SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9480 5,9428 0,09
BIST BANKA 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.581,51 1.571,81 0,62
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Deva Holding Hisse Senedi | DEVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,95 10,59 3,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 29,6 26,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deva Holding
Kuruluş 22.08.1958
Faal Alanı Beşeri ilaç üretimi ve pazarlaması
Telefon (0212)6929292
Faks (0212)6970208
Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar944,1883,1
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr199,4137,4

Cari Değerler

F/K 8,7
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 5,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,0
Piyasa Değeri 2.118,2 mnTL
Net Borç 559,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,22 15,11 22,71 17,80
USD 3,04 13,76 22,92 18,00
Göreceli 3,56 14,48 13,68 10,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DEVA19.07.20061,400,100010,009,00 4.800.000 33
DEVA24.05.20057,410,120012,0010,80 5.760.000 31
DEVA19.07.20061,400,100010,009,004.800.00033
DEVA24.05.20057,410,120012,0010,805.760.00031

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.138.515.6921.081.703.1261.029.990.176962.287.348
Nakit ve Nakit Benzerleri219.735.750151.006.226158.148.303121.115.624
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar480.354.493504.450.368458.279.913404.061.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar839.8341.338.1051.314.307474.273
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar411.781.085390.006.154378.387.900375.439.716
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.804.53034.902.27333.859.75361.196.175
(Ara Toplam)1.138.515.6921.081.703.1261.029.990.176962.287.348
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar829.656.440797.619.819753.984.140706.152.981
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.867.89911.903.92513.750.7470
Maddi Duran Varlıklar482.633.351460.549.023421.977.037401.535.401
Şerefiye1.782.7311.782.7311.782.7311.782.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar287.503.298277.787.974274.308.065271.982.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.965.34511.898.7697.273.8365.661.694
Diğer Duran Varlıklar35.903.81633.697.39734.891.72425.190.986
TOPLAM VARLIKLAR1.968.172.1321.879.322.9451.783.974.3161.668.440.329
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler756.220.173731.544.305616.534.461584.100.327
Finansal Borçlar573.073.649538.835.204445.700.550442.867.062
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar95.175.481105.837.195104.897.93085.699.382
Diğer Borçlar3.674.5613.571.9423.016.3012.493.842
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları1.495.0431.612.8581.740.9581.777.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.647.5183.502.4633.919.9180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü386.334733.140706.728897.933
Borç Karşılıkları62.827.44857.586.93038.486.14838.851.048
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.940.13919.864.57318.065.92811.513.681
(Ara Toplam)756.220.173731.544.305616.534.461584.100.327
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler267.888.778264.649.261357.054.102337.932.105
Finansal Borçlar206.556.334206.818.915301.249.223284.710.473
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları36.607.78933.124.75031.503.71131.755.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)235.923416.417676.2800
Uzun vadeli karşılıklar24.488.73224.289.17923.624.88820.539.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000926.511
Özkaynaklar944.063.181883.129.379810.385.753746.407.897
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar944.063.181883.129.379810.385.753746.407.897
Ödenmiş Sermaye200.019.288200.019.288200.019.288200.019.288
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.870.8032.870.80302.870.803
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler150.864.955150.864.955150.864.955150.864.955
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları255.689.513255.689.513255.836.013121.753.960
Dönem Net Kar/Zararı199.448.353137.405.38464.971.497136.361.117
Diğer Özsermaye Kalemleri135.170.269136.279.436138.694.000134.537.774
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.968.172.1321.879.322.9451.783.974.3161.668.440.329
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.013.372.390679.892.388317.971.7501.040.677.048
Satışların Maliyeti (-)-477.285.440-317.864.125-152.164.228-518.658.672
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)536.086.950362.028.263165.807.522522.018.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)536.086.950362.028.263165.807.522522.018.376
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-128.690.553-88.998.584-44.070.707-148.395.640
Genel Yönetim Giderleri (-)-74.871.955-49.143.737-23.957.544-92.408.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-33.526.909-26.497.338-12.390.336-35.783.934
Diğer Faaliyet Gelirleri25.853.08023.697.57415.452.82848.479.653
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.877.918-15.480.802-5.404.073-16.673.492
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)307.972.695205.605.37695.437.690277.236.202
Net Faaliyet Kar/Zararı298.997.533197.388.60485.388.935245.430.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00129.482551.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-130.743000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı307.841.952205.605.37695.567.172277.787.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-111.626.897-72.704.213-31.080.648-121.817.774
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-130.7430129.482551.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)196.215.055132.901.16364.486.524155.969.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.233.2984.504.221484.973-19.608.450
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.427.539-1.090.040-484.355-16.839.235
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.660.8375.594.261969.328-2.769.215
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI199.448.353137.405.38464.971.497136.361.117
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)199.448.353137.405.38464.971.497136.361.117
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları199.448.353137.405.38464.971.497136.361.117
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri32.718.61121.754.2119.396.77234.893.326
Kıdem Tazminatı4.787.2944.229.6233.228.2525.965.726
Finansman Giderleri-111.626.897-72.704.213-31.080.648-121.817.774
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu228.178.134163.359.278133.255.889116.870.744
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu185.376.069120.063.37092.983.04989.281.415
Net YPP (Hedge Dahil)228.178.134163.359.278133.255.889116.870.744
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DEVA 10,6 8,7 6,3 2,0 2,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DEVA 10,59 5,39 5,37 -1,65 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi