SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,79 3,82 2,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 474,0 471,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar133,7131,3
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr9,06,7

Cari Değerler

F/K 17,7
FD/FAVÖK 21,4
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 9,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 3,3
Piyasa Değeri 232,2 mnTL
Net Borç -22,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,14 -5,76 44,00 42,86
USD 6,96 -6,87 44,25 43,10
Göreceli 7,49 -6,28 33,41 33,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.796.37872.874.44167.753.29441.267.566
Nakit ve Nakit Benzerleri35.322.45229.319.9779.711.81211.866.279
Finansal Yatırımlar0020.000.0000
Ticari Alacaklar21.111.50822.252.43417.753.74216.002.645
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0046.6810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.139.49620.561.41916.607.42313.221.197
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.222.922740.6113.633.636177.445
(Ara Toplam)74.796.37872.874.44167.753.29441.267.566
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.868.76782.544.21782.497.17982.832.787
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar81.857.49081.650.00181.489.87981.880.580
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar245.258249.156264.331279.877
Ertelenmiş Vergi Varlığı557.445564.639554.581508.351
Diğer Duran Varlıklar208.57480.421188.388163.979
TOPLAM VARLIKLAR157.665.145155.418.658150.250.473124.100.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.913.37911.038.5898.557.1969.017.144
Finansal Borçlar4.993.5624.834.6504.683.4654.793.199
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.617.2972.394.8252.257.1592.015.530
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.947123.356140.855
Borç Karşılıkları337.711304.120423.301291.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.964.8093.503.0471.069.9151.776.249
(Ara Toplam)11.913.37911.038.5898.557.1969.017.144
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.096.93213.107.68914.374.25115.168.585
Finansal Borçlar8.001.3549.054.92110.319.12711.363.963
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.631.2981.590.5211.590.8441.340.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.462.2472.464.2802.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar133.654.834131.272.380127.319.02699.914.624
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.654.834131.272.380127.319.02699.914.624
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00064.500.00032.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.02317.399.0239.215.39316.775.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları364.799364.7988.548.428721.311
Dönem Net Kar/Zararı9.014.0706.666.5462.678.2637.827.117
Diğer Özsermaye Kalemleri42.376.94242.342.01342.376.94242.340.803
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR157.665.145155.418.658150.250.473124.100.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri76.744.47349.478.98222.599.02488.009.143
Satışların Maliyeti (-)-67.130.490-42.697.687-19.637.772-73.355.139
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.613.9836.781.2952.961.25214.654.004
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.613.9836.781.2952.961.25214.654.004
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.677.144-1.789.298-826.538-3.516.530
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.747.622-1.774.011-1.045.136-3.198.370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.030.7564.180.8492.253.4154.002.435
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-781.318-453.723-538.032-3.641.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.438.6556.945.1122.804.9618.300.247
Net Faaliyet Kar/Zararı4.189.2173.217.9861.089.5787.939.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.438.6556.945.1122.804.9618.300.247
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-87.437-70.706-49.573-46.411
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.351.2186.874.4062.755.3888.253.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-337.148-207.860-77.125-426.719
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-386.240-264.148-123.355-331.809
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)49.09256.28846.230-94.910
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.014.0706.666.5462.678.2637.827.117
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.014.0706.666.5462.678.2637.827.117
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.014.0706.666.5462.678.2637.827.117
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.699.4961.809.005792.4463.255.537
Kıdem Tazminatı501.131438.236258.766627.542
Finansman Giderleri-87.437-70.706-49.573-46.411
Yurtiçi Satışlar73.740.19249.217.93722.605.60187.449.796
Yurtdışı Satışlar3.194.132320.0430752.547
Net Yabancı Para Pozisyonu7.585.0765.779.6448.427.5083.335.508
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.585.0765.779.6448.427.5083.335.509
Net YPP (Hedge Dahil)7.585.0765.779.6448.427.5083.335.509
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 3,6 17,7 21,4 2,1 1,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 3,60 11,02 9,66 -136,15 -1,66
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi