SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 BISAS | Bisaş Tekstil

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,36 0,98 0,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Bisaş Tekstil
Kuruluş 04.11.1976
Faal Alanı Pamuklu dokuma üretim ve ticareti.
Telefon (0212)5274284
Faks (0212)5204282
Adres Alemdar Mah. Bab-ı Ali Cad. Seyhan İşhanı No:22 K:4 Fatih- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10.311.05210.218.459
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.000
Net Kâr15.437.81915.403.078

Cari Oranlar

F/K 1,7
FD/FAVÖK -7,3
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 15,48 67,24 76,36 99,72
USD 18,38 81,25 44,34 122,42
Göreceli 16,22 58,84 50,27 125,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
BISAS26.05.19971,540,10000
BISAS26.05.19971,540,10000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.152.34810.968.45714.375.11710.440.383
Nakit ve Nakit Benzerleri42.7193.2981.155.179251.332
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.637.2211.711.2543.395.3311.968.428
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.888.4248.309.8763.949.780690.555
Stoklar29297.3791.023.601
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.583.955944.0005.207.5783.450.922
(Ara Toplam)11.152.34810.968.45713.715.2477.384.838
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00659.8703.055.545
Duran Varlıklar74.07978.91383.8162.310.960
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar406406406406
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar11.08213.52916.0441.413.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.59164.97867.36669.754
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı000827.083
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR11.226.42711.047.37014.458.93312.751.343
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler915.375828.9113.882.01117.597.079
Finansal Borçlar000900.203
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar166.237169.907624.491851.116
Diğer Borçlar270.503162.059907.466278.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları53.16443.317358.7262.986.563
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler425.471453.6281.285.68912.580.463
(Ara Toplam)915.375828.9113.176.37217.597.079
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00705.6390
Uzun Vadeli Yükümlülükler000402.802
Finansal Borçlar000381.893
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00020.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.311.05210.218.45910.576.922-5.248.538
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.311.05210.218.45910.576.922-5.248.538
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri294.296294.2960294.296
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.50918.50918.50918.509
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-66.774.756-66.774.756-66.774.756-60.602.802
Dönem Net Kar/Zararı15.437.81915.403.07815.821.641-6.171.954
Diğer Özsermaye Kalemleri40.335.18440.277.33240.511.52840.213.413
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR11.226.42711.047.37014.458.93312.751.343
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.194.2448.192.8467.345.30912.107.375
Satışların Maliyeti (-)-7.417.871-7.417.871-6.626.579-14.220.577
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)776.373774.975718.730-2.113.202
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)776.373774.975718.730-2.113.202
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-126.232-126.232-82.835-9.406
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.171.235-883.284-355.214-1.284.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri206.45384.23838.993219.997
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-246.256-279.899-185.573-1.154.318
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-560.897-430.202134.101-4.341.104
Net Faaliyet Kar/Zararı-521.094-234.541280.681-3.406.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler234.769134.72255.44312.397
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-252.274-252.274-243.172-517.727
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler598.373671.777110.08121.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.971124.02356.453-4.824.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)000-1.347.498
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)000-1.347.498
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.971124.02356.453-6.171.954
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)15.417.84815.279.05515.765.1880
DÖNEM KARI (ZARARI)15.437.81915.403.07815.821.641-6.171.954
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.437.81915.403.07815.821.641-6.171.954
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri62.03657.20252.300625.609
Kıdem Tazminatı4.8663.2448.417253.416
Finansman Giderleri-252.274-252.274-243.172-517.727
Yurtiçi Satışlar3.604.8583.604.8583.601.46912.118.354
Yurtdışı Satışlar8.181.96800137.431
Net Yabancı Para Pozisyonu5.564.4775.542.8417.135.67292.485
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.564.4775.542.8417.135.67292.485
Net YPP (Hedge Dahil)5.564.4775.542.8417.135.67292.485
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BISAS 1,0 1,7 A/D 1,0 2,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BISAS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.