SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.877 120.150 0,61
VIOP 145.237 144.461 0,54
USD/TRY 5,9389 5,9442 -0,09
BIST BANKA 176.439 175.112 0,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.577,22 1.582,72 -0,35
BRENT 58,48 58,58 -0,17

 Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,47 1,98 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,4 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,231,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,10,0

Cari Değerler

F/K 29,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 47,7 mnTL
Net Borç 7,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,79 3,25 3,25
USD -0,17 -5,43 3,25 3,25
Göreceli 1,66 -2,84 -2,31 -1,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.090.57226.487.68525.156.47022.420.243
Nakit ve Nakit Benzerleri918.453630.804719.928217.236
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.849.35717.083.30618.734.69419.544.247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar898.662871.510807.449757.875
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.920.9973.210.2893.169.7881.356.763
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.503.1034.691.7761.724.611544.122
(Ara Toplam)28.090.57226.487.68525.156.47022.420.243
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.549.77227.749.85927.261.81925.948.790
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar02.00000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar290.672341.572359.925364.052
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.329.84514.506.71614.627.58714.748.457
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.216.0816.530.1876.256.4855.357.347
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.283.8083.552.9723.572.6023.592.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı403.3722.816.4122.445.2201.886.702
Diğer Duran Varlıklar25.994000
TOPLAM VARLIKLAR64.640.34454.237.54452.418.28948.369.033
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.280.70012.667.21914.919.92731.850.673
Finansal Borçlar3.739.5462.353.9005.214.7943.723.799
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.899.9237.729.6996.597.4693.878.044
Diğer Borçlar5.347.90561.623214.13122.030.782
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34.656118.00177.740233.479
Borç Karşılıkları90.13290.13290.13290.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.168.5382.313.8642.725.6611.894.437
(Ara Toplam)20.280.70012.667.21914.919.92731.850.673
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.143.69110.200.6406.585.3416.766.731
Finansal Borçlar4.235.7409.158.1775.791.8546.157.500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar381.871345.922208.591172.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü046.154150.22211.682
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler526.080650.387434.674425.160
Özkaynaklar39.215.95331.369.68530.913.0219.751.629
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.215.95331.369.68530.913.0219.751.629
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00020.000.0008.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler163.907163.907163.907163.907
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları495.711-7.256.588-6.336.587-6.341.383
Dönem Net Kar/Zararı66.28233.112-1.344.02470.389
Diğer Özsermaye Kalemleri8.490.0538.429.25418.429.7257.558.716
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR64.640.34454.237.54452.418.28948.369.033
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.836.20244.579.75325.965.41231.019.546
Satışların Maliyeti (-)-14.541.221-40.536.292-24.664.598-27.192.718
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.705.0194.043.4611.300.8143.826.828
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.705.0194.043.4611.300.8143.826.828
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-31.196
Genel Yönetim Giderleri (-)-947.939-2.605.972-2.056.691-1.445.484
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri708.648529.004521.811611.483
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-138.831-839.292-366.771-150.781
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.083.1411.127.201-600.8372.810.850
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.652.9581.437.489-755.8772.350.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0304.554059.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-216.093
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-25.900-22.480-15.075-10.948
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.109.0411.409.275-615.9120
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.419.2402.143.3631.285.7382.300.287
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.026.560-3.909.575-2.403.782-5.839.972
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0304.5540-157.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)283.639-356.937-1.733.956-896.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-217.357390.049228.015967.257
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-44.627-502.238-116.992-302.199
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-172.730892.287345.0071.269.456
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI66.28233.112-1.505.94170.389
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)66.28233.112-1.505.94170.389
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları66.28233.112-1.505.94170.389
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri872.5891.175.355542.583728.182
Kıdem Tazminatı94.630167.80031.07350.397
Finansman Giderleri-1.026.560-3.909.575-2.403.782-5.839.972
Yurtiçi Satışlar12.342.16144.166.00925.635.18827.832.379
Yurtdışı Satışlar0655.633335.4763.193.374
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.297.497-6.036.548-6.068.872-10.789.559
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.297.497-6.036.548-6.068.872-10.789.559
Net YPP (Hedge Dahil)-2.297.497-6.036.548-6.068.872-10.789.559
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 1,6 29,7 A/D A/D 1,2 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 1,59 0,22 0,22 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi