SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 AYCES | Altınyunus Çesme

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,87 4,28 0,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyunus Çesme
Kuruluş 01.06.1973
Faal Alanı Çeşme’de turistik otel ve tesis işletmek, kiralamak ve turizm hizmetleri sunmak.
Telefon (0232)7231250
Faks (0232)7232252
Adres Altın Yunus Mah. 3215 Sok. NO:38 ÇEŞME / İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar145.755.704144.595.546
Ödenmiş Sermaye16.756.74016.756.740
Net Kâr-4.720.479-5.896.853

Cari Oranlar

F/K -9,2
FD/FAVÖK -38,6
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,39 6,22 12,96 -5,49
USD 5,99 15,12 -7,55 5,26
Göreceli 4,06 0,88 -3,75 6,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AYCES30.05.20034,370,147589
AYCES28.05.20021,480,069792
AYCES15.05.20010,350,029885
AYCES30.05.20034,370,147589
AYCES28.05.20021,480,069792
AYCES15.05.20010,350,029885

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.455.2595.195.0323.881.0212.981.101
Nakit ve Nakit Benzerleri1.342.1831.225.014540.613708.075
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.137.436551.8321.886.077649.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar69.71870.02669.745115.526
Stoklar387.869524.183450.770364.115
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.518.0532.823.977933.8161.144.153
(Ara Toplam)5.455.2595.195.0323.881.0212.981.101
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.898.510175.259.918174.603.430174.766.856
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar157.568157.568159.734159.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar173.921.415174.088.154172.890.258173.406.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.41685.67173.33786.545
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar746.111928.5251.480.1011.114.498
TOPLAM VARLIKLAR180.353.769180.454.950178.484.451177.747.957
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.042.53112.969.5727.609.0734.632.252
Finansal Borçlar6.010.9114.019.300900.943612.501
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.946.0194.465.7392.622.3692.893.887
Diğer Borçlar173.612156.748102.025175.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları718.156573.283468.842380.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.193.8333.754.5023.514.894570.011
(Ara Toplam)12.042.53112.969.5727.609.0734.632.252
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.555.53422.889.83222.534.89822.558.870
Finansal Borçlar8.293.2018.293.2019.000.0009.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar757.6891.136.53200
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları925.925845.414864.889798.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.578.71912.614.68512.670.00912.760.211
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar145.755.704144.595.546148.340.480150.556.835
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.755.704144.595.546148.340.480150.556.835
Ödenmiş Sermaye16.756.74016.756.74016.756.74016.756.740
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri119.489119.4890119.489
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920123.920123.920123.920
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.294.606-11.728.774-12.162.944-11.060.455
Dönem Net Kar/Zararı-4.720.479-5.896.853-2.252.749-1.536.660
Diğer Özsermaye Kalemleri144.770.640145.221.024145.875.513146.153.801
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR180.353.769180.454.950178.484.451177.747.957
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.206.7966.587.2343.388.40926.556.038
Satışların Maliyeti (-)-14.105.724-8.276.250-3.940.629-18.694.398
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.101.072-1.689.016-552.2207.861.640
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.101.072-1.689.016-552.2207.861.640
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-611.583-315.731-131.490-722.565
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.558.059-3.701.580-1.751.304-6.790.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri548.531521.542461.256215.246
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-157.660-107.033-40.951-772.045
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.677.699-5.291.818-2.014.709-208.605
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.068.570-5.706.327-2.435.014348.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.28033.60720.319550.494
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.277.676-772.250-359.311-1.773.090
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.2874.1901.651-99.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.881.808-6.026.271-2.352.050-1.530.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)161.329129.41899.301-6.425
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)161.329129.41899.301-6.425
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.720.479-5.896.853-2.252.749-1.536.660
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.720.479-5.896.853-2.252.749-1.536.660
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.720.479-5.896.853-2.252.749-1.536.660
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.416.7812.249.2881.117.2243.841.512
Kıdem Tazminatı160.17899.937111.723189.650
Finansman Giderleri-1.277.676-772.250-359.311-1.773.090
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu76.4123.68597.356.000254.621
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu76.4123.68597.356.000254.621
Net YPP (Hedge Dahil)76.4123.68597.356.000254.621
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AYCES 4,3 A/D A/D 4,3 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AYCES 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.