SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 BRMEN | Birlik Mensucat

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,85 1,24 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41.042.61442.270.732
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.222
Net Kâr-1.307.862-117.455

Cari Oranlar

F/K -10,9
FD/FAVÖK -26,5
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,70 26,67 58,33 11,43
USD 2,98 31,85 28,13 21,83
Göreceli 1,13 18,45 30,91 26,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
BRMEN24.05.20052,110,040018
BRMEN20.05.19976,100,25000
BRMEN24.05.20052,110,040018
BRMEN20.05.19976,100,25000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.406.39212.096.99012.124.23112.772.138
Nakit ve Nakit Benzerleri122.947240.417145.62652.425
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.270.8755.753.8505.616.1104.417.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar006.1653.642
Stoklar4.567.9884.658.5814.698.2617.011.997
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.444.5821.444.1421.658.0691.286.867
(Ara Toplam)13.406.39212.096.99012.124.23112.772.138
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar65.050.71965.107.95565.138.96565.154.096
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.71714.71714.71714.650
Finansal Yatırımlar478.932478.932478.932478.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar64.423.01464.474.75964.500.28264.509.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar134.056139.547145.034150.668
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR78.457.11177.204.94577.263.19677.926.234
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.058.98418.877.48414.946.79815.326.601
Finansal Borçlar12.697.66112.315.0899.890.2999.534.199
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.425.0442.695.9701.862.8962.547.483
Diğer Borçlar3.015.1282.905.1852.140.0002.064.167
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.764000
Borç Karşılıkları105.245107.205103.10286.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler798.142854.035950.5011.093.888
(Ara Toplam)21.058.98418.877.48414.946.79815.326.601
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.349.34816.050.71718.695.45120.073.138
Finansal Borçlar7.133.4076.889.78809.794.257
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar009.544.4240
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları392.674339.578332.666217.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.823.2678.821.3518.818.36110.061.316
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.048.77942.276.74443.620.94742.526.495
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.042.61442.270.73243.615.21542.520.774
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri025.001025.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-40.184.583-40.184.583-40.184.583-33.597.090
Dönem Net Kar/Zararı-1.307.862-117.4551.189.673-6.560.891
Diğer Özsermaye Kalemleri65.844.99465.857.70465.920.06065.963.689
Azınlık Payları6.1656.0125.7325.721
TOPLAM KAYNAKLAR78.457.11177.204.94577.263.19677.926.234
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.592.1798.131.6833.923.31711.895.296
Satışların Maliyeti (-)-9.207.201-6.507.552-3.218.741-9.178.477
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.384.9781.624.131704.5762.716.819
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.384.9781.624.131704.5762.716.819
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.747.968-1.829.362-680.432-4.053.813
Genel Yönetim Giderleri (-)-717.231-533.526-265.868-1.156.176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri268.24554.23215.397781.655
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106.761-69.364-34.848-203.544
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-918.737-753.889-261.175-1.915.059
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.080.221-738.757-241.724-2.493.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.188.4901.705.6141.019.1181.251.173
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.928.457-2.449.256-954.176-5.953.793
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler166.925166.898160.11968.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.491.779-1.330.633-36.114-6.548.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.184.3611.213.4691.225.798-11.080
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.764000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.202.1251.213.4691.225.798-11.080
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.307.418-117.1641.189.684-6.559.834
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.307.418-117.1641.189.684-6.559.834
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları444291111.057
Ana Ortaklık Payları-1.307.862-117.4551.189.673-6.560.891
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri174.773115.73657.096261.592
Kıdem Tazminatı0020.98514.898
Finansman Giderleri-3.928.457-2.449.256-954.176-5.953.793
Yurtiçi Satışlar11.616.1677.941.8274.237.02912.847.469
Yurtdışı Satışlar651.727651.727081.164
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.260.064-17.501.529-17.400.700-17.617.745
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-18.260.064-17.501.529-17.400.700-17.617.745
Net YPP (Hedge Dahil)-18.260.064-17.501.529-17.400.700-17.617.745
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 1,1 A/D A/D 2,7 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BRMEN 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.