SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.981 96.142 -0,17
VIOP 119.756 120.016 -0,22
USD/TRY 5,8950 5,8727 0,38
BIST BANKS 127.720 128.625 -0,70
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,80 1.275,92 0,15
BRENT 74,97 74,55 0,56

 DGGYO Hisse Senedi | Dogus GE GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,07 2,39 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 57,6 57,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar884,5754,5
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr3,9-126,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 770,3 mnTL
Net Borç 907,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,85 -2,52 9,95 9,95
USD -1,35 -4,52 6,02 -0,91
Göreceli -1,05 -0,43 13,60 4,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.989.72917.757.04421.417.13210.923.986
Nakit ve Nakit Benzerleri1.617.5547.759.84013.349.8362.639.998
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.621.6518.542.5855.979.1475.327.175
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.7251.7221.62911.438
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.748.7991.452.8972.086.5202.945.375
(Ara Toplam)37.989.72917.757.04421.417.13210.923.986
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.797.880.7681.110.349.9621.110.667.0901.148.033.485
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.775.782.0341.109.057.5201.109.033.4501.146.667.893
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar528.178647.692631.636541.555
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.408123.904128.401132.897
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar21.451.148520.846873.603691.140
TOPLAM VARLIKLAR1.835.870.4971.128.107.0061.132.084.2221.158.957.471
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler135.111.284117.932.31094.514.62082.933.942
Finansal Borçlar93.384.660110.029.10184.764.98673.103.727
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar37.996.0602.539.6494.311.6634.747.342
Diğer Borçlar238.792393.0531.011.9691.231.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları381.6151.169.9011.377.0851.506.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.110.1573.800.6063.048.9172.344.568
(Ara Toplam)135.111.284117.932.31094.514.62082.933.942
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler816.304.659255.661.353210.744.367199.748.268
Finansal Borçlar815.214.647254.498.859209.788.456198.595.653
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar759.243939.612740.179844.372
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar330.769222.882215.732308.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar884.454.554754.513.343826.825.235876.275.261
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar884.454.554754.513.343826.825.235876.275.261
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.37700249.751.377
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları297.912.921297.912.921297.912.921297.912.921
Dönem Net Kar/Zararı3.933.529-126.097.200-53.774.088-4.317.329
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.207.354245.633.541245.622.321-4.135.789
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.835.870.4971.128.107.0061.132.084.2221.158.957.471
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri98.555.38671.150.69645.130.80122.062.021
Satışların Maliyeti (-)-15.622.626-11.331.889-7.735.186-3.757.664
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.932.76059.818.80737.395.61518.304.357
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.932.76059.818.80737.395.61518.304.357
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.792.448-4.218.803-3.105.336-1.530.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri55.668.2671.865.953572.806532.416
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.480.988-32.035.427-29.770.571-266.069
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)116.327.59125.430.5305.092.51417.039.910
Net Faaliyet Kar/Zararı77.140.31255.600.00434.290.27916.773.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler49.187.3862.222.858924.872341.903
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-161.581.448-153.750.588-59.791.474-21.699.142
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.933.529-126.097.200-53.774.088-4.317.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.933.529-126.097.200-53.774.088-4.317.329
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.933.529-126.097.200-53.774.088-4.317.329
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.933.529-126.097.200-53.774.088-4.317.329
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri228.766162.711111.16257.618
Kıdem Tazminatı40.86530.64920.43210.216
Finansman Giderleri-161.581.448-153.750.588-59.791.474-21.699.142
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-908.552.014-361.953.284-284.251.421-272.431.456
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-908.552.014-361.953.284-284.251.421-272.431.456
Net YPP (Hedge Dahil)-908.552.014-361.953.284-284.251.421-272.431.456
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 2,3 A/D A/D A/D 0,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 2,32 0,01 0,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi