SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 CMENT | Çimentaş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,48 13,04 4,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 12 12

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimentaş
Kuruluş 07.08.1950
Faal Alanı Çimento ve klinker üretimi, satışı, pazarlaması ile ihracat ve ithalatı.
Telefon (0232)4721050
Faks (0232)4721055
Adres Kemalpaşa Caddesi 35070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.025.736.0001.013.399.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.000
Net Kâr33.340.00021.895.000

Cari Oranlar

F/K 15,1
FD/FAVÖK 10,5
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 31,45 31,06 48,01 28,17
USD 31,81 36,42 19,78 40,14
Göreceli 29,44 22,55 22,37 45,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
CMENT30.05.20052,560,194442
CMENT29.06.20047,220,3936119
CMENT10.04.20010,990,126586
CMENT30.05.20000,590,15000
CMENT31.03.19972,160,40000
CMENT30.05.20052,560,194442
CMENT29.06.20047,220,3936119
CMENT10.04.20010,990,126586
CMENT30.05.20000,590,15000
CMENT31.03.19972,160,40000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar415.267.000423.727.000398.212.000421.818.000
Nakit ve Nakit Benzerleri30.701.00039.596.00035.488.00081.373.000
Finansal Yatırımlar011.607.00000
Ticari Alacaklar231.319.000240.068.000213.059.000194.266.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.229.00018.144.00018.488.00018.925.000
Stoklar105.711.000107.081.000123.373.000120.055.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.307.0007.231.0007.804.0007.199.000
(Ara Toplam)415.267.000423.727.000398.212.000421.818.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.072.064.0001.094.747.0001.105.508.0001.117.809.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.641.0001.681.0003.097.0002.380.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller258.384.000276.394.000276.419.000276.419.000
Maddi Duran Varlıklar561.374.000569.821.000580.158.000590.403.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.852.00011.520.00012.510.00013.568.000
Şerefiye184.337.000184.278.000184.837.000185.440.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı32.903.00029.033.00023.962.00025.179.000
Diğer Duran Varlıklar22.573.00022.020.00024.525.00024.420.000
TOPLAM VARLIKLAR1.487.331.0001.518.474.0001.503.720.0001.539.627.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler176.476.000214.466.000219.952.000246.179.000
Finansal Borçlar16.206.00015.600.00014.701.00022.418.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar124.084.000148.362.000138.437.000165.704.000
Diğer Borçlar8.919.00023.166.00029.944.00024.458.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.882.0007.741.0004.239.0005.548.000
Borç Karşılıkları4.924.0004.338.00013.848.00011.143.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.461.00015.259.00018.783.00016.908.000
(Ara Toplam)176.476.000214.466.000219.952.000246.179.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler88.723.00091.248.00091.880.00094.286.000
Finansal Borçlar211.000234.000271.000312.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları41.296.00042.267.00042.150.00043.099.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41.286.00042.806.00043.179.00044.261.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.930.0005.941.0006.280.0006.614.000
Özkaynaklar1.222.132.0001.212.760.0001.191.888.0001.199.162.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.025.736.0001.013.399.000992.708.000992.593.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.381.000-3.381.000-3.381.000-3.381.000
Hisse Senedi İhraç Primleri161.554.000161.554.000161.554.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları4.594.0003.702.0004.196.0004.791.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.566.00041.566.00070.372.00070.372.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları587.618.000583.990.000555.184.000481.952.000
Dönem Net Kar/Zararı33.340.00021.895.000710.00073.232.000
Diğer Özsermaye Kalemleri113.333.000116.961.000116.961.000278.515.000
Azınlık Payları196.396.000199.361.000199.180.000206.569.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.487.331.0001.518.474.0001.503.720.0001.539.627.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri598.063.000410.018.000170.625.000747.987.000
Satışların Maliyeti (-)-476.255.000-325.853.000-140.820.000-586.694.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)121.808.00084.165.00029.805.000161.293.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)121.808.00084.165.00029.805.000161.293.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.845.000-10.516.000-5.062.000-18.011.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-75.635.000-51.435.000-25.714.000-88.887.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.228.0006.978.0002.641.00015.200.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.587.000-4.938.000-3.160.000-16.423.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.969.00024.254.000-1.490.00053.172.000
Net Faaliyet Kar/Zararı31.328.00022.214.000-971.00054.395.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-275.000-170.000-69.000-786.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.036.0004.812.0002.238.00016.374.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.580.000-7.027.000-2.533.000-18.349.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.187.00028.000017.111.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.337.00021.897.000-1.854.00067.522.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.968.000-6.458.000-4.312.000-9.234.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.960.000-12.081.000-4.301.000-20.792.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)10.992.0005.623.000-11.00011.558.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.369.00015.439.000-6.166.00058.288.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.369.00015.439.000-6.166.00058.288.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-9.971.000-6.456.000-6.876.000-14.944.000
Ana Ortaklık Payları33.340.00021.895.000710.00073.232.000
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri47.565.00030.563.00012.382.00063.631.000
Kıdem Tazminatı1.861.0001.106.000517.0001.980.000
Finansman Giderleri-8.580.000-7.027.000-2.533.000-18.349.000
Yurtiçi Satışlar561.999.000385.259.000159.726.000710.307.000
Yurtdışı Satışlar47.011.000359.814.00016.014.00069.899.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-24.065.000-13.962.0006.616.000-4.101.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-24.065.000-13.962.0006.616.000-4.101.000
Net YPP (Hedge Dahil)-24.065.000-13.962.0006.616.000-4.101.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMENT 13,0 15,1 10,5 1,4 1,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMENT 13,04 0,52 0,52 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
CMENT 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.