SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 DGGYO | Dogus GE GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,7 4,43 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 13 13

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar826.592.304788.734.592
Ödenmiş Sermaye239.000.331239.000.331
Net Kâr58.650.92620.731.986

Cari Oranlar

F/K 17,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,96 1,21 21,22 -14,29
USD 2,24 5,35 -1,90 -6,29
Göreceli 0,40 -5,36 0,22 -2,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05000
DGGYO30.03.20002,440,05000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.653.14422.383.59435.444.43035.273.272
Nakit ve Nakit Benzerleri1.946.92617.457.08630.779.58431.151.937
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.356.3184.359.1593.954.9013.217.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.60827.44916.40320.622
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.325.292539.900693.542883.018
(Ara Toplam)7.653.14422.383.59435.444.43035.273.272
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.034.231.537958.555.280806.664.841795.929.276
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.024.010.145945.922.693792.638.739780.570.805
Maddi Duran Varlıklar772.643823.685869.054925.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar157.766151.630156.825162.020
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar9.290.98311.657.27213.000.22314.270.908
TOPLAM VARLIKLAR1.041.884.681980.938.874842.109.271831.202.548
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.089.36248.328.39030.159.57529.283.874
Finansal Borçlar35.875.46829.149.73320.446.75919.576.503
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.405.0749.396.6877.723.1635.604.859
Diğer Borçlar126.7636.160.206119.345596.411
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.730.0512.246.0181.118.5471.569.916
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.952.0061.375.746751.7611.936.185
(Ara Toplam)57.089.36248.328.39030.159.57529.283.874
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler158.203.015143.875.89257.271.02757.285.884
Finansal Borçlar157.563.271143.350.29756.895.88356.961.578
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000237.502
Diğer Borçlar463.410410.489266.1030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları176.334115.106109.04186.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar826.592.304788.734.592754.678.669744.632.790
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar826.592.304788.734.592754.678.669744.632.790
Ödenmiş Sermaye239.000.331239.000.331227.208.155227.208.155
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00223.452.9170
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler245.372245.372245.372245.372
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları283.014.860283.014.860283.014.860283.014.860
Dönem Net Kar/Zararı58.650.92620.731.98620.776.04910.713.434
Diğer Özsermaye Kalemleri245.680.815245.742.043-18.684223.450.969
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.041.884.681980.938.874842.109.271831.202.548
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.186.51945.566.74629.893.30714.918.994
Satışların Maliyeti (-)-8.214.218-6.054.130-4.271.467-1.998.769
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)55.972.30139.512.61625.621.84012.920.225
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)55.972.30139.512.61625.621.84012.920.225
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.090.069-8.183.708-3.245.425-1.425.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri55.763.919848.110788.253610.574
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.424.200-2.643.688-1.150.709-104.652
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)95.221.95129.533.33022.013.95912.000.217
Net Faaliyet Kar/Zararı45.882.23231.328.90822.376.41511.494.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.210.4642.642.1981.994.981930.963
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-39.781.489-11.443.542-3.232.891-2.217.746
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.650.92620.731.98620.776.04910.713.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI58.650.92620.731.98620.776.04910.713.434
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)58.650.92620.731.98620.776.04910.713.434
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları58.650.92620.731.98620.776.04910.713.434
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri285.734227.434168.64797.283
Kıdem Tazminatı6.5176.5176.5173.259
Finansman Giderleri-39.781.489-11.443.542-3.232.891-2.217.746
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-192.450.342-168.480.207-72.978.816-72.216.001
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-192.450.342-168.480.207-72.978.816-72.216.001
Net YPP (Hedge Dahil)-192.450.342-168.480.207-72.978.816-72.216.001
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 4,2 17,0 A/D A/D 1,2 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 4,17 0,71 0,70 -0,34 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DGGYO 17,0 -2,12 25,7 3,52 1,2 -9,35
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.