SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Atlantis YO Hisse Senedi | ATSYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,36 0,61 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlantis YO
Kuruluş 19.08.1994
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)2842116
Faks (0212)2842117
Adres Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehr. İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,34,8
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr0,50,4

Cari Değerler

F/K 5,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 4,9 mnTL
Net Borç 0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,67 52,50 52,50 238,89
USD 3,61 54,35 50,13 210,17
Göreceli -1,97 53,45 57,95 214,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00 600.000 A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00 300.000 A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00 135.000 A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,00 50.000 A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,00 25.000 A/D
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00600.000A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00300.000A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00135.000A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,0050.000A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,0025.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.961.8683.520.1622.435.6352.754.518
Nakit ve Nakit Benzerleri4.2184.3544.3548.568
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.503.7232.277.7911.930.972801.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.014.662460.26235.23732.019
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0001.571.568
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar439.265777.755465.072340.901
(Ara Toplam)4.961.8683.520.1622.435.6352.754.518
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.035.8659.898.6688.220.2268.331.685
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar006.4590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.178.50402.193.3662.163.120
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar382.0923.431.785315.661528.316
Şerefiye5.001.5685.637.4225.001.5675.271.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0127.361147.0556.216
Ertelenmiş Vergi Varlığı473.701556.118556.118363.033
Diğer Duran Varlıklar0145.98200
TOPLAM VARLIKLAR12.997.73313.418.83010.655.86111.086.203
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.161.6447.427.2287.335.2457.899.088
Finansal Borçlar495.71610.04310.0437.509
Diğer Finansal Yükümlülükler00016.387
Ticari Borçlar3.062.4251.974.4341.440.469557.796
Diğer Borçlar5.117.4724.282.8525.768.5474.685.829
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)98.47598.46434.5780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00068.326
Borç Karşılıkları32.330061.991166.591
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.355.2261.061.43519.6172.396.650
(Ara Toplam)10.161.6447.427.2287.335.2457.899.088
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.641276.363910.643419.033
Finansal Borçlar0275.276485.673409.211
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00421.7920
Diğer Borçlar2.09102.0913.640
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.5501.0871.0876.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.822.4485.715.2392.409.9732.768.082
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.299.6494.754.0971.873.2032.351.866
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.160.002
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler269.590278.831263.456263.456
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.133.490-7.604.559-9.884.790-9.674.631
Dönem Net Kar/Zararı492.826427.460-171.362102.578
Diğer Özsermaye Kalemleri3.670.7233.652.3653.665.8992.500.461
Azınlık Payları522.799961.142536.770416.216
TOPLAM KAYNAKLAR12.997.73313.418.83010.655.86111.086.203
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.915.468936.0875.725.5334.316.200
Satışların Maliyeti (-)-3.320.035-452.060-5.319.593-3.232.741
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)595.433484.027405.9401.083.459
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)595.433484.027405.9401.083.459
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-45.147-27.830-203.157-159.273
Genel Yönetim Giderleri (-)-153.023-79.258-445.694-686.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri385.539117.027978.119755.038
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-239.409-44.606-491.403-409.858
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)543.393449.360243.805582.423
Net Faaliyet Kar/Zararı397.263376.939-242.911237.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.862000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı528.531449.360243.8050
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler001.140.7560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-1.270.094-229.092
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-14.862000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)528.531449.360114.467353.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-49.67609.128-77.733
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-28.6180-121.464-68.326
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-21.0580130.592-9.407
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI478.855449.360123.595275.598
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)478.855449.360123.595275.598
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-13.97121.900294.957173.020
Ana Ortaklık Payları492.826427.460-171.362102.578
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri95.487203.104206.731116.009
Kıdem Tazminatı5.44106602.920
Finansman Giderleri00-1.270.094-229.092
Yurtiçi Satışlar3.501.682936.0875.725.5334.316.200
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0003.118.932
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0003.118.932
Net YPP (Hedge Dahil)0003.118.932
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATSYH 0,6 5,8 A/D A/D 2,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi