SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6349 3,6303 0,13
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,61 1.235,69 -0,01
BRENT 56,23 55,69 0,97

 BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,09 6,56 3,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60.551.20754.455.994
Ödenmiş Sermaye21.500.00021.500.000
Net Kâr4.220.8362.347.539

Cari Oranlar

F/K 33,4
FD/FAVÖK 35,6
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%) 10,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,72 31,73 320,51 37,07
USD 8,01 37,12 240,30 49,87
Göreceli 6,08 23,18 247,67 55,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,082248
BNTAS31.05.20163,740,082248

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.850.93529.147.04228.977.73335.241.329
Nakit ve Nakit Benzerleri9.424.41410.147.5578.140.21116.268.975
Finansal Yatırımlar0154.330132.3700
Ticari Alacaklar20.061.81314.424.58714.218.26214.101.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.72729.86234.9930
Stoklar6.793.1984.033.4005.700.6074.268.500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.546.783357.306751.290601.898
(Ara Toplam)37.850.93529.147.04228.977.73335.353.103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.221.29449.158.94043.324.79845.464.827
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar04.301.0003.689.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar48.751.24444.247.05339.102.53745.192.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1476.7847.9114.584
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı456.603440.926464.931260.757
Diğer Duran Varlıklar2.300163.17760.4197.273
TOPLAM VARLIKLAR87.072.22978.305.98272.302.53180.706.156
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.456.6627.186.4516.254.6766.747.737
Finansal Borçlar3.911.2823.012.9572.798.9121.914.934
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.852.1512.094.5332.100.3643.213.919
Diğer Borçlar000322.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü290.761430.083216.15688.537
Borç Karşılıkları395.080370.970152.38390.024
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.007.3881.277.908986.8611.117.589
(Ara Toplam)10.456.6627.186.4516.254.6766.747.737
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.064.36016.663.53717.082.03918.119.926
Finansal Borçlar14.118.91115.074.42715.711.81816.452.468
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları787.827741.324755.921742.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.157.622847.786614.300924.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001
Özkaynaklar60.551.20754.455.99448.965.81655.838.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.551.20754.455.99448.965.81655.838.493
Ödenmiş Sermaye21.500.00021.500.00021.500.00021.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri008.350.5120
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.794.5196.794.5195.315.9484.896.477
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.30836.3081.514.8793.526.427
Dönem Net Kar/Zararı4.220.8362.347.5391.728.985894.474
Diğer Özsermaye Kalemleri27.999.54423.777.62810.555.49225.021.115
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR87.072.22978.305.98272.302.53180.706.156
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri41.647.51130.490.15021.110.55010.085.318
Satışların Maliyeti (-)-35.263.294-25.669.418-17.858.980-8.799.849
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.384.2174.820.7323.251.5701.285.469
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.384.2174.820.7323.251.5701.285.469
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.515.823-1.114.818-768.790-339.997
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.035.505-1.487.613-1.024.812-532.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.242000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.087.6611.435.0341.014.276866.569
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.530.618-699.891-608.269-320.152
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.387.6902.953.4441.863.975959.609
Net Faaliyet Kar/Zararı2.830.6472.218.3011.457.968413.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-105.651-389.703-156.721-10.311
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.282.0392.563.7411.707.254949.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-61.203-216.20221.731-54.825
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-290.761-430.083-216.156-88.537
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)229.558213.881237.88733.712
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.220.8362.347.5391.728.985894.473
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.220.8362.347.5391.728.985894.473
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.220.8362.347.5391.728.985894.473
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.371.932924.758588.110282.700
Kıdem Tazminatı213.08769.798148.959116.904
Finansman Giderleri-105.651-389.703-156.721-10.311
Yurtiçi Satışlar41.256.90030.173.65720.839.7229.986.506
Yurtdışı Satışlar733.886569.519428.051188.558
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.077.4764.674.9626.098.702715.364
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.077.4764.674.9626.098.702715.364
Net YPP (Hedge Dahil)-1.077.4764.674.9626.098.702715.364
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 6,6 33,4 35,6 3,6 2,3 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 6,56 10,08 10,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BNTAS 33,4 131,89 35,6 134,88 2,3 59,54
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.