SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9176 5,8838 0,57
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.493,45 1.488,71 0,32
BRENT 59,23 60,51 -2,12

 Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,24 0,34 0,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,388,2
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-1,5-2,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 32,4 mnTL
Net Borç 29,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,57 -6,90 -15,63 -10,00
USD -4,71 -9,73 -19,05 -19,58
Göreceli 1,61 2,03 -7,47 -12,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKO0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.429.00930.069.23330.117.10431.358.216
Nakit ve Nakit Benzerleri107.84387.114340.8531.225.386
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.979.4445.569.8475.887.6346.971.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.550149.552149.550149.552
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.131.80623.179.95522.794.85922.077.752
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.060.3661.082.765944.208934.239
(Ara Toplam)28.429.00930.069.23330.117.10431.358.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar110.783.111109.670.349110.262.805110.423.935
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.92338.92338.92338.923
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar102.224.619102.296.979103.426.976103.728.010
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.519.5697.334.4476.796.9066.657.002
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR139.212.120139.739.582140.379.909141.782.151
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.592.23539.721.22539.461.98539.512.317
Finansal Borçlar24.859.38321.933.15322.844.49420.368.780
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.097.9254.893.7664.753.1915.943.317
Diğer Borçlar1.052.4002.011.7992.397.77913.200.220
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.590.1852.712.95300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü649000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.991.6938.169.5549.466.5210
(Ara Toplam)41.592.23539.721.22539.461.98539.512.317
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.298.36411.816.97010.738.05014.104.957
Finansal Borçlar4.830.2277.233.8216.460.4428.948.098
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.468.1374.583.1494.277.6080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0005.156.859
Özkaynaklar88.321.52188.201.38790.179.87488.164.877
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.317.76588.205.04090.176.19288.161.205
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-6.173.489-6.173.489-6.173.489-6.173.439
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.1159.787.1159.745.8329.745.832
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-122.130.509-122.081.861-115.169.700-115.162.272
Dönem Net Kar/Zararı-1.500.258-2.401.234-6.919.526-14.246.060
Diğer Özsermaye Kalemleri88.334.90689.074.50988.693.07593.997.144
Azınlık Payları3.756-3.6533.6823.672
TOPLAM KAYNAKLAR139.212.120139.739.582140.379.909141.782.151
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.804.3313.880.02826.613.83622.287.023
Satışların Maliyeti (-)-7.321.876-3.445.478-20.889.808-18.573.110
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.482.455434.5505.724.0283.713.913
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.482.455434.5505.724.0283.713.913
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.267.181-638.909-2.509.801-2.289.127
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.145.522-1.073.230-4.286.934-3.502.931
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.070.1285.304.8165.045.8336.681.470
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.022.952-4.755.698-7.783.524-2.419.432
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-883.072-728.471-3.810.3982.183.893
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.930.248-1.277.589-1.072.707-2.078.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.650.61601.870.3170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.767.544-728.471-1.940.0810
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0002.972.003
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.898.650-2.226.715-7.960.797-16.320.386
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.650.61601.870.3170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.131.106-2.955.186-9.900.878-11.164.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.630.922553.9292.979.771-3.083.162
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.199-1.550-4.7190
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.633.121555.4792.984.490-3.083.162
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.500.184-2.401.257-6.921.107-14.247.652
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.500.184-2.401.257-6.921.107-14.247.652
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları74-23-1.581-1.591
Ana Ortaklık Payları-1.500.258-2.401.234-6.919.526-14.246.061
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.202.357516.1022.450.2521.845.360
Kıdem Tazminatı00271.0440
Finansman Giderleri-4.898.650-2.226.715-7.960.797-16.320.386
Yurtiçi Satışlar10.455.0594.727.51727.495.61921.535.657
Yurtdışı Satışlar61.29502.369.4752.338.330
Net Yabancı Para Pozisyonu-111.385-8.860.164-1.070.261-15.921.898
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-111.385-8.860.164-1.070.261-15.921.898
Net YPP (Hedge Dahil)-111.385-8.860.164-1.070.261-15.921.898
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 0,3 A/D A/D 3,2 0,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi