SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,86 1,45 0,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 33,4 33,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,926,9
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-10,7-7,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 7,2
Yabancı Oranı (%) 9,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,3
Piyasa Değeri 23,8 mnTL
Net Borç 0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,84 12,40 22,88 27,19
USD 5,66 11,08 23,09 27,41
Göreceli 6,19 11,79 13,84 19,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.544.4151.644.2202.486.23828.876.311
Nakit ve Nakit Benzerleri91.407639.99527.01126.631.890
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.271.519868.0871.111.0852.027.663
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7437.7421.194.7217.744
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar107.18972.57039.07145.771
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar66.55755.826114.350163.243
(Ara Toplam)1.544.4151.644.2202.486.23828.876.311
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.007.59378.085.80877.632.55377.647.873
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1512.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar195.475195.47500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller62.463.03062.463.03062.463.03062.463.030
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.370.07714.376.40914.382.98314.384.269
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar298.987347.50479.16884.657
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar677.873701.239705.221713.766
TOPLAM VARLIKLAR79.552.00879.730.02880.118.791106.524.184
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.377.00352.453.06449.744.66671.841.314
Finansal Borçlar80.777163.17684.73537.866.737
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar905.118930.701594.756199.475
Diğer Borçlar54.089.84551.074.69448.745.69933.524.074
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.66511.66917.33615.120
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları102.420101.605172.45663.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler195.178171.219129.684172.609
(Ara Toplam)55.377.00352.453.06449.744.66671.841.314
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler301.150321.75796.72675.068
Finansal Borçlar189.659214.26200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar111.491107.49596.72675.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.873.85526.955.20730.277.39934.607.802
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.867.84226.949.23530.271.42734.601.668
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.00125.00125.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-33.015.909-33.015.909-33.015.909-24.306.399
Dönem Net Kar/Zararı-10.704.599-7.644.120-4.327.428-8.709.510
Diğer Özsermaye Kalemleri50.873.28450.894.19850.899.69850.902.511
Azınlık Payları6.0135.9725.9726.134
TOPLAM KAYNAKLAR79.552.00879.730.02880.118.791106.524.184
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.461.0961.805.384942.1243.417.198
Satışların Maliyeti (-)-1.108.859-911.071-501.791-1.540.498
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.352.237894.313440.3331.876.700
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.352.237894.313440.3331.876.700
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.015.273-667.196-302.384-1.082.852
Genel Yönetim Giderleri (-)-670.368-453.802-247.182-880.989
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri352.595396.054204.512117.766
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-102.306-212.474-130.775-1.139.057
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-83.115-43.105-35.496-1.108.432
Net Faaliyet Kar/Zararı-333.404-226.685-109.233-87.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler138.600138.60006.195.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-9.227
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı55.48595.495-35.4965.077.456
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler249.999249.999244.6386.376.931
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.010.204-7.984.416-4.535.325-20.164.478
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler138.600138.60006.185.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.704.720-7.638.922-4.326.183-8.710.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.704.720-7.638.922-4.326.183-8.710.091
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.704.720-7.638.922-4.326.183-8.710.091
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-121-162-162-581
Ana Ortaklık Payları-10.704.599-7.638.760-4.326.021-8.709.510
Hisse Başına Kazanç-100-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-100-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-100-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-100-1
Dipnot
Amortisman Giderleri24.60528.06516.00277.575
Kıdem Tazminatı9.81222.129108.6014.029
Finansman Giderleri-11.010.204-7.984.416-4.535.325-20.164.478
Yurtiçi Satışlar2.696.6651.826.703765.0673.432.849
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-27.333.876
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-27.333.876
Net YPP (Hedge Dahil)000-27.333.876
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 1,5 A/D A/D 7,2 1,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRMEN 1,45 8,91 9,96 104,18 1,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi