SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7712 6,7714 0,00
BIST BANKA 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
ALTIN 1.645,94 1.645,10 0,05
BRENT 33,62 33,64 -0,06

 Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,96 2,1 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,1 137,6 132,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar192,6180,7
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr33,521,5

Cari Değerler

F/K 2,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 2,1
Piyasa Değeri 98,6 mnTL
Net Borç -37,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,48 16,10 -24,31 -9,27
USD 1,04 13,88 -31,68 -20,38
Göreceli 0,56 10,94 -15,95 11,37
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.162.90743.016.22534.723.23232.859.698
Nakit ve Nakit Benzerleri10.15012.03537.5229.547
Finansal Yatırımlar37.496.36440.528.08733.178.42531.276.154
Ticari Alacaklar446.136697.810766.291667.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.052.3701.613.923581.940446.752
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar157.887164.370159.054460.177
(Ara Toplam)43.162.90743.016.22534.723.23232.859.698
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar150.445.744141.154.751141.228.224140.102.994
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller131.654.167122.294.167122.294.167121.094.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.290.4394.359.4134.432.8524.507.013
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar145178212821
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.500.99314.500.99314.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR193.608.651184.170.976175.951.456172.962.692
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler944.0543.494.2184.943.6427.802.162
Finansal Borçlar301.877828.8271.317.3343.072.837
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar120.390583.010508.518502.373
Diğer Borçlar268.3621.757.9272.805.9403.714.805
Müşteri Söz. Doğan Yük.68.500152.534134.8420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)000324.517
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları163.129153.411160.495172.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.79618.50916.51314.685
(Ara Toplam)944.0543.494.2184.943.6427.802.162
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.18424.73581.65286.601
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar36.18424.73581.65286.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar192.628.413180.652.023170.926.162165.073.929
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.628.413180.652.023170.926.162165.073.929
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.7938.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.519.8221.519.8221.519.8221.302.448
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.788.97276.788.97276.788.97277.006.346
Dönem Net Kar/Zararı33.503.11321.519.17511.852.9305.985.687
Diğer Özsermaye Kalemleri330.713338.261278.645293.655
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR193.608.651184.170.976175.951.456172.962.692
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.751.1656.532.6624.301.6742.162.543
Satışların Maliyeti (-)-243.347-158.967-129.255-5.966
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.507.8186.373.6954.172.4192.156.577
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.507.8186.373.6954.172.4192.156.577
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-53.055-13.886-9.221-4.604
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.828.028-1.944.815-1.180.283-617.074
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri30.183.14717.968.59310.051.7457.516.023
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.735.405-973.139-724.880-2.744.159
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.074.47721.410.44812.309.7806.306.763
Net Faaliyet Kar/Zararı5.626.7354.414.9942.982.9151.534.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0645.30400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı34.074.47722.055.75212.309.7806.306.763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-571.364-536.577-456.850-321.076
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0645.30400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.503.11321.519.17511.852.9305.985.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.503.11321.519.17511.852.9305.985.687
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.503.11321.519.17511.852.9305.985.687
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.503.11321.519.17511.852.9305.985.687
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri298.174224.665151.19276.424
Kıdem Tazminatı6.8223.62910.0074.390
Finansman Giderleri-571.364-536.577-456.850-321.076
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 1,4 2,9 A/D A/D 0,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,37 1,60 0,92 -67,84 -0,68
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi