SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.416 98.415 -1,02
VIOP 120.562 122.040 -1,21
USD/TRY 5,8231 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.209 140.323 -2,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,75 1.490,58 0,01
BRENT 59,09 59,42 -0,56

 Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,42 1,99 0,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 11,6 11,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar97,696,2
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr0,9-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,5
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 2,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 72,7 mnTL
Net Borç 58,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,70 -8,20 -1,75 35,48
USD 5,68 -7,09 -3,28 24,00
Göreceli -0,01 -7,63 1,76 25,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGI0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar82.216.38599.200.90688.361.79596.230.137
Nakit ve Nakit Benzerleri19.358.16918.370.95911.948.71717.680.215
Finansal Yatırımlar80389100
Ticari Alacaklar14.975.73726.663.29128.155.61632.248.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.159469.740838.260769.881
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.619.80046.401.68941.479.45737.155.856
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.180.7177.294.3365.939.7458.375.439
(Ara Toplam)82.216.38599.200.90688.361.79596.230.137
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar109.201.257110.210.78370.966.57472.023.315
Ticari Alacaklar00079.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar54.908198.275186.160353.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.720.6443.793.9921.856.2682.176.822
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları36.225.86237.914.91000
Maddi Duran Varlıklar68.796.96268.117.55168.208.28568.135.252
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar142.997157.079160.438189.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar259.88428.976555.4231.088.819
TOPLAM VARLIKLAR191.417.642209.411.689159.328.369168.253.452
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.208.69087.888.48446.533.42650.598.698
Finansal Borçlar61.723.97376.317.64938.788.25743.372.316
Diğer Finansal Yükümlülükler93.038111.91184.02360.342
Ticari Borçlar5.055.5086.139.5874.313.1532.427.746
Diğer Borçlar311.164383.325261.9761.358.870
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)460.0391.057.333407.5630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü882.51391.09700
Borç Karşılıkları1.225.9091.166.3591.206.1271.056.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.456.5462.621.2231.472.3272.323.199
(Ara Toplam)72.208.69087.888.48446.533.42650.598.698
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.583.55725.341.45217.749.48329.472.139
Finansal Borçlar15.778.14718.837.62311.176.29122.859.566
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.382.9192.691.7602.047.0751.956.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.422.4913.812.0694.526.1174.656.101
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar97.625.39596.181.75395.045.46088.182.615
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.625.39596.181.75395.045.46088.182.615
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.00043.300.00043.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.584.646013.584.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.545.9401.545.9403.383.1463.383.147
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.581.843-7.581.843-1.533.083-1.277.347
Dönem Net Kar/Zararı859.728-700.913-7.885.966-15.154.373
Diğer Özsermaye Kalemleri45.916.92459.618.56944.196.71757.931.188
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR191.417.642209.411.689159.328.369168.253.452
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri67.603.19728.467.077122.818.72376.144.942
Satışların Maliyeti (-)-36.009.625-14.025.717-70.368.655-37.936.192
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.593.57214.441.36052.450.06838.208.750
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.593.57214.441.36052.450.06838.208.750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.311.030-10.787.584-39.009.488-28.584.213
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.881.884-1.415.566-6.015.883-4.492.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-157.319-78.659-934.323-761.339
Diğer Faaliyet Gelirleri6.115.8163.224.78711.049.1597.762.498
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.182.115-1.599.480-7.857.155-5.775.062
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.177.0403.784.8589.682.3786.358.065
Net Faaliyet Kar/Zararı7.243.3392.159.5516.490.3744.370.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler195.21654.527211.20984.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-11.1360
Diğer Gelir ve Giderler67.73113.83500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-170.564-250.262-1.350.226-814.561
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.269.4233.602.9588.532.2250
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler596.208233.80713.119.2925.837.538
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.167.358-5.151.598-30.095.034-27.152.254
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler262.94768.362200.07384.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)698.273-1.314.833-8.443.517-15.686.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)161.455613.920557.551532.086
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-912.921-100.12800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.074.376714.048557.551532.086
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI859.728-700.913-7.885.966-15.154.373
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)859.728-700.913-7.885.966-15.154.373
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları859.728-700.913-7.885.966-15.154.373
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.298.7823.084.4241.998.8491.638.395
Kıdem Tazminatı226.7910428.451228.207
Finansman Giderleri-10.167.358-5.151.598-30.095.034-27.152.254
Yurtiçi Satışlar104.829.78050.431.842183.323.202120.913.335
Yurtdışı Satışlar541.345142.270103.417103.417
Net Yabancı Para Pozisyonu-20.521.228-25.590.524-33.928.280-45.563.305
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-20.521.228-25.590.524-33.928.280-45.563.305
Net YPP (Hedge Dahil)-20.521.228-25.590.524-33.928.280-45.563.305
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 1,7 A/D 7,5 0,9 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 1,68 3,29 2,92 -36,99 -0,76
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi