SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.089 101.849 -0,75
VIOP 127.444 128.618 -0,91
USD/TRY 5,6827 5,6550 0,49
BIST BANKA 145.349 146.650 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.289 12.260 0,24
ALTIN 1.428,41 1.425,30 0,22
BRENT 63,45 62,47 1,57

 Bak Ambalaj Hisse Senedi | BAKAB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,8446 5,52 1,6754
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,3 5,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bak Ambalaj
Kuruluş 05.02.1973
Faal Alanı tfduruk baskı, Flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0232)3767450
Faks (0232)3767458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sk. No: 45 35620 Çiğli - İzmir - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar190,5187,1
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr4,036,0

Cari Değerler

F/K 6,1
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 198,7 mnTL
Net Borç 97,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,85 14,05 23,77 17,20
USD 1,13 14,45 26,39 9,16
Göreceli 2,62 9,55 15,11 5,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,42 15.000.000 42
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,4215.000.00042
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,815.000.00016
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,815.000.00016
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,902.499.98423
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,902.499.98423
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,815.000.00066
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,815.000.00066
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,815.000.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar264.612.010271.950.521270.369.114234.102.016
Nakit ve Nakit Benzerleri29.124.45440.298.44637.559.75130.602.480
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar131.921.250126.889.794135.187.010117.569.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6189.74839.50043.236
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar94.204.86493.300.59493.976.70382.281.370
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.360.82411.451.9393.606.1503.605.462
(Ara Toplam)264.612.010271.950.521270.369.114234.102.016
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar203.690.438202.643.331177.217.326176.186.554
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.00746.00716.00616.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar161161161161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.498.057000
Maddi Duran Varlıklar192.972.193195.221.858170.225.833170.031.452
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.001.4397.274.5966.612.4155.709.383
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.172.581100.709362.911429.552
TOPLAM VARLIKLAR468.302.448474.593.852447.586.440410.288.570
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler200.050.912207.969.494216.133.296185.088.048
Finansal Borçlar70.554.87875.214.19666.390.21652.171.805
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar114.941.527119.537.925129.129.304109.605.266
Diğer Borçlar005.451.88510.242.524
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.652.971000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.060.6341.168.9452.806.2502.836.418
Borç Karşılıkları2.670.0512.295.0511.807.4851.544.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.170.8519.753.37710.548.1568.687.819
(Ara Toplam)200.050.912207.969.494216.133.296185.088.048
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.766.22179.559.66185.154.08280.082.350
Finansal Borçlar55.601.41256.661.82267.336.43561.327.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)243.521000
Uzun vadeli karşılıklar11.882.98310.734.3699.060.3738.935.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.005.6877.419.845928.0923.808.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.032.6184.743.6257.829.1826.010.411
Özkaynaklar190.485.315187.064.697146.299.062145.118.172
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.485.315187.064.697146.299.062145.118.172
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları167.317146.939232.648114.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.770.0855.770.0855.770.0855.769.041
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları122.461.21786.495.23286.434.51786.374.769
Dönem Net Kar/Zararı4.035.37835.965.98518.809.00115.915.206
Diğer Özsermaye Kalemleri22.051.31822.686.456-947.189944.182
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR468.302.448474.593.852447.586.440410.288.570
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri112.979.416454.241.489325.577.739203.988.215
Satışların Maliyeti (-)-92.892.500-343.198.081-240.042.416-153.820.544
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.086.916111.043.40885.535.32350.167.671
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.086.916111.043.40885.535.32350.167.671
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.265.865-15.312.867-10.737.043-7.652.699
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.500.230-25.617.470-18.082.675-11.207.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-206.586-602.801-450.769-219.091
Diğer Faaliyet Gelirleri7.667.79355.425.72658.371.08423.258.277
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.016.591-42.839.630-41.776.411-17.844.023
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.765.43782.096.36672.859.50936.502.782
Net Faaliyet Kar/Zararı9.114.23569.510.27056.264.83631.088.528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.324170.707175.153169.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-275.14200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.768.76181.991.93100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.692.06910.494.5707.321.8924.842.622
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.565.295-46.691.616-56.255.809-20.834.817
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.324-104.435175.153169.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.895.53545.794.88524.100.74520.680.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-860.157-9.828.900-5.291.744-4.765.346
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.111.639-8.993.436-7.866.346-4.996.218
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)251.482-835.4642.574.602230.872
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.035.37835.965.98518.809.00115.915.206
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.035.37835.965.98518.809.00115.915.206
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.035.37835.965.98518.809.00115.915.206
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.091.84815.451.82911.411.1347.320.432
Kıdem Tazminatı324.0421.481.4131.111.060740.706
Finansman Giderleri-7.565.295-46.691.616-56.255.809-20.834.817
Yurtiçi Satışlar0125.992.21900
Yurtdışı Satışlar0334.840.81400
Net Yabancı Para Pozisyonu-38.851.036-50.990.742-70.334.541-52.937.640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-37.305.996-48.951.544-72.366.533-52.793.216
Net YPP (Hedge Dahil)-56.077.182-70.076.473-95.341.072-87.663.736
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAKAB 5,5 6,1 3,8 0,6 1,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi