SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.310 98.415 -1,12
VIOP 120.431 122.040 -1,32
USD/TRY 5,8499 5,7922 1,00
BIST BANKA 137.088 140.323 -2,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.488,24 1.490,58 -0,16
BRENT 58,81 59,42 -1,03

 Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,34 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 40,1 39,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar170,9165,1
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr11,96,0

Cari Değerler

F/K 3,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,6
Piyasa Değeri 81,4 mnTL
Net Borç -31,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,73 0,89 -2,59 28,41
USD 4,69 2,12 -4,11 17,53
Göreceli -0,94 1,52 0,89 19,09
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar34.723.23232.859.69839.564.63236.155.344
Nakit ve Nakit Benzerleri37.5229.5478.7969.649
Finansal Yatırımlar33.178.42531.276.15433.739.15434.673.915
Ticari Alacaklar766.291667.068725.024690.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar581.940446.752769.328584.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar159.054460.1774.322.330196.745
(Ara Toplam)34.723.23232.859.69839.564.63236.155.344
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar141.228.224140.102.994129.177.756125.853.990
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller122.294.167121.094.167110.094.167107.554.876
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.432.8524.507.0134.580.9183.795.463
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2128211.6782.658
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.500.99314.500.99314.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR175.951.456172.962.692168.742.388162.009.334
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.943.6427.802.1629.273.4498.702.392
Finansal Borçlar1.317.3343.072.8376.741.0488.307.900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar508.518502.37350.96180.780
Diğer Borçlar2.805.9403.714.8052.225.540222.890
Müşteri Söz. Doğan Yük.134.842000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0324.51761.2920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları160.495172.945177.79737.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.51314.68516.81152.969
(Ara Toplam)4.943.6427.802.1629.273.4498.702.392
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler81.65286.601384.157947.029
Finansal Borçlar00303.335827.432
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar81.65286.60180.82258.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00061.292
Özkaynaklar170.926.162165.073.929159.084.782152.359.913
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.926.162165.073.929159.084.782152.359.913
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.7938.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.519.8221.302.4481.302.4481.302.448
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.788.97277.006.34668.345.19868.345.199
Dönem Net Kar/Zararı11.852.9305.985.6878.661.1482.200.111
Diğer Özsermaye Kalemleri278.645293.655290.19526.362
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR175.951.456172.962.692168.742.388162.009.334
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.301.6742.162.5437.648.0995.184.493
Satışların Maliyeti (-)-129.255-5.966-316.333-95.603
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.172.4192.156.5777.331.7665.088.890
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.172.4192.156.5777.331.7665.088.890
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.221-4.604-42.185-35.347
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.180.283-617.074-2.311.250-1.717.414
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.051.7457.516.02314.567.3535.249.159
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-724.880-2.744.159-5.192.416-4.306.868
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.309.7806.306.76314.353.2684.278.420
Net Faaliyet Kar/Zararı2.982.9151.534.8994.978.3313.336.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000862.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.706.210
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.309.7806.306.76314.353.2680
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-456.850-321.076-1.790.283-1.234.850
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000-843.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.852.9305.985.68712.562.9852.200.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.852.9305.985.68712.562.9852.200.111
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.852.9305.985.68712.562.9852.200.111
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.852.9305.985.68712.562.9852.200.111
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri151.19276.424303.713232.801
Kıdem Tazminatı10.0074.39017.3349.472
Finansman Giderleri-456.850-321.076-1.790.283-1.234.850
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 1,1 3,7 A/D A/D 0,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,13 8,06 8,06 0,64 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi