SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.794 114.809 2,60
VIOP 134.088 131.285 2,13
USD/TRY 6,8661 6,8612 0,07
BIST BANKA 127.849 124.982 2,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,62 1.798,58 0,56
BRENT 42,79 43,24 -1,04

 Bomonti Elektrik Muhendislik Hisse Senedi | BMELK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,33 6,25 3,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bomonti Elektrik Muhendislik
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,634,7
Ödenmiş Sermaye17,017,0
Net Kâr-1,20,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,8
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 15,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 95,7 mnTL
Net Borç 21,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -9,92 21,34 339,84
USD 0,15 -10,05 20,28 281,51
Göreceli 0,86 -9,18 15,45 338,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMELK0,000,00000,000,00 0 A/D
BMELK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.845.2038.768.8539.513.7590
Nakit ve Nakit Benzerleri2.739.0328.441.7618.796.4970
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.950.299209.053563.0950
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.28941.2890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar114.58376.750112.8780
(Ara Toplam)4.845.2038.768.8539.513.7590
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar63.044.95563.916.65865.694.1870
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar156.297156.29716.1520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar62.869.71363.739.99365.660.0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.38312.80613.5180
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.5627.5624.5170
TOPLAM VARLIKLAR67.890.15872.685.51175.207.9460
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.852.04032.859.28032.996.5900
Finansal Borçlar031.920.92831.463.4920
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar196.37180.43686.5940
Diğer Borçlar153.332151.862127.2420
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)895.906123.352264.8980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları193.613193.613194.9830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler412.818389.089859.3810
(Ara Toplam)1.852.04032.859.28032.996.5900
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.483.0885.122.4075.427.7600
Finansal Borçlar24.035.828000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar3.607.500000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar84.93380.11266.8110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.754.8275.042.2955.360.9490
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.555.03034.703.82436.783.5960
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.555.03034.703.82436.783.5960
Ödenmiş Sermaye17.000.00017.000.00017.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.570.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.464.802-29.384.744-29.384.7440
Dönem Net Kar/Zararı-1.164.464919.9422.988.2630
Diğer Özsermaye Kalemleri46.184.29646.168.62642.610.0770
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR67.890.15872.685.51175.207.9460
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.648.8407.688.4737.150.7022.773.980
Satışların Maliyeti (-)-1.307.791-3.993.950-1.632.115-795.581
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.341.0493.694.5235.518.5871.978.399
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.341.0493.694.5235.518.5871.978.399
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-150.321-454.937-179.467-106.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri78844.05632.35032.342
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.896-450-1.234-645
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.183.6203.283.1925.370.2361.903.549
Net Faaliyet Kar/Zararı1.190.7283.239.5865.339.1201.871.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.183.6203.283.1925.370.2361.903.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler611.2332.251.42824.85022.991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.251.205-5.029.719-2.506.440-1.384.365
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.456.352504.9012.888.646542.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)291.888415.04199.61752.351
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)291.888415.04199.61752.351
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.164.464919.9422.988.263594.526
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.164.464919.9422.988.263594.526
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.164.464919.9422.988.263594.526
Hisse Başına Kazanç000350
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri879.8422.942.307958.702479.410
Kıdem Tazminatı16.69930.9336.4605.673
Finansman Giderleri-3.251.205-5.029.719-2.506.440-1.384.365
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.180.226-22.586.340-23.757.4100
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.180.226-22.586.340-23.757.4100
Net YPP (Hedge Dahil)-25.180.226-22.586.340-23.757.4100

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMELK 5,6 A/D 19,8 15,5 2,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi