SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8286 5,8737 -0,77
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,27 1.339,66 0,49
BRENT 62,30 60,94 2,23

 Denge Holding Hisse Senedi | DENGE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,19 5,16 3,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 66,6 66,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar83,967,0
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr0,2-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 16,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,9
Piyasa Değeri 87,5 mnTL
Net Borç -6,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -11,62 37,80 50,86
USD 0,51 -12,53 42,75 36,41
Göreceli -2,09 -12,93 26,95 46,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGE0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar108.693.68853.364.680356.25651.899.987
Nakit ve Nakit Benzerleri2.027.4031.652.41133.26443.039.744
Finansal Yatırımlar8.309.1142.700.0830734.315
Ticari Alacaklar46.421.5142.479.54700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0006.741.410
Diğer Alacaklar5.869.134109.1338.414991.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.277.79640.570.305409350
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.788.7275.853.201314.169392.474
(Ara Toplam)108.693.68853.364.680356.25651.899.987
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar445.29588.771.38863.660.1743.152.298
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar014.87200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar062.825.00001.866.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar69.91525.079.04062.7551.204.429
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2722.5003.0003.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı223.055152.947150.16377.473
Diğer Duran Varlıklar152.053697.02963.444.2560
TOPLAM VARLIKLAR109.138.983142.136.06864.016.43055.052.285
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.341.43741.556.248401.302326.673
Finansal Borçlar3.876.182001.217
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.044.6597.531.45479.4599.657
Diğer Borçlar11.066.21732.688.087296.220280.632
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0024.71733.737
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.354.3791.336.7079061.430
(Ara Toplam)23.341.43741.556.248401.302326.673
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.967.38419.976.20884910.467
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar019.596.55300
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar86.0963.82684910.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü057600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.881.288375.25300
Özkaynaklar83.830.16280.603.61263.614.27954.715.145
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.869.75767.029.79263.604.31554.705.400
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00011.000.00011.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.721.237
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler55.6622.447.89160.4463.514.217
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.233.3526.407.94340.094.13636.640.365
Dönem Net Kar/Zararı190.593-219.1464.061.9212.554.022
Diğer Özsermaye Kalemleri8.390.1508.393.1048.387.812-2.724.441
Azınlık Payları-39.59513.573.8209.9649.745
TOPLAM KAYNAKLAR109.138.983142.136.06864.016.43055.052.285
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0002.434.877
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0002.434.877
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0002.434.877
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.824000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.315.654-796.832-1.311.605-929.392
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.026.749657.19825.368333.135
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.877.120-27.986-83-10.588
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.173.849-167.620-1.286.3201.828.032
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.323.478-796.832-1.311.6051.505.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.050.00001.278.5330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.310.0660-111.5540
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı566.085000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler141.61058.449402.3752.550.290
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-767.282-112.520-102.461-1.853.173
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.739.93401.166.9790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-59.587-221.691180.5732.525.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)210.5852.545-33.00729.437
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-33.737
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)210.5852.545-33.00763.174
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI150.998-219.146147.5662.554.586
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)003.915.1380
DÖNEM KARI (ZARARI)150.998-219.1464.062.7042.554.586
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-39.59540783564
Ana Ortaklık Payları190.593-219.1864.061.9212.554.022
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri32.5034.363193.140118.554
Kıdem Tazminatı85.1302.6627641.846
Finansman Giderleri-767.282-112.520-102.461-1.853.173
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00025.508.182
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00025.508.182
Net YPP (Hedge Dahil)00025.508.182
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 1,8 A/D A/D A/D 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 1,75 16,03 16,03 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi