SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.642 95.421 -0,82
VIOP 118.386 119.469 -0,91
USD/TRY 5,7775 5,7939 -0,28
BIST BANKA 132.176 134.120 -1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.406,33 1.423,61 -1,21
BRENT 65,36 64,28 1,68

 Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,15 2,97 0,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 20,7 20,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar847,0884,5
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr-37,23,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 763,6 mnTL
Net Borç 926,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,36 -20,42 -9,45 9,00
USD -4,19 -19,74 -5,07 -0,58
Göreceli -3,60 -21,43 -18,32 4,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.717.53537.989.72917.757.04421.417.132
Nakit ve Nakit Benzerleri3.652.7751.617.5547.759.84013.349.836
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.930.56110.621.6518.542.5855.979.147
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.5511.7251.7221.629
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.109.64825.748.7991.452.8972.086.520
(Ara Toplam)41.717.53537.989.72917.757.04421.417.132
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.798.060.6671.797.880.7681.110.349.9621.110.667.090
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.775.782.0341.775.782.0341.109.057.5201.109.033.450
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar455.776528.178647.692631.636
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.552119.408123.904128.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar21.708.30521.451.148520.846873.603
TOPLAM VARLIKLAR1.839.778.2021.835.870.4971.128.107.0061.132.084.222
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler271.702.497135.111.284117.932.31094.514.620
Finansal Borçlar209.965.02593.384.660110.029.10184.764.986
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.108.28537.996.0602.539.6494.311.663
Diğer Borçlar2.954.782238.792393.0531.011.969
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.322.128000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları415.404381.6151.169.9011.377.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.936.8733.110.1573.800.6063.048.917
(Ara Toplam)271.702.497135.111.284117.932.31094.514.620
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler721.086.434816.304.659255.661.353210.744.367
Finansal Borçlar719.877.719815.214.647254.498.859209.788.456
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar867.857759.243939.612740.179
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar340.858330.769222.882215.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar846.989.271884.454.554754.513.343826.825.235
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar846.989.271884.454.554754.513.343826.825.235
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.377249.751.37700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları301.846.450297.912.921297.912.921297.912.921
Dönem Net Kar/Zararı-37.238.6913.933.529-126.097.200-53.774.088
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.433.946-4.207.354245.633.541245.622.321
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.839.778.2021.835.870.4971.128.107.0061.132.084.222
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.956.65398.555.38671.150.69645.130.801
Satışların Maliyeti (-)-3.927.090-15.622.626-11.331.889-7.735.186
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.029.56382.932.76059.818.80737.395.615
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.029.56382.932.76059.818.80737.395.615
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.868.470-5.792.448-4.218.803-3.105.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri167.43355.668.2671.865.953572.806
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.807.047-16.480.988-32.035.427-29.770.571
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.521.479116.327.59125.430.5305.092.514
Net Faaliyet Kar/Zararı23.161.09377.140.31255.600.00434.290.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.521.479116.327.59100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler787.47749.187.3862.222.858924.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59.547.647-161.581.448-153.750.588-59.791.474
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.238.6913.933.529-126.097.200-53.774.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-37.238.6913.933.529-126.097.200-53.774.088
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-37.238.6913.933.529-126.097.200-53.774.088
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-37.238.6913.933.529-126.097.200-53.774.088
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri77.258228.766162.711111.162
Kıdem Tazminatı44.08340.86530.64920.432
Finansman Giderleri-59.547.647-161.581.448-153.750.588-59.791.474
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-926.464.749-908.552.014-361.953.284-284.251.421
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-926.464.749-908.552.014-361.953.284-284.251.421
Net YPP (Hedge Dahil)-926.464.749-908.552.014-361.953.284-284.251.421
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 2,3 A/D A/D A/D 0,9 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 2,30 0,01 0,01 -0,10 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi