SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6349 3,6303 0,13
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,61 1.235,69 -0,01
BRENT 56,23 55,69 0,97

 BRKO | Birko Mensucat

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,45 0,73 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 3 3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar90.995.84792.670.668
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.000
Net Kâr-4.640.688-2.965.868

Cari Oranlar

F/K -3,6
FD/FAVÖK -18,2
PD/DD 0,3
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,89 1,96 26,83 -12,03
USD -1,62 6,13 2,64 -3,82
Göreceli -3,39 -4,66 4,86 0,00
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar95.624.053111.584.586120.513.428138.017.031
Nakit ve Nakit Benzerleri1.084.2843.570.7731.187.2371.978.405
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar63.707.52371.478.88776.254.07791.009.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar249.253223.929267.949384.785
Stoklar29.749.84334.348.75540.168.59241.960.727
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar833.1501.962.2422.635.5732.684.078
(Ara Toplam)95.624.053111.584.586120.513.428138.017.031
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar116.734.581122.176.071126.052.674123.286.354
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar302302302302
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar110.970.388116.709.098120.700.635119.773.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.763.8915.466.6715.351.7383.512.703
Diğer Duran Varlıklar00-10
TOPLAM VARLIKLAR212.358.634233.760.657246.566.102261.303.385
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.238.063106.900.823109.931.306112.048.340
Finansal Borçlar63.149.02368.910.62093.594.71172.022.093
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.611.01519.094.092026.883.893
Diğer Borçlar15.463.56318.889.20616.336.11413.140.536
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.4626.9054811.818
(Ara Toplam)94.238.063106.900.823109.931.305112.048.340
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.130.42134.195.16439.121.24951.107.671
Finansal Borçlar18.248.37024.865.09029.247.24738.636.148
Diğer Finansal Yükümlülükler009.874.0020
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.8.882.0519.330.074012.471.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar90.990.15092.664.67097.513.54798.147.374
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.995.84792.670.66897.519.87498.146.801
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.528.5262.528.5262.528.5262.528.526
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-90.443.620-90.443.620-90.443.620-76.929.701
Dönem Net Kar/Zararı-4.640.688-2.965.8671.883.340-13.513.145
Diğer Özsermaye Kalemleri123.551.629123.551.629123.551.628126.061.121
Azınlık Payları-5.697-5.998-6.327573
TOPLAM KAYNAKLAR212.358.634233.760.657246.566.102261.303.385
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri75.555.43351.444.84525.753.130137.565.401
Satışların Maliyeti (-)-72.596.977-49.984.457-25.715.251-125.282.455
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.958.4561.460.38837.87912.282.946
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.958.4561.460.38837.87912.282.946
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.775.694-7.072.974-5.855.245-4.099.520
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.478.865-2.505.150-1.111.247-7.209.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.755.69014.265.04811.881.3933.327.375
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.757.558-3.469.686-811.147-2.671.703
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.702.0292.677.6264.141.6331.629.330
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.296.103-8.117.736-6.928.613973.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.742.8836.247.5805.508.3917.362.336
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.343.339-13.851.593-9.612.598-23.900.705
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.898.427-4.926.38737.426-14.909.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.251.1891.953.9691.839.0351.396.664
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.251.1891.953.9691.839.0351.396.664
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.647.238-2.972.4181.876.461-13.512.375
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.647.238-2.972.4181.876.461-13.512.375
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-6.550-6.550-6.879770
Ana Ortaklık Payları-4.640.688-2.965.8681.883.340-13.513.145
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.160.8122.016.4721.008.9424.068.555
Kıdem Tazminatı1.089.584807.4761.296.3053.104.377
Finansman Giderleri-17.343.339-13.851.593-9.612.598-23.900.705
Yurtiçi Satışlar74.566.25750.766.63425.323.195133.626.398
Yurtdışı Satışlar2.044.0461.775.1431.167.3535.983.945
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.973.350-9.313.796-11.849.573-10.207.165
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.973.350-9.313.796-11.849.574-10.207.165
Net YPP (Hedge Dahil)-5.973.350-9.313.797-11.849.573-10.207.165
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 0,5 A/D A/D 1,0 0,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRKO 0,52 0,18 0,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BRKO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.