SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.059 88.059 0,00
VIOP 105.354 105.354 0,00
USD/TRY 6,5833 6,5755 0,12
BIST BANKS 115.886 115.886 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
GOLD 1.615,08 1.621,49 -0,40
BRENT 27,01 26,42 2,23

 Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,03 7,04 4,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 44,7 43,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar979,3890,0
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr95,05,7

Cari Değerler

F/K 12,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,9
Piyasa Değeri 1.185,3 mnTL
Net Borç 897,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,00 17,82 -36,70 -21,19
USD 0,75 19,08 -39,51 -28,19
Göreceli 2,07 12,71 -23,81 2,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.756.63446.011.93947.738.21141.717.535
Nakit ve Nakit Benzerleri3.250.4765.323.3903.950.4733.652.775
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.639.26314.585.98513.740.29313.930.561
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.79131.76224.55024.551
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.835.10426.070.80230.022.89524.109.648
(Ara Toplam)40.756.63446.011.93947.738.21141.717.535
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.922.322.4661.777.315.0311.783.876.2251.798.060.667
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.920.937.0341.775.878.9011.775.782.0341.775.782.034
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar588.136597.068445.078455.776
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.524119.524109.696114.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar677.772719.5387.539.41721.708.305
TOPLAM VARLIKLAR1.963.079.1001.823.326.9701.831.614.4361.839.778.202
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler178.468.432185.264.974211.618.178271.702.497
Finansal Borçlar96.259.987123.392.699149.010.712209.965.025
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar58.674.62037.505.76540.318.62238.108.285
Diğer Borçlar243.893178.9951.823.2182.954.782
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.404.70921.672.61819.786.14918.322.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları582.668586.378479.889415.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler302.5551.928.519199.5881.936.873
(Ara Toplam)178.468.432185.264.974211.618.178271.702.497
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler805.348.048748.077.228791.878.067721.086.434
Finansal Borçlar804.066.470743.876.946790.689.614719.877.719
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar895.294842.001847.594867.857
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)03.024.49300
Uzun vadeli karşılıklar386.284333.788340.859340.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar979.262.620889.984.768828.118.191846.989.271
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar979.262.620889.984.768828.118.191846.989.271
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.377249.751.377249.751.377249.751.377
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları301.846.450301.846.450301.846.450301.846.450
Dönem Net Kar/Zararı95.044.8205.721.767-56.109.771-37.238.691
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.444.108-4.398.907-4.433.946-4.433.946
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.963.079.1001.823.326.9701.831.614.4361.839.778.202
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri140.423.811104.282.35566.296.24028.956.653
Satışların Maliyeti (-)-18.814.320-12.339.548-8.081.466-3.927.090
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)121.609.49191.942.80758.214.77425.029.563
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)121.609.49191.942.80758.214.77425.029.563
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.455.879-4.846.726-3.167.357-1.546.196
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri146.265.382278.794197.404167.433
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.842.902-10.549.279-6.791.623-2.129.321
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)252.576.09276.825.59648.453.19821.521.479
Net Faaliyet Kar/Zararı115.153.61287.096.08155.047.41723.483.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı252.576.09276.825.59648.453.19821.521.479
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler49.521.64848.850.5931.317.689787.477
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-207.052.920-119.954.422-105.880.658-59.547.647
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.044.8205.721.767-56.109.771-37.238.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI95.044.8205.721.767-56.109.771-37.238.691
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)95.044.8205.721.767-56.109.771-37.238.691
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları95.044.8205.721.767-56.109.771-37.238.691
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri00163.33077.258
Kıdem Tazminatı43.96336.35944.08444.083
Finansman Giderleri-207.052.920-119.954.422-105.880.658-59.547.647
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-768.632.766-864.460.747-934.626.227-926.464.749
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-768.632.766-864.460.747-934.626.227-926.464.749
Net YPP (Hedge Dahil)-768.632.766-864.460.747-934.626.227-926.464.749

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 3,6 12,5 A/D A/D 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 3,57 0,33 0,32 -0,52 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi