SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7253 6,7342 -0,13
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,67 3,82 2,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,5 474,0 465,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar139,3133,7
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr14,79,0

Cari Değerler

F/K 11,5
FD/FAVÖK 12,3
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 3,8
Piyasa Değeri 169,0 mnTL
Net Borç -40,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,50 8,26 -8,07 3,97
USD -1,79 4,22 -16,31 -7,67
Göreceli -1,55 6,53 13,73 32,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar77.050.22774.796.37872.874.44167.753.294
Nakit ve Nakit Benzerleri51.583.84135.322.45229.319.9779.711.812
Finansal Yatırımlar00020.000.000
Ticari Alacaklar6.114.78621.111.50822.252.43417.753.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.7840046.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.712.13217.139.49620.561.41916.607.423
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.572.6841.222.922740.6113.633.636
(Ara Toplam)77.050.22774.796.37872.874.44167.753.294
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.589.93382.868.76782.544.21782.497.179
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar82.368.44581.857.49081.650.00181.489.879
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar393.338245.258249.156264.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı462.175557.445564.639554.581
Diğer Duran Varlıklar365.975208.57480.421188.388
TOPLAM VARLIKLAR160.640.160157.665.145155.418.658150.250.473
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.622.42211.913.37911.038.5898.557.196
Finansal Borçlar4.881.4434.993.5624.834.6504.683.465
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.252.6852.617.2972.394.8252.257.159
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü001.947123.356
Borç Karşılıkları222.110337.711304.120423.301
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.266.1843.964.8093.503.0471.069.915
(Ara Toplam)10.622.42211.913.37911.038.5898.557.196
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.701.79312.096.93213.107.68914.374.251
Finansal Borçlar6.728.2788.001.3549.054.92110.319.127
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.509.2351.631.2981.590.5211.590.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.464.2802.462.2472.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar139.315.945133.654.834131.272.380127.319.026
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.315.945133.654.834131.272.380127.319.026
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri36.139000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.02317.399.02317.399.0239.215.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları364.798364.799364.7988.548.428
Dönem Net Kar/Zararı14.675.1829.014.0706.666.5462.678.263
Diğer Özsermaye Kalemleri42.340.80342.376.94242.342.01342.376.942
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR160.640.160157.665.145155.418.658150.250.473
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri110.262.77276.744.47349.478.98222.599.024
Satışların Maliyeti (-)-96.310.943-67.130.490-42.697.687-19.637.772
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.951.8299.613.9836.781.2952.961.252
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.951.8299.613.9836.781.2952.961.252
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.581.332-2.677.144-1.789.298-826.538
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.610.146-2.747.622-1.774.011-1.045.136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.424.5516.030.7564.180.8492.253.415
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-851.370-781.318-453.723-538.032
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.333.5329.438.6556.945.1122.804.961
Net Faaliyet Kar/Zararı6.760.3514.189.2173.217.9861.089.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.333.5329.438.6556.945.1122.804.961
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-100.932-87.437-70.706-49.573
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.232.6009.351.2186.874.4062.755.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-557.418-337.148-207.860-77.125
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-511.242-386.240-264.148-123.355
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-46.17649.09256.28846.230
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.675.1829.014.0706.666.5462.678.263
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.675.1829.014.0706.666.5462.678.263
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.675.1829.014.0706.666.5462.678.263
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.715.1652.699.4961.809.005792.446
Kıdem Tazminatı378.099501.131438.236258.766
Finansman Giderleri-100.932-87.437-70.706-49.573
Yurtiçi Satışlar100.999.61873.740.19249.217.93722.605.601
Yurtdışı Satışlar9.466.5513.194.132320.0430
Net Yabancı Para Pozisyonu29.157.3427.585.0765.779.6448.427.508
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.150.5087.585.0765.779.6448.427.508
Net YPP (Hedge Dahil)29.150.5087.585.0765.779.6448.427.508

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 2,6 11,5 12,3 1,2 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 2,62 0,98 0,05 -92,71 -1,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi