SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3313 5,3083 0,43
BIST BANKS 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
GOLD 1.243,30 1.248,61 -0,43
BRENT 60,88 61,67 -1,28

 AVHOL Hisse Senedi | Avrupa Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6933 2,2133 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,4 4,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,09,8
Ödenmiş Sermaye20,08,3
Net Kâr-1,50,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 61,5 mnTL
Net Borç 10,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,49 18,50 3,54 68,03
USD 1,44 16,48 7,45 20,06
Göreceli 2,09 22,03 4,23 110,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.492.24622.420.24317.691.53013.032.074
Nakit ve Nakit Benzerleri719.928217.236803.889209.039
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.746.49419.544.2479.293.5549.496.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar801.839757.8753.967.781210.861
Stoklar3.457.6281.356.7632.318.5902.266.525
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.766.357544.1221.307.716848.915
(Ara Toplam)25.492.24622.420.24317.691.53013.032.074
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.907.82025.948.79022.820.26823.743.104
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar359.925364.05200
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.627.58714.748.45714.869.32815.420.796
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar5.902.4865.357.3474.336.5405.567.942
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.572.6023.592.2322.111.8992.129.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.445.2201.886.7021.502.501600.979
Diğer Duran Varlıklar00023.528
TOPLAM VARLIKLAR52.400.06648.369.03340.511.79836.775.178
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.764.32431.850.67321.670.30218.198.923
Finansal Borçlar5.214.7943.723.7996.514.6147.175.103
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.595.5463.878.0446.107.3058.078.554
Diğer Borçlar235.93122.030.7826.603.913750.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü116.992233.47957.73740.226
Borç Karşılıkları90.13290.13290.13290.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.510.9291.894.4372.296.6012.064.908
(Ara Toplam)14.764.32431.850.67321.670.30218.198.923
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.657.4946.766.7318.642.7508.876.679
Finansal Borçlar5.791.8546.157.5006.810.9167.212.078
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar001.671.7291.546.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar208.591172.389135.356117.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü222.37511.68224.7490
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler434.674425.16000
Özkaynaklar30.978.2489.751.62910.198.7469.699.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.978.2489.751.62910.210.3049.723.598
Ödenmiş Sermaye20.000.0008.300.0008.300.0008.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.200.7657.200.7657.200.765
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler163.907163.907163.907163.907
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.109.443-6.341.383-6.317.361-1.826.748
Dönem Net Kar/Zararı-1.505.94170.389485.611-4.490.613
Diğer Özsermaye Kalemleri18.429.725357.951377.382376.287
Azınlık Payları00-11.558-24.022
TOPLAM KAYNAKLAR52.400.06648.369.03340.511.79836.775.178
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.965.41231.019.5469.490.96213.229.681
Satışların Maliyeti (-)-24.664.598-27.192.718-8.293.065-11.398.199
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.300.8143.826.8281.197.8971.831.482
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.300.8143.826.8281.197.8971.831.482
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-31.1960-41.391
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.056.691-1.445.484-380.512-2.911.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri521.811611.483414.8221.180.243
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-366.771-150.781-37.857-48.673
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-600.8372.810.8501.194.35010.634
Net Faaliyet Kar/Zararı-755.8772.350.148817.385-1.120.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler059.0088.18354.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-216.093-216.095-1.901.338
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-15.075-10.94800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.285.7382.300.2871.970.315838.350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.403.782-5.839.972-3.277.988-3.095.176
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-157.085-207.912-1.847.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.733.956-896.868-321.235-4.093.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)228.015967.257819.310-413.024
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-116.992-302.199-57.737-40.226
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)345.0071.269.456877.047-372.798
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.505.94170.389498.075-4.506.456
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.505.94170.389498.075-4.506.456
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0012.464-15.843
Ana Ortaklık Payları-1.505.94170.389485.611-4.490.613
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri542.583728.182331.9923.090.762
Kıdem Tazminatı31.07347.95822.88450.228
Finansman Giderleri-2.403.782-5.839.972-3.277.988-3.095.176
Yurtiçi Satışlar25.635.18827.832.3799.491.18313.229.681
Yurtdışı Satışlar335.4763.193.37400
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.068.872-10.789.559-9.123.127-9.757.629
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.068.872-10.789.559-9.123.127-9.757.629
Net YPP (Hedge Dahil)-6.068.872-10.789.559-9.123.127-9.757.629
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 2,1 A/D A/D A/D 2,0 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 2,05 1,23 1,55 31,46 0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi