SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKS 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,61 0,91 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,5 8,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,334,6
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-4,3-8,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 12,3 mnTL
Net Borç 0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 4,17 -35,90
USD 0,54 -1,08 7,17 -38,90
Göreceli 0,88 3,83 6,67 -38,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.486.23828.877.5514.371.4425.303.731
Nakit ve Nakit Benzerleri27.01126.631.89019.458286.857
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.111.0852.027.6633.078.2133.835.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.194.7217.7447.7437.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar39.07145.771242.374317.964
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar114.350164.4831.023.654855.703
(Ara Toplam)2.486.23828.877.5514.371.4425.303.731
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar77.632.55377.646.63372.818.93672.837.049
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1512.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller62.463.03062.463.03059.086.65059.086.650
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.382.98314.384.26913.639.99013.652.614
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.16884.65790.14595.634
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar705.221712.52600
TOPLAM VARLIKLAR80.118.791106.524.18477.190.37878.140.780
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.744.66671.841.31448.660.21739.736.277
Finansal Borçlar84.73537.866.73741.637.62135.247.886
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar594.756199.475147.37634.834
Diğer Borçlar48.745.69933.524.0746.549.7084.155.556
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.336000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları172.456145.291171.037180.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler129.684105.737154.475117.972
(Ara Toplam)49.744.66671.841.31448.660.21739.736.277
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler96.72675.06866.04158.131
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar96.72675.06866.04158.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.277.39934.607.80228.464.12038.346.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.271.42734.601.66828.457.63338.339.850
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.001025.0010
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-33.015.909-24.306.399-24.306.399-24.306.399
Dönem Net Kar/Zararı-4.327.428-8.709.510-14.079.324-4.218.992
Diğer Özsermaye Kalemleri50.899.69850.927.51250.128.29050.175.176
Azınlık Payları5.9726.1346.4876.522
TOPLAM KAYNAKLAR80.118.791106.524.18477.190.37878.140.780
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri942.1243.417.1982.529.7282.056.624
Satışların Maliyeti (-)-501.791-1.540.498-961.141-731.885
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)440.3331.876.7001.568.5871.324.739
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)440.3331.876.7001.568.5871.324.739
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-302.384-1.082.852-749.139-468.302
Genel Yönetim Giderleri (-)-247.182-880.989-653.865-324.952
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri204.512117.76651.27435.688
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-130.775-1.139.057-1.200.254-821.120
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-35.496-1.108.432-983.397-253.947
Net Faaliyet Kar/Zararı-109.233-87.141165.583531.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler06.195.1152.813.6502.813.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-9.22700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-35.4965.077.45600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler243.2316.376.9312.142.6241.780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.535.325-20.164.478-18.052.429-6.780.668
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler06.185.8882.813.6502.813.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.327.590-8.710.091-14.079.552-4.219.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.327.590-8.710.091-14.079.552-4.219.185
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.327.590-8.710.091-14.079.552-4.219.185
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-162-581-228-193
Ana Ortaklık Payları-4.327.428-8.709.510-14.079.324-4.218.992
Hisse Başına Kazanç0-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Dipnot
Amortisman Giderleri16.00277.57560.41242.300
Kıdem Tazminatı108.6014.02902.014
Finansman Giderleri-4.535.325-20.164.478-18.052.429-6.780.668
Yurtiçi Satışlar765.0673.432.8492.540.9072.066.753
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-27.333.876-31.463.064-25.071.739
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-27.333.876-31.463.064-25.071.739
Net YPP (Hedge Dahil)0-27.333.876-31.463.064-25.071.739
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 0,8 A/D A/D 3,8 0,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi