SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9361 5,9346 0,03
BIST BANKS 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.553,47 1.558,76 -0,34
BRENT 64,28 64,51 -0,36

 Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,59 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 21,1 20,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42,536,4
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr6,50,5

Cari Değerler

F/K 36,5
FD/FAVÖK 2,9
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 5,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,7
Piyasa Değeri 46,8 mnTL
Net Borç -43,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,30 6,12 6,12 8,33
USD 0,96 5,40 5,94 8,70
Göreceli 0,54 4,28 -4,51 0,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.519.37437.165.26336.479.62838.276.207
Nakit ve Nakit Benzerleri21.408.06015.309.6746.152.17416.860.315
Finansal Yatırımlar21.596.07721.814.47230.101.39920.809.992
Ticari Alacaklar482.9500177.341577.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5712.4891.3681.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.71638.62847.34626.552
(Ara Toplam)43.519.37437.165.26336.479.62838.276.207
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.6218.44310.26612.235
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.4244.0574.6905.452
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.1974.3865.5766.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR43.525.99537.173.70636.489.89438.288.442
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler945.396676.2991.741.1742.279.787
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar460.964192.8541.256.995342.609
Diğer Borçlar6.7955.6204.8121.454.992
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları468.791468.791470.974472.782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.8469.0348.3939.404
(Ara Toplam)945.396676.2991.741.1742.279.787
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler71.41664.91755.08251.406
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar71.41664.91755.08251.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar42.509.18336.432.49034.693.63835.957.249
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.509.18336.432.49034.693.63835.957.249
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368395.368382.981382.981
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.472.1915.472.1915.484.5785.783.221
Dönem Net Kar/Zararı6.548.409473.870-1.267.411-298.643
Diğer Özsermaye Kalemleri93.21591.06193.49089.690
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR43.525.99537.173.70636.489.89438.288.442
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri123.105.565100.059.15068.837.365334.798.894
Satışların Maliyeti (-)-115.806.691-99.082.901-69.857.525-333.597.507
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.298.874976.249-1.020.1601.201.387
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.298.874976.249-1.020.1601.201.387
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-761.998-511.590-249.857-1.516.335
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri09.2112.60616.305
Diğer Faaliyet Giderleri (-)11.533000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.548.409473.870-1.267.411-298.643
Net Faaliyet Kar/Zararı6.536.876464.659-1.270.017-314.948
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.548.409473.870-1.267.411-298.643
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.548.409473.870-1.267.411-298.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.548.409473.870-1.267.411-298.643
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.548.409473.870-1.267.411-298.643
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.548.409473.870-1.267.411-298.643
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.6143.7921.9698.535
Kıdem Tazminatı7.23710.0584.39216.435
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,6 36,5 2,9 0,0 1,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 1,56 5,69 5,46 -22,74 -0,33
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi