.8863.791.2723.180.873
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar499.8181.545.6731.427.811716.479
Diğer Borçlar671.896683.180666.874860.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları198.949182.954197.478183.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler395.255761.630209.712432.912
(Ara Toplam)8.139.0457.532.3236.293.1475.374.845
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.948.7347.913.3468.886.1207.958.307
Finansal Borçlar5.742.1326.567.1957.467.7886.427.911
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar233.680218.184305.613241.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü972.9221.127.9671.112.7191.289.278
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.214.26610.382.00811.235.01912.869.021
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.916.7338.263.4019.022.27310.559.500
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri00018.907
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.390.711-13.390.051-13.390.051-13.390.051
Dönem Net Kar/Zararı-5.178.353-2.807.169-2.032.808-491.032
Diğer Özsermaye Kalemleri13.373.57113.348.39513.332.90613.309.450
Azınlık Payları1.297.5332.118.6072.212.7462.309.521
TOPLAM KAYNAKLAR22.302.04525.827.67726.414.28626.202.173
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.033.9244.052.7342.305.4971.339.843
Satışların Maliyeti (-)-8.133.465-4.611.485-2.698.280-1.211.038
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.099.541-558.751-392.783128.805
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.099.541-558.751-392.783128.805
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-64.926-64.172-62.515-17.455
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.035.436-774.916-529.251-240.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri420.549300.332195.449111.379
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-666.311-653.269-535.871-55.209
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-4.445.665-1.750.776-1.324.971-72.946
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.199.903-1.397.839-984.549-129.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler15.61945.2792.7602.009
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.163.941-1.616.133-1.049.710-486.902
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.593.987-3.321.630-2.371.921-557.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)414.290338.620262.00883.626
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)414.290338.620262.00883.626
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.179.697-2.983.010-2.109.913-474.213
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.179.697-2.983.010-2.109.913-474.213
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.001.344-175.841-77.10516.819
Ana Ortaklık Payları-5.178.353-2.807.169-2.032.808-491.032
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.493.9761.122.529749.489371.464
Kıdem Tazminatı96.11944.26884.61918.910
Finansman Giderleri-2.163.941-1.616.133-1.049.710-486.902
Yurtiçi Satışlar6.332.6253.962.5462.265.0451.296.134
Yurtdışı Satışlar211.495212.255212.313212.771
Net Yabancı Para Pozisyonu106.550-25.981-195.974-445.868
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu146.81818.113-107.262-424.011
Net YPP (Hedge Dahil)106.550-25.981-195.974-445.868
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 0,7 A/D A/D 3,8 1,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi