SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 AVISA | Avivasa Sigorta

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,41 21,96 3,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 5 5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Avivasa Sigorta
Kuruluş 06.11.2007
Faal Alanı Sigortacilik faaliyetleri
Telefon (0216)6333333
Faks (0216)6343569
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye -İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar185.327.524177.407.252
Net Kâr63.220.41252.145.029

Cari Oranlar

F/K 37,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 12,8
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 97,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,40 -3,45 3,28 -7,18
USD 2,92 4,64 -15,47 3,37
Göreceli 1,05 -8,30 -12,00 4,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AVISA23.03.20170,910,183634
AVISA28.03.20161,330,2620173
AVISA24.03.20152,451,110086
AVISA28.03.20161,330,2620173
AVISA24.03.20152,451,110086
AVISA23.03.20170,910,183634

Mali Tablolar

Bilanço
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR529.124.443504.064.044455.035.054450.356.015
Kasa0000
Alınan Çekler0000
Bankalar306.518.142299.044.526258.620.826252.739.849
Verilen Çekler Ve Öd. Emirl. (-)-108.692-92.889-128.571-128.877
Diğer Nakit Ve Nakit Ben. Var.222.714.993205.112.407196.542.799197.745.043
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİG. AİT FİN. YAT.381.174.585342.946.847339.187.794333.536.233
Satılmaya Hazır Fin. Var.9.295.18871.387.95357.456.86249.489.945
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var.0000
Alım Satım Amaçlı Fin. Var.54.916.84558.440.85461.711.82665.887.437
Krediler0000
Krediler Karşılığı (-)0000
Ris. Hay. Pol. Sah. Ait Fin. Yat.316.962.552213.118.040220.019.106218.158.851
Şirket Hissesi0000
Fin. Var. Değ. Düş. Kar. (-)0000
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR28.139.69231.309.02833.598.57559.879.380
Sigortacılık Faal. Alac.16.667.15714.675.56416.997.07443.564.321
Sigortacılık Faal. Alac. Kar. (-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar. (-)0000
Sigorta Ve Reas. Şir. Nez. Dep.0000
Sig. Kred. (İkrazlar)189.671162.981161.591157.026
Sig. Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.11.282.86416.470.48316.439.91016.158.033
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR2.759.2191.787.8001.776.697808.351
Ortaklardan Alac.83.77503.0490
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.6.87411.09310.64714.786
Diğer İlişkili Taraf. Alac.2.668.5701.776.7071.763.001793.565
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR1.256.9121.955.5182.133.756942.859
Fin. Kir. Alac.0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.65.43469.43488.04588.045
Diğer Çeşitli Alac.1.096.2911.790.8971.950.524759.627
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.95.18795.18795.18795.187
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.30.787.96830.134.84241.078.24932.436.999
Gelecek Aylara Ait Gid.26.937.87224.176.67224.367.63822.083.839
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gel.0000
Gelir Tahakkukları1.380.1252.537.87511.858.3035.558.100
Gelecek Ay. Ait Diğ. Gid. Ve Gelir Tah.2.469.9713.420.2954.852.3084.795.060
DİĞER CARİ VARLIKLAR1.052.093340.921546.254342.281
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar989.413000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları0000
İş Avansları62.680335.197546.254312.912
Personele Verilen Avanslar05.724029.369
Sayım Ve Tesellüm Noksanları0000
Diğer Çeşitli Cari Var.0000
Diğer Cari Var. Kar.(-)0000
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI974.294.912912.539.000873.356.379878.302.118
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR11.920.588.19611.307.947.67010.669.172.90810.054.142.962
Sigortacılık Faal. Alac.0000
Sigortacılık Faal. Alac. Kar.(-)0000
Reas. Faal. Alac.0000
Reas. Faal. Alac. Kar.(-)0000
Sigorta ve Reas. Şirk. Nez. Dep.0000
Sigortalılara Kred. (İkrazlar)134.310.374123.459.226121.775.962122.051.974
Sigortalılara Kred. (İkrazlar) Kar.(-)0000
Emeklilik Faal. Alac.11.786.277.82211.184.488.44410.547.396.9469.932.090.988
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac.0000
Esas Faal. Kay. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0000
Ortaklardan Alac.0000
İştiraklerden Alac.0000
Bağlı Ortaklıklardan Alac.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Alac.0000
Personelden Alac.0000
Diğer İlişkili Taraf. Alac.0000
İlişkili Taraf. Alac. Rees. (-)0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac.0000
İlişkili Taraf. Şüp. Alac. Kar.(-)0000
DİĞER ALACAKLAR1.033.0831.454.4301.454.58050.238
Fin. Kir. Alac.ı0000
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gel. (-)0000
Verilen Depozito ve Tem.60.41851.58951.73950.238
Diğer Çeşitli Alac.972.6651.402.8411.402.8410
Diğer Çeşitli Alac. Rees.(-)0000
Şüp. Diğer Alac.0000
Şüp. Diğer Alac. Kar.(-)0000
FİNANSAL VARLIKLAR838.932838.932838.932838.932
Bağlı Menkul Kıymetler0000
İştirakler0000
İştirakler Sermaye Taah. (-)0000
Bağlı Ortaklıklar0000
Bağlı Ortaklıklar Ser. Taah. (-)0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Serm. Taah. (-)0000
Finansal Var. Ve Riski Sig. Ait Fin. Yat.0000
Diğer Fin. Var.838.932838.932838.932838.932
Fin. Var. Değer Düş. Kar.(-)0000
MADDİ VARLIKLAR5.331.8945.533.1915.667.2423.809.093
Yatırım Amaçlı Gay.0000
Yatırım Amaçlı Gay. Değer Düş. Kar.(-)0000
Kullanım Amaçlı Gay.0000
Makine Ve Teçhizatlar6.228.5956.123.8326.078.1673.803.584
Demirbaş Ve Tesisatlar10.600.14610.575.26910.524.56910.521.582
Motorlu Taşıtlar0000
Diğer Maddi Var. (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)11.962.94011.748.38011.434.26711.361.650
Kir. Yoluyla Ed. Mad. Var.1.175.5211.175.5211.175.5211.175.521
Birikmiş Amortismanlar (-)-24.635.308-24.089.811-23.545.282-23.053.244
Maddi Var.a İlişkin Av. (Yapıl. Olan Yat. Dahil)0000
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR17.442.63415.871.46815.950.32716.238.264
Haklar0000
Şerefiye0000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gid.0000
Araştırma Ve Geliştirme Gid.i0000
Diğer Maddi Olmayan Var.34.078.66233.294.51732.960.83832.882.438
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)-31.040.463-30.538.573-30.054.554-29.628.801
Maddi Olmayan Var.a İlişkin Avanslar14.404.43513.115.52413.044.04312.984.627
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.917.4122.152.7222.443.0102.597.301
Gelecek Yıllara Ait Gid.0000
Gelir Tah.0000
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gid. Ve Gelir Tah.1.917.4122.152.7222.443.0102.597.301
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR13.825.32616.124.87515.096.90913.470.936
Efektif Yabancı Para Hesapları0000
Döviz Hesapları0000
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0000
Peşin Ödenen Ver. Ve Fonlar0000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları13.825.32616.124.87515.096.90913.470.936
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Var.0000
Diğer Cari Olmayan Var. Amor. (-)0000
Diğer Cari Olmayan Var. Kar.(-)0000
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI11.960.977.47711.349.923.28810.710.623.90810.091.147.726
TOPLAM AKTİFLER12.935.272.38912.262.462.28811.583.980.28710.969.449.844
FİNANSAL BORÇLAR2.248.92412.942.8402.137.71619.737.130
Kredi Kuruluşlarına Borçlar2.248.9242.166.3502.137.7162.147.952
Fin. Kir. İşlemelerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri (-)0000
Uzun Vadeli Kred. Ana Para Tak. Ve Faiz.0000
Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Ana., Tak. ve Faiz.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var. İhraç Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)010.776.490017.589.178
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR259.538.224232.896.729231.003.468222.318.982
Sigortacılık Faal. Borçlar10.539.7518.417.51410.109.4618.861.732
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar248.837.544224.333.211220.738.269213.298.930
Diğer Esas Faal. Borçlar160.929146.004155.738158.320
Diğer Esas Faal. Borçlar Borç Sen. Rees.(-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR2.781.7842.756.5824.229.7084.931.537
Ortaklara Borçlar126.405150.844123.601205.451
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş. Borçlar0000
Personele Borçlar1.070.756371.530413.332525.247
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar1.584.6232.234.2083.692.7754.200.839
DİĞER BORÇLAR8.651.8875.852.4904.517.4715.843.566
Alınan Depozito ve Tem.2.3231.9771.9101.870
Diğer Çeşitli Borçlar8.649.5645.850.5134.515.5615.841.696
Diğer Çeşitli Borçlar Rees. (-)0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI147.526.902128.297.178124.508.344124.177.138
Kazanılmamış Prim. Karşılığı - Net74.258.74765.170.76065.240.45960.990.640
Devam Eden Risk. Karşılığı - Net0000
Hay. Mat. Karşılığı - Net9.304.5419.583.75210.404.95112.420.067
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net63.963.61453.542.66648.862.93450.766.431
İkramiye Ve İnd. Karşılığı - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ay. Kar. - Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net0000
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜK. İLE KARŞ.8.059.8467.605.8879.105.05411.262.107
Ödenecek Vergi Ve Fonlar5.866.6844.654.1305.630.3588.247.346
Ödenecek Sos. Güv. Kes.2.192.8922.104.1262.050.5142.096.599
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğ. Yük.0000
Ödenecek Diğ. Ver. Ve Benzeri Yük.0000
Dönem Karı Vergi Ve Diğ. Yasal Yük. Karş.10.147.92210.803.4746.223.8663.700.825
Dönem Kar. Peş. Öd. Ver. Ve Diğ. Yük. (-)-10.147.922-9.956.007-4.800.019-2.782.911
Diğer Ver. Ve Benzeri Yük. Karşılıkları270164335248
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR21.747.51020.604.65417.455.54421.199.883
Kıdem Tazminatı Karşılığı0000
Sosyal Yard. San. Var. Aç. Kar.0000
Maliyet Gid.i Karşılığı21.747.51020.604.65417.455.54421.199.883
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.3.693.52611.894.9908.021.9844.905.764
Gelecek Aylara Ait Gelirler3.035.8061.434.4731.627.3131.079.731
Gider Tahakkukları323.05910.076.5565.945.8943.826.033
Gel. Ay. Ait Diğ. Gel. Ve Gider Tah.334.661383.961448.7770
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.543.0383.500.2824.330.1394.557.279
Ert. Vergi Yükümlüğü0000
Sayım Ve Tesel. Faz.0000
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yük.3.543.0383.500.2824.330.1394.557.279
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI457.791.641426.351.632405.309.428418.933.386
FİNANSAL BORÇLAR0000
Kredi Kuruluşlarına Borçlar0000
Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar0000
Ert. Fin. Kir. Borç. Mal. (-)0000
Çıkarılmış Tahviller0000
Çıkarılmış Diğer Fin. Var.0000
Çıkarılmış Diğ. Fin.Var.İh.Farkı (-)0000
Diğer Fin. Borçlar (Yük.)0000
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR11.786.277.82211.184.488.44410.547.396.9469.932.090.988
Sigortacılık Faal. Borçlar0000
Reas. Faal. Borçlar0000
Sigorta Ve Reas. Şirk. Al. Dep.0000
Emeklilik Faal. Borçlar11.786.277.82211.184.488.44410.547.396.9469.932.090.988
Diğer Esas Faal. Borç.0000
Diğer Esas Faal. Borçl. Borç Sen. Rees. (-)0000
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0000
Ortaklara Borçlar0000
İştiraklere Borçlar0000
Bağlı Ortaklıklara Borçlar0000
Müşterek Yön. Tabi Teş.Borç.0000
Personele Borçlar0000
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0000
DİĞER BORÇLAR0000
Alınan Depozito Ve Tem.0000
Diğer Çeşitli Borçlar0000
Diğer Çeşitli Borçlar Rees.0000
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI489.674.570458.464.984452.262.978441.107.742
Kazanılmamış Prim. Kar. – Net0000
Devam Eden Risk. Kar. - Net0000
Hay. Mat. Kar. - Net475.251.504445.059.646439.660.080429.051.296
Muallak Hasar Ve Taz. Kar. - Net0000
İkramiye Ve İnd. Kar. - Net0000
Yat. Ris. Hay. Sig. Pol. Sah. Ait Pol. İçin Ayr. Kar.-Net0000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net14.423.06613.405.33812.602.89812.056.446
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI5.898.0087.284.0276.876.8056.517.890
Ödenecek Diğer Yük.0000
Vadesi Geç., Ert. Veya Tak. Vergi Ve Diğer Yük.0000
Diğer Borç Ve Gider Kar.5.898.0087.284.0276.876.8056.517.890
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR9.404.9697.568.0947.607.9527.696.329
Kıdem Tazminatı Kar.9.404.9697.568.0947.607.9527.696.329
Sosyal Yard. San. Varlık Açıkları Kar.0000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.897.855897.855897.8540
Gelecek Yıllara Ait Gel.0000
Gider Tahakkukları0000
Gelecek Yıll. Ait Diğ. Gel. Ve Gid. Tah.897.855897.855897.8540
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0000
Ert. Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yük.0000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.292.153.22411.658.703.40411.015.042.53510.387.412.949
ÖDENMİŞ SERMAYE118.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
(Nominal) Sermaye118.000.000118.000.000118.000.000118.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)0000
Sermaye Düz. Olum. Fark.0000
Sermaye Düz. Olums. Fark (-)0000
SERMAYE YEDEKLERİ837.095837.095837.095837.095
Hisse Senedi İhraç Prim.0000
Hisse Senedi İptal Karları0000
Sermayeye Ekl. Satış Karları0000
Yabancı Para Çevirim Farkları0000
Diğer Sermaye Yedekleri837.095837.095837.095837.095
KAR YEDEKLERİ20.888.22724.043.33826.304.09024.542.408
Yasal Yedekler22.950.75322.950.75322.950.75322.950.753
Statü Yedekleri11.49411.49411.49411.494
Olağanüstü Yedekler6.218.0336.218.0336.218.0336.218.033
Özel Fonlar (Yedekler)0000
Finansal Varlıkların Değerlemesi-3.270.313-971.1561.289.596-472.086
Diğer Kar Yedekleri-5.021.740-4.165.786-4.165.786-4.165.786
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0000
Geçmiş Yıllar Karları0000
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-17.618.210-17.618.210-17.618.2100
Geçmiş Yıllar Zararları0000
DÖNEM NET KARI63.220.41252.145.02936.105.34919.724.006
Dönem Net Karı63.220.41252.145.02936.105.34919.724.006
Dönem Net Zararı (-)0000
ÖZSERMAYE TOPLAMI185.327.524177.407.252163.628.324163.103.509
TOPLAM PASİFLER12.935.272.38912.262.462.28811.583.980.28710.969.449.844
Gelir Tablosu
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR48.965.04236.260.21423.621.17711.537.830
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)48.965.04236.260.21423.621.17711.537.830
Yazılan Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)49.812.24837.952.47826.239.97012.381.538
Kazanılmamış Prim. Karş. Değ. (Re. Payı ve Dev.Kıs. Düş.)(+/-)-847.206-1.692.264-2.618.793-843.708
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Teknik Olm. Böl. Akt. Yat. Gel.0000
Diğ. Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)0000
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER(-)-52.264.313-34.618.971-21.173.532-10.746.273
Gerç. Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-9.498.264-4.425.307-1.683.907-1.345.525
Ödenen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol)-5.180.035-3.501.780-2.240.337-944.647
Muallak Has. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-4.318.229-923.527556.430-400.878
İkr. ve İnd. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-274.542-211.322-144.274-67.190
Faaliyet Gid. (-)-42.476.283-29.972.596-19.337.545-9.331.842
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-3.299.2711.641.2432.447.645791.557
HAYAT TEKNİK GELİR332.795.367206.313.910132.872.57762.033.766
Kazanılmış Prim. (Reasürör Payı Düş. Ol.)239.916.910167.820.051109.577.51353.112.883
Yazılan Prim. (Reasürör payı Düş. Ol.)253.795.926171.766.023112.666.65453.727.290
Kazanılmamış Prim. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-13.879.016-3.945.972-3.089.141-614.407
Devam Eden Risk. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Hay. Branşı Yatırım Geliri72.277.29431.743.33520.487.9629.120.188
Yatırımlardaki Gerç. Karlar0000
Diğer Tek. Gel. (Reasürör Payı Düş. Ol.)(+/-)20.616.3656.790.1812.846.759-159.648
HAYAT TEKNİK GİDER (-)-286.225.253-170.952.185-107.216.887-46.427.590
Gerçekleşen Has. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-110.973.400-78.284.159-53.547.602-25.463.867
Ödenen Taz. (Reasürör Payı Düş. Ol.)-102.135.920-76.472.925-54.936.144-25.906.271
Muallak Taz.Kar.Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)-8.837.480-1.811.2341.388.542442.404
İkramiye ve İnd.Kar.Değ.(Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)0000
Hay. Mat. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş.)(+/-)0000
Yat. Risk Hay. Sig.Pol. İç. Ayr. Kar. Değ0000
Diğ. Tek. Kar. Değ. (Re. Payı ve Dev. Kıs. Düş)(+/-)-2.725.776-1.771.267-1.035.876-566.508
Faaliyet Gid. (-)-102.376.216-72.085.006-46.956.774-22.901.518
Yatırım Gid. (-)-18.937.060-17.861.799-14.621.109-9.501.814
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zar. (-)0000
Teknik Olmayan Böl. Akt. Yat. Gel. (-)-344.783-310.573-220.879-117.342
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT46.570.11435.361.72525.655.69015.606.176
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR240.140.192175.914.341114.573.89655.661.471
Fon İşletim Gel.166.736.033121.825.26978.726.85538.128.364
Yönetim Gideri Kes.39.530.16928.748.44818.334.6448.289.566
Giriş Aidatı Gel.29.287.03521.865.89515.168.1858.058.926
Ara Verme Hal. Yön. Gid. Kes.4.586.9553.474.7292.344.2121.184.615
Özel Hizmet Gid. Kes.0000
Sermaye Tah. Av. Değ. Artış Gel.0000
Diğer Tek. Gel.0000
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ (-)-254.042.180-181.680.572-118.848.660-56.806.915
Fon İşletim Gid. (-)-29.270.603-20.286.834-12.135.552-5.767.724
Sermaye Tahsis Av. Değ. Az. Gid.(-)0000
Faaliyet Gid. (-)-213.631.295-154.543.741-102.314.833-48.672.195
Diğer Teknik Gid. (-)-11.140.282-6.849.997-4.398.275-2.366.996
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK-13.901.988-5.766.231-4.274.764-1.145.444
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT DIŞI-3.299.2711.641.2432.447.645791.557
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- HAYAT46.570.11435.361.72525.655.69015.606.176
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ- EMEKLİLİK-13.901.988-5.766.231-4.274.764-1.145.444
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ29.368.85531.236.73723.828.57115.252.289
YATIRIM GELİRLERİ50.442.25737.090.40524.256.78812.006.807
Fin. Yat. Elde Edilen Gel.35.958.92928.099.24019.387.05210.444.777
Fin.Yat.Nakde Çev.Elde Edilen Kar988.964988.953579.658375.079
Fin. Yat. Değ.3.277.5581.610.8911.020.629481.766
Kambiyo Karları9.179.9375.918.7402.988.821587.843
iştiraklerden Gelirler59.74959.74959.7490
Bağlı Ort. ve Müş. Yön. Tabi Teş. Gel.0000
Arazi, Arsa ile Bin. Elde Ed. Gel.0000
Türev Ürün. Elde Ed Gel.632.337102.25900
Diğer Yatırımlar0000
Hay. Tek. Bölüm. Akt. Yat. Gel.344.783310.573220.879117.342
YATIRIM GİDERLERİ (-)-8.394.547-7.129.152-5.164.933-2.690.582
Yat. Yön. Gid. Faiz Dahil (-)-183.015-139.228-98.408-11.798
Yat. Değ. Azalışları (-)0000
Yat. Nakte Çev. Son. Oluş. Zar. (-)0000
Hay. Dışı Tek. Böl. Akt. Yat. Gel. (-)0000
Türev Ür. Son. Ol. Zararlar (-)0000
Kambiyo Zar. (-)-4.249.735-4.075.514-3.180.691-1.721.889
Amortisman Gid. (-)-3.961.797-2.914.410-1.885.834-956.895
Diğer Yatırım Gid. (-)0000
DİĞER FAAL. VE OLĞ.DIŞI FAAL. GR VE KAR İLE GD. VE ZARAR1.839.195666.428-1.798.674-1.786.428
Karşılıklar Hesabı (+/-)150.164-426.166-888.660-845.262
Reeskont Hesabı (+/-)0000
Zorunlu Deprem Sig. Hesabı (+/-)0000
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Varlığı Hesabı (+/-)0000
Ert. Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)-6.653.695-3.762.750-4.250.700-1.436.708
Diğer Gelir ve Karlar35.092.39915.649.06310.983.8084.493.916
Diğer Gider ve Zararlar (-)-26.642.399-10.652.094-7.523.820-3.759.259
Önceki Yıl Gelir ve Karları223.149182.244135.9991.766
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)-330.423-323.869-255.301-240.881
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI63.220.41252.145.02936.105.34919.724.006
Dönem Karı Ve Zararı73.255.76061.864.41841.121.75222.782.086
Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Kar (-)-10.035.348-9.719.389-5.016.403-3.058.080
Dönem Net Kar veya Zararı63.220.41252.145.02936.105.34919.724.006
Enflasyon Düzeltme Hesabı0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVISA 20,2 37,6 A/D A/D 12,8 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVISA 20,16 97,07 97,07 0,39 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AVISA 37,6 3,23 12,8 8,23
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.