SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.415 89.553 2,08
VIOP 108.423 106.467 1,84
USD/TRY 6,7752 6,7342 0,61
BIST BANKA 114.745 112.308 2,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.641,11 1.618,28 1,41
BRENT 33,20 34,11 -2,67

 Bomonti Elektrik Muhendislik Hisse Senedi | BMELK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,97 1,89 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,7 0,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bomonti Elektrik Muhendislik
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,736,8
Ödenmiş Sermaye17,017,0
Net Kâr0,93,0

Cari Değerler

F/K 25,1
FD/FAVÖK 7,5
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 6,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 23,1 mnTL
Net Borç 23,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,26 33,33 -3,55 6,25
USD 1,95 28,35 -12,19 -5,65
Göreceli 2,21 31,20 19,32 35,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMELK0,000,00000,000,00 0 A/D
BMELK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.768.8539.513.7593.886.8763.372.778
Nakit ve Nakit Benzerleri8.441.7618.796.4971.707.1632.102.167
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar209.053563.0951.139.993299.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.28941.28941.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar76.750112.878998.431928.827
(Ara Toplam)8.768.8539.513.7593.886.8763.372.778
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.916.65865.694.18745.039.31445.515.806
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar156.29716.15216.1520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar63.739.99365.660.00045.004.50145.492.594
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.80613.51814.22914.960
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.5624.5174.4328.252
TOPLAM VARLIKLAR72.685.51175.207.94648.926.19048.888.584
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.859.28032.996.59031.241.15627.605.013
Finansal Borçlar31.920.92831.463.49229.487.16126.620.673
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar80.43686.594357.640101.207
Diğer Borçlar151.862127.242127.242104.091
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)123.352264.898603.7450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları193.613194.983194.578320.067
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler389.089859.381470.790458.975
(Ara Toplam)32.859.28032.996.59031.241.15627.605.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.122.4075.427.7603.361.7713.420.672
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar80.11266.81168.17564.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.042.2955.360.9493.293.5963.356.116
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.703.82436.783.59614.323.26317.862.899
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.703.82436.783.59614.323.26317.862.899
Ödenmiş Sermaye17.000.00017.000.00017.000.00017.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri03.570.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-29.384.744-29.384.744-22.630.204-22.630.204
Dönem Net Kar/Zararı919.9422.988.263-6.754.540-3.267.978
Diğer Özsermaye Kalemleri46.168.62642.610.07726.708.00726.761.081
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR72.685.51175.207.94648.926.19048.888.584
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.688.4737.150.7023.482.8872.260.412
Satışların Maliyeti (-)-3.993.950-1.632.115-2.717.685-1.398.417
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.694.5235.518.587765.202861.995
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.694.5235.518.587765.202861.995
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-454.937-179.467-386.421-345.941
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.05632.35019.7381.453
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-450-1.234-3.096-4.598
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.283.1925.370.236395.423512.909
Net Faaliyet Kar/Zararı3.239.5865.339.120378.781516.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0035.98320.058
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.283.1925.370.236431.406532.967
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.251.42824.8504.313.1362.463
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.029.719-2.506.440-11.690.303-3.944.472
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0035.98320.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)504.9012.888.646-6.945.761-3.409.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)415.04199.617191.221141.064
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)415.04199.617191.221141.064
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI919.9422.988.263-6.754.540-3.267.978
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)919.9422.988.263-6.754.540-3.267.978
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları919.9422.988.263-6.754.540-3.267.978
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.942.307958.7021.893.375944.182
Kıdem Tazminatı30.9336.46013.67714.295
Finansman Giderleri-5.029.719-2.506.440-11.690.303-3.944.472
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-22.586.340-23.757.410-28.017.579-25.150.265
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-22.586.340-23.757.410-28.017.579-25.150.265
Net YPP (Hedge Dahil)-22.586.340-23.757.410-28.017.579-25.150.265

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMELK 1,4 25,1 7,5 6,1 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi