SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKS 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 DIRIT Hisse Senedi | Diriteks Diriliş Tekstil

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,71 0,78 0,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,3 1,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,39,0
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-2,8-2,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 7,9 mnTL
Net Borç 9,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,37 2,78 -5,13
USD 0,57 0,99 4,35 -4,77
Göreceli -0,57 1,11 -1,49 -15,70
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.839.1557.141.6596.552.9215.326.470
Nakit ve Nakit Benzerleri999.6511.087.031795.474382.845
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar331.218177.724302.607273.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar204.718204.717204.7180
Stoklar4.843.2845.190.3624.757.8304.169.072
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar460.284481.825492.292500.709
(Ara Toplam)6.839.1557.141.6596.552.9215.326.470
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.988.52219.272.62719.649.25220.003.400
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5056016012.101
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar18.863.04019.234.50819.612.12419.971.667
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.3824.7135.1225.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı101.00413.21411.81411.294
Diğer Duran Varlıklar19.59119.59119.59112.701
TOPLAM VARLIKLAR25.827.67726.414.28626.202.17325.329.870
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.532.3236.293.1475.374.8456.996.747
Finansal Borçlar4.358.8863.791.2723.180.8735.231.419
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.545.6731.427.811716.479400.292
Diğer Borçlar683.180666.874860.650862.753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları182.954197.478183.931181.196
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler761.630209.712432.912321.087
(Ara Toplam)7.532.3236.293.1475.374.8456.996.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.913.3468.886.1207.958.3074.959.337
Finansal Borçlar6.567.1957.467.7886.427.9113.394.759
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar218.184305.613241.118184.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.127.9671.112.7191.289.2781.380.023
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.382.00811.235.01912.869.02113.373.786
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.263.4019.022.27310.559.50011.074.030
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.90718.907
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.390.051-13.390.051-13.390.051-12.001.073
Dönem Net Kar/Zararı-2.807.169-2.032.808-491.032-1.388.978
Diğer Özsermaye Kalemleri13.348.39513.332.90613.309.45013.332.948
Azınlık Payları2.118.6072.212.7462.309.5212.299.756
TOPLAM KAYNAKLAR25.827.67726.414.28626.202.17325.329.870
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.052.7342.305.4971.339.8436.360.083
Satışların Maliyeti (-)-4.611.485-2.698.280-1.211.038-6.458.605
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-558.751-392.783128.805-98.522
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-558.751-392.783128.805-98.522
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-64.172-62.515-17.455-126.286
Genel Yönetim Giderleri (-)-774.916-529.251-240.466-969.939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri300.332195.449111.3791.442.427
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-653.269-535.871-55.209-650.134
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.750.776-1.324.971-72.946-402.454
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.397.839-984.549-129.116-1.194.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler45.2792.7602.009258.063
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.616.133-1.049.710-486.902-1.459.913
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.321.630-2.371.921-557.839-1.604.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)338.620262.00883.626-26.844
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)338.620262.00883.626-26.844
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.983.010-2.109.913-474.213-1.631.148
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.983.010-2.109.913-474.213-1.631.148
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-175.841-77.10516.819-242.170
Ana Ortaklık Payları-2.807.169-2.032.808-491.032-1.388.978
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.122.529749.489371.464835.458
Kıdem Tazminatı44.26884.61918.9101.531
Finansman Giderleri-1.616.133-1.049.710-486.902-1.459.913
Yurtiçi Satışlar3.962.5462.265.0451.296.1346.090.293
Yurtdışı Satışlar212.255212.313212.771310.188
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.981-195.974-445.868-3.200.503
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.113-107.262-424.011-3.172.403
Net YPP (Hedge Dahil)-25.981-195.974-445.868-3.200.503
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 0,7 A/D A/D 3,0 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi