SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2947 5,3036 -0,17
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.338,22 1.326,53 0,88
BRENT 65,92 66,50 -0,87

 DENGE Hisse Senedi | Denge Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 2,1 1,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 44,8 44,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67,063,6
Ödenmiş Sermaye50,011,0
Net Kâr-0,24,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 5,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,8
Piyasa Değeri 105,0 mnTL
Net Borç -4,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,45 36,36 66,67 81,03
USD 3,25 35,33 68,23 80,34
Göreceli 3,44 39,07 63,29 62,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGE0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.364.680356.25651.899.98753.806.993
Nakit ve Nakit Benzerleri1.652.41133.26443.039.74436.977.343
Finansal Yatırımlar2.700.0830734.315684.000
Ticari Alacaklar2.479.547000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar006.741.41015.777.046
Diğer Alacaklar109.1338.414991.69440.774
Stoklar40.570.305409350285
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.853.201314.169392.474327.545
(Ara Toplam)53.364.680356.25651.899.98753.806.993
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar88.771.38863.660.1743.152.2982.505.877
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.872000
Finansal Yatırımlar62.825.00001.866.8961.779.861
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar25.079.04062.7551.204.429691.531
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.5003.0003.5004.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı152.947150.16377.47330.485
Diğer Duran Varlıklar697.02963.444.25600
TOPLAM VARLIKLAR142.136.06864.016.43055.052.28556.312.870
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.556.248401.302326.673949.327
Finansal Borçlar001.217548
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.531.45479.4599.6574.821
Diğer Borçlar32.688.087296.220280.632811.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü024.71733.737132.511
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.336.7079061.4300
(Ara Toplam)41.556.248401.302326.673949.327
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.976.20884910.4672.380
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar19.596.553000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar3.82684910.4672.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü576000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler375.253000
Özkaynaklar80.603.61263.614.27954.715.14555.361.163
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.029.79263.604.31554.705.40055.351.982
Ödenmiş Sermaye50.000.00011.000.00011.000.00011.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.390.2193.721.2373.721.237
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.447.89160.4463.514.217247.474
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.407.94340.094.13636.640.36531.247.634
Dönem Net Kar/Zararı-219.1464.061.9212.554.0228.659.474
Diğer Özsermaye Kalemleri8.393.104-2.407-2.724.441476.163
Azınlık Payları13.573.8209.9649.7459.181
TOPLAM KAYNAKLAR142.136.06864.016.43055.052.28556.312.870
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler002.434.8770
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)002.434.8770
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)002.434.8770
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-796.832-1.311.605-929.392-1.327.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri657.1981.268.211333.13553.265
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.986-44.187-10.588-275.798
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-167.620-87.5811.828.032-1.549.741
Net Faaliyet Kar/Zararı-796.832-1.311.6051.505.485-1.327.208
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler035.690024.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-67.4500-18.836
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler58.449402.3752.550.290511.949
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-112.520-102.461-1.853.173-362
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-31.76005.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-221.691180.5732.525.149-1.032.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.545-33.00729.437161.988
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-33.7370
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.545-33.00763.174161.988
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-219.146147.5662.554.586-870.445
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)03.915.13809.531.802
DÖNEM KARI (ZARARI)-219.1464.062.7042.554.5868.661.357
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları407835641.883
Ana Ortaklık Payları-219.1864.061.9212.554.0228.659.474
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri4.363193.140118.554164.857
Kıdem Tazminatı2.6627641.84617.009
Finansman Giderleri-112.520-102.461-1.853.173-362
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0025.508.1820
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0025.508.1820
Net YPP (Hedge Dahil)0025.508.1820
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 2,1 A/D A/D A/D 1,6 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 2,10 5,53 5,53 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi