SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8221 5,8096 0,22
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,05 1.275,80 -0,06
BRENT 74,11 71,95 3,00

 BIZIM Hisse Senedi | Bizim Toptan

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 07.03.2019
  • Hedef Fiyat 11,95
  • Getiri Pot %49

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Bizim Toptan yeni üst yönetimin yeniden düzenlediği satış stratejisinin olumlu sonucu olarak toptancı kanalı hariç satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Son çeyreklerde her ne kadar büyümede ve marjlarda iyileşme sağlanmış olsa da Şirket’in geçmiş dönemlerde birkaç kez yeniden yapılandırılması sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrini devam ettirmesi ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasını ancak ürün ve müşteri miksindeki değişim nedeni ile marjların şuanki seviyelerini korumasını hatta hafif yükselmesini bekliyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. Şirket, 2018 sonu itibari ile 480-500 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir (2017:381). Mağaza açılışlarının hedeflere paralel ilerlemesi, finansallara yansıması hisse performansını olumlu etkileyebilir.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 30.11.2018
Önceki Hedef Fiyat 12,25
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,32 8,45 2,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 9,8 9,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar123,9117,3
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr21,614,7

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.054 mn TL
FAVÖK 202 mn TL
Net Kar 39 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 1,1
F/K 12,4
PD/DD 2,6
Satışlar 5.363 mn TL
FAVÖK 186 mn TL
Net Kar 35 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 1,2
F/K 13,7
PD/DD 2,9
Satışlar 4.625 mn TL
FAVÖK 166 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 1,3
F/K 14,5
PD/DD 3,3
Satışlar 3.725 mn TL
FAVÖK 148 mn TL
Net Kar 22 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,5
F/K 22,2
PD/DD 3,9

Cari Değerler

F/K 22,2
FD/FAVÖK 1,5
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 22,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 480,0 mnTL
Net Borç -258,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -26,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,99 0,88 -0,25 17,65
USD -1,67 0,19 -5,38 6,57
Göreceli -0,05 0,08 3,79 11,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 8
33,1
4.625,1
165,9
146,1
1.026,2
07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-9,5
-36,2
13,0
-20,3
-70,3
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 07.03.2019 AL 11,95 0,00 AL 11,95 0,00 AL 12,25 -0,30
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 8
3,64
3,45
2,15
0,00
0,2913
0,2758
0,1717
0,0000
50
50
48
17,5
16,6
10,3
0,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6.054,4 38,7 202,1 Tahmin
BIZIM 5.363,2 35,0 185,6 Tahmin
BIZIM 4.625,1 33,1 165,9 Tahmin
BIZIM 3.725,3 21,6 148,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 12,4 1,1 0,0 2,6 Tahmin
BIZIM 13,7 1,2 0,0 2,9 Tahmin
BIZIM 14,5 1,3 0,0 3,3 Tahmin
BIZIM 22,2 1,5 0,1 3,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM2,150,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM2,150,171717,1714,5910.299.99648

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar663.654.681658.596.693606.248.708576.550.973
Nakit ve Nakit Benzerleri273.895.711179.714.20662.006.23760.934.930
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.990.90446.200.80355.254.25144.668.574
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.401.483130.286.534217.986.740189.629.741
Stoklar280.679.743290.731.258262.836.244271.302.409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.686.84011.663.8928.165.23610.015.319
(Ara Toplam)663.654.681658.596.693606.248.708576.550.973
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar178.528.198175.127.474179.083.988182.909.471
Ticari Alacaklar00916.986916.986
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.099.0751.334.0351.535.9891.509.571
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar141.658.397140.003.214141.725.283145.594.426
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.853.65629.941.21529.251.28728.565.895
Ertelenmiş Vergi Varlığı002.572.6692.986.516
Diğer Duran Varlıklar3.917.0703.849.0103.081.7743.336.077
TOPLAM VARLIKLAR842.182.879833.724.167785.332.696759.460.444
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler690.151.060688.073.633648.091.639623.020.579
Finansal Borçlar6.476.0066.132.4627.051.3845.613.936
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar642.462.338643.425.017607.684.867590.681.807
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları24.456.66426.301.22117.070.74615.431.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.756.05212.214.93316.284.64211.292.883
(Ara Toplam)690.151.060688.073.633648.091.639623.020.579
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.181.81828.383.94127.940.02630.763.709
Finansal Borçlar9.265.08711.676.66412.795.76116.752.908
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar16.029.63916.203.21515.144.26514.010.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.827.205504.06200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.059.887000
Özkaynaklar123.850.001117.266.593109.301.031105.676.156
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.850.001117.266.593109.301.031105.676.156
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.037.476010.037.47610.037.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.822.69143.822.69243.822.69243.822.692
Dönem Net Kar/Zararı21.637.49614.739.5195.749.079983.537
Diğer Özsermaye Kalemleri-11.647.662-1.295.618-10.308.216-9.167.549
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR842.182.879833.724.167785.332.696759.460.444
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.725.343.5762.729.257.7341.723.918.820776.533.483
Satışların Maliyeti (-)-3.315.956.510-2.441.001.090-1.548.766.514-695.398.618
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)409.387.066288.256.644175.152.30681.134.865
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)409.387.066288.256.644175.152.30681.134.865
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-250.091.102-179.209.984-114.886.553-55.272.381
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.776.984-29.931.339-17.537.759-8.306.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.854.75017.426.0997.536.2173.635.639
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-111.019.776-76.332.744-41.501.539-18.084.346
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.353.95420.208.6768.762.6723.107.679
Net Faaliyet Kar/Zararı121.518.98079.115.32142.727.99417.556.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.376.47130.480.80416.553.2077.071.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.797.543-787.022-442.930-606.938
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-48.051.677-30.321.012-17.614.896-7.778.862
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler45.578.92829.693.78216.110.2776.464.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.881.20519.581.4467.258.0531.793.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.243.709-4.841.927-1.508.974-809.972
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-5.204.968-1.272.0460
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.243.709363.041-236.928-809.972
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.637.49614.739.5195.749.079983.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.637.49614.739.5195.749.079983.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.637.49614.739.5195.749.079983.537
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri26.616.63419.801.76213.085.8226.521.856
Kıdem Tazminatı2.403.7861.708.994817.618392.809
Finansman Giderleri-48.051.677-30.321.012-17.614.896-7.778.862
Yurtiçi Satışlar3.779.035.9842.768.301.9901.747.117.061786.945.141
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu28.895.072712.874361.057210.954
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu28.740.096535.545225.87391.201
Net YPP (Hedge Dahil)28.895.072712.874361.057210.954
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 8,0 22,2 1,5 0,1 3,9 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 8,00 22,48 22,43 -5,60 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 8,00 14,5 -26,1 1,3 -84,3 3,3 -2,9
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 14,5 -48,3 1,3 -84,0 3,3 -23,1
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.