SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Dagi Yatırım Holding A.Ş Hisse Senedi | DAGHL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,75 11,61 8,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 18,2 17,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş
Kuruluş 18.08.1994
Faal Alanı Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları portföyü işletme.
Telefon (0212)3461515
Faks (0212)3461517
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,918,5
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr-0,61,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,6
Piyasa Değeri 79,8 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -7,28 -0,94 226,99
USD 0,15 -7,28 -1,80 184,02
Göreceli 1,00 -8,14 -7,49 223,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,00 1.080.000 144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,00 1.080.000 32
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,00 1.080.000 A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,55 1.387.500 A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,00 1.995.000 A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,00 3.092.250 A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,00 4.788.000 A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00 300.000 A/D
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,001.080.000144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,001.080.00032
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,001.080.000A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,551.387.500A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,001.995.000A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,003.092.250A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,004.788.000A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar274.522293.161211.014220.035
Nakit ve Nakit Benzerleri15.97910.5536.83038.127
Finansal Yatırımlar57.26899.41248.53838.163
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar53.88046.79943.25929.099
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar147.395136.397112.387114.646
(Ara Toplam)274.522293.161211.014220.035
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar19.567.03720.240.50519.653.77819.373.610
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.567.03720.240.50519.653.77819.373.610
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR19.841.55920.533.66619.864.79219.593.645
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler388.593292.253179.385126.209
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar274.262160.0829.2077.958
Diğer Borçlar80.25875.43977.0263.102
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü015.51740.55061.188
Borç Karşılıkları8.97912.46819.49819.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.09428.74733.10433.988
(Ara Toplam)388.593292.253179.385126.209
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.540.3771.698.4041.559.9851.499.593
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar49.94451.73056.13135.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.490.4331.646.6741.503.8541.464.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.912.58918.543.00918.125.42217.967.843
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.912.58918.543.00918.125.42217.967.843
Ödenmiş Sermaye10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0015.70615.706
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler851.267851.267851.267851.267
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.876.4011.283.1431.019.5401.019.540
Dönem Net Kar/Zararı-637.4781.593.2581.444.4631.273.613
Diğer Özsermaye Kalemleri4.022.3994.015.3413.994.4464.007.717
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.841.55920.533.66619.864.79219.593.645
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri085.16385.16385.163
Satışların Maliyeti (-)0-82.140-82.140-82.140
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)03.0233.0233.023
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)03.0233.0233.023
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-99.100-405.946-237.842-120.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.47797.787507.881480.167
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-279-1.515-84.769-78.178
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-79.902-306.651188.293285.002
Net Faaliyet Kar/Zararı-99.100-402.923-234.819-116.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler100.308161.27600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-142.298-100.308-151.325-161.855
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-673.4682.406.4611.819.7341.539.566
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-795.3602.160.7781.856.7021.662.713
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0122122122
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-350-40.453-1.495-1.132
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-41.99060.968-151.325-161.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-795.7102.120.4471.855.3291.661.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)158.232-527.189-410.866-388.090
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-15.757-40.790-61.428
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)158.232-511.432-370.076-326.662
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-637.4781.593.2581.444.4631.273.613
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-637.4781.593.2581.444.4631.273.613
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-637.4781.593.2581.444.4631.273.613
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0147147147
Kıdem Tazminatı-5.27550.80961.93731.533
Finansman Giderleri-350-40.453-1.495-1.132
Yurtiçi Satışlar085.16300
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGHL 7,4 A/D A/D A/D 4,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGHL 7,39 0,30 0,30 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi