SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Berkosan Yalıtım Hisse Senedi | BRKSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,92 3,2 1,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 12,6 12,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Berkosan Yalıtım
Kuruluş 05.09.2000
Faal Alanı
Telefon (0216)3310900
Faks (0216)3310980
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,327,1
Ödenmiş Sermaye15,615,6
Net Kâr-1,0-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,0
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 8,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 48,8 mnTL
Net Borç 17,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,26 2,29 20,85 14,23
USD -1,43 1,09 21,06 14,42
Göreceli -0,93 1,73 11,96 7,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKSN0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKSN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.052.25535.281.78931.607.56332.317.791
Nakit ve Nakit Benzerleri7.394.4519.750.8418.105.6644.343.546
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.098.55612.490.86712.910.14416.479.928
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.0302.030281.4486.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.335.56710.439.3108.336.7878.654.543
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.212.6512.598.7411.973.5202.833.579
(Ara Toplam)30.052.25535.281.78931.607.56332.317.791
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.058.85331.946.36330.644.98430.186.178
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.89330.46530.46530.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları879.532966.57400
Maddi Duran Varlıklar29.242.86130.222.06229.831.27029.356.189
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.66627.71119.61223.465
Ertelenmiş Vergi Varlığı783.241603.891667.977680.399
Diğer Duran Varlıklar95.66095.66095.66095.660
TOPLAM VARLIKLAR61.111.10867.228.15262.252.54762.503.969
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.519.32832.108.12629.464.95829.645.620
Finansal Borçlar17.714.53119.542.67018.133.05116.233.812
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.371.61910.900.8679.603.06211.762.951
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.50016.500131.0760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0141.61813.686369.152
Borç Karşılıkları874.0921.218.3911.452.748910.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler542.586288.080131.335368.852
(Ara Toplam)28.519.32832.108.12629.464.95829.645.620
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.960.3988.441.6246.322.3135.610.083
Finansal Borçlar7.185.3946.624.1414.587.4183.931.437
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar299.701304.506285.062228.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.475.3031.512.9771.449.8331.449.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.631.38226.678.40226.465.27627.248.266
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.302.26227.098.76926.540.96027.357.014
Ödenmiş Sermaye15.600.00015.600.00015.600.00015.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri312.370312.37000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-910.5471.382.2570933.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler703.178703.178499.792423.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.346.6331.326.5451.509.842742.742
Dönem Net Kar/Zararı-1.032.010-554.878-512.476823.517
Diğer Özsermaye Kalemleri8.282.6388.329.2979.443.8028.834.126
Azınlık Payları-670.880-420.367-75.684-108.748
TOPLAM KAYNAKLAR61.111.10867.228.15262.252.54762.503.969
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri55.591.34736.321.35518.430.96474.982.883
Satışların Maliyeti (-)-42.458.475-28.009.761-12.255.310-54.343.034
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.132.8728.311.5946.175.65420.639.849
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.132.8728.311.5946.175.65420.639.849
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.819.994-4.971.148-2.449.637-8.398.377
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.662.000-3.354.776-2.982.275-8.292.055
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.626.8482.364.391548.4395.511.802
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.397.624-1.139.471-885.760-5.486.882
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)880.1021.210.590406.4213.974.337
Net Faaliyet Kar/Zararı-349.122-14.330743.7423.949.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler142.26295.89835.9113.488.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-695.708
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.022.3641.306.488442.3326.766.995
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.152.063560.143309.8941.756.821
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.552.142-2.383.905-1.188.487-6.950.430
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler142.26295.89835.9112.792.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.377.715-517.274-436.2611.573.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-216.427-349.223-43.151-1.131.947
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-249.086-171.501-20.242-1.237.743
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)32.659-177.722-22.909105.796
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.594.142-866.497-479.412441.439
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.594.142-866.497-479.412441.439
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-562.132-311.61933.064-382.078
Ana Ortaklık Payları-1.032.010-554.878-512.476823.517
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.540.338414.335302.2331.868.069
Kıdem Tazminatı100.71446.41421.25981.581
Finansman Giderleri-3.552.142-2.383.905-1.188.487-6.950.430
Yurtiçi Satışlar36.344.49323.919.42112.055.95945.016.552
Yurtdışı Satışlar19.464.31412.603.2126.621.99230.324.011
Net Yabancı Para Pozisyonu3.099.054-255.671-305.829-4.009.584
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.099.054-255.671-305.829-4.045.823
Net YPP (Hedge Dahil)3.099.054-255.671-305.829-4.009.584
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKSN 3,1 A/D 14,0 0,9 2,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRKSN 3,13 7,94 8,44 49,38 0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi