SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 DENGE | Denge Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,77 2,78 1,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52.253.88446.765.887
Ödenmiş Sermaye11.000.0008.000.000
Net Kâr5.610.3859.872.561

Cari Oranlar

F/K 2,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,79 17,62 39,79 12,92
USD 11,09 22,43 13,13 23,47
Göreceli 9,10 9,99 15,58 28,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar51.024.98744.716.90435.939.33131.198.628
Nakit ve Nakit Benzerleri5.404.1542.077.7324.033.2465.769.906
Finansal Yatırımlar809.976881.25400
Ticari Alacaklar0001.010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar42.920.66239.971.34528.333.83421.422.718
Diğer Alacaklar1.500.6741.500.6743.319.9853.061.237
Stoklar541727776659.870
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar388.980285.172251.490283.887
(Ara Toplam)51.024.98744.716.90435.939.33131.198.628
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.940.7282.719.41310.028.39410.076.226
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1.486.1751.649.6141.369.7451.346.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar449.5731.069.547269.920414.350
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.9802521.1502.199
Şerefiye008.310.4748.310.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı0077.1050
Diğer Duran Varlıklar0002.937
TOPLAM VARLIKLAR52.965.71547.436.31745.967.72541.274.854
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler675.146461.9873.753.1713.479.902
Finansal Borçlar002.500.000250.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.21910.11549.22628.580
Diğer Borçlar603.397341.1641.168.7153.087.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.908110.70834.544112.068
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62206862.218
(Ara Toplam)675.146461.9873.753.1713.479.902
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.184201.14547.56669.248
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları17.91261.99047.56640.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.272139.155029.147
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar52.262.38546.773.18542.166.98837.725.704
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.253.88446.765.88741.148.28236.744.976
Ödenmiş Sermaye11.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.721.237000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.04659.04659.04656.844
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları31.436.06221.563.50121.563.50113.421.153
Dönem Net Kar/Zararı5.610.3859.872.5614.385.7668.144.550
Diğer Özsermaye Kalemleri427.1547.270.7797.139.9697.122.429
Azınlık Payları8.5017.2981.018.706980.728
TOPLAM KAYNAKLAR52.965.71547.436.31745.967.72541.274.854
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler7.302.82910.051.3625.206.7389.616.058
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)7.302.82910.051.3625.206.7389.616.058
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.302.82910.051.3625.206.7389.616.058
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-826.773-1.376.305-809.579-1.133.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.57532.0569.110163.155
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.060.838-225.789-224.045-647.019
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.435.7938.481.3244.182.2247.998.942
Net Faaliyet Kar/Zararı6.476.0568.675.0574.397.1598.482.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler176.963283.71651.78876.222
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-60.103-147.906-30.707-46.242
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler24.557-2.688-2.687107.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.577.2108.614.4464.200.6188.136.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)34.378-119.511171.509-22.665
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-63.908-110.708-34.544-89.047
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)98.286-8.803206.05366.382
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.611.5888.494.9354.372.1278.113.847
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)01.417.11452.19857.240
DÖNEM KARI (ZARARI)5.611.5889.912.0494.424.3258.171.087
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.20339.48838.55926.537
Ana Ortaklık Payları5.610.3859.872.5614.385.7668.144.550
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri100.24698.02616.98183.580
Kıdem Tazminatı16.3267.4253.9064.141
Finansman Giderleri-60.103-147.906-30.707-46.242
Yurtiçi Satışlar0285.1480339.684
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu73.92173.22578.1501.309.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu73.92173.22578.1501.309.429
Net YPP (Hedge Dahil)73.92173.22578.1501.309.429
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 2,7 2,6 A/D A/D 0,6 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DENGE 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.