SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,87 0,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 92,5 91,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar180,7170,9
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr21,511,9

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 17,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 1,5
Piyasa Değeri 134,6 mnTL
Net Borç -39,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,65 19,87 32,62 23,84
USD 5,47 18,46 32,85 24,05
Göreceli 6,00 19,21 22,86 16,02
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.016.22534.723.23232.859.69839.564.632
Nakit ve Nakit Benzerleri12.03537.5229.5478.796
Finansal Yatırımlar40.528.08733.178.42531.276.15433.739.154
Ticari Alacaklar697.810766.291667.068725.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.613.923581.940446.752769.328
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar164.370159.054460.1774.322.330
(Ara Toplam)43.016.22534.723.23232.859.69839.564.632
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar141.154.751141.228.224140.102.994129.177.756
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller122.294.167122.294.167121.094.167110.094.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.359.4134.432.8524.507.0134.580.918
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1782128211.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.500.99314.500.99314.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR184.170.976175.951.456172.962.692168.742.388
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.494.2184.943.6427.802.1629.273.449
Finansal Borçlar828.8271.317.3343.072.8376.741.048
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar583.010508.518502.37350.961
Diğer Borçlar1.757.9272.805.9403.714.8052.225.540
Müşteri Söz. Doğan Yük.152.534134.84200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00324.51761.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları153.411160.495172.945177.797
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.50916.51314.68516.811
(Ara Toplam)3.494.2184.943.6427.802.1629.273.449
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.73581.65286.601384.157
Finansal Borçlar000303.335
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar24.73581.65286.60180.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar180.652.023170.926.162165.073.929159.084.782
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar180.652.023170.926.162165.073.929159.084.782
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.485.7938.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.519.8221.519.8221.302.4481.302.448
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.788.97276.788.97277.006.34668.345.198
Dönem Net Kar/Zararı21.519.17511.852.9305.985.6878.661.148
Diğer Özsermaye Kalemleri338.261278.645293.655290.195
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR184.170.976175.951.456172.962.692168.742.388
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.532.6624.301.6742.162.5437.648.099
Satışların Maliyeti (-)-158.967-129.255-5.966-316.333
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.373.6954.172.4192.156.5777.331.766
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.373.6954.172.4192.156.5777.331.766
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.886-9.221-4.604-42.185
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.944.815-1.180.283-617.074-2.311.250
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.968.59310.051.7457.516.02314.567.353
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-973.139-724.880-2.744.159-5.192.416
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.410.44812.309.7806.306.76314.353.268
Net Faaliyet Kar/Zararı4.414.9942.982.9151.534.8994.978.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler645.304000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı22.055.75212.309.7806.306.76314.353.268
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-536.577-456.850-321.076-1.790.283
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler645.304000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.519.17511.852.9305.985.68712.562.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.519.17511.852.9305.985.68712.562.985
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.519.17511.852.9305.985.68712.562.985
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.519.17511.852.9305.985.68712.562.985
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri224.665151.19276.424303.713
Kıdem Tazminatı3.62910.0074.39017.334
Finansman Giderleri-536.577-456.850-321.076-1.790.283
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 1,9 4,2 A/D A/D 0,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,87 15,35 17,57 221,85 2,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi