SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,62 1,49 0,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,8 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,7-0,8
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr0,9-6,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 13,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 13,5 mnTL
Net Borç 10,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,78 0,00 -1,55 62,82
USD -0,63 0,00 -2,41 41,42
Göreceli 0,21 -0,93 -8,06 60,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.187.248514.566753.957746.958
Nakit ve Nakit Benzerleri32.83317.87623.09320.976
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.515.52692.771338.557308.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.125.564117.56522.56522.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar079.806175.226175.226
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar513.325206.548194.516219.308
(Ara Toplam)4.187.248514.566753.957746.958
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.232.91512.453.60812.715.65813.119.338
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505741505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar737.771664.862829.574738.473
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.494.63911.785.58711.882.53712.377.251
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar02.6542.8063.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR20.420.16312.968.17413.469.61513.866.296
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.431.7535.986.3945.588.9584.537.208
Finansal Borçlar1.905.5233.035.5934.038.8873.324.242
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar573.933482.412475.663177.116
Diğer Borçlar2.606.326783.037469.360419.790
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)106.034107.18070.11473.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları723.321723.321174.4947.334
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.516.616854.851360.440534.934
(Ara Toplam)7.431.7535.986.3945.588.9584.537.208
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.331.4877.753.0126.510.1927.024.738
Finansal Borçlar8.643.3427.513.2726.125.5666.447.001
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0086.255144.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü688.145239.740298.371433.155
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.656.923-771.2321.370.4652.304.350
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.653.719-774.6751.366.8102.300.695
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-72.419-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri018.90718.9070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-22.771.194-16.040.594-16.040.594-16.040.594
Dönem Net Kar/Zararı867.672-6.730.602-4.595.444-3.691.984
Diğer Özsermaye Kalemleri14.445.01510.865.38810.871.71510.921.047
Azınlık Payları3.2043.4433.6553.655
TOPLAM KAYNAKLAR20.420.16312.968.17413.469.61513.866.296
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.231.1691.543.6481.543.6481.510.481
Satışların Maliyeti (-)-310.278-3.374.864-3.204.619-2.775.807
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)920.891-1.831.216-1.660.971-1.265.326
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)920.891-1.831.216-1.660.971-1.265.326
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-20.58600
Genel Yönetim Giderleri (-)-72.803-1.679.303-688.006-608.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri140240.181792.828145.842
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-935-1.708.508-1.364.382-1.066.561
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)847.293-4.999.432-2.920.531-2.794.700
Net Faaliyet Kar/Zararı848.088-3.531.105-2.348.977-1.873.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0398.4680627.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar72.909-510.169-351.784-462.984
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı920.202-5.111.133-3.272.315-2.629.957
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler08.2139.3619.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-2.076.111-1.942.648-1.549.344
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0398.4680627.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)920.202-7.179.031-5.205.602-4.169.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-52.769452.438343.766211.564
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-52.769452.438343.766211.564
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI867.433-6.726.593-4.861.836-3.958.376
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)867.433-6.726.593-4.861.836-3.958.376
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2394.009-266.392-266.392
Ana Ortaklık Payları867.672-6.730.602-4.595.444-3.691.984
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri249.958879.620676.301181.284
Kıdem Tazminatı0004.289
Finansman Giderleri0-2.076.111-1.942.648-1.549.344
Yurtiçi Satışlar1.231.1691.507.2511.507.2511.474.084
Yurtdışı Satışlar037.38737.38737.387
Net Yabancı Para Pozisyonu0024.42924.212
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0024.42924.212
Net YPP (Hedge Dahil)0024.42924.212

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 1,3 A/D A/D 13,9 3,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi