SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7906 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,08 1.360,41 1,45
BRENT 62,61 61,82 1,28

 Bomonti Elektrik Muhendislik Hisse Senedi | BMELK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,78 0,95 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,8 2,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bomonti Elektrik Muhendislik
Kuruluş 24.09.2007
Faal Alanı Elektrik enerjisi üretimi
Telefon (0212)2190407
Faks (0212)2247862
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 K:1-01 Bomonti Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14,317,9
Ödenmiş Sermaye17,017,0
Net Kâr-6,8-3,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,4
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 12,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 14,1 mnTL
Net Borç 27,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,49 -1,19 72,92
USD -0,17 -4,31 2,01 56,09
Göreceli -0,03 -5,17 -9,02 67,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMELK0,000,00000,000,00 0 A/D
BMELK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.886.8763.372.7782.054.2132.807.833
Nakit ve Nakit Benzerleri1.707.1632.102.167641.1901.347.501
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.139.993299.88476.94369.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.28941.90041.90041.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar998.431928.8271.294.1801.349.148
(Ara Toplam)3.886.8763.372.7782.054.2132.807.833
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar45.039.31445.515.80646.456.49047.748.864
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.152000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar45.004.50145.492.59446.431.36747.723.417
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.22914.96015.79316.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.4328.2529.3308.822
TOPLAM VARLIKLAR48.926.19048.888.58448.510.70350.556.697
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.241.15627.605.01323.912.30621.608.923
Finansal Borçlar29.487.16126.620.67323.225.65721.149.012
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar357.640101.207118.538103.781
Diğer Borçlar127.242104.09116.909756
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları194.578320.067194.489143.801
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.074.535458.975356.713211.573
(Ara Toplam)31.241.15627.605.01323.912.30621.608.923
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.361.7713.420.6723.548.8491.591.400
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar68.17564.55672.00149.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.293.5963.356.1163.476.8481.541.580
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar14.323.26317.862.89921.049.54827.356.374
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.323.26317.862.89921.049.54827.356.374
Ödenmiş Sermaye17.000.00017.000.00017.000.00017.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.570.000003.570.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-22.630.204-22.630.204-15.269.553-15.269.553
Dönem Net Kar/Zararı-6.754.540-3.267.978-7.360.651-1.036.325
Diğer Özsermaye Kalemleri23.138.00726.761.08126.679.75223.092.252
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR48.926.19048.888.58448.510.70350.556.697
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.482.8872.260.4121.406.0621.209.528
Satışların Maliyeti (-)-2.717.685-1.398.417-2.712.279-1.194.893
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)765.202861.995-1.306.21714.635
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)765.202861.995-1.306.21714.635
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-386.421-345.941-664.660-243.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.7381.45334.3184.435
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.096-4.598-1.044-2.307
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)395.423512.909-1.937.603-226.541
Net Faaliyet Kar/Zararı378.781516.054-1.970.877-228.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.98320.05800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı431.406000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.313.1362.46394.85762.683
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.690.303-3.944.472-4.519.114-1.804.569
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler35.98320.05800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.945.761-3.409.042-6.361.860-1.968.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)191.221141.064-998.791932.102
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)191.221141.064-998.791932.102
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.754.540-3.267.978-7.360.651-1.036.325
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.754.540-3.267.978-7.360.651-1.036.325
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.754.540-3.267.978-7.360.651-1.036.325
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.893.375944.1821.930.812637.934
Kıdem Tazminatı13.67714.29518.79913.162
Finansman Giderleri-11.690.303-3.944.472-4.519.114-1.804.569
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.017.579-25.150.265-21.536.811-19.087.023
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.017.579-25.150.265-21.536.811-19.087.023
Net YPP (Hedge Dahil)-28.017.579-25.150.265-21.536.811-19.087.023
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMELK 0,8 A/D 18,4 12,0 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi