SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKS 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
GOLD 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

TUT
  • Son Öneri Tarihi 03.12.2019
  • Hedef Fiyat 12,00
  • Getiri Pot %30

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Yönetimin değişikliği sonrası satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Büyümenin hızlanması ve karlılığın yükselmesi ve bunun da uzun süredir sürdürebiliyor olması sayesinde 2019 yılı içerisinde gıda perakende sektöründe en iyi performans gösteren hisse olmuştur. Ancak son dönemde enflasyon ve ticari borçlara uygulanan faiz oranlarındaki düşüş ile karlılık üzerinde daha yüksek baskı olacağını düşünüyoruz. Daha düşük marjlı sigara/şeker kategorilerinin ağırlığının azaltılmasının marj daralmasını kısmen telafi edebileceğini ancak her halükarda FAVÖK ve net kar büyümesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yatırım harcamalarında son dönemdeki yüksek seyrin devam edecek olması nedeni ile nakit akışının görece zayıf olacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrin ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasını ancak ürün ve müşteri miksindeki değişim nedeni ile marjların şuanki seviyelerini korumasını bekliyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. 2019 yılındaki güçlü büyümenin ardından 2020 yılında da güçlü mağaza açılışları ile birlikte bu kanalın %50 büyümesini öngörüyoruz.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 16.09.2019
Önceki Hedef Fiyat 10,43
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,43 12,38 5,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 85,0 83,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar141,3131,7
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr33,121,8

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.842 mn TL
FAVÖK 289 mn TL
Net Kar 63 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 1,1
F/K 8,9
PD/DD 2,2
Satışlar 6.108 mn TL
FAVÖK 258 mn TL
Net Kar 61 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,3
F/K 9,1
PD/DD 2,5
Satışlar 5.355 mn TL
FAVÖK 229 mn TL
Net Kar 52 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,4
F/K 10,6
PD/DD 3,0
Satışlar 4.521 mn TL
FAVÖK 259 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,3
F/K 16,8
PD/DD 3,9

Cari Değerler

F/K 16,8
FD/FAVÖK 1,3
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 12,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 0,9
Piyasa Değeri 555,0 mnTL
Net Borç -230,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -33,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,98 3,70 -17,19
USD -0,30 -2,79 -5,59 -26,46
Göreceli -0,05 -0,63 28,29 5,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 9,25
52,1
5.355,0
229,2
186,1
1.212,8
29.11.2019
29.11.2019
29.11.2019
29.11.2019
29.11.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 03.12.2019 TUT 12,00 0,00 TUT 12,00 0,00 TUT 12,00 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 9,25
5,51
4,70
2,99
1,68
0,5096
0,4343
0,2769
0,1717
50
50
50
48
30,6
26,1
16,6
10,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6.842,3 62,6 288,6 Tahmin
BIZIM 6.108,4 61,1 258,3 Tahmin
BIZIM 5.355,0 52,1 229,2 Tahmin
BIZIM 4.520,7 33,1 259,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 8,9 1,1 0,0 2,2 Tahmin
BIZIM 9,1 1,3 0,1 2,5 Tahmin
BIZIM 10,6 1,4 0,1 3,0 Tahmin
BIZIM 16,8 1,3 0,1 3,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM2,990,276927,6923,53 16.611.516 50
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM2,990,276927,6923,5316.611.51650

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar767.898.691871.752.199807.461.165747.684.028
Nakit ve Nakit Benzerleri402.750.436450.333.601400.941.413158.711.584
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.616.15460.962.32958.894.04855.108.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0702.812340.802213.350.977
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar296.428.554349.986.120342.027.761314.470.477
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.103.5479.767.3375.257.1416.042.574
(Ara Toplam)767.898.691871.752.199807.461.165747.684.028
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar372.747.905340.103.811337.978.466335.387.158
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.416.4052.535.1592.646.5782.624.013
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları156.955.212153.056.384159.342.143159.027.827
Maddi Duran Varlıklar174.410.656145.765.785142.181.252142.905.153
Şerefiye00026.724.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.323.35437.588.30730.925.1904.096.595
Ertelenmiş Vergi Varlığı137.795898.5642.639.3630
Diğer Duran Varlıklar504.483259.612243.9409.081
TOPLAM VARLIKLAR1.140.646.5961.211.856.0101.145.439.6311.083.071.186
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler860.710.332949.767.226887.025.225834.215.170
Finansal Borçlar57.312.49856.724.89455.432.55256.311.010
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar751.694.665816.222.069755.361.679714.092.070
Diğer Borçlar010.300.00012.250.86110.300.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.702.7491.341.7121.586.8771.017.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü585.7001.909.3044.969.7273.326.662
Borç Karşılıkları28.858.14545.801.88534.756.73528.243.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.556.57517.467.36222.666.79420.923.834
(Ara Toplam)860.710.332949.767.226887.025.225834.215.170
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler138.660.706130.365.887136.611.891133.291.813
Finansal Borçlar115.096.854108.793.148115.551.558113.295.247
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)971.5631.059.88700
Uzun vadeli karşılıklar22.592.28920.512.85220.000.44618.711.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000224.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler001.059.8871.059.887
Özkaynaklar141.275.558131.722.897121.802.515115.564.203
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.275.558131.722.897121.802.515115.564.203
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.179.66911.664.66910.037.47610.037.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.017.99453.532.99455.160.18755.160.187
Dönem Net Kar/Zararı33.075.53521.813.20810.550.6093.817.207
Diğer Özsermaye Kalemleri-16.997.640-15.287.974-13.945.757-13.450.667
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.140.646.5961.211.856.0101.145.439.6311.083.071.186
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.520.672.5113.364.219.1132.148.283.5261.023.644.702
Satışların Maliyeti (-)-4.005.212.864-2.976.116.261-1.895.993.285-905.558.260
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)515.459.647388.102.852252.290.241118.086.442
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)515.459.647388.102.852252.290.241118.086.442
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-274.164.024-203.071.309-133.218.970-64.360.377
Genel Yönetim Giderleri (-)-49.025.757-37.195.095-22.909.705-11.165.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.898.95519.838.62814.781.5657.726.142
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-132.238.164-114.936.221-80.580.213-36.600.757
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)78.930.65752.738.85530.362.91813.686.042
Net Faaliyet Kar/Zararı192.269.866147.836.44896.161.56642.560.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.358.01158.462.30338.597.67919.004.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.556.911000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı150.731.757111.201.15868.960.59732.690.239
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-109.171.640-82.671.275-54.949.850-26.697.847
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler71.801.10058.462.30338.597.67919.004.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.560.11728.529.88314.010.7475.992.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.484.582-6.716.675-3.460.138-2.175.185
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.112.087-8.532.366-7.352.181-3.326.662
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)627.5051.815.6913.892.0431.151.477
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.075.53521.813.20810.550.6093.817.207
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.075.53521.813.20810.550.6093.817.207
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.075.53521.813.20810.550.6093.817.207
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri66.907.54849.682.77631.932.48015.721.511
Kıdem Tazminatı2.434.2281.569.0671.436.005512.364
Finansman Giderleri-109.171.640-82.671.275-54.949.850-26.697.847
Yurtiçi Satışlar4.593.671.1663.387.151.7972.164.378.6911.029.749.503
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.214.76413.056.01413.810.5533.025.960
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.242.11513.056.01413.641.4542.861.461
Net YPP (Hedge Dahil)5.242.11513.056.01413.810.5533.025.960

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 9,3 16,8 1,3 0,1 3,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 9,25 12,75 12,89 14,26 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 9,25 10,6 -33,8 1,4 -81,9 3,0 -33,5
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 10,6 -57,1 1,4 -81,8 3,0 -29,3
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.