SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.310 98.415 -1,12
VIOP 120.431 122.040 -1,32
USD/TRY 5,8509 5,7922 1,01
BIST BANKS 137.088 140.323 -2,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.488,36 1.490,58 -0,15
BRENT 58,83 59,42 -0,99

 Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 16.09.2019
  • Hedef Fiyat 10,60
  • Getiri Pot %20

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Bizim Toptan yeni üst yönetimin yeniden düzenlediği satış stratejisinin olumlu sonucu olarak toptancı kanalı hariç satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Son çeyreklerde her ne kadar büyümede ve marjlarda iyileşme sağlanmış olsa da Şirket’in geçmiş dönemlerde birkaç kez yeniden yapılandırılması sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrini devam ettirmesi ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasını ancak ürün ve müşteri miksindeki değişim nedeni ile marjların şuanki seviyelerini korumasını hatta hafif yükselmesini bekliyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. Şirket, 2018 sonu itibari ile 480-500 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir (2017:381). Mağaza açılışlarının hedeflere paralel ilerlemesi, finansallara yansıması hisse performansını olumlu etkileyebilir.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 30.05.2019
Önceki Hedef Fiyat 9,55
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,46 9,7 2,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 8,2 7,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar121,8115,6
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr10,63,8

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.031 mn TL
FAVÖK 241 mn TL
Net Kar 47 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 0,6
F/K 11,4
PD/DD 2,7
Satışlar 5.389 mn TL
FAVÖK 219 mn TL
Net Kar 38 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 0,6
F/K 14,1
PD/DD 3,1
Satışlar 4.679 mn TL
FAVÖK 202 mn TL
Net Kar 39 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 0,7
F/K 13,5
PD/DD 3,5
Satışlar 3.725 mn TL
FAVÖK 148 mn TL
Net Kar 22 mn TL
FD/Satışlar 0,0
FD/FAVÖK 0,9
F/K 24,4
PD/DD 4,3

Cari Değerler

F/K 20,0
FD/FAVÖK 0,6
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 19,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 528,0 mnTL
Net Borç -230,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -23,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,89 -5,38 3,77 29,41
USD 6,89 -4,23 2,16 18,44
Göreceli 1,14 -4,79 7,48 20,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 8,8
39,1
4.679,4
201,5
152,6
1.042,5
13.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,4
-69,2
6,9
-1,4
-13,8
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 16.09.2019 AL 10,60 0,00 AL 10,60 0,00 AL 9,55 1,05
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 8,8
3,55
3,70
1,95
0,00
0,3121
0,3255
0,1717
0,0000
50
50
48
18,7
19,5
10,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6.031,3 46,5 241,4 Tahmin
BIZIM 5.388,7 37,5 218,8 Tahmin
BIZIM 4.679,4 39,1 201,5 Tahmin
BIZIM 3.725,3 21,6 148,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 11,4 0,6 0,0 2,7 Tahmin
BIZIM 14,1 0,6 0,0 3,1 Tahmin
BIZIM 13,5 0,7 0,0 3,5 Tahmin
BIZIM 24,4 0,9 0,0 4,3 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM1,950,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM1,950,171717,1714,5910.299.99648

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar807.461.165747.684.028663.654.681658.596.693
Nakit ve Nakit Benzerleri400.941.413158.711.584277.627.501179.714.206
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar58.894.04855.108.41642.259.11446.200.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar340.802213.350.97755.401.483130.286.534
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar342.027.761314.470.477280.679.743290.731.258
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.257.1416.042.5747.686.84011.663.892
(Ara Toplam)807.461.165747.684.028663.654.681658.596.693
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar337.978.466335.387.158178.528.198175.127.474
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.646.5782.624.0132.099.0751.334.035
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları159.342.143159.027.82700
Maddi Duran Varlıklar142.181.252142.905.153141.658.397140.003.214
Şerefiye026.724.48900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.925.1904.096.59530.853.65629.941.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.639.363000
Diğer Duran Varlıklar243.9409.0813.917.0703.849.010
TOPLAM VARLIKLAR1.145.439.6311.083.071.186842.182.879833.724.167
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler887.025.225834.215.170690.151.060688.073.633
Finansal Borçlar55.432.55256.311.0106.476.0066.132.462
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar755.361.679714.092.070642.462.338643.425.017
Diğer Borçlar12.250.86110.300.00000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.586.8771.017.9301.247.9600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.969.7273.326.66200
Borç Karşılıkları34.756.73528.243.66424.456.66426.301.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.666.79420.923.83415.508.09212.214.933
(Ara Toplam)887.025.225834.215.170690.151.060688.073.633
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler136.611.891133.291.81328.181.81828.383.941
Finansal Borçlar115.551.558113.295.2479.265.08711.676.664
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar20.000.44618.711.70416.029.63916.203.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0224.9751.827.205504.062
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.059.8871.059.8871.059.8870
Özkaynaklar121.802.515115.564.203123.850.001117.266.593
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.802.515115.564.203123.850.001117.266.593
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.037.47610.037.47610.037.4760
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları55.160.18755.160.18743.822.69143.822.692
Dönem Net Kar/Zararı10.550.6093.817.20721.637.49614.739.519
Diğer Özsermaye Kalemleri-13.945.757-13.450.667-11.647.662-1.295.618
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.145.439.6311.083.071.186842.182.879833.724.167
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.148.283.5261.023.644.7023.725.343.5762.729.257.734
Satışların Maliyeti (-)-1.895.993.285-905.558.260-3.315.956.510-2.441.001.090
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)252.290.241118.086.442409.387.066288.256.644
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)252.290.241118.086.442409.387.066288.256.644
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-133.218.970-64.360.377-250.091.102-179.209.984
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.909.705-11.165.408-37.776.984-29.931.339
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.781.5657.726.14219.854.75017.426.099
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-80.580.213-36.600.757-111.019.776-76.332.744
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.362.91813.686.04230.353.95420.208.676
Net Faaliyet Kar/Zararı96.161.56642.560.657121.518.98079.115.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler38.597.67919.004.19748.376.47130.480.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2.797.543-787.022
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı68.960.59732.690.23975.932.8820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-54.949.850-26.697.847-48.051.677-30.321.012
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler38.597.67919.004.19745.578.92829.693.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.010.7475.992.39227.881.20519.581.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.460.138-2.175.185-6.243.709-4.841.927
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.352.181-3.326.6620-5.204.968
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.892.0431.151.477-6.243.709363.041
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.550.6093.817.20721.637.49614.739.519
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.550.6093.817.20721.637.49614.739.519
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.550.6093.817.20721.637.49614.739.519
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri31.932.48015.721.51126.616.63419.801.762
Kıdem Tazminatı1.436.005512.3642.403.7861.708.994
Finansman Giderleri-54.949.850-26.697.847-48.051.677-30.321.012
Yurtiçi Satışlar2.164.378.6911.029.749.5033.779.035.9842.768.301.990
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.810.5533.025.96028.895.072712.874
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.641.4542.861.46128.740.096535.545
Net YPP (Hedge Dahil)13.810.5533.025.96028.895.072712.874
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 8,8 20,0 0,6 0,0 4,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 8,80 19,77 19,61 -16,13 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 8,80 13,5 -23,8 0,7 -93,1 3,5 -20,5
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 13,5 -48,1 0,7 -91,6 3,5 -18,4
2019 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.