SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.320 102.715 -0,38
VIOP 128.946 129.612 -0,51
USD/TRY 5,3013 5,2791 0,42
BIST BANKS 134.287 135.211 -0,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.327,20 1.321,02 0,47
BRENT 66,44 66,25 0,29

 BIZIM Hisse Senedi | Bizim Toptan

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 30.11.2018
  • Hedef Fiyat 12,25
  • Getiri Pot %64

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Bizim Toptan yeni üst yönetimin yeniden düzenlediği satış stratejisinin olumlu sonucu olarak toptancı kanalı hariç satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Son çeyreklerde her ne kadar büyümede ve marjlarda iyileşme sağlanmış olsa da Şirket’in geçmiş dönemlerde birkaç kez yeniden yapılandırılması sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrini devam ettirmesi ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasını ancak ürün ve müşteri miksindeki değişim nedeni ile marjların şuanki seviyelerini korumasını hatta hafif yükselmesini bekliyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. Şirket, 2018 sonu itibari ile 480-500 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir (2017:381). Mağaza açılışlarının hedeflere paralel ilerlemesi, finansallara yansıması hisse performansını olumlu etkileyebilir.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 17.09.2018
Önceki Hedef Fiyat 8,90
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6 7,59 1,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 4,9 4,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar117,3109,3
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr14,75,7

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 5.474 mn TL
FAVÖK 178 mn TL
Net Kar 53 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,6
F/K 8,5
PD/DD 2,0
Satışlar 4.661 mn TL
FAVÖK 153 mn TL
Net Kar 43 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,9
F/K 10,6
PD/DD 2,7
Satışlar 3.798 mn TL
FAVÖK 125 mn TL
Net Kar 18 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,3
F/K 24,8
PD/DD 3,6
Satışlar 2.896 mn TL
FAVÖK 42 mn TL
Net Kar -30 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 6,9
F/K A/D
PD/DD 4,2

Cari Değerler

F/K 30,1
FD/FAVÖK 2,4
PD/DD 3,8
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 23,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 449,4 mnTL
Net Borç -161,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 30,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,13 0,27 21,59 10,15
USD 0,44 -0,11 23,44 10,57
Göreceli -0,70 0,01 16,54 -2,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 7,49
18,1
3.798,0
125,0
123,9
886,5
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
195,8
16,5
3,1
37,8
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 30.11.2018 AL 12,25 0,00 AL 12,25 0,00 AL 8,90 3,35
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 7,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 5.474,2 52,8 177,5 Tahmin
BIZIM 4.661,3 42,6 152,9 Tahmin
BIZIM 3.798,0 18,1 125,0 Tahmin
BIZIM 2.896,4 -30,4 41,6 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 8,5 1,6 0,1 2,0 Tahmin
BIZIM 10,6 1,9 0,1 2,7 Tahmin
BIZIM 24,8 2,3 0,1 3,6 Tahmin
BIZIM -14,8 6,9 0,1 4,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar658.596.693606.248.708576.550.973529.099.633
Nakit ve Nakit Benzerleri179.714.20662.006.23760.934.930227.239.220
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar46.200.80355.254.25144.668.57440.186.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar130.286.534217.986.740189.629.7412.609.448
Stoklar290.731.258262.836.244271.302.409248.502.044
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.663.8928.165.23610.015.31910.562.672
(Ara Toplam)658.596.693606.248.708576.550.973529.099.633
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar175.127.474179.083.988182.909.471180.205.139
Ticari Alacaklar0916.986916.986916.986
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.334.0351.535.9891.509.571843.957
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar140.003.214141.725.283145.594.426142.819.816
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.941.21529.251.28728.565.89528.447.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı02.572.6692.986.5163.523.215
Diğer Duran Varlıklar3.849.0103.081.7743.336.0773.653.603
TOPLAM VARLIKLAR833.724.167785.332.696759.460.444709.304.772
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler688.073.633648.091.639623.020.579574.875.510
Finansal Borçlar6.132.4627.051.3845.613.9369.115.640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar643.425.017607.684.867590.681.807540.280.892
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları26.301.22117.070.74615.431.95313.173.718
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.214.93316.284.64211.292.88312.305.260
(Ara Toplam)688.073.633648.091.639623.020.579574.875.510
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.383.94127.940.02630.763.70928.643.604
Finansal Borçlar11.676.66412.795.76116.752.90815.918.484
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar16.203.21515.144.26514.010.80112.725.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü504.062000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar117.266.593109.301.031105.676.156105.785.658
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.266.593109.301.031105.676.156105.785.658
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler010.037.47610.037.47610.037.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.822.69243.822.69243.822.69274.181.031
Dönem Net Kar/Zararı14.739.5195.749.079983.537-30.358.339
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.295.618-10.308.216-9.167.549-8.074.510
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR833.724.167785.332.696759.460.444709.304.772
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.729.257.7341.723.918.820776.533.4832.896.367.998
Satışların Maliyeti (-)-2.441.001.090-1.548.766.514-695.398.618-2.651.840.103
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)288.256.644175.152.30681.134.865244.527.895
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)288.256.644175.152.30681.134.865244.527.895
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-179.209.984-114.886.553-55.272.381-193.228.583
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.931.339-17.537.759-8.306.098-30.196.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.426.0997.536.2173.635.63912.146.482
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-76.332.744-41.501.539-18.084.346-64.708.653
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.208.6768.762.6723.107.679-31.459.544
Net Faaliyet Kar/Zararı79.115.32142.727.99417.556.38621.102.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30.480.80416.553.2077.071.63015.538.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-787.022-442.930-606.938-331.942
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.321.012-17.614.896-7.778.862-21.976.571
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler29.693.78216.110.2776.464.69215.206.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.581.4467.258.0531.793.509-38.229.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.841.927-1.508.974-809.9727.870.924
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.204.968-1.272.04600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)363.041-236.928-809.9727.870.924
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.739.5195.749.079983.537-30.358.339
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.739.5195.749.079983.537-30.358.339
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.739.5195.749.079983.537-30.358.339
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri19.801.76213.085.8226.521.85620.486.584
Kıdem Tazminatı1.708.994817.618392.8091.258.050
Finansman Giderleri-30.321.012-17.614.896-7.778.862-21.976.571
Yurtiçi Satışlar2.768.301.9901.747.117.061786.945.1412.933.713.372
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu712.874361.057210.954566.122
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu535.545225.87391.201453.073
Net YPP (Hedge Dahil)712.874361.057210.954566.122
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 7,5 30,1 2,4 0,1 3,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 7,49 24,00 23,81 -18,48 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 7,49 24,8 30,9 2,3 -74,5 3,6 27,8
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 24,8 -17,1 2,3 -72,7 3,6 -15,6
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.