SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9175 5,8838 0,57
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.492,33 1.488,71 0,24
BRENT 59,11 60,51 -2,31

 Çimentaş Hisse Senedi | CMENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,4 18,17 7,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 13,9 13,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimentaş
Kuruluş 07.08.1950
Faal Alanı Çimento ve klinker üretimi, satışı, pazarlaması ile ihracat ve ithalatı.
Telefon (0232)4721050
Faks (0232)4721055
Adres Kemalpaşa Caddesi 35070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar970,1994,4
Ödenmiş Sermaye87,187,1
Net Kâr-57,3-32,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 949,5 mnTL
Net Borç -63,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,64 -5,95 -5,63 -14,17
USD -5,77 -8,81 -9,46 -23,30
Göreceli 0,48 3,07 3,50 -16,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,50 6.124.545 42
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,06 12.399.431 119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,88 1.328.627 86
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54 525.000 A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00 280.000 A/D
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,506.124.54542
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,0612.399.431119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,881.328.62786
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54525.000A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00280.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar534.214.000529.091.000585.669.000632.601.000
Nakit ve Nakit Benzerleri72.053.00081.018.00090.449.00066.903.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar235.455.000199.635.000252.298.000338.417.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.707.0008.321.0007.188.0006.514.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar186.845.000207.537.000206.224.000181.907.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.154.00032.580.00029.510.00038.860.000
(Ara Toplam)534.214.000529.091.000585.669.000632.601.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.161.038.0001.164.080.0001.155.266.0001.107.655.000
Ticari Alacaklar3.448.000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar873.000873.000873.000815.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller369.750.000369.750.000369.750.000299.922.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.356.0007.798.00000
Maddi Duran Varlıklar519.768.000526.227.000527.486.000543.051.000
Şerefiye193.475.000193.609.000191.772.000194.881.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.907.0006.239.0006.430.0006.670.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı24.712.00025.098.00025.104.00027.875.000
Diğer Duran Varlıklar35.749.00034.486.00033.851.00034.441.000
TOPLAM VARLIKLAR1.695.252.0001.693.171.0001.740.935.0001.740.256.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler298.200.000265.098.000352.033.000440.556.000
Finansal Borçlar3.818.0003.817.000513.00096.244.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar168.493.000140.018.000253.501.000280.282.000
Diğer Borçlar63.637.00061.891.00046.756.00017.690.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.246.00010.800.0008.561.0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.560.000572.0001.406.000663.000
Borç Karşılıkları30.492.00033.833.00028.018.00016.108.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.954.00014.167.00013.278.00029.569.000
(Ara Toplam)298.200.000265.098.000352.033.000440.556.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler152.417.000155.236.000154.702.000106.819.000
Finansal Borçlar4.418.0004.708.000260.000331.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar54.371.00052.446.00050.032.0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)071.00000
Uzun vadeli karşılıklar49.820.00050.270.00049.785.00054.649.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü43.808.00047.741.00054.625.00051.839.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.244.635.0001.272.837.0001.234.200.0001.192.881.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar970.122.000994.403.0001.018.495.000982.029.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.381.000-3.381.000-3.381.000-3.381.000
Hisse Senedi İhraç Primleri161.554.00000161.554.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları10.093.00010.057.0009.483.00013.017.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407.00063.407.00063.345.00063.345.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları603.899.000603.116.000601.152.000603.307.000
Dönem Net Kar/Zararı-57.325.000-32.225.000-5.522.000-48.736.000
Diğer Özsermaye Kalemleri104.763.000266.317.000266.306.000105.811.000
Azınlık Payları274.513.000278.434.000215.705.000210.852.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.695.252.0001.693.171.0001.740.935.0001.740.256.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri338.089.000131.663.000970.249.000766.883.000
Satışların Maliyeti (-)-336.027.000-141.653.000-840.788.000-645.331.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.062.000-9.990.000129.461.000121.552.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.062.000-9.990.000129.461.000121.552.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.607.000-4.810.000-30.384.000-22.622.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-58.941.000-28.629.000-121.034.000-93.616.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.940.0008.639.00017.053.0007.898.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.161.000-11.158.000-83.623.000-64.385.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-73.707.000-45.948.000-88.527.000-51.173.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-69.486.000-43.429.000-21.957.0005.314.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler152.0004.00092.970.0006.631.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-962.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-73.555.000-45.944.0003.481.0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.575.0007.238.00016.333.0009.077.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.493.000-5.517.000-37.725.000-35.102.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler152.0004.00092.008.0006.631.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-74.473.000-44.223.000-17.911.000-70.567.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.848.0005.836.000-29.0006.516.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.155.000-580.000-3.378.000-1.872.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)10.003.0006.416.0003.349.0008.388.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-66.625.000-38.387.000-17.940.000-64.051.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-66.625.000-38.387.000-17.940.000-64.051.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-9.300.000-6.162.000-12.418.000-15.315.000
Ana Ortaklık Payları-57.325.000-32.225.000-5.522.000-48.736.000
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri28.119.00011.805.00056.560.00041.994.000
Kıdem Tazminatı1.241.000603.0002.091.0001.713.000
Finansman Giderleri-12.493.000-5.517.000-37.725.000-35.102.000
Yurtiçi Satışlar308.791.000127.085.000938.498.000750.918.000
Yurtdışı Satışlar33.696.0006.793.00047.327.00027.334.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-45.885.000-43.744.000-136.130.000-186.661.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-45.885.000-43.744.000-136.130.000-186.661.000
Net YPP (Hedge Dahil)-45.885.000-43.744.000-136.130.000-186.661.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMENT 10,9 A/D A/D 1,1 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMENT 10,90 0,26 0,26 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi