SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8240 5,8096 0,25
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.274,95 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 AVISA Hisse Senedi | Avivasa Sigorta

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,4857 9,75 2,2643
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 11,1 10,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avivasa Sigorta
Kuruluş 06.11.2007
Faal Alanı Sigortacilik faaliyetleri
Telefon (0216)6333333
Faks (0216)6343569
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye -İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar370,3306,9
Net Kâr191,2142,5

Cari Değerler

F/K 8,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 96,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 1.708,2 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,53 2,04 -2,57 28,24
USD -0,16 1,34 -7,58 16,16
Göreceli 1,48 1,23 1,37 21,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVISA27.11.20192,340,222222,2218,89 40.000.000 21
AVISA27.03.20193,530,333333,3328,33 60.000.000 31
AVISA28.03.20182,300,409440,9434,80 48.309.200 48
AVISA23.03.20170,960,183618,3615,61 21.664.800 34
AVISA28.03.20161,330,262026,2022,27 30.916.000 173
AVISA23.03.20152,451,1100111,0094,35 39.714.909 86
AVISA27.03.20193,530,333333,3328,3360.000.00031
AVISA28.03.20182,300,409440,9434,8048.309.20048
AVISA23.03.20170,960,183618,3615,6121.664.80034
AVISA28.03.20161,330,262026,2022,2730.916.000173
AVISA23.03.20152,451,1100111,0094,3539.714.90986
AVISA27.11.20192,340,222222,2218,8940.000.00021

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 631.233.563662.398.418540.502.996554.609.140
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar388.908.441414.427.787303.143.981306.958.988
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0-137.167-178.152-197.054
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0000
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar242.325.122248.107.798237.537.167247.847.206
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar843.339.644817.497.507685.465.229603.520.341
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar58.068.68946.857.53148.700.58742.536.160
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0000
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 89.878.93986.211.064106.614.09797.924.746
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar695.392.016684.428.912530.150.545463.059.435
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar48.090.78254.035.23753.524.67051.177.601
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 33.872.23230.895.26131.118.87228.067.384
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0000
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar14.218.55023.139.97622.405.79823.110.217
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.585.7582.770.9233.258.844241.724
1- Ortaklardan Alacaklar 20.221211.795169.10196.336
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar9.53316.4853.2971.979
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar1.556.0042.542.6433.086.446143.409
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar721.711723.604800.6831.237.680
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar64.09964.09964.10369.598
4- Diğer Çeşitli Alacaklar412.109414.002491.077922.579
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar245.503245.503245.503245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 45.212.45253.745.86257.204.18353.556.127
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 37.123.33939.822.07743.951.38741.305.050
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları4.434.7978.705.7245.423.8783.600.000
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 3.654.3165.218.0617.828.9188.651.077
G- Diğer Cari Varlıklar843.2793.336.6044.951.3419.928.333
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0002.123.389
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 307.9282.837.6424.901.9407.770.618
5- Personele Verilen Avanslar 535.351498.96249.40134.326
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0000
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı1.571.027.1891.594.508.1551.345.707.9461.274.270.946
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 17.605.298.43717.501.622.70516.221.696.83516.055.486.904
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)163.943.945180.905.207150.793.779138.682.405
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar17.441.354.49217.320.717.49816.070.903.05615.916.804.499
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar24.23124.37725.78425.550
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar24.23124.37725.78425.550
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 2.868.012868.012868.012868.012
1- Bağlı Menkul Kıymetler 0000
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar2.000.000000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 868.012868.012868.012868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar29.677.87929.371.66528.537.18223.298.249
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller0000
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller0000
4- Makine Ve Teçhizatlar 12.217.59511.590.53511.055.43410.694.067
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 18.952.49518.680.40118.368.32117.461.895
6- Motorlu Taşıtlar 0000
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)28.709.14827.556.40425.925.99419.550.364
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar646.011646.011646.011646.011
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-30.847.370-29.101.686-27.458.578-25.959.353
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)000905.265
F- Maddi Olmayan Varlıklar49.560.98344.551.67240.727.57735.669.699
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 73.999.38865.815.13556.643.23650.813.566
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -43.277.201-40.581.539-38.192.646-36.558.883
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 18.838.79619.318.07622.276.98721.415.016
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.237.8121.123.8191.358.8711.671.495
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.237.8121.123.8191.358.8711.671.495
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar26.384.80934.689.28025.273.24419.594.359
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları26.384.80934.689.28025.273.24419.594.359
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı17.715.052.16317.612.251.53016.318.487.50516.136.614.268
AKTİF TOPLAMI19.286.079.35219.206.759.68517.664.195.45117.410.885.214
A- Finansal Borçlar 0003.618.871
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0003.618.871
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 281.513.628293.651.204261.578.294288.168.793
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 21.131.19717.947.87419.303.22921.012.498
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar260.236.678275.557.577242.118.901266.994.925
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar145.753145.753156.164161.370
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 4.472.5703.147.9024.165.4548.548.457
1- Ortaklara Borçlar166.000186.427163.948222.445
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar1.111.024560.084336.744263.249
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar3.195.5462.401.3913.664.7628.062.763
D- Diğer Borçlar 9.510.47210.216.32112.000.9579.204.771
1- Alınan Depozito ve Teminatlar3.4723.9543.0102.606
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar9.507.00010.212.36711.997.9479.202.165
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 185.647.470199.350.767213.597.763207.800.180
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 114.613.206124.007.816138.011.133132.514.736
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 5.228.6065.898.9826.393.1084.792.843
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 65.805.65869.443.96969.193.52270.492.601
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 25.351.30141.259.55227.144.75527.990.998
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 12.416.35515.042.1219.654.21613.039.966
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.060.6145.786.8565.774.4063.094.931
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 56.584.49246.542.36025.288.10313.644.586
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-46.710.160-26.111.785-13.571.970-1.788.485
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0000
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar25.923.72322.502.22521.227.95920.800.649
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı25.923.72322.502.22521.227.95920.800.649
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 3.376.36621.308.74514.509.86812.472.893
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2.011.9932.050.9182.386.9723.521.980
2- Gider Tahakkukları1.362.31819.255.77212.120.8418.823.851
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları2.0552.0552.055127.062
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.803.6374.592.6155.038.7375.204.017
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.803.6374.592.6155.038.7375.204.017
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı540.599.167596.029.331559.263.787583.809.629
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17.440.885.67717.320.277.63916.070.475.91915.915.862.329
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.440.885.67717.320.277.63916.070.475.91915.915.862.329
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 911.877.052960.695.521745.554.787649.085.248
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 886.410.338936.768.795723.237.764628.414.334
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net25.466.71423.926.72622.317.02320.670.914
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 10.470.9429.780.3049.548.7659.585.381
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 10.470.9429.780.3049.548.7659.585.381
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 11.934.85913.062.00912.860.30512.252.672
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı11.934.85913.062.00912.860.30512.252.672
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı18.375.168.53018.303.815.47316.838.439.77616.586.785.630
A- Ödenmiş Sermaye 180.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
1- (Nominal) Sermaye 180.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 837.095837.095837.095837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0000
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri837.095837.095837.095837.095
C- Kar Yedekleri -1.755.28445.566.19866.043.58488.622.401
1- Yasal Yedekler 36.132.75136.132.75136.132.75136.132.751
2- Statü Yedekleri11.49411.49411.49411.494
3- Olağanüstü Yedekler8.353.99070.353.99070.353.99070.353.990
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi-39.141.204-54.464.650-33.987.264-11.408.447
6- Diğer Kar Yedekleri -7.112.315-6.467.387-6.467.387-6.467.387
D- Geçmiş Yıllar Karları 0000
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 191.229.844142.511.58881.611.20932.830.459
1- Dönem Net Karı191.229.844142.511.58881.611.20932.830.459
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı370.311.655306.914.881266.491.888240.289.955
PASİF TOPLAMI19.286.079.35219.206.759.68517.664.195.45117.410.885.214
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 70.493.44352.687.83234.887.20117.045.677
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)70.493.44352.687.83234.887.20117.045.677
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)72.451.14854.850.74440.939.73420.024.602
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)75.398.39356.792.26342.092.02720.414.566
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-2.947.245-1.941.519-1.152.293-389.964
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)0000
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -1.957.705-2.162.912-6.052.533-2.978.925
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-3.138.680-2.923.512-6.614.957-3.108.951
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)1.180.975760.600562.424130.026
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)0000
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)0000
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0000
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-69.587.138-51.686.773-35.409.431-18.823.101
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-7.532.772-6.625.425-4.429.556-2.522.373
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-7.258.165-4.800.841-3.256.751-1.734.641
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-7.781.531-4.980.109-3.340.950-1.811.441
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)523.366179.26884.19976.800
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-274.607-1.824.584-1.172.805-787.732
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-500.057-2.082.884-1.018.705-566.182
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)225.450258.300-154.100-221.550
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -570.354-438.654-329.199-160.066
4- Faaliyet Giderleri (-)-61.474.963-44.613.778-30.645.428-16.140.662
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-9.049-8.916-5.2480
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-9.049-8.916-5.2480
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)906.3051.001.059-522.230-1.777.424
D- Hayat Teknik Gelir 881.959.926745.607.932340.896.583137.711.722
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)479.499.521349.507.246220.301.470102.902.929
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 474.851.453354.048.580234.956.499115.135.169
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)489.972.130365.541.871243.184.621120.039.644
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)-15.120.677-11.493.291-8.228.122-4.904.475
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim 4.648.068-4.541.334-14.655.029-12.232.240
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)6.123.172-3.564.379-14.412.259-12.433.129
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.475.104-976.955-242.770200.889
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 361.844.680341.800.70899.668.47129.239.403
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)40.606.30554.299.97820.926.6425.569.390
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)40.606.30554.299.97820.926.6425.569.390
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)9.420000
E- Hayat Teknik Gider -789.752.945-660.118.123-305.398.495-125.503.526
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-102.279.780-77.992.011-48.516.221-25.344.661
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -103.694.076-77.317.974-47.440.852-22.585.141
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-106.209.424-79.229.055-48.737.599-23.172.194
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)2.515.3481.911.0811.296.747587.053
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim 1.414.296-674.037-1.075.369-2.759.520
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)1.490.76222.332-1.526.258-2.683.283
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-76.466-696.369450.889-76.237
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim -318.620.215-383.736.893-157.375.392-46.577.734
3.1- Matematik Karşılıklar (-)-316.812.866-382.071.100-155.741.756-47.040.032
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)-317.608.256-382.539.346-155.981.849-47.247.310
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))795.390468.246240.093207.278
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.807.349-1.665.793-1.633.636462.298
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-1.807.349-1.665.793-1.633.636462.298
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)-5.776.762-4.368.474-2.868.226-1.391.250
5- Faaliyet Giderleri (-) -184.831.211-127.014.563-88.490.121-44.869.726
6- Yatırım Giderler (-)-178.282.230-67.311.845-8.348.722-7.520.208
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)37.253305.663200.187200.053
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)92.206.98185.489.80935.498.08812.208.196
G- Emeklilik Teknik Gelir345.869.368256.700.504171.702.00287.973.579
1- Fon İşletim Gelirleri 238.035.120177.178.248116.835.39757.697.744
2- Yönetim Gideri Kesintisi 63.722.39048.602.48434.020.58119.506.507
3- Giriş Aidatı Gelirleri 41.100.28428.544.45419.167.3309.874.717
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi2.906.9712.300.0471.616.146841.924
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri104.60375.27162.54852.687
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri-286.649.610-214.196.945-142.896.446-70.682.687
1- Fon İşletim Giderleri (-) -29.403.165-23.492.994-15.549.421-8.283.566
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)-6.238-6.238-6.238-605
3- Faaliyet Giderleri (-)-243.505.121-180.441.032-121.020.588-59.122.859
4- Diğer Teknik Giderler (-) -13.735.086-10.256.681-6.320.199-3.275.657
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik59.219.75842.503.55928.805.55617.290.892
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı906.3051.001.059-522.230-1.777.424
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 92.206.98185.489.80935.498.08812.208.196
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik59.219.75842.503.55928.805.55617.290.892
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi152.333.044128.994.42763.781.41427.721.664
K- Yatırım Gelirleri104.427.95064.428.14741.397.57819.244.658
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler75.372.46752.692.94330.761.47919.441.753
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar12.789.8396.258.773157.6313.713
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi3.715.679-1.736.1325.481.667-330.905
4- Kambiyo Karları2.290.1393.434.7901.072.378255.464
5- iştiraklerden Gelirler74.68674.68674.68674.686
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0000
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler10.222.3934.008.7504.049.9240
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri-37.253-305.663-200.187-200.053
L- Yatırım Giderleri (-)-15.101.873-10.266.742-6.105.863-2.779.968
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-567.984-174.627-271.049-79.756
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-225.300-225.30000
6- Kambiyo Zararları (-) 0000
7- Amortisman Giderleri (-)-14.308.589-9.866.815-5.834.814-2.700.212
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)7.094.9358.730.6659.272.0632.525.151
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-457.947-1.510.268-1.523.147-1.117.410
2- Reeskont Hesabı (+/-)0000
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)3.071.9767.765.7523.615.9923.773.353
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar113.585.67697.592.07529.914.8008.199.235
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-108.535.421-94.657.202-22.300.887-7.901.462
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları112.71557.00356.97655.364
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)-682.064-516.695-491.671-483.929
N- Dönem Net Karı veya Zararı191.229.844142.511.58881.611.20932.830.459
1- Dönem Karı Ve Zararı248.754.056191.886.497108.345.19246.711.505
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-57.524.212-49.374.909-26.733.983-13.881.046
3- Dönem Net Kar veya Zararı191.229.844142.511.58881.611.20932.830.459
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVISA 9,5 8,9 A/D A/D 4,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVISA 9,49 96,22 96,25 2,75 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi