SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7306 6,7342 -0,05
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,32 3,58 2,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 46,9 46,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar101,899,6
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr5,33,2

Cari Değerler

F/K 17,7
FD/FAVÖK 6,4
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 5,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 93,1 mnTL
Net Borç 68,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,11 31,90 -22,94 -14,00
USD -6,39 26,97 -29,84 -23,63
Göreceli -6,16 29,80 -4,66 9,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGI0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar87.304.07582.533.74182.216.38599.200.906
Nakit ve Nakit Benzerleri17.979.42516.371.59319.358.16918.370.959
Finansal Yatırımlar642723803891
Ticari Alacaklar21.616.51718.202.25514.975.73726.663.291
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar333.588206.99681.159469.740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar45.434.76946.542.15946.619.80046.401.689
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.939.1341.210.0151.180.7177.294.336
(Ara Toplam)87.304.07582.533.74182.216.38599.200.906
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar121.166.321109.638.481109.201.257110.210.783
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.08355.60654.908198.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.949.4644.646.8973.720.6443.793.992
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları44.821.54135.275.81936.225.86237.914.910
Maddi Duran Varlıklar69.830.25669.079.80168.796.96268.117.551
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar505.360263.398142.997157.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.617316.960259.88428.976
TOPLAM VARLIKLAR208.470.396192.172.222191.417.642209.411.689
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler63.804.46561.937.18472.208.69087.888.484
Finansal Borçlar50.641.71349.462.69261.723.97376.317.649
Diğer Finansal Yükümlülükler145.67851.70993.038111.911
Ticari Borçlar8.820.7735.349.1375.055.5086.139.587
Diğer Borçlar550.5363.532.471311.164383.325
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)297.373480.406460.0391.057.333
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00882.51391.097
Borç Karşılıkları1.645.7111.256.8381.225.9091.166.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.702.6811.803.9312.456.5462.621.223
(Ara Toplam)63.804.46561.937.18472.208.69087.888.484
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.817.85330.642.70021.583.55725.341.452
Finansal Borçlar36.131.41324.573.18415.778.14718.837.623
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.557.5032.660.1362.382.9192.691.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.128.9373.409.3803.422.4913.812.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar101.848.07899.592.33897.625.39596.181.753
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.848.07899.592.33897.625.39596.181.753
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.00043.300.00043.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.584.646013.584.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.545.9411.545.9401.545.9401.545.940
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.581.843-7.581.843-7.581.843-7.581.843
Dönem Net Kar/Zararı5.269.9643.153.934859.728-700.913
Diğer Özsermaye Kalemleri45.729.37059.174.30745.916.92459.618.569
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR208.470.396192.172.222191.417.642209.411.689
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri132.045.55597.520.56867.603.19728.467.077
Satışların Maliyeti (-)-69.126.625-51.035.354-36.009.625-14.025.717
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.918.93046.485.21431.593.57214.441.360
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.918.93046.485.21431.593.57214.441.360
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-45.694.980-32.068.033-21.311.030-10.787.584
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.462.358-4.498.013-2.881.884-1.415.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-235.978-157.319-78.659
Diğer Faaliyet Gelirleri7.740.5037.868.0326.115.8163.224.787
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.664.715-3.694.225-3.182.115-1.599.480
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.837.38013.856.99710.177.0403.784.858
Net Faaliyet Kar/Zararı10.761.5929.683.1907.243.3392.159.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler225.510195.216195.21654.527
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-16.635000
Diğer Gelir ve Giderler80.461107.55767.73113.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.058.256755.689-170.564-250.262
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.184.97214.915.45910.269.4233.602.958
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.370.3562.210.814596.208233.807
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.596.644-14.963.771-10.167.358-5.151.598
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler289.336302.773262.94768.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.958.6842.162.502698.273-1.314.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)311.280991.432161.455613.920
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-912.921-100.128
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)311.280991.4321.074.376714.048
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.269.9643.153.934859.728-700.913
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.269.9643.153.934859.728-700.913
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.269.9643.153.934859.728-700.913
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.742.6169.792.5446.298.7823.084.424
Kıdem Tazminatı963.158475.605226.7910
Finansman Giderleri-15.596.644-14.963.771-10.167.358-5.151.598
Yurtiçi Satışlar210.621.433156.734.281104.829.78050.431.842
Yurtdışı Satışlar1.893.0291.303.128541.345142.270
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.177.919-7.376.094-20.521.228-25.590.524
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.177.919-7.376.094-20.521.228-25.590.524
Net YPP (Hedge Dahil)-5.177.919-7.376.094-20.521.228-25.590.524

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 2,2 17,7 6,4 1,2 0,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 2,15 5,79 5,83 4,04 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi