SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7778 6,7545 0,34
BIST BANKA 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
ALTIN 1.645,71 1.647,52 -0,11
BRENT 33,69 31,87 5,71

 Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,91 1,56 0,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 17,5 16,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,423,9
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-10,7-10,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 5,6
Yabancı Oranı (%) 0,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 18,2 mnTL
Net Borç 0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,89 9,90 2,78 -2,63
USD -1,32 7,80 -7,22 -14,55
Göreceli -1,78 5,02 14,14 19,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.826.8941.544.4151.644.2202.486.238
Nakit ve Nakit Benzerleri76.46991.407639.99527.011
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.581.8101.271.519868.0871.111.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7437.7437.7421.194.721
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar85.629107.18972.57039.071
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar75.24366.55755.826114.350
(Ara Toplam)1.826.8941.544.4151.644.2202.486.238
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.393.22278.007.59378.085.80877.632.553
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1512.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar159.117195.475195.4750
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller64.432.58562.463.03062.463.03062.463.030
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları250.100000
Maddi Duran Varlıklar14.810.76114.370.07714.376.40914.382.983
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.701298.987347.50479.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar675.807677.873701.239705.221
TOPLAM VARLIKLAR82.220.11679.552.00879.730.02880.118.791
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.635.37855.377.00352.453.06449.744.666
Finansal Borçlar181.12780.777163.17684.735
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar479.027905.118930.701594.756
Diğer Borçlar55.804.12354.089.84551.074.69448.745.699
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)888.3903.66511.66917.336
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları102.420102.420101.605172.456
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler180.291195.178171.219129.684
(Ara Toplam)57.635.37855.377.00352.453.06449.744.666
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler227.024301.150321.75796.726
Finansal Borçlar103.807189.659214.2620
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar123.217111.491107.49596.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.357.71423.873.85526.955.20730.277.399
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.351.70123.867.84226.949.23530.271.427
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri025.00125.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-33.015.909-33.015.909-33.015.909-33.015.909
Dönem Net Kar/Zararı-10.663.372-10.704.599-7.644.120-4.327.428
Diğer Özsermaye Kalemleri51.340.91750.873.28450.894.19850.899.698
Azınlık Payları6.0136.0135.9725.972
TOPLAM KAYNAKLAR82.220.11679.552.00879.730.02880.118.791
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.275.7092.461.0961.805.384942.124
Satışların Maliyeti (-)-1.526.959-1.108.859-911.071-501.791
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.748.7501.352.237894.313440.333
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.748.7501.352.237894.313440.333
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.422.924-1.015.273-667.196-302.384
Genel Yönetim Giderleri (-)-762.003-670.368-453.802-247.182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri354.416352.595396.054204.512
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-181.278-102.306-212.474-130.775
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-263.039-83.115-43.105-35.496
Net Faaliyet Kar/Zararı-436.177-333.404-226.685-109.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.108.038138.600138.6000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.844.99955.48595.495-35.496
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler250.951249.999249.999244.638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.759.443-11.010.204-7.984.416-4.535.325
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.108.038138.600138.6000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.663.493-10.704.720-7.638.922-4.326.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.663.493-10.704.720-7.638.922-4.326.183
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.663.493-10.704.720-7.638.922-4.326.183
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-121-121-162-162
Ana Ortaklık Payları-10.663.372-10.704.599-7.638.760-4.326.021
Hisse Başına Kazanç-1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Dipnot
Amortisman Giderleri134.41324.60528.06516.002
Kıdem Tazminatı15.0179.81222.129108.601
Finansman Giderleri-12.759.443-11.010.204-7.984.416-4.535.325
Yurtiçi Satışlar3.521.8582.696.6651.826.703765.067
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-229.974.000000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-229.974.000000
Net YPP (Hedge Dahil)-229.974.000000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 1,1 A/D A/D 5,6 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRMEN 1,11 1,00 0,48 -52,25 -0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi