SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.226 94.022 1,28
VIOP 119.356 117.767 1,35
USD/TRY 5,8196 5,8224 -0,05
BIST BANKA 133.632 128.956 3,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.407,27 1.399,50 0,56
BRENT 64,33 64,45 -0,19

 Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 1,43 0,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,5 7,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar165,1159,1
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr6,012,6

Cari Değerler

F/K 5,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 99,4 mnTL
Net Borç -28,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,47 0,73 8,66 56,82
USD 0,42 2,30 14,09 43,03
Göreceli 1,61 -2,73 -3,30 52,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.859.69839.564.63236.155.34438.348.114
Nakit ve Nakit Benzerleri9.5478.7969.64916.912
Finansal Yatırımlar31.276.15433.739.15434.673.91536.343.550
Ticari Alacaklar667.068725.024690.700810.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar446.752769.328584.3351.050.707
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar460.1774.322.330196.745126.008
(Ara Toplam)32.859.69839.564.63236.155.34438.348.114
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar140.102.994129.177.756125.853.990125.930.131
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller121.094.167110.094.167107.554.876107.554.876
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.507.0134.580.9183.795.4633.870.624
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8211.6782.6583.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.500.99314.500.99314.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR172.962.692168.742.388162.009.334164.278.245
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.802.1629.273.4498.702.39210.145.579
Finansal Borçlar3.072.8376.741.0488.307.9009.699.722
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar502.37350.96180.7804.247
Diğer Borçlar3.714.8052.225.540222.890243.533
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)324.51761.29200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları172.945177.79737.85349.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.68516.81152.969148.794
(Ara Toplam)7.802.1629.273.4498.702.39210.145.579
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler86.601384.157947.0291.309.096
Finansal Borçlar0303.335827.4321.268.707
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar86.60180.82258.3050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0061.29240.389
Özkaynaklar165.073.929159.084.782152.359.913152.823.570
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar165.073.929159.084.782152.359.913152.823.570
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.7938.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.302.4481.302.4481.302.4481.302.448
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.006.34668.345.19868.345.19968.345.199
Dönem Net Kar/Zararı5.985.6878.661.1482.200.1112.650.241
Diğer Özsermaye Kalemleri293.655290.19526.36239.889
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR172.962.692168.742.388162.009.334164.278.245
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.162.5437.648.0995.184.4933.388.185
Satışların Maliyeti (-)-5.966-316.333-95.603-95.002
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.156.5777.331.7665.088.8903.293.183
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.156.5777.331.7665.088.8903.293.183
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.604-42.185-35.347-33.784
Genel Yönetim Giderleri (-)-617.074-2.311.250-1.717.414-1.192.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.516.02314.567.3535.249.1593.723.334
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.744.159-5.192.416-4.306.868-1.741.689
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.306.76314.353.2684.278.4204.048.976
Net Faaliyet Kar/Zararı1.534.8994.978.3313.336.1292.067.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00862.751862.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-1.706.210-1.706.210
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.306.76314.353.26800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-321.076-1.790.283-1.234.850-555.276
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-843.459-843.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.985.68712.562.9852.200.1112.650.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.985.68712.562.9852.200.1112.650.241
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.985.68712.562.9852.200.1112.650.241
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.985.68712.562.9852.200.1112.650.241
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri76.424303.713232.801156.660
Kıdem Tazminatı4.39017.3349.4724.368
Finansman Giderleri-321.076-1.790.283-1.234.850-555.276
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 1,4 5,9 A/D A/D 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,38 4,72 4,75 3,07 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi