SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,87 3,05 1,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 46,9 46,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar99,697,6
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr3,20,9

Cari Değerler

F/K 11,4
FD/FAVÖK 8,1
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 7,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,4
Piyasa Değeri 119,1 mnTL
Net Borç 57,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -9,24 17,52 10,00
USD -0,17 -10,31 17,72 10,19
Göreceli 0,33 -9,74 8,88 3,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGI0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar82.533.74182.216.38599.200.90688.361.795
Nakit ve Nakit Benzerleri16.371.59319.358.16918.370.95911.948.717
Finansal Yatırımlar7238038910
Ticari Alacaklar18.202.25514.975.73726.663.29128.155.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar206.99681.159469.740838.260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar46.542.15946.619.80046.401.68941.479.457
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.210.0151.180.7177.294.3365.939.745
(Ara Toplam)82.533.74182.216.38599.200.90688.361.795
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar109.638.481109.201.257110.210.78370.966.574
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.60654.908198.275186.160
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.646.8973.720.6443.793.9921.856.268
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları35.275.81936.225.86237.914.9100
Maddi Duran Varlıklar69.079.80168.796.96268.117.55168.208.285
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar263.398142.997157.079160.438
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar316.960259.88428.976555.423
TOPLAM VARLIKLAR192.172.222191.417.642209.411.689159.328.369
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.937.18472.208.69087.888.48446.533.426
Finansal Borçlar49.462.69261.723.97376.317.64938.788.257
Diğer Finansal Yükümlülükler51.70993.038111.91184.023
Ticari Borçlar5.349.1375.055.5086.139.5874.313.153
Diğer Borçlar3.532.471311.164383.325261.976
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)480.406460.0391.057.333407.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0882.51391.0970
Borç Karşılıkları1.256.8381.225.9091.166.3591.206.127
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.803.9312.456.5462.621.2231.472.327
(Ara Toplam)61.937.18472.208.69087.888.48446.533.426
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.642.70021.583.55725.341.45217.749.483
Finansal Borçlar24.573.18415.778.14718.837.62311.176.291
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.660.1362.382.9192.691.7602.047.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.409.3803.422.4913.812.0694.526.117
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar99.592.33897.625.39596.181.75395.045.460
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.592.33897.625.39596.181.75395.045.460
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.00043.300.00043.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.584.646013.584.646
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.545.9401.545.9401.545.9403.383.146
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.581.843-7.581.843-7.581.843-1.533.083
Dönem Net Kar/Zararı3.153.934859.728-700.913-7.885.966
Diğer Özsermaye Kalemleri59.174.30745.916.92459.618.56944.196.717
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR192.172.222191.417.642209.411.689159.328.369
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri97.520.56867.603.19728.467.077122.818.723
Satışların Maliyeti (-)-51.035.354-36.009.625-14.025.717-70.368.655
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.485.21431.593.57214.441.36052.450.068
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.485.21431.593.57214.441.36052.450.068
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-32.068.033-21.311.030-10.787.584-39.009.488
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.498.013-2.881.884-1.415.566-6.015.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-235.978-157.319-78.659-934.323
Diğer Faaliyet Gelirleri7.868.0326.115.8163.224.78711.049.159
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.694.225-3.182.115-1.599.480-7.857.155
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.856.99710.177.0403.784.8589.682.378
Net Faaliyet Kar/Zararı9.683.1907.243.3392.159.5516.490.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler195.216195.21654.527211.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-11.136
Diğer Gelir ve Giderler107.55767.73113.8350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar755.689-170.564-250.262-1.350.226
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.915.45910.269.4233.602.9588.532.225
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.210.814596.208233.80713.119.292
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.963.771-10.167.358-5.151.598-30.095.034
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler302.773262.94768.362200.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.162.502698.273-1.314.833-8.443.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)991.432161.455613.920557.551
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-912.921-100.1280
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)991.4321.074.376714.048557.551
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.153.934859.728-700.913-7.885.966
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.153.934859.728-700.913-7.885.966
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.153.934859.728-700.913-7.885.966
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.792.5446.298.7823.084.4241.998.849
Kıdem Tazminatı475.605226.7910428.451
Finansman Giderleri-14.963.771-10.167.358-5.151.598-30.095.034
Yurtiçi Satışlar156.734.281104.829.78050.431.842183.323.202
Yurtdışı Satışlar1.303.128541.345142.270103.417
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.376.094-20.521.228-25.590.524-33.928.280
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.376.094-20.521.228-25.590.524-33.928.280
Net YPP (Hedge Dahil)-7.376.094-20.521.228-25.590.524-33.928.280
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 2,8 11,4 8,1 1,2 1,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 2,75 7,81 7,16 -65,34 -1,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi