SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKS 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.641 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.237,54 1.235,69 0,15
BRENT 56,15 55,69 0,83

 DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,48 0,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş
Kuruluş 18.08.1994
Faal Alanı Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları portföyü işletme.
Telefon (0212)3461515
Faks (0212)3461517
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17.082.51019.515.920
Ödenmiş Sermaye10.800.00010.800.000
Net Kâr1.284.2961.331.153

Cari Oranlar

F/K 11,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,44 4,44 28,18 -8,13
USD 1,71 8,71 3,73 0,45
Göreceli -0,11 -2,34 5,98 4,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DAGHL05.04.201111,190,3000144
DAGHL20.04.20109,320,300032
DAGHL02.04.200922,730,3000-37
DAGHL25.04.200816,170,69550
DAGHL10.05.200421,741,00000
DAGHL08.04.200232,631,55000
DAGHL31.05.200132,432,40000
DAGHL29.05.199818,871,00000
DAGHL05.04.201111,190,3000144
DAGHL20.04.20109,320,300032
DAGHL02.04.200922,730,3000-37
DAGHL25.04.200816,170,69550
DAGHL10.05.200421,741,00000
DAGHL08.04.200232,631,55000
DAGHL31.05.200132,432,40000
DAGHL29.05.199818,871,00000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar206.4023.204.294218.813263.381
Nakit ve Nakit Benzerleri10.51324.42734.79896.637
Finansal Yatırımlar118.501112.501117.001117.001
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.9653.019.88522.4530
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.42347.48144.56149.743
(Ara Toplam)206.4023.204.294218.813263.381
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.524.89018.337.48517.655.48117.622.458
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar007.725.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.522.20318.334.3819.927.0049.893.075
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar2.6433.0603.4774.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar444407.725.000
TOPLAM VARLIKLAR18.731.29221.541.77917.874.29417.885.839
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler124.278488.616398.442391.414
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.6815.4015.3973.007
Diğer Borçlar101.835447.931361.450355.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.5809.87911.4568.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.18225.40520.13925.381
(Ara Toplam)124.278488.616398.442391.414
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.524.5041.537.243328.168319.084
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar001.1520
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.92818.82917.45615.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.522.5761.518.414309.560304.041
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.082.51019.515.92017.147.68417.175.341
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.082.51019.515.92017.147.68417.175.341
Ödenmiş Sermaye10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.70615.706015.706
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.234.401851.267851.267851.267
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları122.5492.505.6832.909.2532.549.478
Dönem Net Kar/Zararı1.284.2961.331.153-31.741-43.796
Diğer Özsermaye Kalemleri1.625.5584.012.1112.618.9053.002.686
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR18.731.29221.541.77917.874.29417.885.839
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.147.578985.261837.73512.805.860
Satışların Maliyeti (-)-1.146.881-984.568-835.198-12.798.945
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6976932.5376.915
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6976932.5376.915
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-243.946-188.533-75.683-297.871
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri62.82631.30515.3845.809
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-98.581-86.90000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-279.004-243.435-57.762-285.147
Net Faaliyet Kar/Zararı-243.249-187.840-73.146-290.956
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar6.073.1056.082.49333.929348.590
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.53256047443.764
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.529-4.674-3.883-4.660
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.290.177-3.290.1770-98.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.502.9272.544.767-27.2424.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.218.631-1.213.614-4.499-47.886
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.218.631-1.213.614-4.499-47.886
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.284.2961.331.153-31.741-43.796
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.284.2961.331.153-31.741-43.796
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.284.2961.331.153-31.741-43.796
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.7401.323906870
Kıdem Tazminatı5.2305.6075.5975.139
Finansman Giderleri-4.529-4.674-3.883-4.660
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGHL 1,4 11,2 A/D A/D 0,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGHL 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DAGHL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.