SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.787 90.501 0,32
VIOP 113.509 113.136 0,33
USD/TRY 5,8959 5,8694 0,45
BIST BANKS 118.036 118.632 -0,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.096 12.169 -0,60
GOLD 1.341,84 1.342,40 -0,04
BRENT 62,05 61,30 1,22

 Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,37 1,66 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 81,9 79,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127,399,9
Ödenmiş Sermaye64,532,3
Net Kâr2,77,8

Cari Değerler

F/K 9,4
FD/FAVÖK 6,8
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,3
Piyasa Değeri 94,2 mnTL
Net Borç -14,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,39 -9,32 -1,35 16,80
USD 0,53 -9,93 1,50 4,90
Göreceli 1,07 -6,30 -5,05 17,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.753.29441.267.56744.764.69536.883.969
Nakit ve Nakit Benzerleri9.711.81211.866.2795.865.00718.232.144
Finansal Yatırımlar20.000.000000
Ticari Alacaklar17.753.74216.002.64524.016.6906.200.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.681000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.607.42313.221.19714.801.48411.575.420
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.633.636177.44681.514876.229
(Ara Toplam)67.753.29441.267.56744.764.69536.883.969
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.497.17982.832.78758.398.62858.639.527
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar81.489.87981.880.58057.430.66957.747.790
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar264.331279.877295.423271.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı554.581508.351602.408563.140
Diğer Duran Varlıklar188.388163.97970.12856.683
TOPLAM VARLIKLAR150.250.473124.100.354103.163.32395.523.496
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.557.1969.017.14415.324.40316.593.086
Finansal Borçlar4.683.4654.793.1994.289.9434.660.543
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.257.1592.015.5309.423.46210.590.277
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü123.356140.855105.27534.048
Borç Karşılıkları423.301291.311423.515313.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.069.9151.776.2491.082.208995.065
(Ara Toplam)8.557.1969.017.14415.324.40316.593.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.374.25115.168.58615.195.23015.725.063
Finansal Borçlar10.319.12711.363.96312.486.45813.109.669
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00359.688303.836
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.590.8441.340.3431.212.1351.174.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.464.2801.136.9491.136.949
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.319.02699.914.62472.643.69063.205.347
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.319.02699.914.62472.643.69063.205.347
Ödenmiş Sermaye64.500.00032.250.00032.250.00032.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.215.39316.775.39316.775.3939.215.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.548.428721.311721.310721.310
Dönem Net Kar/Zararı2.678.2637.827.1173.698.8031.820.460
Diğer Özsermaye Kalemleri42.376.94242.340.80319.198.18419.198.184
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR150.250.473124.100.354103.163.32395.523.496
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.599.02388.009.14364.017.42640.675.473
Satışların Maliyeti (-)-19.637.773-73.355.139-53.549.559-34.787.293
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.961.25014.654.00410.467.8675.888.180
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.961.25014.654.00410.467.8675.888.180
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-826.538-3.516.530-2.257.441-1.504.618
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.045.136-3.198.370-2.351.098-1.580.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.253.4164.002.435754.002555.450
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-538.031-3.641.292-2.260.823-1.075.983
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.804.9618.300.2474.352.5072.282.676
Net Faaliyet Kar/Zararı1.089.5767.939.1045.859.3282.803.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.804.9618.300.24700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.573-46.411-483.308-360.328
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.755.3888.253.8363.869.1991.922.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-77.125-426.719-170.396-101.888
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-123.355-331.809-169.543-61.767
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)46.230-94.910-853-40.121
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.678.2637.827.1173.698.8031.820.460
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.678.2637.827.1173.698.8031.820.460
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.678.2637.827.1173.698.8031.820.460
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri792.4463.255.5372.423.0811.555.257
Kıdem Tazminatı258.766627.542394.990379.199
Finansman Giderleri-49.573-46.411-483.308-360.328
Yurtiçi Satışlar22.605.60187.449.79663.575.26339.593.123
Yurtdışı Satışlar0752.547558.815390.069
Net Yabancı Para Pozisyonu8.427.5083.335.508-3.931.124-3.721.298
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.427.5083.335.509-3.931.124-3.721.298
Net YPP (Hedge Dahil)8.427.5083.335.509-3.931.124-3.721.298
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 1,5 9,4 6,8 0,9 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 1,46 0,80 0,27 -53,66 -0,65
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi