SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Bayrak EBT Taban Hisse Senedi | BAYRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 9,26 5,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 44,7 44,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bayrak EBT Taban
Kuruluş 09.12.1993
Faal Alanı Ayakkabı tabanı üretimi.
Telefon (0212)8864670
Faks (0212)8864672
Adres Adnan Kahveci Mahallesi, Çalışlar Caddesi No:24 – PK:34528 Beylikdüzü / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,422,7
Ödenmiş Sermaye16,016,0
Net Kâr1,74,5

Cari Değerler

F/K 30,1
FD/FAVÖK 18,4
PD/DD 6,7
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 2,1
Piyasa Değeri 163,4 mnTL
Net Borç 6,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,28 -9,32 - -
USD -1,13 -9,32 - -
Göreceli -0,29 -10,16 - -
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAYRK0,000,00000,000,00 0 A/D
BAYRK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.352.43922.930.264023.858.589
Nakit ve Nakit Benzerleri5.303.5103.671.84803.505.777
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.842.19310.863.27408.492.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.918.452752.39805.104.747
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.901.1723.549.25302.786.076
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.387.1124.093.49103.969.988
(Ara Toplam)26.352.43922.930.264023.858.589
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.160.59120.225.687010.758.079
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar02130213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.150.0002.150.00000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.954.2963.275.18600
Maddi Duran Varlıklar14.426.50514.187.695010.080.051
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.476240.793019.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı395.314371.8000658.376
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.513.03043.155.951034.616.668
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.107.56316.337.814015.493.107
Finansal Borçlar11.358.8869.882.55207.167.775
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.979.6464.314.95203.252.028
Diğer Borçlar1.236.5421.097.5970906.633
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.169.273584.72800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü315.433306.999033.573
Borç Karşılıkları47.78393.61600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler057.37004.133.098
(Ara Toplam)18.107.56316.337.814015.493.107
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.974.0264.133.9390954.318
Finansal Borçlar449.818577.470040.608
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.384.855310.9700283.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü851.210625.3500630.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.288.1432.620.14900
Özkaynaklar24.431.44122.684.198018.169.243
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.431.44122.684.198018.169.243
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.000010.110.550
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler442.144172.4640149.147
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.145.7431.919.08703.645.855
Dönem Net Kar/Zararı1.650.9544.496.33603.270.289
Diğer Özsermaye Kalemleri192.60096.3110993.402
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.513.03043.155.951034.616.668
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.097.41438.771.28210.397.65329.134.551
Satışların Maliyeti (-)-9.182.789-28.688.876-8.004.586-20.441.804
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.914.62510.082.4062.393.0678.692.747
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.914.62510.082.4062.393.0678.692.747
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-117.842-288.445-73.035-700.849
Genel Yönetim Giderleri (-)-893.150-2.757.291-838.977-2.663.330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.626.6623.654.8211.522.2953.237.026
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-896.225-3.007.688-2.010.314-3.670.480
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.634.0707.683.803993.0364.895.114
Net Faaliyet Kar/Zararı1.903.6337.036.6701.481.0555.328.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0433.026261.386662.919
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-536.6840-119.500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.634.0707.580.1451.254.4225.438.533
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-492.495-1.838.597-324.078-1.293.641
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-103.658261.386543.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.141.5755.741.548930.3444.144.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-490.621-1.245.212-210.771-874.603
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-315.433-969.211-213.184-542.344
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-175.188-276.0012.413-332.259
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.650.9544.496.336719.5733.270.289
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.650.9544.496.336719.5733.270.289
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.650.9544.496.336719.5733.270.289
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri453.4781.756.329408.4621.567.750
Kıdem Tazminatı205.901178.3230155.613
Finansman Giderleri-492.495-1.838.597-324.078-1.293.641
Yurtiçi Satışlar11.763.72137.668.9449.336.89129.439.143
Yurtdışı Satışlar01.163.1071.156.7130
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.464.755-1.227.41802.124.115
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.464.755-1.757.71002.124.115
Net YPP (Hedge Dahil)-2.464.755-1.227.41802.124.115

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAYRK 7,7 30,1 18,3 4,2 6,7 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi