SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.402 102.715 -0,31
VIOP 129.055 129.612 -0,43
USD/TRY 5,3038 5,2791 0,47
BIST BANKA 134.386 135.211 -0,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.326,95 1.321,02 0,45
BRENT 66,51 66,25 0,39

 BRKO Hisse Senedi | Birko Mensucat

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,28 0,33 0,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,278,8
Ödenmiş Sermaye120,077,3
Net Kâr-14,2-7,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 33,6 mnTL
Net Borç 28,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,45 -3,45 0,00 -6,67
USD -2,90 -3,82 1,52 -6,31
Göreceli -4,00 -3,70 -4,15 -17,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKO0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.358.21632.876.30636.965.68338.948.557
Nakit ve Nakit Benzerleri1.225.386343.192410.448583.235
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.971.2878.951.99712.767.47113.989.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.552149.553149.55122.609
Stoklar22.077.75222.615.31721.804.44620.544.216
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar934.239816.2471.833.7673.808.804
(Ara Toplam)31.358.21632.876.30636.965.68338.948.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar110.423.935110.281.905116.642.025115.656.316
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.92338.92338.92338.923
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar103.728.010104.443.343105.166.947105.877.228
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.657.0025.799.63911.436.1559.740.165
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR141.782.151143.158.211153.607.708154.604.873
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.512.31748.907.18852.435.30553.613.848
Finansal Borçlar20.368.78020.806.54222.866.88224.139.957
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.943.3173.623.4533.156.1066.920.595
Diğer Borçlar13.200.22024.477.19326.411.58422.534.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00733634
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler00017.878
(Ara Toplam)39.512.31748.907.18852.435.30553.613.848
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.104.95715.467.74814.218.29315.106.278
Finansal Borçlar8.948.09810.159.7299.540.25610.605.054
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.156.8595.308.0194.678.0374.501.224
Özkaynaklar88.164.87778.783.27586.954.11085.884.747
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.161.20578.778.83486.952.03285.890.009
Ödenmiş Sermaye120.000.00077.288.31477.288.31477.288.314
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-6.173.439-3.000.000-3.000.000-3.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri00-6.425.991-6.516.591
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.745.8329.745.8322.536.1262.536.726
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-115.162.272-115.159.173-107.952.566-105.493.058
Dönem Net Kar/Zararı-14.246.060-7.111.177974.520-2.457.011
Diğer Özsermaye Kalemleri93.997.144117.015.038123.531.629123.531.629
Azınlık Payları3.6724.4412.078-5.262
TOPLAM KAYNAKLAR141.782.151143.158.211153.607.708154.604.873
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.287.02315.828.3338.949.08727.756.825
Satışların Maliyeti (-)-18.573.110-13.046.451-7.586.061-23.286.139
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.713.9132.781.8821.363.0264.470.686
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.713.9132.781.8821.363.0264.470.686
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.289.127-1.481.968-659.140-2.622.668
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.502.931-1.742.355-619.056-4.775.905
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.681.4703.872.0961.352.6556.759.226
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.419.432-1.633.744-687.672-3.922.656
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.183.8931.795.911749.813-91.317
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.078.145-442.44184.830-2.927.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.972.0032.908.2222.315.6933.660.589
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.320.386-7.874.871-3.846.327-16.543.603
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.164.490-3.170.738-780.821-12.974.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.083.162-3.941.2581.695.2534.939.822
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0733-733-2.047
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.083.162-3.941.9911.695.9864.941.869
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.247.652-7.111.996914.432-8.034.509
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0005.577.361
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.247.652-7.111.996914.432-2.457.148
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.591-822-615-137
Ana Ortaklık Payları-14.246.061-7.111.174915.047-2.457.011
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.845.3601.433.981710.2802.703.331
Kıdem Tazminatı00144.6851.020.133
Finansman Giderleri-16.320.386-7.874.871-3.846.327-16.543.603
Yurtiçi Satışlar21.535.65714.505.6046.899.90730.329.800
Yurtdışı Satışlar2.338.3302.328.0202.284.559545.702
Net Yabancı Para Pozisyonu-15.921.898-11.200.870-35.846-10.113.907
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-15.921.898-11.200.870-35.846-10.113.907
Net YPP (Hedge Dahil)-15.921.898-11.200.870-35.846-10.113.907
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 0,3 A/D A/D 2,2 0,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi