SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6360 3,6303 0,16
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.628 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,62 1.235,69 -0,01
BRENT 56,25 55,69 1,01

 DAGI | Dagi Giyim

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,32 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 6 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar108.909.767111.201.563
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.000
Net Kâr-365.007-69.671

Cari Oranlar

F/K 38,6
FD/FAVÖK 15,6
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,40 3,23 -38,46 -10,64
USD 2,68 7,45 -50,20 -2,29
Göreceli 0,84 -3,47 -49,12 1,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar75.773.72480.248.98597.365.06397.457.744
Nakit ve Nakit Benzerleri25.747.27831.687.64648.628.56852.169.715
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar27.166.93327.338.10222.959.50324.482.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar473.215964.82369.417850.871
Stoklar19.332.23217.745.72717.990.49817.815.560
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.054.0662.512.6877.717.0772.138.943
(Ara Toplam)75.773.72480.248.98597.365.06397.457.744
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar70.030.11171.717.28919.052.68721.612.661
Ticari Alacaklar302.165200.14480.983427.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar365.736380.959369.821382.814
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.812.9513.024.7093.554.6424.266.236
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar67.275.08467.638.63314.668.31816.211.478
Maddi Olmayan Duran Varlıklar274.175297.021312.397324.573
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0066.5260
Diğer Duran Varlıklar0175.82300
TOPLAM VARLIKLAR145.803.835151.966.274116.417.750119.070.405
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.973.02436.656.67254.068.70956.599.777
Finansal Borçlar29.210.85731.322.10447.285.18050.362.521
Diğer Finansal Yükümlülükler36.9084.2540199.572
Ticari Borçlar1.539.0272.936.6584.371.2493.726.005
Diğer Borçlar24.38016.93619.323155.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü95.545163.43765.501221.019
Borç Karşılıkları897.0711.007.376940.210939.954
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.169.2361.205.9071.387.246994.809
(Ara Toplam)32.973.02436.656.67254.068.70956.599.777
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.921.0444.108.0391.500.1581.434.164
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.564.3801.519.8121.500.1581.329.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.356.6642.588.2270104.849
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar108.909.767111.201.56360.848.88361.036.464
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.909.767111.201.56360.848.88361.036.464
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.00043.300.00029.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.584.646014.392.481
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.153.7921.316.5861.220.7011.220.701
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.551.0203.388.2253.940.04013.044.932
Dönem Net Kar/Zararı-365.007-69.671-345.7703.931.343
Diğer Özsermaye Kalemleri61.269.96249.681.77712.733.912-552.993
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR145.803.835151.966.274116.417.750119.070.405
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.634.03340.457.08820.565.42596.349.938
Satışların Maliyeti (-)-33.333.925-24.786.267-13.016.633-63.264.891
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.300.10815.670.8217.548.79233.085.047
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.300.10815.670.8217.548.79233.085.047
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-18.705.363-12.418.973-6.168.760-22.502.643
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.683.620-2.609.825-1.382.744-3.936.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.034.1705.070.2122.623.13814.584.755
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.886.317-3.170.601-1.885.266-10.662.412
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.058.9782.541.634735.16010.568.650
Net Faaliyet Kar/Zararı1.911.125642.023-2.7126.646.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.453.285-1.241.527-711.5941.243.123
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.555.5632.019.062697.6022.580.297
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.670.749-3.412.615-1.324.211-9.252.775
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler212.805171.530150.456325.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-296.68878.084-452.5875.464.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-68.319-147.755106.817-1.533.560
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-450.240-324.805-104.105-1.107.977
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)381.921177.050210.922-425.583
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-365.007-69.671-345.7703.931.343
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-365.007-69.671-345.7703.931.343
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-365.007-69.671-345.7703.931.343
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.331.164727.570362.8351.355.488
Kıdem Tazminatı000325.490
Finansman Giderleri-5.670.749-3.412.615-1.324.211-9.252.775
Yurtiçi Satışlar89.902.17661.429.52232.573.578131.899.083
Yurtdışı Satışlar392.219375.09958.5213.948.186
Net Yabancı Para Pozisyonu-24.667.067-6.978.100-9.335.051-4.298.782
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-24.667.067-6.978.100-9.335.051-4.298.782
Net YPP (Hedge Dahil)-24.667.067-6.978.100-9.335.051-4.298.782
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 1,3 38,6 15,6 0,7 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DAGI 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.