SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Çimentaş Hisse Senedi | CMENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,42 39,1 26,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 36,5 35,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimentaş
Kuruluş 07.08.1950
Faal Alanı Çimento ve klinker üretimi, satışı, pazarlaması ile ihracat ve ithalatı.
Telefon (0232)4721050
Faks (0232)4721055
Adres Kemalpaşa Caddesi 35070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar907,1940,8
Ödenmiş Sermaye87,187,1
Net Kâr-33,7-82,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 2,5
Yabancı Oranı (%) 0,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 2.177,8 mnTL
Net Borç -8,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,94 7,76 -9,42 66,67
USD -5,80 7,76 -10,21 44,77
Göreceli -5,00 6,76 -15,41 64,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,50 6.124.545 42
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,06 12.399.431 119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,88 1.328.627 86
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54 525.000 A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00 280.000 A/D
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,506.124.54542
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,0612.399.431119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,881.328.62786
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54525.000A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00280.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar572.523.000529.401.000538.873.000534.214.000
Nakit ve Nakit Benzerleri110.257.00093.216.00086.752.00072.053.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar243.477.000267.009.000262.559.000235.455.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.692.0008.273.0006.836.00012.707.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar176.513.000137.607.000154.978.000186.845.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.584.00023.296.00027.748.00027.154.000
(Ara Toplam)572.523.000529.401.000538.873.000534.214.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.190.464.0001.171.193.0001.145.694.0001.161.038.000
Ticari Alacaklar001.348.0003.448.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar757.000757.000774.000873.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller410.260.000410.260.000369.750.000369.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları31.710.0009.049.0008.969.0007.356.000
Maddi Duran Varlıklar487.290.000492.290.000508.767.000519.768.000
Şerefiye195.554.000194.797.000192.568.000193.475.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.264.0005.323.0005.598.0005.907.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı23.230.00022.937.00022.472.00024.712.000
Diğer Duran Varlıklar36.399.00035.780.00035.448.00035.749.000
TOPLAM VARLIKLAR1.762.987.0001.700.594.0001.684.567.0001.695.252.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler443.304.000345.955.000323.398.000298.200.000
Finansal Borçlar86.064.0004.676.0004.148.0003.818.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar223.710.000226.917.000196.849.000168.493.000
Diğer Borçlar67.919.00062.369.00054.489.00063.637.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.059.0003.617.0005.549.0008.246.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü529.0002.021.0002.885.0001.560.000
Borç Karşılıkları39.684.00029.600.00034.385.00030.492.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.339.00016.755.00025.093.00021.954.000
(Ara Toplam)443.304.000345.955.000323.398.000298.200.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler160.744.000152.026.000142.601.000152.417.000
Finansal Borçlar15.523.0005.228.0005.339.0004.418.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar59.885.00055.200.00051.324.00054.371.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar56.202.00056.241.00047.855.00049.820.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.134.00035.357.00038.083.00043.808.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.158.939.0001.202.613.0001.218.568.0001.244.635.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar907.074.000940.828.000944.237.000970.122.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.381.000-3.381.000-3.381.000-3.381.000
Hisse Senedi İhraç Primleri000161.554.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları10.127.00010.133.0009.938.00010.093.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.407.00063.407.00063.407.00063.407.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları520.752.000603.508.000603.899.000603.899.000
Dönem Net Kar/Zararı-33.748.000-82.756.000-83.055.000-57.325.000
Diğer Özsermaye Kalemleri262.805.000262.805.000266.317.000104.763.000
Azınlık Payları251.865.000261.785.000274.331.000274.513.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.762.987.0001.700.594.0001.684.567.0001.695.252.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri177.454.000813.275.000564.065.000338.089.000
Satışların Maliyeti (-)-181.789.000-794.964.000-555.659.000-336.027.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.335.00018.311.0008.406.0002.062.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.335.00018.311.0008.406.0002.062.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.051.000-25.759.000-17.508.000-12.607.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.674.000-119.674.000-88.803.000-58.941.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.227.00020.091.00015.547.00011.940.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.363.000-25.112.000-19.173.000-16.161.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-45.196.000-132.143.000-101.531.000-73.707.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-43.060.000-127.122.000-97.905.000-69.486.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.00041.014.000152.000152.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.000-18.769.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-45.196.000-109.898.000-101.379.000-73.555.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.130.00019.768.00014.900.00011.575.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.200.000-21.954.000-14.504.000-12.493.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler022.245.000152.000152.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-49.266.000-112.084.000-100.983.000-74.473.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.615.0008.240.0008.639.0007.848.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-714.000-7.007.000-5.052.000-2.155.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.329.00015.247.00013.691.00010.003.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-43.651.000-103.844.000-92.344.000-66.625.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-43.651.000-103.844.000-92.344.000-66.625.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-9.903.000-21.088.000-9.289.000-9.300.000
Ana Ortaklık Payları-33.748.000-82.756.000-83.055.000-57.325.000
Hisse Başına Kazanç0-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.982.00063.755.00044.640.00028.119.000
Kıdem Tazminatı579.0002.247.0001.834.0001.241.000
Finansman Giderleri-8.200.000-21.954.000-14.504.000-12.493.000
Yurtiçi Satışlar151.776.000743.622.000524.465.000308.791.000
Yurtdışı Satışlar28.774.00081.651.00047.011.00033.696.000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-60.198.000-50.169.000-45.885.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-100.270.000-60.198.000-50.169.000-45.885.000
Net YPP (Hedge Dahil)-100.270.000-60.198.000-50.169.000-45.885.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMENT 25,0 A/D A/D 2,5 2,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMENT 25,00 0,34 0,34 -0,04 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi