SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6039 3,6055 -0,04
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.802 20.787 0,07
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.257,14 1.256,81 0,03
BRENT 56,00 55,94 0,11

 CEMAS | Çemaş Döküm

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,15 1,82 0,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 76 76

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Çemaş Döküm
Kuruluş 08.03.1976
Faal Alanı Çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kollari için pik sfero alüminyum çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetleri.
Telefon (0386)2348080
Faks (0386)2348349
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No: 3 Kat: 2 34810 Kavacık-Beykoz/İstan

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar184.730.634184.158.973
Ödenmiş Sermaye237.000.000237.000.000
Net Kâr-5.350.828-4.142.036

Cari Oranlar

F/K -102,1
FD/FAVÖK 137,4
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%) 3,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,00 16,91 178,95 8,29
USD 8,66 26,70 128,31 20,60
Göreceli 6,68 11,04 137,69 22,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar137.186.164132.437.678126.598.018125.420.391
Nakit ve Nakit Benzerleri6.646.6702.456.4382.692.73925.755.889
Finansal Yatırımlar03.424.761100.09999.620
Ticari Alacaklar17.177.96320.142.33121.802.71319.600.165
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar84.247.22279.550.55576.361.27554.864.278
Stoklar16.633.37615.163.50915.560.15415.179.447
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.480.93311.700.08410.081.0389.920.992
(Ara Toplam)137.186.164132.437.678126.598.018125.420.391
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar215.764.590214.232.861213.181.149215.971.517
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.439.10616.844.94717.231.41417.788.162
Finansal Yatırımlar7.109.8057.583.7926.319.8266.951.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar70.341.57569.880.38368.071.36868.773.805
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar115.763.135115.101.561116.605.002117.990.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.44874.76486.35598.696
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.047.5214.747.4144.867.1844.368.587
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR352.950.754346.670.539339.779.167341.391.908
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler84.198.12281.086.86473.580.28172.620.362
Finansal Borçlar28.287.68828.174.58925.059.27625.434.154
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.726.35529.160.59627.116.08829.118.030
Diğer Borçlar10.323.8257.709.7276.837.9505.965.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü499.2230872179.147
Borç Karşılıkları4.649.7084.297.3363.598.4733.148.043
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.711.32311.744.61610.967.6228.775.386
(Ara Toplam)84.198.12281.086.86473.580.28172.620.362
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler58.454.74656.616.51359.677.64060.664.671
Finansal Borçlar49.352.49648.048.33651.087.27752.633.700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları9.102.25008.590.3638.030.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler08.568.17700
Özkaynaklar210.297.886208.967.162206.521.246208.106.875
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar184.730.634184.158.973185.034.472186.061.250
Ödenmiş Sermaye237.000.000237.000.000237.000.000237.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.127.06512.127.06500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler379.964379.964403.522403.522
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.043.296-2.369.367-6.274.5279.537.328
Dönem Net Kar/Zararı-5.350.828-4.142.036-686.565-16.223.022
Diğer Özsermaye Kalemleri-57.382.271-58.836.653-45.407.958-44.656.578
Azınlık Payları25.567.25224.808.18921.486.77422.045.625
TOPLAM KAYNAKLAR352.950.754346.670.539339.779.167341.391.908
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri87.706.12959.928.56827.965.00896.055.429
Satışların Maliyeti (-)-78.617.841-52.346.252-23.676.268-90.127.211
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.088.2887.582.3164.288.7405.928.218
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.088.2887.582.3164.288.7405.928.218
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.686.054-1.845.636-844.688-3.503.852
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.923.756-4.659.320-2.217.935-10.514.186
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-93.576-89.816-89.816-356.518
Diğer Faaliyet Gelirleri3.987.2732.902.7761.829.4777.122.863
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.106.121-3.357.558-1.967.795-5.277.573
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.733.946532.762997.983-6.601.048
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.615.098987.5441.136.301-8.446.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.557.7701.106.578-702.437-8.390.063
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.622.3554.992.8372.844.0319.217.721
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.124.023-8.729.446-5.106.629-22.191.394
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.188.108-2.929.131569.15213.726.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.865.952-5.026.400-1.397.900-14.238.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-78.109209.364361.332-837.623
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-500.95500-2.474.700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)422.846209.364361.3321.637.077
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.944.061-4.817.036-1.036.568-15.076.266
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.944.061-4.817.036-1.036.568-15.076.266
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-593.233-675.000-350.0031.146.756
Ana Ortaklık Payları-5.350.828-4.142.036-686.565-16.223.022
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.254.4463.530.0141.770.1616.474.852
Kıdem Tazminatı317.477430.457216.852806.875
Finansman Giderleri-12.124.023-8.729.446-5.106.629-22.191.394
Yurtiçi Satışlar72.945.79250.494.29923.023.63479.350.416
Yurtdışı Satışlar16.615.63410.741.5495.383.68218.913.485
Net Yabancı Para Pozisyonu62.006.065-50.296.44545.255.149-35.286.621
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-31.139.953-49.487.229-32.592.465-35.543.245
Net YPP (Hedge Dahil)62.006.065-50.296.44538.343.369-35.286.621
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEMAS 1,6 A/D A/D 3,8 2,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEMAS 1,59 3,22 3,22 -0,20 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
CEMAS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.