SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,72 0,97 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,8 6,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,930,3
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-7,6-4,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 4,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 14,1 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,38 -1,15 -8,51 -26,50
USD 4,33 0,05 -9,93 -32,73
Göreceli -1,28 -0,53 -5,24 -31,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.644.2202.486.23828.877.5514.371.442
Nakit ve Nakit Benzerleri639.99527.01126.631.89019.458
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar868.0871.111.0852.027.6633.078.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7421.194.7217.7447.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar72.57039.07145.771242.374
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar55.826114.350164.4831.023.654
(Ara Toplam)1.644.2202.486.23828.877.5514.371.442
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.085.80877.632.55377.646.63372.818.936
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1512.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar195.475000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller62.463.03062.463.03062.463.03059.086.650
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.376.40914.382.98314.384.26913.639.990
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar347.50479.16884.65790.145
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar701.239705.221712.5260
TOPLAM VARLIKLAR79.730.02880.118.791106.524.18477.190.378
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.453.06449.744.66671.841.31448.660.217
Finansal Borçlar163.17684.73537.866.73741.637.621
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar930.701594.756199.475147.376
Diğer Borçlar51.074.69448.745.69933.524.0746.549.708
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.66917.33600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları101.605172.456145.291171.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler171.219129.684105.737154.475
(Ara Toplam)52.453.06449.744.66671.841.31448.660.217
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler321.75796.72675.06866.041
Finansal Borçlar214.262000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar107.49596.72675.06866.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.955.20730.277.39934.607.80228.464.120
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.949.23530.271.42734.601.66828.457.633
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.00125.001025.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-33.015.909-33.015.909-24.306.399-24.306.399
Dönem Net Kar/Zararı-7.644.120-4.327.428-8.709.510-14.079.324
Diğer Özsermaye Kalemleri50.894.19850.899.69850.927.51250.128.290
Azınlık Payları5.9725.9726.1346.487
TOPLAM KAYNAKLAR79.730.02880.118.791106.524.18477.190.378
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.805.384942.1243.417.1982.529.728
Satışların Maliyeti (-)-911.071-501.791-1.540.498-961.141
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)894.313440.3331.876.7001.568.587
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)894.313440.3331.876.7001.568.587
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-667.196-302.384-1.082.852-749.139
Genel Yönetim Giderleri (-)-453.802-247.182-880.989-653.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri266.225204.512117.76651.274
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-82.645-130.775-1.139.057-1.200.254
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-43.105-35.496-1.108.432-983.397
Net Faaliyet Kar/Zararı-226.685-109.233-87.141165.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler138.60006.195.1152.813.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-9.2270
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı95.495-35.4965.077.4560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler244.638244.6386.376.9312.142.624
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.984.415-4.535.325-20.164.478-18.052.429
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler138.60006.185.8882.813.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.644.282-4.326.183-8.710.091-14.079.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.644.282-4.326.183-8.710.091-14.079.552
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.644.282-4.326.183-8.710.091-14.079.552
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-162-162-581-228
Ana Ortaklık Payları-7.644.120-4.326.021-8.709.510-14.079.324
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri28.06516.00277.57560.412
Kıdem Tazminatı22.129108.6014.0290
Finansman Giderleri-7.984.415-4.535.325-20.164.478-18.052.429
Yurtiçi Satışlar1.826.703765.0673.432.8492.540.907
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00-27.333.876-31.463.064
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00-27.333.876-31.463.064
Net YPP (Hedge Dahil)00-27.333.876-31.463.064
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 0,9 A/D A/D 4,4 0,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi