SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9166 5,8838 0,56
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.493,29 1.488,71 0,31
BRENT 59,27 60,51 -2,05

 Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,2 2,91 0,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 42,7 42,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar828,1847,0
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr-56,1-37,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 806,8 mnTL
Net Borç 935,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,81 -16,21 -7,25 15,17
USD -6,93 -18,76 -11,01 2,91
Göreceli -0,75 -8,18 1,72 11,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.738.21141.717.53537.989.72917.757.044
Nakit ve Nakit Benzerleri3.950.4733.652.7751.617.5547.759.840
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.740.29313.930.56110.621.6518.542.585
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.55024.5511.7251.722
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.022.89524.109.64825.748.7991.452.897
(Ara Toplam)47.738.21141.717.53537.989.72917.757.044
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.783.876.2251.798.060.6671.797.880.7681.110.349.962
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.775.782.0341.775.782.0341.775.782.0341.109.057.520
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar445.078455.776528.178647.692
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar109.696114.552119.408123.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.539.41721.708.30521.451.148520.846
TOPLAM VARLIKLAR1.831.614.4361.839.778.2021.835.870.4971.128.107.006
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler211.618.178271.702.497135.111.284117.932.310
Finansal Borçlar149.010.712209.965.02593.384.660110.029.101
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.318.62238.108.28537.996.0602.539.649
Diğer Borçlar1.823.2182.954.782238.792393.053
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19.786.14918.322.12800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları479.889415.404381.6151.169.901
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler199.5881.936.8733.110.1573.800.606
(Ara Toplam)211.618.178271.702.497135.111.284117.932.310
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler791.878.067721.086.434816.304.659255.661.353
Finansal Borçlar790.689.614719.877.719815.214.647254.498.859
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar847.594867.857759.243939.612
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar340.859340.858330.769222.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar828.118.191846.989.271884.454.554754.513.343
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar828.118.191846.989.271884.454.554754.513.343
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.377249.751.377249.751.3770
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları301.846.450301.846.450297.912.921297.912.921
Dönem Net Kar/Zararı-56.109.771-37.238.6913.933.529-126.097.200
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.433.946-4.433.946-4.207.354245.633.541
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.831.614.4361.839.778.2021.835.870.4971.128.107.006
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri66.296.24028.956.65398.555.38671.150.696
Satışların Maliyeti (-)-8.081.466-3.927.090-15.622.626-11.331.889
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)58.214.77425.029.56382.932.76059.818.807
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)58.214.77425.029.56382.932.76059.818.807
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.167.357-1.546.196-5.792.448-4.218.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri197.404167.43355.668.2671.865.953
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.791.623-2.129.321-16.480.988-32.035.427
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)48.453.19821.521.479116.327.59125.430.530
Net Faaliyet Kar/Zararı55.047.41723.483.36777.140.31255.600.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı48.453.19821.521.479116.327.5910
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.317.689787.47749.187.3862.222.858
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-105.880.658-59.547.647-161.581.448-153.750.588
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-56.109.771-37.238.6913.933.529-126.097.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-56.109.771-37.238.6913.933.529-126.097.200
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-56.109.771-37.238.6913.933.529-126.097.200
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-56.109.771-37.238.6913.933.529-126.097.200
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri163.33077.258228.766162.711
Kıdem Tazminatı44.08444.08340.86530.649
Finansman Giderleri-105.880.658-59.547.647-161.581.448-153.750.588
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-934.626.227-926.464.749-908.552.014-361.953.284
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-934.626.227-926.464.749-908.552.014-361.953.284
Net YPP (Hedge Dahil)-934.626.227-926.464.749-908.552.014-361.953.284
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 2,4 A/D A/D A/D 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 2,43 0,33 0,27 -6,00 -0,93
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi