SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,1 1,89 0,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 27,6 26,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-7,924,4
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-27,2-10,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 11,2
Yabancı Oranı (%) 11,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Piyasa Değeri 31,1 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,72 21,15 29,45 65,79
USD 2,87 21,15 28,32 44,00
Göreceli 3,75 20,02 20,89 63,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.780.0851.826.8941.544.4151.644.220
Nakit ve Nakit Benzerleri49.83976.46991.407639.995
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.502.8201.581.8101.271.519868.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7437.7437.7437.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar148.10685.629107.18972.570
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar71.57775.24366.55755.826
(Ara Toplam)1.780.0851.826.8941.544.4151.644.220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.929.18180.393.22278.007.59378.085.808
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1512.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar159.117159.117195.475195.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.313.79364.432.58562.463.03062.463.030
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları362.145250.10000
Maddi Duran Varlıklar9.339.31714.810.76114.370.07714.376.409
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.21262.701298.987347.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar695.446675.807677.873701.239
TOPLAM VARLIKLAR52.709.26682.220.11679.552.00879.730.028
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler60.327.11257.635.37855.377.00352.453.064
Finansal Borçlar201.244181.12780.777163.176
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar398.718479.027905.118930.701
Diğer Borçlar58.548.24755.804.12354.089.84551.074.694
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)879.565888.3903.66511.669
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları97.956102.420102.420101.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler201.382180.291195.178171.219
(Ara Toplam)60.327.11257.635.37855.377.00352.453.064
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler320.292227.024301.150321.757
Finansal Borçlar197.240103.807189.659214.262
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar123.052123.217111.491107.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-7.938.13824.357.71423.873.85526.955.207
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-7.944.10124.351.70123.867.84226.949.235
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.001025.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-43.265.876-33.015.909-33.015.909-33.015.909
Dönem Net Kar/Zararı-27.219.613-10.663.372-10.704.599-7.644.120
Diğer Özsermaye Kalemleri45.826.32251.340.91750.873.28450.894.198
Azınlık Payları5.9636.0136.0135.972
TOPLAM KAYNAKLAR52.709.26682.220.11679.552.00879.730.028
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri477.0503.275.7092.461.0961.805.384
Satışların Maliyeti (-)-228.568-1.526.959-1.108.859-911.071
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)248.4821.748.7501.352.237894.313
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)248.4821.748.7501.352.237894.313
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-305.130-1.422.924-1.015.273-667.196
Genel Yönetim Giderleri (-)-202.044-762.003-670.368-453.802
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri125.442354.416352.595396.054
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-156.899-181.278-102.306-212.474
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-290.149-263.039-83.115-43.105
Net Faaliyet Kar/Zararı-258.692-436.177-333.404-226.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler02.108.038138.600138.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-24.498.607000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-24.788.7561.844.99955.48595.495
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0250.951249.999249.999
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.430.907-12.759.443-11.010.204-7.984.416
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-24.498.6072.108.038138.600138.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.219.663-10.663.493-10.704.720-7.638.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-27.219.663-10.663.493-10.704.720-7.638.922
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-27.219.663-10.663.493-10.704.720-7.638.922
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-50-121-121-162
Ana Ortaklık Payları-27.219.613-10.663.372-10.704.599-7.638.760
Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Dipnot
Amortisman Giderleri32.911134.41324.60528.065
Kıdem Tazminatı117.23615.0179.81222.129
Finansman Giderleri-2.430.907-12.759.443-11.010.204-7.984.416
Yurtiçi Satışlar503.9323.521.8582.696.6651.826.703
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-362.145-229.974.00000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-362.145-229.974.00000
Net YPP (Hedge Dahil)-362.145-229.974.00000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 1,9 A/D A/D 11,2 A/D 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRMEN 1,89 7,25 11,94 468,90 4,71
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi