SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Avrasya Petrol&Turistik Tesis Hisse Senedi | AVTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,29 2,51 1,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 63,4 62,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya Petrol&Turistik Tesis
Kuruluş 10.07.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği
Telefon (0212)5533454
Faks (0212)5533456
Adres RÜZGARLIBAHÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOK.NO:6 K:3 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar92,792,6
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr0,17,5

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 18,3
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,1
Piyasa Değeri 95,4 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,47 9,84 5,47 16,48
USD -0,32 9,84 4,55 1,17
Göreceli 0,53 8,82 -1,50 15,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,64 49.228 33
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,6449.22833

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.099.17811.392.93811.358.78811.464.613
Nakit ve Nakit Benzerleri50.01948.276144.162174.920
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.002.401691.862537.010798.548
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.941.19010.557.57310.539.82210.303.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar64.12929.29728.32238.675
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar41.43965.930109.472149.260
(Ara Toplam)11.099.17811.392.93811.358.78811.464.613
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar92.736.16392.990.06585.218.45585.541.130
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.28448.26148.26152.864
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller65.030.00065.030.00056.950.00056.950.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları008.67414.308
Maddi Duran Varlıklar27.664.93327.894.88728.191.63228.501.099
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.94616.91719.88822.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR103.835.341104.383.00396.577.24397.005.743
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.859.4194.507.7403.803.1344.450.554
Finansal Borçlar0012.45020.331
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar326.152626.386619.175918.322
Diğer Borçlar2.070.5552.502.8501.908.3652.067.641
Müşteri Söz. Doğan Yük.131.35998.470209.605348.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.062.2541.058.324808.312832.721
Borç Karşılıkları184.852160.363127.150145.825
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler84.24761.347118.077117.376
(Ara Toplam)3.859.4194.507.7403.803.1344.450.554
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.303.6697.313.6937.018.4967.263.658
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00540.033772.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar100.77252.57457.09553.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.202.8977.261.1196.421.3686.438.210
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.672.25392.561.57085.755.61385.291.531
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.672.25392.561.57085.755.61385.291.531
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler620.273620.273620.273620.273
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.329.56218.858.11518.850.65518.850.655
Dönem Net Kar/Zararı113.0727.475.377659.321188.732
Diğer Özsermaye Kalemleri20.609.34620.607.80520.625.36420.631.871
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.835.341104.383.00396.577.24397.005.743
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.233.1595.262.9934.056.5752.686.525
Satışların Maliyeti (-)-885.969-4.229.155-3.414.425-2.431.324
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)347.1901.033.838642.150255.201
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)347.1901.033.838642.150255.201
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-273.140-1.618.478-899.427-729.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri222.4241.471.1031.219.049930.779
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-122.698-267.267-228.450-188.040
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)173.776619.196733.322268.549
Net Faaliyet Kar/Zararı74.050-584.640-257.277-474.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler08.280.00200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-238.38300
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı173.7768.660.815733.322268.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.270-270.267-252.073-218.564
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler08.041.61900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.5068.390.548481.24949.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-57.434-915.171178.072138.747
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-116.091-1.059.046-808.402-832.721
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)58.657143.875986.474971.468
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI113.0727.475.377659.321188.732
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)113.0727.475.377659.321188.732
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları113.0727.475.377659.321188.732
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri313.7341.262.729967.431649.359
Kıdem Tazminatı47.32730.10315.21717.053
Finansman Giderleri-3.270-270.267-252.073-218.564
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVTUR 2,1 12,8 A/D 18,3 1,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVTUR 2,12 0,01 0,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi