SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Denge Holding Hisse Senedi | DENGE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,28 1,72 0,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,9 8,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,083,9
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr-13,90,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,7
Piyasa Değeri 70,5 mnTL
Net Borç -6,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,40 -4,08 1,44 2,92
USD -1,57 -5,21 1,61 3,10
Göreceli -1,07 -4,60 -6,02 -3,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGE0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.764.507108.693.68853.364.680356.256
Nakit ve Nakit Benzerleri2.027.8602.027.4031.652.41133.264
Finansal Yatırımlar3.991.0288.309.1142.700.0830
Ticari Alacaklar39.304.07746.421.5142.479.5470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar294.3485.869.134109.1338.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.277.79641.277.79640.570.305409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.869.3984.788.7275.853.201314.169
(Ara Toplam)91.764.507108.693.68853.364.680356.256
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar666.112445.29588.771.38863.660.174
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0014.8720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0062.825.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar103.88569.91525.079.04062.755
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar02722.5003.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı547.355223.055152.947150.163
Diğer Duran Varlıklar14.872152.053697.02963.444.256
TOPLAM VARLIKLAR92.430.619109.138.983142.136.06864.016.430
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.327.99123.341.43741.556.248401.302
Finansal Borçlar03.876.18200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.711.2747.044.6597.531.45479.459
Diğer Borçlar11.976.38311.066.21732.688.087296.220
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00024.717
Borç Karşılıkları1.193.656000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler446.6781.354.3791.336.707906
(Ara Toplam)20.327.99123.341.43741.556.248401.302
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.899.1231.967.38419.976.208849
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0019.596.5530
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.775.500000
Uzun vadeli karşılıklar086.0963.826849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.56805760
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler110.0551.881.288375.2530
Özkaynaklar70.203.50583.830.16280.603.61263.614.279
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.014.55683.869.75767.029.79263.604.315
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00011.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.390.219000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler55.66255.6622.447.89160.446
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.423.94525.233.3526.407.94340.094.136
Dönem Net Kar/Zararı-13.855.201190.593-219.1464.061.921
Diğer Özsermaye Kalemleri-698.390.1508.393.1048.387.812
Azınlık Payları188.949-39.59513.573.8209.964
TOPLAM KAYNAKLAR92.430.619109.138.983142.136.06864.016.430
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri210.000000
Satışların Maliyeti (-)-184.237000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.763000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.763000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-7.82400
Genel Yönetim Giderleri (-)-265.261-1.315.654-796.832-1.311.605
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.355.7486.026.749657.19825.368
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.852.253-5.877.120-27.986-83
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-12.736.003-1.173.849-167.620-1.286.320
Net Faaliyet Kar/Zararı-239.498-1.323.478-796.832-1.311.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.9976.050.00001.278.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-917.176-4.310.0660-111.554
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-13.572.182566.085-167.6200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0141.61058.449402.375
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-362.208-767.282-112.520-102.461
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-836.1791.739.93401.166.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.934.390-59.587-221.691180.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)268.138210.5852.545-33.007
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)268.138210.5852.545-33.007
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-13.666.252150.998-219.146147.566
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0003.915.138
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.666.252150.998-219.1464.062.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları188.949-39.59540783
Ana Ortaklık Payları-13.855.201190.593-219.1864.061.921
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri6.57732.5034.363193.140
Kıdem Tazminatı-18.94185.1302.662764
Finansman Giderleri-362.208-767.282-112.520-102.461
Yurtiçi Satışlar210.000000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 1,4 A/D A/D A/D 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 1,41 0,02 0,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi