SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Bak Ambalaj Hisse Senedi | BAKAB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,15 8,13 3,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 16,6 16,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bak Ambalaj
Kuruluş 05.02.1973
Faal Alanı tfduruk baskı, Flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0232)3767450
Faks (0232)3767458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sk. No: 45 35620 Çiğli - İzmir - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar190,1185,1
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr12,510,9

Cari Değerler

F/K 19,7
FD/FAVÖK 6,9
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 1,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 247,0 mnTL
Net Borç 72,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,70 54,16 0,29 -6,67
USD 6,03 55,36 -4,69 -13,90
Göreceli 9,78 50,09 30,15 21,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,42 15.000.000 42
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,4215.000.00042
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,815.000.00016
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,815.000.00016
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,902.499.98423
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,902.499.98423
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,815.000.00066
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,815.000.00066
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,815.000.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar247.702.203240.001.705266.391.498264.612.010
Nakit ve Nakit Benzerleri43.070.57023.954.25037.678.65529.124.454
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar103.369.606119.163.872125.431.802131.921.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.36451.83684.111618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar90.036.03986.908.65293.283.11294.204.864
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.174.6249.923.0959.913.8189.360.824
(Ara Toplam)247.702.203240.001.705266.391.498264.612.010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar205.114.380201.644.224202.424.536203.690.438
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.00746.00746.00746.007
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar255255161161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.278.7852.178.8232.338.4402.498.057
Maddi Duran Varlıklar193.216.455191.176.144191.533.834192.972.193
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.359.1667.452.8517.589.1627.001.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar213.712790.144916.9321.172.581
TOPLAM VARLIKLAR452.816.583441.645.929468.816.034468.302.448
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler187.130.215181.582.922200.501.117200.050.912
Finansal Borçlar63.730.38363.062.90761.785.37670.554.878
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar113.608.380107.973.208110.692.633114.941.527
Diğer Borçlar048014.746.8210
Müşteri Söz. Doğan Yük.1.517.3481.558.6832.347.3840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0002.652.971
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0206.2261.189.1011.060.634
Borç Karşılıkları1.095.0512.334.7961.861.5472.670.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.179.0536.446.6227.878.2558.170.851
(Ara Toplam)187.130.215181.582.922200.501.117200.050.912
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.609.33374.975.55989.556.72777.766.221
Finansal Borçlar52.109.26454.178.90966.988.32255.601.412
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.253.108102.15360.8800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)000243.521
Uzun vadeli karşılıklar13.463.78211.918.87012.669.25911.882.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.783.1798.775.6277.021.7537.005.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler002.816.5133.032.618
Özkaynaklar190.077.035185.087.448178.758.190190.485.315
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.077.035185.087.448178.758.190190.485.315
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları75.783178.030188.485167.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.585.8618.585.8557.200.0005.770.085
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları104.194.223104.194.229105.398.084122.461.217
Dönem Net Kar/Zararı12.525.42910.931.4937.882.8564.035.378
Diğer Özsermaye Kalemleri28.695.73925.197.84122.088.76522.051.318
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR452.816.583441.645.929468.816.034468.302.448
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri470.253.872357.201.035235.110.122112.979.416
Satışların Maliyeti (-)-397.533.346-300.407.766-194.450.204-92.892.500
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)72.720.52656.793.26940.659.91820.086.916
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)72.720.52656.793.26940.659.91820.086.916
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.940.856-11.243.282-7.420.150-3.265.865
Genel Yönetim Giderleri (-)-28.799.269-22.198.283-14.889.743-7.500.230
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.338.826-732.269-442.504-206.586
Diğer Faaliyet Gelirleri18.381.55614.797.22513.079.4447.667.793
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.161.104-15.251.852-10.503.157-6.016.591
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.862.02722.164.80820.483.80810.765.437
Net Faaliyet Kar/Zararı28.641.57522.619.43517.907.5219.114.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler104.13498.61770.6513.324
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.966.16122.263.42520.554.45910.768.761
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.733.9698.996.0882.511.1671.692.069
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.818.309-17.280.849-13.226.781-7.565.295
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler104.13498.61770.6513.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.881.82113.978.6649.838.8454.895.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.356.392-3.047.171-1.955.989-860.157
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.923.977-2.420.613-2.212.755-1.111.639
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.432.415-626.558256.766251.482
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.525.42910.931.4937.882.8564.035.378
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.525.42910.931.4937.882.8564.035.378
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.525.42910.931.4937.882.8564.035.378
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.530.66812.948.0048.556.7994.091.848
Kıdem Tazminatı1.296.167972.125648.083324.042
Finansman Giderleri-21.818.309-17.280.849-13.226.781-7.565.295
Yurtiçi Satışlar157.111.226000
Yurtdışı Satışlar319.173.685000
Net Yabancı Para Pozisyonu-56.953.973-63.836.532-55.520.259-38.851.036
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-56.192.945-63.074.292-53.961.506-37.305.996
Net YPP (Hedge Dahil)-67.181.358-76.071.816-73.378.606-56.077.182

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAKAB 6,9 19,7 6,9 0,7 1,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BAKAB 6,86 1,54 1,48 -5,74 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi