SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.339 119.339 0,00
VIOP 135.758 135.758 0,00
USD/TRY 6,8599 6,8577 0,03
BIST BANKA 131.476 131.476 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.617 12.733 -0,92
ALTIN 1.794,19 1.794,97 -0,04
BRENT 42,88 43,08 -0,46

 Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,35 6,4 2,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 26,7 25,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar908,7979,3
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr-70,795,0

Cari Değerler

F/K 34,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,1
Piyasa Değeri 2.124,8 mnTL
Net Borç 1.075,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,23 7,93 17,65 41,28
USD 3,23 7,93 16,11 22,54
Göreceli 2,49 5,39 8,46 35,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.381.52040.756.63446.011.93947.738.211
Nakit ve Nakit Benzerleri6.886.3373.250.4765.323.3903.950.473
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.604.43514.639.26314.585.98513.740.293
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.84831.79131.76224.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.856.90022.835.10426.070.80230.022.895
(Ara Toplam)42.381.52040.756.63446.011.93947.738.211
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.976.773.3641.922.322.4661.777.315.0311.783.876.225
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.920.937.0341.920.937.0341.775.878.9011.775.782.034
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar590.386588.136597.068445.078
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.524119.524119.524109.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar55.126.420677.772719.5387.539.417
TOPLAM VARLIKLAR2.019.154.8841.963.079.1001.823.326.9701.831.614.436
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.823.743178.468.432185.264.974211.618.178
Finansal Borçlar40.318.93096.259.987123.392.699149.010.712
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.547.44858.674.62037.505.76540.318.622
Diğer Borçlar3.722.024243.893178.9951.823.218
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.806.86622.404.70921.672.61819.786.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.353.186582.668586.378479.889
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.289302.5551.928.519199.588
(Ara Toplam)66.823.743178.468.432185.264.974211.618.178
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.043.660.081805.348.048748.077.228791.878.067
Finansal Borçlar1.042.144.963804.066.470743.876.946790.689.614
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.205.881895.294842.001847.594
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)3.73603.024.4930
Uzun vadeli karşılıklar305.501386.284333.788340.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar908.671.060979.262.620889.984.768828.118.191
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar908.671.060979.262.620889.984.768828.118.191
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.377249.751.377249.751.377249.751.377
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları396.891.270301.846.450301.846.450301.846.450
Dönem Net Kar/Zararı-70.683.50195.044.8205.721.767-56.109.771
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.352.167-4.444.108-4.398.907-4.433.946
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.019.154.8841.963.079.1001.823.326.9701.831.614.436
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.790.937140.423.811104.282.35566.296.240
Satışların Maliyeti (-)-6.668.427-18.814.320-12.339.548-8.081.466
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.122.510121.609.49191.942.80758.214.774
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.122.510121.609.49191.942.80758.214.774
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.674.600-6.455.879-4.846.726-3.167.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri110.819146.265.382278.794197.404
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.446.901-8.842.902-10.549.279-6.791.623
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.111.828252.576.09276.825.59648.453.198
Net Faaliyet Kar/Zararı28.447.910115.153.61287.096.08155.047.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.111.828252.576.09276.825.59648.453.198
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.670.38749.521.64848.850.5931.317.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-93.465.716-207.052.920-119.954.422-105.880.658
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.683.50195.044.8205.721.767-56.109.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-70.683.50195.044.8205.721.767-56.109.771
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-70.683.50195.044.8205.721.767-56.109.771
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-70.683.50195.044.8205.721.767-56.109.771
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri000163.330
Kıdem Tazminatı043.96336.35944.084
Finansman Giderleri-93.465.716-207.052.920-119.954.422-105.880.658
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-892.549.724-768.632.766-864.460.747-934.626.227
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-892.549.724-768.632.766-864.460.747-934.626.227
Net YPP (Hedge Dahil)-892.549.724-768.632.766-864.460.747-934.626.227

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 6,4 34,5 A/D A/D 2,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 6,40 0,09 0,20 10,80 1,67
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi