SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.930 101.447 0,48
VIOP 126.393 125.919 0,38
USD/TRY 5,6806 5,6773 0,06
BIST BANKA 145.299 145.003 0,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.390 12.373 0,14
ALTIN 1.492,67 1.494,17 -0,10
BRENT 63,61 63,63 -0,03

 Bak Ambalaj Hisse Senedi | BAKAB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,4575 6,19 1,7325
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,5 8,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bak Ambalaj
Kuruluş 05.02.1973
Faal Alanı tfduruk baskı, Flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0232)3767450
Faks (0232)3767458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sk. No: 45 35620 Çiğli - İzmir - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar178,8190,5
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr7,94,0

Cari Değerler

F/K 7,9
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 221,8 mnTL
Net Borç 91,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,48 0,98 19,61 30,79
USD 0,22 2,58 17,51 21,60
Göreceli -0,96 0,97 11,82 17,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,42 15.000.000 42
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,81 5.000.000 16
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,90 2.499.984 23
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,81 5.000.000 66
BAKAB22.07.20197,130,416741,6735,4215.000.00042
BAKAB22.10.20182,710,138913,8911,815.000.00016
BAKAB28.08.20182,730,138913,8911,815.000.00016
BAKAB25.08.20171,280,06946,945,902.499.98423
BAKAB12.05.20171,560,06946,945,902.499.98423
BAKAB30.10.20155,400,138913,8911,815.000.00066
BAKAB30.09.20155,810,138913,8911,815.000.00066
BAKAB31.08.20155,450,138913,8911,815.000.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar266.391.498264.612.010271.950.521270.369.114
Nakit ve Nakit Benzerleri37.678.65529.124.45440.298.44637.559.751
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar125.431.802131.921.250126.889.794135.187.010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar84.1116189.74839.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar93.283.11294.204.86493.300.59493.976.703
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.913.8189.360.82411.451.9393.606.150
(Ara Toplam)266.391.498264.612.010271.950.521270.369.114
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar202.424.536203.690.438202.643.331177.217.326
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.00746.00746.00716.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar161161161161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.338.4402.498.05700
Maddi Duran Varlıklar191.533.834192.972.193195.221.858170.225.833
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.589.1627.001.4397.274.5966.612.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar916.9321.172.581100.709362.911
TOPLAM VARLIKLAR468.816.034468.302.448474.593.852447.586.440
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler200.501.117200.050.912207.969.494216.133.296
Finansal Borçlar61.785.37670.554.87875.214.19666.390.216
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar110.692.633114.941.527119.537.925129.129.304
Diğer Borçlar14.746.821005.451.885
Müşteri Söz. Doğan Yük.2.347.384000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)02.652.97100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.189.1011.060.6341.168.9452.806.250
Borç Karşılıkları1.861.5472.670.0512.295.0511.807.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.878.2558.170.8519.753.37710.548.156
(Ara Toplam)200.501.117200.050.912207.969.494216.133.296
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler89.556.72777.766.22179.559.66185.154.082
Finansal Borçlar66.988.32255.601.41256.661.82267.336.435
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.60.880000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0243.52100
Uzun vadeli karşılıklar12.669.25911.882.98310.734.3699.060.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.021.7537.005.6877.419.845928.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.816.5133.032.6184.743.6257.829.182
Özkaynaklar178.758.190190.485.315187.064.697146.299.062
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.758.190190.485.315187.064.697146.299.062
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları188.485167.317146.939232.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.200.0005.770.0855.770.0855.770.085
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları105.398.084122.461.21786.495.23286.434.517
Dönem Net Kar/Zararı7.882.8564.035.37835.965.98518.809.001
Diğer Özsermaye Kalemleri22.088.76522.051.31822.686.456-947.189
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR468.816.034468.302.448474.593.852447.586.440
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri235.110.122112.979.416454.241.489325.577.739
Satışların Maliyeti (-)-194.450.204-92.892.500-343.198.081-240.042.416
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)40.659.91820.086.916111.043.40885.535.323
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)40.659.91820.086.916111.043.40885.535.323
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.420.150-3.265.865-15.312.867-10.737.043
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.889.743-7.500.230-25.617.470-18.082.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-442.504-206.586-602.801-450.769
Diğer Faaliyet Gelirleri13.079.4447.667.79355.425.72658.371.084
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.503.157-6.016.591-42.839.630-41.776.411
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.483.80810.765.43782.096.36672.859.509
Net Faaliyet Kar/Zararı17.907.5219.114.23569.510.27056.264.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70.6513.324170.707175.153
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-275.1420
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.554.45910.768.76181.991.9310
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.511.1671.692.06910.494.5707.321.892
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.226.781-7.565.295-46.691.616-56.255.809
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler70.6513.324-104.435175.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.838.8454.895.53545.794.88524.100.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.955.989-860.157-9.828.900-5.291.744
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.212.755-1.111.639-8.993.436-7.866.346
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)256.766251.482-835.4642.574.602
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.882.8564.035.37835.965.98518.809.001
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.882.8564.035.37835.965.98518.809.001
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.882.8564.035.37835.965.98518.809.001
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.556.7994.091.84815.451.82911.411.134
Kıdem Tazminatı648.083324.0421.481.4131.111.060
Finansman Giderleri-13.226.781-7.565.295-46.691.616-56.255.809
Yurtiçi Satışlar00125.992.2190
Yurtdışı Satışlar00334.840.8140
Net Yabancı Para Pozisyonu-55.520.259-38.851.036-50.990.742-70.334.541
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-53.961.506-37.305.996-48.951.544-72.366.533
Net YPP (Hedge Dahil)-73.378.606-56.077.182-70.076.473-95.341.072
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BAKAB 6,2 7,9 4,3 0,6 1,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi