SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9149 5,8838 0,53
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.492,96 1.488,71 0,29
BRENT 59,08 60,51 -2,36

 Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,47 2,07 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 120,2 118,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar131,3127,3
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr6,72,7

Cari Değerler

F/K 8,0
FD/FAVÖK 7,2
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 14,60
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 1,9
Piyasa Değeri 101,3 mnTL
Net Borç -15,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,10 -17,80 -18,23 25,60
USD -8,20 -20,30 -21,55 12,23
Göreceli -2,11 -9,92 -10,32 21,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar72.874.44167.753.29441.267.56644.764.695
Nakit ve Nakit Benzerleri29.319.9779.711.81211.866.2795.865.007
Finansal Yatırımlar020.000.00000
Ticari Alacaklar22.252.43417.753.74216.002.64524.016.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar046.68100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.561.41916.607.42313.221.19714.801.484
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar740.6113.633.636177.44581.514
(Ara Toplam)72.874.44167.753.29441.267.56644.764.695
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.544.21782.497.17982.832.78758.398.628
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar81.650.00181.489.87981.880.58057.430.669
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar249.156264.331279.877295.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı564.639554.581508.351602.408
Diğer Duran Varlıklar80.421188.388163.97970.128
TOPLAM VARLIKLAR155.418.658150.250.473124.100.353103.163.323
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.038.5898.557.1969.017.14415.324.403
Finansal Borçlar4.834.6504.683.4654.793.1994.289.943
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.394.8252.257.1592.015.5309.423.462
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.947123.356140.855105.275
Borç Karşılıkları304.120423.301291.311423.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.503.0471.069.9151.776.2491.082.208
(Ara Toplam)11.038.5898.557.1969.017.14415.324.403
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.107.68914.374.25115.168.58515.195.230
Finansal Borçlar9.054.92110.319.12711.363.96312.486.458
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar000359.688
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.590.5211.590.8441.340.3421.212.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.462.2472.464.2802.464.2801.136.949
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar131.272.380127.319.02699.914.62472.643.690
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.272.380127.319.02699.914.62472.643.690
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00032.250.00032.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.0239.215.39316.775.39316.775.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları364.7988.548.428721.311721.310
Dönem Net Kar/Zararı6.666.5462.678.2637.827.1173.698.803
Diğer Özsermaye Kalemleri42.342.01342.376.94242.340.80319.198.184
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR155.418.658150.250.473124.100.353103.163.323
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri49.478.98222.599.02488.009.14364.017.426
Satışların Maliyeti (-)-42.697.687-19.637.772-73.355.139-53.549.559
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.781.2952.961.25214.654.00410.467.867
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.781.2952.961.25214.654.00410.467.867
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.789.298-826.538-3.516.530-2.257.441
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.774.011-1.045.136-3.198.370-2.351.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.180.8492.253.4154.002.435754.002
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-453.723-538.032-3.641.292-2.260.823
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.945.1122.804.9618.300.2474.352.507
Net Faaliyet Kar/Zararı3.217.9861.089.5787.939.1045.859.328
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.945.1122.804.9618.300.2470
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-70.706-49.573-46.411-483.308
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.874.4062.755.3888.253.8363.869.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-207.860-77.125-426.719-170.396
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-264.148-123.355-331.809-169.543
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)56.28846.230-94.910-853
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.666.5462.678.2637.827.1173.698.803
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.666.5462.678.2637.827.1173.698.803
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.666.5462.678.2637.827.1173.698.803
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.809.005792.4463.255.5372.423.081
Kıdem Tazminatı438.236258.766627.542394.990
Finansman Giderleri-70.706-49.573-46.411-483.308
Yurtiçi Satışlar49.217.93722.605.60187.449.79663.575.263
Yurtdışı Satışlar320.0430752.547558.815
Net Yabancı Para Pozisyonu5.779.6448.427.5083.335.508-3.931.124
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.779.6448.427.5083.335.509-3.931.124
Net YPP (Hedge Dahil)5.779.6448.427.5083.335.509-3.931.124
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 1,6 8,0 7,2 0,9 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 1,57 15,82 14,60 -122,03 -1,48
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi