SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 CMENT Hisse Senedi | Çimentaş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,45 13,06 5,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,8 5,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimentaş
Kuruluş 07.08.1950
Faal Alanı Çimento ve klinker üretimi, satışı, pazarlaması ile ihracat ve ithalatı.
Telefon (0232)4721050
Faks (0232)4721055
Adres Kemalpaşa Caddesi 35070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar982,01.017,8
Ödenmiş Sermaye87,187,1
Net Kâr-48,70,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 1.018,3 mnTL
Net Borç 29,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,50 1,65 4,75 -7,95
USD -2,68 0,50 3,57 -8,64
Göreceli -3,15 1,18 3,34 -18,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,50 6.124.545 42
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,06 12.399.431 119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,88 1.328.627 86
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54 525.000 A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00 280.000 A/D
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,506.124.54542
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,0612.399.431119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,881.328.62786
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54525.000A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00280.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar632.601.000606.065.000548.940.000483.987.000
Nakit ve Nakit Benzerleri66.903.00013.604.00032.293.00056.852.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar338.417.000370.703.000329.172.000278.902.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.514.00016.430.00026.451.00015.554.000
Stoklar181.907.000176.884.000143.249.000124.276.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar38.860.00028.444.00017.775.0008.403.000
(Ara Toplam)632.601.000606.065.000548.940.000483.987.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.107.655.0001.088.689.0001.077.027.0001.083.213.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar815.000769.000780.000750.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller299.922.000299.922.000299.922.000299.922.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar543.051.000532.226.000523.270.000527.808.000
Şerefiye194.881.000189.963.000188.772.000187.538.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.670.0006.021.0006.375.0008.332.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı27.875.00025.923.00024.683.00023.383.000
Diğer Duran Varlıklar34.441.00033.865.00033.225.00035.480.000
TOPLAM VARLIKLAR1.740.256.0001.694.754.0001.625.967.0001.567.200.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler440.556.000412.493.000344.493.000284.068.000
Finansal Borçlar96.244.00070.152.00066.663.00020.741.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar280.282.000283.450.000220.700.000214.137.000
Diğer Borçlar17.690.00013.595.00013.121.00012.254.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü663.0004.400.0002.717.0005.761.000
Borç Karşılıkları16.108.00010.687.00014.893.00010.615.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.569.00030.209.00026.399.00020.560.000
(Ara Toplam)440.556.000412.493.000344.493.000284.068.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler106.819.000107.015.000106.619.000107.198.000
Finansal Borçlar331.000079.000114.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar54.649.00051.008.00049.702.00049.410.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü51.839.00055.886.00056.535.00057.674.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0121.000303.0000
Özkaynaklar1.192.881.0001.175.246.0001.174.855.0001.175.934.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar982.029.0001.017.830.0001.010.602.0001.021.404.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.381.000-3.381.000-3.381.000-3.381.000
Hisse Senedi İhraç Primleri161.554.000161.554.000161.554.000161.554.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları13.017.0009.087.0007.893.0005.870.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.345.00063.345.00059.835.00057.424.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları603.307.000593.498.000591.743.000575.374.000
Dönem Net Kar/Zararı-48.736.000804.00035.00031.640.000
Diğer Özsermaye Kalemleri105.811.000105.811.000105.811.000105.811.000
Azınlık Payları210.852.000157.416.000164.253.000154.530.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.740.256.0001.694.754.0001.625.967.0001.567.200.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri766.883.000500.818.000223.251.000868.945.000
Satışların Maliyeti (-)-645.331.000-413.924.000-188.083.000-725.106.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)121.552.00086.894.00035.168.000143.839.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)121.552.00086.894.00035.168.000143.839.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.622.000-14.263.000-7.181.000-21.498.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-93.616.000-58.760.000-29.779.000-104.108.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.898.0003.980.0001.221.00019.667.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-64.385.000-16.740.000-5.593.000-26.491.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-51.173.0001.111.000-6.164.00011.409.000
Net Faaliyet Kar/Zararı5.314.00013.871.000-1.792.00018.233.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.631.0005.981.0005.666.00041.710.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-14.290.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000-229.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.077.0001.864.0001.223.0009.554.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-35.102.000-10.056.000-3.617.000-7.201.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.631.0005.981.0005.666.00027.420.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.567.000-1.100.000-2.892.00040.953.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.516.000-3.478.000-630.000-33.960.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.872.000-7.185.000-2.752.000-18.975.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.388.0003.707.0002.122.000-14.985.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-64.051.000-4.578.000-3.522.0006.993.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-64.051.000-4.578.000-3.522.0006.993.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-15.315.000-5.382.000-3.557.000-24.647.000
Ana Ortaklık Payları-48.736.000804.00035.00031.640.000
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri41.994.00027.495.00012.213.00059.635.000
Kıdem Tazminatı1.713.0001.142.000553.0002.111.000
Finansman Giderleri-35.102.000-10.056.000-3.617.000-7.201.000
Yurtiçi Satışlar750.918.000496.649.000223.390.000833.424.000
Yurtdışı Satışlar27.334.00012.439.0003.758.00052.010.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-186.661.000-186.356.000-121.589.000-75.198.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-186.661.000-186.356.000-121.589.000-75.198.000
Net YPP (Hedge Dahil)-186.661.000-186.356.000-121.589.000-75.198.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMENT 11,7 A/D 13,3 1,0 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMENT 11,69 0,27 0,27 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi