SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3500 5,3083 0,79
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.245,88 1.248,61 -0,22
BRENT 60,90 61,67 -1,25

 AVISA Hisse Senedi | Avivasa Sigorta

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,2 12,99 1,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,6 7,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avivasa Sigorta
Kuruluş 06.11.2007
Faal Alanı Sigortacilik faaliyetleri
Telefon (0216)6333333
Faks (0216)6343569
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye -İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar306,9266,5
Net Kâr142,581,6

Cari Değerler

F/K 8,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 94,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 1.459,7 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,67 -4,77 6,91 -30,11
USD -0,74 -6,39 10,95 -50,06
Göreceli -0,10 -1,94 7,62 -12,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVISA28.03.20182,300,409440,9434,80 48.309.200 48
AVISA23.03.20170,960,183618,3615,61 21.664.800 34
AVISA28.03.20161,330,262026,2022,27 30.916.000 173
AVISA23.03.20152,451,1100111,0094,35 39.714.909 86
AVISA28.03.20182,300,409440,9434,8048.309.20048
AVISA23.03.20170,960,183618,3615,6121.664.80034
AVISA28.03.20161,330,262026,2022,2730.916.000173
AVISA23.03.20152,451,1100111,0094,3539.714.90986

Mali Tablolar

Bilanço
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 662.398.418540.502.996554.609.140589.738.443
1- Kasa0000
2- Alınan Çekler0000
3- Bankalar414.427.787303.143.981306.958.988340.823.953
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)-137.167-178.152-197.054-99.499
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0000
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar248.107.798237.537.167247.847.206249.013.989
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar817.497.507685.465.229603.520.341547.825.900
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar46.857.53148.700.58742.536.16037.064.147
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0000
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 86.211.064106.614.09797.924.74685.044.018
4- Krediler0000
5- Krediler Karşılığı (-)0000
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar684.428.912530.150.545463.059.435425.717.735
7- Şirket Hissesi0000
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar54.035.23753.524.67051.177.60137.241.266
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 30.895.26131.118.87228.067.38423.531.390
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)00020.782
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar23.139.97622.405.79823.110.21713.689.094
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.770.9233.258.844241.7241.319.529
1- Ortaklardan Alacaklar 211.795169.10196.3360
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar16.4853.2971.9792.094
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar2.542.6433.086.446143.4091.317.435
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
E- Diğer Alacaklar723.604800.6831.237.6801.292.667
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar64.09964.10369.59869.598
4- Diğer Çeşitli Alacaklar414.002491.077922.579977.566
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar245.503245.503245.503245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 53.745.86257.204.18353.556.12742.436.847
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 39.822.07743.951.38741.305.05039.347.185
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri0000
3- Gelir Tahakkukları8.705.7245.423.8783.600.000290.016
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 5.218.0617.828.9188.651.0772.799.646
G- Diğer Cari Varlıklar3.336.6044.951.3419.928.3339.136.090
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 002.123.3890
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
4- İş Avansları 2.837.6424.901.9407.770.6189.136.080
5- Personele Verilen Avanslar 498.96249.40134.32610
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0000
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0000
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)0000
I- Cari Varlıklar Toplamı1.594.508.1551.345.707.9461.274.270.9461.228.990.742
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 17.501.622.70516.221.696.83516.055.486.90415.457.681.920
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0000
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0000
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0000
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0000
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)180.905.207150.793.779138.682.405136.334.131
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0000
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar17.320.717.49816.070.903.05615.916.804.49915.321.347.789
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0000
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0000
1- Ortaklardan Alacaklar 0000
2- İştiraklerden Alacaklar0000
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0000
5- Personelden Alacaklar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0000
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0000
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0000
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0000
C- Diğer Alacaklar24.37725.78425.55021.009
1- Finansal Kiralama Alacakları0000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0000
3- Verilen Depozito ve Teminatlar24.37725.78425.55021.009
4- Diğer Çeşitli Alacaklar0000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)0000
6- Şüpheli Diğer Alacaklar0000
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0000
D- Finansal Varlıklar 868.012868.012868.012868.012
1- Bağlı Menkul Kıymetler 0000
2- İştirakler 0000
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0000
4- Bağlı Ortaklıklar0000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0000
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0000
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0000
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0000
9- Diğer Finansal Varlıklar 868.012868.012868.012868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0000
E- Maddi Varlıklar29.371.66528.537.18223.298.24919.421.582
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller0000
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0000
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller0000
4- Makine Ve Teçhizatlar 11.590.53511.055.43410.694.0679.952.653
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 18.680.40118.368.32117.461.89515.622.217
6- Motorlu Taşıtlar 0000
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)27.556.40425.925.99419.550.36416.689.454
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar646.011646.011646.011646.011
9- Birikmiş Amortismanlar (-)-29.101.686-27.458.578-25.959.353-24.731.002
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil)00905.2651.242.249
F- Maddi Olmayan Varlıklar44.551.67240.727.57735.669.69932.602.134
1- Haklar 0000
2- Şerefiye 0000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0000
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 65.815.13556.643.23650.813.56647.993.417
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -40.581.539-38.192.646-36.558.883-35.087.170
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 19.318.07622.276.98721.415.01619.695.887
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.123.8191.358.8711.671.4951.335.057
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler0000
2- Gelir Tahakkukları 0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.123.8191.358.8711.671.4951.335.057
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar34.689.28025.273.24419.594.35916.080.411
1- Efektif Yabancı Para Hesapları0000
2- Döviz Hesapları0000
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0000
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları34.689.28025.273.24419.594.35916.080.411
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0000
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0000
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0000
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı17.612.251.53016.318.487.50516.136.614.26815.528.010.125
AKTİF TOPLAMI19.206.759.68517.664.195.45117.410.885.21416.757.000.867
A- Finansal Borçlar 003.618.8710
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 003.618.8710
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0000
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 293.651.204261.578.294288.168.793286.792.203
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 17.947.87419.303.22921.012.49818.067.007
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar275.557.577242.118.901266.994.925268.563.826
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar145.753156.164161.370161.370
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)0000
C-İlişkili Taraflara Borçlar 3.147.9024.165.4548.548.4574.373.105
1- Ortaklara Borçlar186.427163.948222.445126.074
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0000
5- Personele Borçlar560.084336.744263.249556.419
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar2.401.3913.664.7628.062.7633.690.612
D- Diğer Borçlar 10.216.32112.000.9579.204.77118.587.654
1- Alınan Depozito ve Teminatlar3.9543.0102.6062.489
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar10.212.36711.997.9479.202.16518.585.165
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0000
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 199.350.767213.597.763207.800.180190.047.055
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 124.007.816138.011.133132.514.736117.303.570
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 5.898.9826.393.1084.792.8435.798.137
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 69.443.96969.193.52270.492.60166.945.348
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 41.259.55227.144.75527.990.99816.272.639
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 15.042.1219.654.21613.039.9669.509.915
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.786.8565.774.4063.094.9312.794.822
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük.0000
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler0000
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 46.542.36025.288.10313.644.58628.512.057
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)-26.111.785-13.571.970-1.788.485-24.544.244
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 00089
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar22.502.22521.227.95920.800.64922.076.656
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
3- Maliyet Giderleri Karşılığı22.502.22521.227.95920.800.64922.076.656
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 21.308.74514.509.86812.472.8933.856.926
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2.050.9182.386.9723.521.9803.490.039
2- Gider Tahakkukları19.255.77212.120.8418.823.851239.825
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları2.0552.055127.062127.062
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.592.6155.038.7375.204.0174.076.214
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü0000
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0000
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.592.6155.038.7375.204.0174.076.214
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı596.029.331559.263.787583.809.629546.082.452
A- Finansal Borçlar 0000
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0000
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0000
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0000
4- Çıkarılmış Tahviller0000
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0000
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0000
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0000
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17.320.277.63916.070.475.91915.915.862.32915.319.314.977
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0000
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0000
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0000
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.320.277.63916.070.475.91915.915.862.32915.319.314.977
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0000
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0000
C- İlişkili Taraflara Borçlar 0000
1- Ortaklara Borçlar0000
2- İştiraklere Borçlar0000
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0000
5- Personele Borçlar 0000
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0000
D- Diğer Borçlar 0000
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 0000
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0000
2- Diğer Çeşitli Borçlar 0000
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu0000
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 960.695.521745.554.787649.085.248605.708.797
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0000
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0000
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 936.768.795723.237.764628.414.334586.589.199
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0000
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0000
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net0000
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net23.926.72622.317.02320.670.91419.119.598
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 9.780.3049.548.7659.585.3819.407.700
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0000
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük.0000
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 9.780.3049.548.7659.585.3819.407.700
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 13.062.00912.860.30512.252.67212.440.746
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı13.062.00912.860.30512.252.67212.440.746
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0000
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0000
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0000
2- Gider Tahakkukları0000
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları0000
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0000
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı18.303.815.47316.838.439.77616.586.785.63015.946.872.220
A- Ödenmiş Sermaye 118.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
1- (Nominal) Sermaye 118.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)0000
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0000
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0000
5- Tescili Beklenen Sermaye0000
B- Sermaye Yedekleri 837.095837.095837.095837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 0000
2- Hisse Senedi İptal Karları0000
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları0000
4- Yabancı Para Çevirim Farkları0000
5- Diğer Sermaye Yedekleri837.095837.095837.095837.095
C- Kar Yedekleri 45.566.19866.043.58488.622.40143.519.347
1- Yasal Yedekler 36.132.75136.132.75136.132.75126.807.343
2- Statü Yedekleri11.49411.49411.49411.494
3- Olağanüstü Yedekler70.353.99070.353.99070.353.99026.298.845
4- Özel Fonlar (Yedekler)0000
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi-54.464.650-33.987.264-11.408.447-3.130.948
6- Diğer Kar Yedekleri -6.467.387-6.467.387-6.467.387-6.467.387
D- Geçmiş Yıllar Karları 0000
1- Geçmiş Yıllar Karları 0000
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)0000
1- Geçmiş Yıllar Zararları 0000
F-Dönem Net Karı 142.511.58881.611.20932.830.459101.689.753
1- Dönem Net Karı142.511.58881.611.20932.830.459101.689.753
2- Dönem Net Zararı (-)0000
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar0000
G-Azınlık Payları0000
Özsermaye Toplamı306.914.881266.491.888240.289.955264.046.195
PASİF TOPLAMI19.206.759.68517.664.195.45117.410.885.21416.757.000.867
Gelir Tablosu
A- Hayat Dışı Teknik Gelir 52.687.83234.887.20117.045.67758.529.587
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)52.687.83234.887.20117.045.67758.529.587
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)54.850.74440.939.73420.024.60267.863.249
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)56.792.26342.092.02720.414.56668.760.305
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)-1.941.519-1.152.293-389.964-897.056
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)0000
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) -2.162.912-6.052.533-2.978.925-9.333.662
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-2.923.512-6.614.957-3.108.951-8.712.748
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)760.600562.424130.026-620.914
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)0000
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş.0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0000
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0000
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)0000
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)0000
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0000
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)-51.686.773-35.409.431-18.823.101-59.008.821
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-6.625.425-4.429.556-2.522.373-6.747.322
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-4.800.841-3.256.751-1.734.641-8.749.951
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)-4.980.109-3.340.950-1.811.441-9.075.574
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)179.26884.19976.800325.623
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-)-1.824.584-1.172.805-787.7322.002.629
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)-2.082.884-1.018.705-566.1821.898.171
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)258.300-154.100-221.550104.458
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim -438.654-329.199-160.066-566.969
4- Faaliyet Giderleri (-)-44.613.778-30.645.428-16.140.662-51.666.542
5- Matematik Karşılıklarda Değişim 0000
5.1- Matematik Karşılıklar (-)0000
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0000
6- Diğer Teknik Giderler (-)-8.916-5.2480-27.988
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-8.916-5.2480-27.988
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)1.001.059-522.230-1.777.424-479.234
D- Hayat Teknik Gelir 745.607.932340.896.583137.711.722461.866.281
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)349.507.246220.301.470102.902.929353.304.463
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 354.048.580234.956.499115.135.169387.015.625
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)365.541.871243.184.621120.039.644402.691.622
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)-11.493.291-8.228.122-4.904.475-15.675.997
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim -4.541.334-14.655.029-12.232.240-33.711.162
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)-3.564.379-14.412.259-12.433.129-34.306.419
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)-976.955-242.770200.889595.257
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 0000
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0000
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 341.800.70899.668.47129.239.40396.127.579
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0000
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)54.299.97820.926.6425.569.39012.458.695
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)54.299.97820.926.6425.569.39012.458.695
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0000
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)000-24.456
E- Hayat Teknik Gider -660.118.123-305.398.495-125.503.526-404.516.361
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-77.992.011-48.516.221-25.344.661-91.491.638
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -77.317.974-47.440.852-22.585.141-86.507.275
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-79.229.055-48.737.599-23.172.194-89.828.946
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)1.911.0811.296.747587.0533.321.671
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim -674.037-1.075.369-2.759.520-4.984.363
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)22.332-1.526.258-2.683.283-6.094.099
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)-696.369450.889-76.2371.109.736
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim0000
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0000
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0000
3- Matematik Karşılıklarda Değişim -383.736.893-157.375.392-46.577.734-90.767.351
3.1- Matematik Karşılıklar (-)-382.071.100-155.741.756-47.040.032-92.021.673
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-)-382.539.346-155.981.849-47.247.310-92.351.187
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))468.246240.093207.278329.514
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)-1.665.793-1.633.636462.2981.254.322
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)-1.665.793-1.633.636462.2981.254.322
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-))0000
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-)-4.368.474-2.868.226-1.391.250-4.129.563
5- Faaliyet Giderleri (-) -127.014.563-88.490.121-44.869.726-153.403.507
6- Yatırım Giderler (-)-67.311.845-8.348.722-7.520.208-64.152.596
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0000
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)305.663200.187200.053-571.706
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)85.489.80935.498.08812.208.19657.349.920
G- Emeklilik Teknik Gelir256.700.504171.702.00287.973.579292.515.524
1- Fon İşletim Gelirleri 177.178.248116.835.39757.697.744207.082.544
2- Yönetim Gideri Kesintisi 48.602.48434.020.58119.506.50748.299.081
3- Giriş Aidatı Gelirleri 28.544.45419.167.3309.874.71733.065.254
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi2.300.0471.616.146841.9244.035.833
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi0000
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri75.27162.54852.68732.812
7- Diğer Teknik Gelirler0000
H- Emeklilik Teknik Gideri-214.196.945-142.896.446-70.682.687-280.643.543
1- Fon İşletim Giderleri (-) -23.492.994-15.549.421-8.283.566-30.026.696
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)-6.238-6.238-6050
3- Faaliyet Giderleri (-)-180.441.032-121.020.588-59.122.859-238.115.746
4- Diğer Teknik Giderler (-) -10.256.681-6.320.199-3.275.657-12.501.101
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik42.503.55928.805.55617.290.89211.871.981
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0000
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı1.001.059-522.230-1.777.424-479.234
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 85.489.80935.498.08812.208.19657.349.920
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik42.503.55928.805.55617.290.89211.871.981
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi128.994.42763.781.41427.721.66468.742.667
K- Yatırım Gelirleri64.428.14741.397.57819.244.65859.603.175
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler52.692.94330.761.47919.441.75350.386.576
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar6.258.773157.6313.71310.504
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi-1.736.1325.481.667-330.9056.556.490
4- Kambiyo Karları3.434.7901.072.378255.464760.572
5- iştiraklerden Gelirler74.68674.68674.68674.686
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0000
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0000
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.008.7504.049.92401.242.641
9- Diğer Yatırımlar0000
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri-305.663-200.187-200.053571.706
L- Yatırım Giderleri (-)-10.266.742-6.105.863-2.779.968-7.215.982
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)-174.627-271.049-79.756-118.158
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)0000
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0000
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0000
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-225.300000
6- Kambiyo Zararları (-) 000-37.402
7- Amortisman Giderleri (-)-9.866.815-5.834.814-2.700.212-7.060.422
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0000
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-)8.730.6659.272.0632.525.1519.158.197
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)-1.510.268-1.523.147-1.117.410-5.271.586
2- Reeskont Hesabı (+/-)0000
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0000
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)7.765.7523.615.9923.773.3533.662.107
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0000
7- Diğer Gelir ve Karlar97.592.07529.914.8008.199.23534.751.595
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)-94.657.202-22.300.887-7.901.462-22.910.741
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları57.00356.97655.364412.743
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)-516.695-491.671-483.929-1.485.921
N- Dönem Net Karı veya Zararı142.511.58881.611.20932.830.459101.689.753
1- Dönem Karı Ve Zararı191.886.497108.345.19246.711.505130.288.057
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)-49.374.909-26.733.983-13.881.046-28.598.304
3- Dönem Net Kar veya Zararı142.511.58881.611.20932.830.459101.689.753
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVISA 12,4 8,6 A/D A/D 4,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVISA 12,37 94,62 94,66 4,01 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi