SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.179 118.713 0,39
VIOP 135.670 134.862 0,60
USD/TRY 6,8666 6,8608 0,08
BIST BANKS 129.548 129.657 -0,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.809,38 1.809,22 0,01
BRENT 43,45 43,30 0,35

 Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

SAT
  • Son Öneri Tarihi 24.06.2020
  • Hedef Fiyat 16,00
  • Getiri Pot %-20

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Yönetimin değişikliği sonrası satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Büyümenin hızlanması ve karlılığın yükselmesi ve bunun da uzun süredir sürdürebiliyor olması sayesinde hisse fiyatı son dönemde iyi performans göstermiştir. Ancak 2020 yılında enflasyon ve ticari borçlara uygulanan faiz oranlarındaki düşüş ile karlılık üzerinde daha yüksek baskı olacağını düşünüyoruz. Daha düşük marjlı sigara/şeker kategorilerinin ağırlığının azaltılmasının marj daralmasını kısmen telafi edebileceğini ancak her halükarda FAVÖK ve net kar büyümesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yatırım harcamalarında son dönemdeki yüksek seyrin devam edecek olması nedeni ile nakit akışının görece zayıf olacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrin ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasınıve ürün ve müşteri miksindekindeki iyileşmeye rağmen operasyonel kar marjının baskı altına kalacağını düşünüyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. 2019 yılındaki güçlü büyümenin ardından 2020 yılında da güçlü mağaza açılışları ile birlikte bu kanalın %50 büyümesini öngörüyoruz.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 29.04.2020
Önceki Hedef Fiyat 11,00
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,35 21,14 10,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,2 571,4 556,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar143,8141,3
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr3,833,1

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.738 mn TL
FAVÖK 323 mn TL
Net Kar 48 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 3,1
F/K 25,3
PD/DD 5,7
Satışlar 5.991 mn TL
FAVÖK 289 mn TL
Net Kar 38 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 3,4
F/K 31,6
PD/DD 6,7
Satışlar 5.286 mn TL
FAVÖK 258 mn TL
Net Kar 34 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 3,8
F/K 35,4
PD/DD 7,6
Satışlar 4.521 mn TL
FAVÖK 259 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 3,8
F/K 36,5
PD/DD 8,5

Cari Değerler

F/K 36,5
FD/FAVÖK 3,9
PD/DD 8,4
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 14,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 23,1 / 6,4
Piyasa Değeri 1.207,2 mnTL
Net Borç -219,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 92,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,10 4,68 35,03 80,13
USD 0,10 4,68 33,26 56,24
Göreceli 0,62 1,68 25,14 73,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 20,12
34,1
5.286,4
257,6
158,8
1.329,4
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
5,1
-31,6
0,5
16,1
0,5
5,1
-31,6
0,5
16,1
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 24.06.2020 SAT 16,00 0,00 SAT 11,00 5,00 TUT 11,00 5,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 20,12
1,46
1,30
1,38
1,68
0,2929
0,2614
0,2769
0,1717
46
46
50
48
17,6
15,7
16,6
10,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6.738,2 47,6 322,6 Tahmin
BIZIM 5.991,0 38,2 289,0 Tahmin
BIZIM 5.286,4 34,1 257,6 Tahmin
BIZIM 4.520,7 33,1 259,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 25,3 3,1 0,1 5,7 Tahmin
BIZIM 31,6 3,4 0,2 6,7 Tahmin
BIZIM 35,4 3,8 0,2 7,6 Tahmin
BIZIM 36,5 3,8 0,2 8,5 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM1,380,276927,6923,53 16.611.516 50
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM1,380,276927,6923,5316.611.51650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar893.157.314767.898.691871.752.199807.461.165
Nakit ve Nakit Benzerleri405.830.457402.750.436450.333.601400.941.413
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar67.924.47962.616.15460.962.32958.894.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.6910702.812340.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar403.332.968296.428.554349.986.120342.027.761
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.027.7196.103.5479.767.3375.257.141
(Ara Toplam)893.157.314767.898.691871.752.199807.461.165
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar382.692.194372.747.905340.103.811337.978.466
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.665.4612.416.4052.535.1592.646.578
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları166.600.560156.955.212153.056.384159.342.143
Maddi Duran Varlıklar177.482.830174.410.656145.765.785142.181.252
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.676.61038.323.35437.588.30730.925.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı0137.795898.5642.639.363
Diğer Duran Varlıklar266.733504.483259.612243.940
TOPLAM VARLIKLAR1.275.849.5081.140.646.5961.211.856.0101.145.439.631
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler979.070.425860.710.332949.767.226887.025.225
Finansal Borçlar59.730.74157.312.49856.724.89455.432.552
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar848.837.471751.694.665816.222.069755.361.679
Diğer Borçlar3.817.336010.300.00012.250.861
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.173.1051.702.7491.341.7121.586.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.924.689585.7001.909.3044.969.727
Borç Karşılıkları42.172.26428.858.14545.801.88534.756.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.414.81920.556.57517.467.36222.666.794
(Ara Toplam)979.070.425860.710.332949.767.226887.025.225
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler152.993.430138.660.706130.365.887136.611.891
Finansal Borçlar127.103.708115.096.854108.793.148115.551.558
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)839.077971.5631.059.8870
Uzun vadeli karşılıklar24.876.82522.592.28920.512.85220.000.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü173.820000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.059.887
Özkaynaklar143.785.653141.275.558131.722.897121.802.515
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.785.653141.275.558131.722.897121.802.515
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.480.23012.179.66911.664.66910.037.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları85.792.96853.017.99453.532.99455.160.187
Dönem Net Kar/Zararı3.809.97733.075.53521.813.20810.550.609
Diğer Özsermaye Kalemleri-18.297.522-16.997.640-15.287.974-13.945.757
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.275.849.5081.140.646.5961.211.856.0101.145.439.631
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.177.770.9844.520.672.5113.364.219.1132.148.283.526
Satışların Maliyeti (-)-1.046.348.457-4.005.212.864-2.976.116.261-1.895.993.285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)131.422.527515.459.647388.102.852252.290.241
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)131.422.527515.459.647388.102.852252.290.241
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-84.021.675-274.164.024-203.071.309-133.218.970
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.359.900-49.025.757-37.195.095-22.909.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.203.12918.898.95519.838.62814.781.565
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.211.291-132.238.164-114.936.221-80.580.213
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.032.79078.930.65752.738.85530.362.918
Net Faaliyet Kar/Zararı33.040.952192.269.866147.836.44896.161.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.673.19974.358.01158.462.30338.597.679
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-77.826-2.556.91100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.628.163150.731.757111.201.15868.960.597
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.034.740-109.171.640-82.671.275-54.949.850
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.595.37371.801.10058.462.30338.597.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.593.42341.560.11728.529.88314.010.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.783.446-8.484.582-6.716.675-3.460.138
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.146.860-9.112.087-8.532.366-7.352.181
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-636.586627.5051.815.6913.892.043
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.809.97733.075.53521.813.20810.550.609
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.809.97733.075.53521.813.20810.550.609
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.809.97733.075.53521.813.20810.550.609
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.579.58166.907.54849.682.77631.932.480
Kıdem Tazminatı685.0332.434.2281.569.0671.436.005
Finansman Giderleri-24.034.740-109.171.640-82.671.275-54.949.850
Yurtiçi Satışlar1.186.586.1894.593.671.1663.387.151.7972.164.378.691
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.038.6685.214.76413.056.01413.810.553
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.038.6685.242.11513.056.01413.641.454
Net YPP (Hedge Dahil)1.038.6685.242.11513.056.01413.810.553

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 20,1 36,5 3,9 0,2 8,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 20,12 14,71 14,58 -13,05 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 20,12 35,4 92,2 3,8 -53,9 7,6 -42,2
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 35,4 41,9 3,8 -48,7 7,6 77,2
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.