SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 AVGYO | Avrasya YO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,04 2,05 1,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 40 39

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127.203.111125.229.795
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.000
Net Kâr4.116.1042.145.992

Cari Oranlar

F/K 34,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 0,8
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,50 61,79 116,30 40,04
USD -0,23 68,41 75,04 53,12
Göreceli -2,02 51,29 78,83 59,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
AVGYO07.07.20063,940,03590
AVGYO21.02.200051,005,40590
AVGYO02.04.199841,171,33800
AVGYO04.04.199714,810,40000
AVGYO07.07.20063,940,03590
AVGYO21.02.200051,005,40590
AVGYO02.04.199841,171,33800
AVGYO04.04.199714,810,40000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.020.34716.891.55523.011.06023.951.406
Nakit ve Nakit Benzerleri100.405381.7603.983245.822
Finansal Yatırımlar7.982.2815.106.1575.304.8265.931.160
Ticari Alacaklar3.803.6063.635.1715.386.3103.641.306
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.044.8467.661.59612.263.18814.058.372
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar89.209106.87152.75374.746
(Ara Toplam)20.020.34716.891.55523.011.06023.951.406
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar111.777.813113.355.937113.402.988109.531.806
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller94.760.000108.276.199108.276.19996.315.000
Maddi Duran Varlıklar5.041.7425.062.6975.107.5795.143.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.87217.04119.21021.379
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar11.961.199008.052.134
TOPLAM VARLIKLAR131.798.160130.247.492136.414.048133.483.212
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.529.4931.647.7884.508.4303.099.475
Finansal Borçlar1.091.5541.049.899975.345930.984
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar130.703240.6253.119.4311.864.007
Diğer Borçlar190.504217.871232.343228.728
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları35.22637.45637.22336.821
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler81.506101.937144.08838.935
(Ara Toplam)1.529.4931.647.7884.508.4303.099.475
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.065.5563.369.9097.389.2626.529.536
Finansal Borçlar3.004.9693.310.4763.598.3313.855.302
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar003.739.2732.626.894
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları60.58759.43351.65847.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.203.111125.229.795124.516.356123.854.201
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.203.111125.229.795124.516.356123.854.201
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.79308.485.7930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler564.255564.255564.255564.255
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları42.037.85442.037.85442.037.85442.037.854
Dönem Net Kar/Zararı4.116.1042.145.9921.430.012767.940
Diğer Özsermaye Kalemleri-8958.481.694-1.5588.484.152
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR131.798.160130.247.492136.414.048133.483.212
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.399.0744.850.7493.332.4251.491.774
Satışların Maliyeti (-)-336.750-336.750-336.7500
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.062.3244.513.9992.995.6751.491.774
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.062.3244.513.9992.995.6751.491.774
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.942-15.512-15.099-3.359
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.961.955-1.363.677-878.846-410.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.958.1841.504.5851.202.860706.536
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-423.391-346.989-134.530-113.823
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.619.2204.292.4063.170.0601.670.491
Net Faaliyet Kar/Zararı4.084.4273.134.8102.101.7301.077.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-792.127-649.129-436.513-221.509
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-710.989-1.497.285-1.303.535-681.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.116.1042.145.9921.430.012767.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.116.1042.145.9921.430.012767.940
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.116.1042.145.9921.430.012767.940
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.116.1042.145.9921.430.012767.940
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri187.038138.96791.91644.803
Kıdem Tazminatı18.19719.74005.609
Finansman Giderleri-792.127-649.129-436.513-221.509
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-45.084-6.970.024-4.478.364
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-45.084-6.970.024-4.478.364
Net YPP (Hedge Dahil)0-45.084-6.970.024-4.478.364
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 2,0 34,8 A/D A/D 1,1 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,99 0,87 0,76 -10,23 -0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AVGYO 34,8 218,19 32,6 81,37 1,1 1,48
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.