SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9168 5,8838 0,56
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,24 1.488,71 0,30
BRENT 59,30 60,51 -2,00

 Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,69 0,97 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,5 5,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,34,1
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-3,7-1,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,8
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 8,6 mnTL
Net Borç 9,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,99 -10,00 -10,99 3,85
USD -10,07 -12,74 -14,60 -7,20
Göreceli -4,10 -1,37 -2,38 0,85
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar746.9583.321.6513.780.2446.839.155
Nakit ve Nakit Benzerleri20.97693.361215.847999.651
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar308.883737.729269.705331.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.56522.565200.960204.718
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar175.2262.040.3752.647.6984.843.284
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar219.308427.621446.034460.284
(Ara Toplam)746.9583.321.6513.780.2446.839.155
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar13.119.33818.145.70218.521.80118.988.522
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar738.473000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.377.25118.141.38118.503.73518.863.040
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.1093.8164.1004.382
Ertelenmiş Vergi Varlığı0013.461101.004
Diğer Duran Varlıklar00019.591
TOPLAM VARLIKLAR13.866.29621.467.35322.302.04525.827.677
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.537.2085.701.7758.139.0457.532.323
Finansal Borçlar3.324.2423.240.3906.373.1274.358.886
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar177.116514.693499.8181.545.673
Diğer Borçlar419.7901.033.504671.896683.180
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)73.792394.797210.7670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları7.3346.14124.455182.954
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler534.934512.250358.982761.630
(Ara Toplam)4.537.2085.701.7758.139.0457.532.323
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.024.73810.599.7556.948.7347.913.346
Finansal Borçlar6.447.0019.371.0975.742.1326.567.195
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar144.582262.246233.680218.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü433.155966.412972.9221.127.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.304.3505.165.8237.214.26610.382.008
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.300.6954.141.0935.916.7338.263.401
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.040.594-18.569.064-13.390.711-13.390.051
Dönem Net Kar/Zararı-3.691.984-1.755.657-5.178.353-2.807.169
Diğer Özsermaye Kalemleri10.921.04713.353.58813.373.57113.348.395
Azınlık Payları3.6551.024.7301.297.5332.118.607
TOPLAM KAYNAKLAR13.866.29621.467.35322.302.04525.827.677
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.510.4811.043.8315.033.9244.052.734
Satışların Maliyeti (-)-2.775.807-1.724.962-8.133.465-4.611.485
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.265.326-681.131-3.099.541-558.751
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.265.326-681.131-3.099.541-558.751
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-64.926-64.172
Genel Yönetim Giderleri (-)-608.655-188.633-1.035.436-774.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri145.842135.011420.549300.332
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.066.561-239.381-666.311-653.269
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.794.700-974.134-4.445.665-1.750.776
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.873.981-869.764-4.199.903-1.397.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler627.727000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-462.984000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.629.957-974.134-4.445.6650
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.3617.84015.61945.279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.549.344-1.047.512-2.163.941-1.616.133
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler627.727000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.169.940-2.013.806-6.593.987-3.321.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)211.564-12.486414.290338.620
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)211.564-12.486414.290338.620
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.958.376-2.026.292-6.179.697-2.983.010
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.958.376-2.026.292-6.179.697-2.983.010
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-266.392-270.635-1.001.344-175.841
Ana Ortaklık Payları-3.691.984-1.755.657-5.178.353-2.807.169
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri181.284326.4071.493.9761.122.529
Kıdem Tazminatı4.2896.33496.11944.268
Finansman Giderleri-1.549.344-1.047.512-2.163.941-1.616.133
Yurtiçi Satışlar1.474.0841.007.4346.332.6253.962.546
Yurtdışı Satışlar37.38737.387211.495212.255
Net Yabancı Para Pozisyonu24.21244.688106.532-25.981
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu24.21244.688146.81818.113
Net YPP (Hedge Dahil)24.21244.688106.532-25.981
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 0,8 A/D A/D 4,3 3,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DIRIT 0,81 0,07 0,01 -6,04 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi