SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.485 118.485 0,00
VIOP 134.917 134.917 0,00
USD/TRY 6,8624 6,8602 0,03
BIST BANKA 132.676 132.676 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.733 12.528 1,64
ALTIN 1.784,48 1.784,47 0,00
BRENT 42,79 43,10 -0,72

 Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,38 2,57 1,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,4 79,0 73,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar203,8192,6
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr-1,033,5

Cari Değerler

F/K 7,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 2,9
Piyasa Değeri 185,0 mnTL
Net Borç -27,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,83 22,38 21,80 70,20
USD 9,67 22,20 20,20 47,63
Göreceli 7,30 19,65 13,10 64,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.432.61243.162.90743.016.22534.723.232
Nakit ve Nakit Benzerleri1.879.51610.15012.03537.522
Finansal Yatırımlar25.514.22837.496.36440.528.08733.178.425
Ticari Alacaklar1.328.579446.136697.810766.291
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.578.9525.052.3701.613.923581.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar131.337157.887164.370159.054
(Ara Toplam)43.432.61243.162.90743.016.22534.723.232
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar161.322.594150.445.744141.154.751141.228.224
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller157.105.598131.654.167122.294.167122.294.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.216.8854.290.4394.359.4134.432.852
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar111145178212
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar014.500.99314.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR204.755.206193.608.651184.170.976175.951.456
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler878.433944.0543.494.2184.943.642
Finansal Borçlar0301.877828.8271.317.334
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar46.428120.390583.010508.518
Diğer Borçlar552.162268.3621.757.9272.805.940
Müşteri Söz. Doğan Yük.068.500152.534134.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)99.735000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları158.562163.129153.411160.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.54621.79618.50916.513
(Ara Toplam)878.433944.0543.494.2184.943.642
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler102.82236.18424.73581.652
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar102.82236.18424.73581.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar203.773.951192.628.413180.652.023170.926.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar203.773.951192.628.413180.652.023170.926.162
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.7938.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları6.086.259000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.519.8221.519.8221.519.8221.519.822
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları116.411.81176.788.97276.788.97276.788.972
Dönem Net Kar/Zararı-1.000.55733.503.11321.519.17511.852.930
Diğer Özsermaye Kalemleri270.823330.713338.261278.645
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR204.755.206193.608.651184.170.976175.951.456
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.541.8408.751.1656.532.6624.301.674
Satışların Maliyeti (-)0-243.347-158.967-129.255
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.541.8408.507.8186.373.6954.172.419
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.541.8408.507.8186.373.6954.172.419
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-97.940-53.055-13.886-9.221
Genel Yönetim Giderleri (-)-731.750-2.828.028-1.944.815-1.180.283
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.760.94930.183.14717.968.59310.051.745
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.466.670-1.735.405-973.139-724.880
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-993.57134.074.47721.410.44812.309.780
Net Faaliyet Kar/Zararı1.712.1505.626.7354.414.9942.982.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00645.3040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-993.57134.074.47722.055.75212.309.780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.986-571.364-536.577-456.850
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00645.3040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.000.55733.503.11321.519.17511.852.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.000.55733.503.11321.519.17511.852.930
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.000.55733.503.11321.519.17511.852.930
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.000.55733.503.11321.519.17511.852.930
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri73.588298.174224.665151.192
Kıdem Tazminatı5.3006.8223.62910.007
Finansman Giderleri-6.986-571.364-536.577-456.850
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 2,6 7,0 A/D A/D 0,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 2,57 4,47 7,09 262,47 3,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi