SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,63 4,3 1,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,8 347,1 332,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar144,0139,3
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr4,614,7

Cari Değerler

F/K 16,7
FD/FAVÖK 19,0
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 2,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,5 / 5,9
Piyasa Değeri 277,4 mnTL
Net Borç -41,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,70 11,11 31,50 70,63
USD 0,85 11,11 30,35 48,21
Göreceli 1,71 10,08 22,81 68,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.822.55277.050.22774.796.37872.874.441
Nakit ve Nakit Benzerleri52.203.75151.583.84135.322.45229.319.977
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.406.8076.114.78621.111.50822.252.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.78466.78400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.281.70817.712.13217.139.49620.561.419
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar863.5021.572.6841.222.922740.611
(Ara Toplam)83.822.55277.050.22774.796.37872.874.441
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.504.29383.589.93382.868.76782.544.217
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar82.659.57082.368.44581.857.49081.650.001
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar363.233393.338245.258249.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı464.167462.175557.445564.639
Diğer Duran Varlıklar17.323365.975208.57480.421
TOPLAM VARLIKLAR167.326.845160.640.160157.665.145155.418.658
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.385.46710.622.42211.913.37911.038.589
Finansal Borçlar3.579.6764.881.4434.993.5624.834.650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.087.2733.252.6852.617.2972.394.825
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü327.050001.947
Borç Karşılıkları313.636222.110337.711304.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.077.8322.266.1843.964.8093.503.047
(Ara Toplam)12.385.46710.622.42211.913.37911.038.589
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.981.12810.701.79312.096.93213.107.689
Finansal Borçlar6.885.3276.728.2788.001.3549.054.921
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.631.5211.509.2351.631.2981.590.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.464.2802.464.2802.462.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar143.960.250139.315.945133.654.834131.272.380
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.960.250139.315.945133.654.834131.272.380
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri036.13900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.02317.399.02317.399.02317.399.023
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.039.981364.798364.799364.798
Dönem Net Kar/Zararı4.644.30414.675.1829.014.0706.666.546
Diğer Özsermaye Kalemleri42.376.94242.340.80342.376.94242.342.013
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR167.326.845160.640.160157.665.145155.418.658
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.374.973110.262.77276.744.47349.478.982
Satışların Maliyeti (-)-31.300.621-96.310.943-67.130.490-42.697.687
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.074.35213.951.8299.613.9836.781.295
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.074.35213.951.8299.613.9836.781.295
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.117.411-3.581.332-2.677.144-1.789.298
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.163.123-3.610.146-2.747.622-1.774.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.135.2749.424.5516.030.7564.180.849
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.950.851-851.370-781.318-453.723
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.978.24115.333.5329.438.6556.945.112
Net Faaliyet Kar/Zararı2.793.8186.760.3514.189.2173.217.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.978.24115.333.5329.438.6556.945.112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.878-100.932-87.437-70.706
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.969.36315.232.6009.351.2186.874.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-325.059-557.418-337.148-207.860
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-327.050-511.242-386.240-264.148
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.991-46.17649.09256.288
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.644.30414.675.1829.014.0706.666.546
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.644.30414.675.1829.014.0706.666.546
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.644.30414.675.1829.014.0706.666.546
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri996.3903.715.1652.699.4961.809.005
Kıdem Tazminatı292.012378.099501.131438.236
Finansman Giderleri-8.878-100.932-87.437-70.706
Yurtiçi Satışlar32.929.258100.999.61873.740.19249.217.937
Yurtdışı Satışlar3.468.6889.466.5513.194.132320.043
Net Yabancı Para Pozisyonu28.179.37729.157.3427.585.0765.779.644
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu28.179.37729.150.5087.585.0765.779.644
Net YPP (Hedge Dahil)28.179.37729.150.5087.585.0765.779.644

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 4,3 16,7 19,0 1,9 1,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 4,30 0,83 2,45 162,61 1,98
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi