SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 100.237 100.339 -0,10
VIOP 124.071 124.155 -0,07
USD/TRY 5,7414 5,7428 -0,02
BIST BANKS 141.544 141.608 -0,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.468 12.458 0,08
GOLD 1.514,64 1.516,94 -0,15
BRENT 65,04 64,63 0,63

 Kelebek Mobilya Hisse Senedi | DGKLB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,94 1,15 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 25,2 23,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,0 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kelebek Mobilya
Kuruluş 20.08.1935
Faal Alanı Mobilya üretimi ve satışı.
Telefon (0216)3220090
Faks (0216)3220096
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,451,7
Ödenmiş Sermaye269,1269,1
Net Kâr-19,9-10,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,8
PD/DD 7,1
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 6,60
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 2,1
Piyasa Değeri 279,8 mnTL
Net Borç 429,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,80 -5,45 8,33 -14,75
USD -2,80 -5,78 8,71 -20,88
Göreceli -2,70 -2,78 3,23 -22,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGKLB30.05.19992,140,07507,507,50 60.000 A/D
DGKLB28.05.19980,890,100010,0010,00 40.000 A/D
DGKLB29.05.19971,060,125012,5012,50 25.000 A/D
DGKLB30.05.19992,140,07507,507,5060.000A/D
DGKLB28.05.19980,890,100010,0010,0040.000A/D
DGKLB29.05.19971,060,125012,5012,5025.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar406.803.654397.717.541354.119.357365.253.975
Nakit ve Nakit Benzerleri2.520.5562.011.1903.566.8885.588.460
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar135.294.739135.918.93695.915.273109.314.656
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.778.3054.367.9122.872.9798.676.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar225.254.935222.905.634212.208.688203.285.368
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar37.463.91932.022.66939.064.32937.897.559
(Ara Toplam)406.312.454397.226.341353.628.157364.762.775
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar491.200491.200491.200491.200
Duran Varlıklar313.167.696309.660.488283.263.188288.339.097
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.198.7352.287.9622.461.9673.443.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.469.9589.469.9589.469.9589.469.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.92825.21425.21425.359
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları31.569.861000
Maddi Duran Varlıklar245.263.120246.479.102249.063.153253.775.676
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.224.35351.331.80822.242.89618.010.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.416.74166.44403.614.332
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR719.971.350707.378.029637.382.545653.593.072
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler430.600.365454.469.384470.311.426477.427.927
Finansal Borçlar187.931.531197.698.490214.454.481216.604.338
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar153.531.767136.691.105139.747.411165.975.547
Diğer Borçlar31.489.68038.825.61757.870.16317.931.046
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)35.507.95458.800.84142.094.2580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.374.93015.991.35510.693.46811.091.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.764.5036.461.9765.451.64565.825.116
(Ara Toplam)430.600.365454.469.384470.311.426477.427.927
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler249.976.215201.167.470170.759.079182.637.234
Finansal Borçlar244.140.942195.785.784161.800.015178.027.054
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.511.2051.161.205711.204711.204
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.324.0684.220.4814.455.1323.898.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü003.792.7280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.394.77051.741.175-3.687.960-6.472.089
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.394.77051.741.175-3.687.960-6.472.089
Ödenmiş Sermaye269.069.767269.069.767209.069.767209.069.767
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri9.282.9459.282.945282.945282.945
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0001.107.177
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-171.257.862-171.257.862-82.038.854-82.425.693
Dönem Net Kar/Zararı-19.929.886-10.635.202-89.219.008-90.798.559
Diğer Özsermaye Kalemleri-47.770.194-44.718.473-41.782.810-43.707.726
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR719.971.350707.378.029637.382.545653.593.072
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri302.709.442134.523.783591.311.311435.840.612
Satışların Maliyeti (-)-205.011.515-96.467.133-420.347.269-309.785.078
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)97.697.92738.056.650170.964.042126.055.534
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)97.697.92738.056.650170.964.042126.055.534
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-52.729.143-24.428.061-123.361.700-92.815.444
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.409.460-5.706.142-35.431.588-24.508.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.895.589-812.636-2.857.259-2.418.932
Diğer Faaliyet Gelirleri19.867.2049.181.922106.500.21080.609.331
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.045.212-5.498.321-97.668.719-70.188.405
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)25.485.72710.793.41218.144.98616.733.560
Net Faaliyet Kar/Zararı30.663.7357.109.8119.313.4956.312.634
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler329.775263.203566.628553.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler00-883.244-236.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.815.50211.056.61517.828.3700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler15.999.7485.277.799127.494.40869.517.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-67.265.856-30.000.778-247.153.550-197.469.377
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler329.775263.203-316.616317.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.450.606-13.666.364-101.830.772-110.901.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.520.7203.031.16512.611.76420.102.692
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-828.00700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.520.7203.859.17212.611.76420.102.692
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-19.929.886-10.635.199-89.219.008-90.798.559
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-19.929.886-10.635.199-89.219.008-90.798.559
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-19.929.886-10.635.199-89.219.008-90.798.559
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.482.4925.752.17822.803.82917.215.225
Kıdem Tazminatı17.2750360.9960
Finansman Giderleri-67.265.856-30.000.778-247.153.550-197.469.377
Yurtiçi Satışlar00647.380.6480
Yurtdışı Satışlar0086.566.4160
Net Yabancı Para Pozisyonu-185.685.893-182.653.195-189.966.860-210.166.008
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-185.685.893-182.653.195-189.966.859-210.166.008
Net YPP (Hedge Dahil)-185.685.893-182.653.195-189.966.859-210.166.008
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGKLB 1,0 A/D 10,8 1,1 7,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGKLB 1,04 6,77 6,60 -17,01 -0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi