SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.089 101.849 -0,75
VIOP 127.444 128.618 -0,91
USD/TRY 5,6830 5,6550 0,50
BIST BANKS 145.349 146.650 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.289 12.260 0,24
GOLD 1.427,66 1.425,30 0,17
BRENT 63,34 62,47 1,39

 Derimod Hisse Senedi | DERIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,88 17,31 9,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 12,3 12,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Derimod
Kuruluş 04.09.1975
Faal Alanı Deri ve deriden mamul giysi imalatı,ayakkabı ve aksesuar alım satımı
Telefon (0212)5471604
Faks (0212)5821211
Adres Kazlıçeşme Mah. Beşkardeşler4 Sk. No:14 Zeytinburnu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,440,8
Ödenmiş Sermaye5,45,4
Net Kâr0,9-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 85,6 mnTL
Net Borç 93,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,54 14,86 93,29 82,81
USD -7,20 15,26 97,38 70,26
Göreceli -5,83 10,33 79,77 65,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DERIM01.06.20091,020,02382,382,02 128.567 49
DERIM06.06.20082,110,07827,826,65 422.157 16
DERIM20.09.20072,490,09179,177,79 494.975 18
DERIM28.05.19984,180,284228,4228,42 35.526 A/D
DERIM29.05.19974,060,436143,6143,61 54.508 A/D
DERIM01.06.20091,020,02382,382,02128.56749
DERIM06.06.20082,110,07827,826,65422.15716
DERIM20.09.20072,490,09179,177,79494.97518
DERIM28.05.19984,180,284228,4228,4235.526A/D
DERIM29.05.19974,060,436143,6143,6154.508A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar281.096.478285.864.477289.653.157295.554.434
Nakit ve Nakit Benzerleri1.116.660669.8862.561.904300.671
Finansal Yatırımlar4.9764.97600
Ticari Alacaklar241.943.147249.713.269261.999.489256.917.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.348.8913.758.1625.009.5465.753.157
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.499.25111.175.23611.914.13618.295.551
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.183.55320.542.9488.168.08214.287.654
(Ara Toplam)281.096.478285.864.477289.653.157295.554.434
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.655.2492.667.9491.612.8242.579.202
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar302.171302.171302.171288.678
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar70.47470.47470.47470.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar660.958515.650460.099504.134
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.96322.93626.82530.834
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.600.6831.756.718753.2551.685.082
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR283.751.727288.532.426291.265.981298.133.636
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler183.439.920191.942.993192.635.497203.169.097
Finansal Borçlar29.211.44831.195.58633.733.51753.432.346
Diğer Finansal Yükümlülükler8.250.00010.350.00031.958.34137.429.908
Ticari Borçlar144.459.474149.435.648125.792.278111.139.432
Diğer Borçlar133.467155.790139.958125.288
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0170.49800
Borç Karşılıkları657.653487.859247.714350.582
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler727.878147.612763.689691.541
(Ara Toplam)183.439.920191.942.993192.635.497203.169.097
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler58.901.40255.809.90953.120.06850.503.315
Finansal Borçlar57.282.87054.385.26851.840.84649.116.139
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.618.5321.424.6411.279.2221.387.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.410.40540.779.52445.510.41644.461.224
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.410.40540.779.52445.510.41644.461.224
Ödenmiş Sermaye5.400.0005.400.0005.400.0005.400.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.448.1371.205.0021.205.0021.205.002
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.592.64234.559.11734.559.11734.559.117
Dönem Net Kar/Zararı942.117-723.3403.926.6932.869.667
Diğer Özsermaye Kalemleri27.509338.745419.604427.438
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR283.751.727288.532.426291.265.981298.133.636
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri56.253.286235.261.573178.492.964129.641.089
Satışların Maliyeti (-)-51.248.546-215.467.634-155.576.061-113.410.009
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.004.74019.793.93922.916.90316.231.080
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.004.74019.793.93922.916.90316.231.080
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.064.859-10.507.885-7.821.471-5.082.402
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.537.268-4.692.236-2.729.556-2.001.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.505.70769.559.41653.566.66125.810.211
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.738.102-49.683.526-40.165.914-18.463.455
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.170.21824.469.70825.766.62316.494.364
Net Faaliyet Kar/Zararı402.6134.593.81812.365.8769.147.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler03.411.42400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.170.21827.881.13200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.994.257-29.278.811-21.971.939-14.690.492
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler03.411.42400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.175.961-1.397.6793.794.6841.803.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-233.844674.339132.0091.065.795
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-440.91900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-233.8441.115.258132.0091.065.795
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI942.117-723.3403.926.6932.869.667
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)942.117-723.3403.926.6932.869.667
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları942.117-723.3403.926.6932.869.667
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri73.287314.006265.620217.576
Kıdem Tazminatı253.124169.992099.212
Finansman Giderleri-4.994.257-29.278.811-21.971.939-14.690.492
Yurtiçi Satışlar0303.943.05600
Yurtdışı Satışlar08.886.50800
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.330.104-430.62917.852.84812.201.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.330.104-430.62917.852.84814.062.598
Net YPP (Hedge Dahil)-3.330.104-430.62917.852.84814.062.598
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DERIM 15,9 A/D A/D 0,9 2,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DERIM 15,85 0,04 0,02 -1,69 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi