SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,83 1,75 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,0 1,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,039,2
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr3,00,1

Cari Değerler

F/K 9,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 27,0 mnTL
Net Borç 13,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,23 0,00 -39,19 -41,56
USD -2,93 0,78 -42,21 -46,09
Göreceli 0,51 -2,64 -21,09 -24,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.565.92628.090.57222.993.54625.156.470
Nakit ve Nakit Benzerleri360.848918.453630.804719.928
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.055.44613.849.35713.589.16718.734.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar267.319898.662871.510807.449
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.249.1003.920.9973.210.2893.169.788
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.633.2138.503.1034.691.7761.724.611
(Ara Toplam)15.565.92628.090.57222.993.54625.156.470
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.600.92236.549.77231.197.84427.261.819
Ticari Alacaklar003.494.1390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar002.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar272.110290.672341.572359.925
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.900.00014.329.84514.506.71614.627.587
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.762.926000
Maddi Duran Varlıklar8.021.6847.216.0816.530.1876.256.485
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.520.25814.283.8083.552.9723.572.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.123.944403.3722.770.2582.445.220
Diğer Duran Varlıklar025.99400
TOPLAM VARLIKLAR50.166.84864.640.34454.191.39052.418.289
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.024.34220.280.70012.667.21914.919.927
Finansal Borçlar2.886.5173.739.5462.353.9005.214.794
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.800.1467.899.9237.729.6996.597.469
Diğer Borçlar3.554.0985.347.90561.623214.131
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23.94634.656118.00177.740
Borç Karşılıkları090.13290.13290.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler759.6353.168.5382.313.8642.725.661
(Ara Toplam)9.024.34220.280.70012.667.21914.919.927
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.131.2815.143.69110.154.4866.585.341
Finansal Borçlar11.038.2614.235.7409.158.1775.791.854
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar93.020381.871345.922208.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000150.222
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0526.080650.387434.674
Özkaynaklar30.011.22539.215.95331.369.68530.913.021
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.011.22539.215.95331.369.68530.913.021
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri363.28308.081.7650
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler88.688163.907163.907163.907
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.316.540495.711-7.256.588-6.336.587
Dönem Net Kar/Zararı2.977.94866.28233.112-1.344.024
Diğer Özsermaye Kalemleri-102.1548.490.053347.48918.429.725
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR50.166.84864.640.34454.191.39052.418.289
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.056.37611.836.20244.579.75325.965.412
Satışların Maliyeti (-)-10.619.505-14.541.221-40.536.292-24.664.598
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)436.871-2.705.0194.043.4611.300.814
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)436.871-2.705.0194.043.4611.300.814
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.066000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.656.805-947.939-2.605.972-2.056.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.351.621708.648529.004521.811
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-316.567-138.831-839.292-366.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.810.054-3.083.1411.127.201-600.837
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.225.000-3.652.9581.437.489-755.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00304.5540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.051.975000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-44.462-25.900-22.480-15.075
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.713.617-3.109.0411.409.275-615.912
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler889.5154.419.2402.109.9571.285.738
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.198.120-1.026.560-3.876.169-2.403.782
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2.051.9750304.5540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.405.012283.639-356.937-1.733.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-427.064-217.357390.049228.015
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-23.946-44.627-502.238-116.992
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-403.118-172.730892.287345.007
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.977.94866.28233.112-1.505.941
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.977.94866.28233.112-1.505.941
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.977.94866.28233.112-1.505.941
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri843.567872.5891.175.355542.583
Kıdem Tazminatı20.00494.630167.80031.073
Finansman Giderleri-3.198.120-1.026.560-3.876.169-2.403.782
Yurtiçi Satışlar11.062.92412.342.16144.166.00925.635.188
Yurtdışı Satışlar00655.633335.476
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.496.151-2.297.497-6.036.548-6.068.872
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.496.151-2.297.497-6.036.548-6.068.872
Net YPP (Hedge Dahil)-1.496.151-2.297.497-6.036.548-6.068.872

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 0,9 9,1 A/D A/D 0,9 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi