SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.701 114.809 2,52
VIOP 133.961 131.285 2,04
USD/TRY 6,8656 6,8612 0,06
BIST BANKA 127.664 124.982 2,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.809,43 1.798,58 0,60
BRENT 42,49 43,24 -1,73

 Balatacılar Balatacılık Hisse Senedi | BALAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,82 2,94 1,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,4 1,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Balatacılar Balatacılık
Kuruluş 20.10.1988
Faal Alanı Balata üretimi
Telefon (0232)8770395
Faks (0232)8770397
Adres İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km N:48 Kemalpaşa-İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,20,3
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr-0,8-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 24,6 mnTL
Net Borç 1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,16 -7,34 -10,62 62,90
USD -5,02 -7,48 -11,40 41,30
Göreceli -4,35 -6,58 -14,96 62,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BALAT0,000,00000,000,00 0 A/D
BALAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.907.19112.550.58912.852.63614.218.326
Nakit ve Nakit Benzerleri1.152931324.643
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar835.444854.0511.537.1351.736.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.061.5701.706.9731.581.64452.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.605.3739.589.4189.589.41810.082.311
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar124.652120.21645.4361.502.638
(Ara Toplam)12.628.19112.271.58912.753.63613.397.826
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar279.000279.00099.000820.500
Duran Varlıklar12.443.7177.359.6727.330.1787.781.311
Ticari Alacaklar000156.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar384.713170.000170.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.584.6793.401.5453.534.4873.672.222
Şerefiye36.24836.24836.2480
Maddi Olmayan Duran Varlıklar707039137.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.154.7512.454.7342.308.4771.803.804
Diğer Duran Varlıklar1.283.2561.297.0751.280.5752.111.477
TOPLAM VARLIKLAR25.350.90819.910.26120.182.81421.999.637
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.417.00714.091.46413.984.30911.578.083
Finansal Borçlar766.436726.962809.396700.312
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.771.1203.891.3154.014.5233.250.500
Diğer Borçlar7.970.8938.558.1557.131.9563.722.889
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)180.925233.7051.323.8080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.1326.1325.99616.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler721.501675.195698.6303.887.497
(Ara Toplam)14.417.00714.091.46413.984.30911.578.083
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.230.6583.911.0554.794.2015.846.251
Finansal Borçlar286.367557.825919.1941.368.721
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.160566.264639.4700
Diğer Borçlar2.708.6782.675.7193.158.2183.599.139
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.40515.34513.560828.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.187.04895.90263.75950.281
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.703.2431.907.7421.404.3044.575.303
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.194.251343.004906.4894.011.852
Ödenmiş Sermaye12.165.86212.165.86212.165.86212.165.862
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.45173.45173.45173.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.267.915-11.267.915-7.829.061-7.829.061
Dönem Net Kar/Zararı-842.399-562.403-3.438.854-450.450
Diğer Özsermaye Kalemleri6.065.252-65.991-64.90952.050
Azınlık Payları508.9921.564.738497.815563.451
TOPLAM KAYNAKLAR25.350.90819.910.26120.182.81421.999.637
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri610.02504.642.3433.750.281
Satışların Maliyeti (-)-23.1050-3.640.734-2.916.041
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)586.92001.001.609834.240
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)586.92001.001.609834.240
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-708.877-420.371
Genel Yönetim Giderleri (-)-900.751-331.719-2.570.998-636.838
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.421.972956.6413.403.451387.362
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-613.995-1.134.952-4.806.999-298.601
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)494.146-510.030-3.681.814-134.208
Net Faaliyet Kar/Zararı-313.831-331.719-2.278.266-222.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı494.146-510.030-3.681.814-134.208
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler014.622693.158115.647
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-170.085-125.368-1.148.017-464.407
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)324.061-620.776-4.136.673-482.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.277.310113.819507.41218.084
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.277.310113.819507.41218.084
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-953.249-506.957-3.629.261-464.884
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-953.249-506.957-3.629.261-464.884
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-110.85055.446-190.407-14.434
Ana Ortaklık Payları-842.399-562.403-3.438.854-450.450
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri336.404176.312262.05583.344
Kıdem Tazminatı1.479396-576.37761.951
Finansman Giderleri-170.085-125.368-1.148.017-464.407
Yurtiçi Satışlar27.18504.760.3133.851.473
Yurtdışı Satışlar00337.433201.327
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BALAT 2,0 A/D A/D A/D 4,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi