SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Altınyunus Çesme Hisse Senedi | AYCES

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,85 7,7 4,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,0 1,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyunus Çesme
Kuruluş 01.06.1973
Faal Alanı Çeşme’de turistik otel ve tesis işletmek, kiralamak ve turizm hizmetleri sunmak.
Telefon (0232)7231250
Faks (0232)7232252
Adres Altın Yunus Mah. 3215 Sok. NO:38 ÇEŞME / İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar143,9142,5
Ödenmiş Sermaye19,816,8
Net Kâr-5,3-3,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,8
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 109,8 mnTL
Net Borç 25,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,07 15,32 112,66 111,29
USD -3,26 16,72 109,35 93,38
Göreceli -8,47 16,04 120,26 95,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AYCES29.05.20034,370,147514,7514,62 724.865 89
AYCES27.05.20021,480,06976,976,97 342.611 92
AYCES14.05.20010,350,02982,982,98 41.823 85
AYCES29.05.20034,370,147514,7514,62724.86589
AYCES27.05.20021,480,06976,976,97342.61192
AYCES14.05.20010,350,02982,982,9841.82385

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.893.8386.949.7334.543.2769.897.299
Nakit ve Nakit Benzerleri3.878.8791.442.9311.375.9082.723.320
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.659.9703.453.3831.501.3975.041.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar72.91471.57080.77576.494
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar791.656514.131470.989596.024
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar490.4191.467.7181.114.2071.459.621
(Ara Toplam)7.893.8386.949.7334.543.2769.897.299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar200.556.160193.410.570187.323.026187.963.732
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar154.833154.833154.833149.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.773.0307.032.53300
Maddi Duran Varlıklar186.875.922184.189.936185.266.745184.165.568
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar620.22139.86446.79556.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.132.1541.993.4041.854.6533.592.445
TOPLAM VARLIKLAR208.449.998200.360.303191.866.302197.861.031
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.850.16826.252.48720.423.06416.981.120
Finansal Borçlar15.932.67713.967.8816.726.8577.897.750
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.729.8244.802.7984.707.0905.553.366
Diğer Borçlar240.782165.0736.172.330375.072
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.768.5615.465.4391.287.4210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.688.7591.500.6271.382.1981.600.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler489.565350.669147.1681.554.612
(Ara Toplam)30.850.16826.252.48720.423.06416.981.120
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.735.78131.597.43925.115.60731.033.456
Finansal Borçlar13.071.92910.931.1034.467.83210.278.917
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.286.8031.204.8421.075.7971.058.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.377.04919.461.49419.571.97819.695.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar143.864.049142.510.377146.327.631149.846.455
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.864.049142.510.377146.327.631149.846.455
Ödenmiş Sermaye19.835.66616.756.74016.756.74016.756.740
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0119.489119.489119.489
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920123.920123.920123.920
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.452.270-18.968.460-19.977.307-20.493.564
Dönem Net Kar/Zararı-5.313.883-3.768.432492.6074.069.641
Diğer Özsermaye Kalemleri147.670.616148.247.120148.812.182149.270.229
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR208.449.998200.360.303191.866.302197.861.031
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.928.2954.963.88337.203.52832.562.674
Satışların Maliyeti (-)-13.084.814-5.427.475-23.886.571-18.973.859
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.843.481-463.59213.316.95713.588.815
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.843.481-463.59213.316.95713.588.815
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-780.280-334.139-1.451.476-1.134.770
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.630.040-2.197.228-8.253.890-6.154.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri199.233104.451596.833357.302
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-256.975-109.876-468.397-208.043
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.624.581-3.000.3843.740.0276.448.521
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.566.839-2.994.9593.611.5916.299.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler38.60938.37225.4316.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-28.722
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.585.972-2.962.0123.765.4580
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler107.72527.758285.309185.606
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.010.095-932.455-3.969.540-2.815.866
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler38.60938.37225.431-21.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.488.342-3.866.70981.2273.796.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)174.45998.277411.380273.250
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)174.45998.277411.380273.250
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.313.883-3.768.432492.6074.069.641
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.313.883-3.768.432492.6074.069.641
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.313.883-3.768.432492.6074.069.641
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.610.3401.283.4825.198.0773.891.057
Kıdem Tazminatı159.65492.187159.096-40.152
Finansman Giderleri-3.010.095-932.455-3.969.540-2.815.866
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu330.32037.56040.815596.927
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu330.32037.56040.815596.927
Net YPP (Hedge Dahil)330.32037.56040.815596.927
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AYCES 6,6 A/D 12,8 3,1 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi