SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8274 5,8737 -0,79
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,60 1.339,66 0,52
BRENT 62,31 60,94 2,25

 Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,73 2 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 12,4 12,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,736,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-1,3-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 1,2
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 24,0 mnTL
Net Borç -36,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 3,90 -6,98
USD 0,51 -1,03 7,63 -15,89
Göreceli -2,09 -1,48 -4,28 -9,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.479.62838.276.20749.960.33441.351.376
Nakit ve Nakit Benzerleri6.152.17416.860.31511.129.16410.722.163
Finansal Yatırımlar30.101.39920.809.99232.262.60930.594.464
Ticari Alacaklar177.341577.8836.539.3340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.3681.4656543.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.34626.55228.57331.314
(Ara Toplam)36.479.62838.276.20749.960.33441.351.376
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.26612.235548.26217.068
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00533.3320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.6905.4526.3597.268
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.5766.7838.0129.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00559559
TOPLAM VARLIKLAR36.489.89438.288.44250.508.59641.368.444
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.741.1742.279.7877.794.87160.346
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.256.995342.6097.771.04643.022
Diğer Borçlar4.8121.454.9927.7778.536
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları470.974472.7826.6380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.3939.4049.4108.788
(Ara Toplam)1.741.1742.279.7877.794.87160.346
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler55.08251.40651.21041.441
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar55.08251.40651.21041.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.693.63835.957.24942.662.51541.266.657
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.693.63835.957.24942.662.51541.266.657
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0097.11197.111
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler382.981382.981382.980382.980
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.484.5785.783.2217.229.0267.229.026
Dönem Net Kar/Zararı-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
Diğer Özsermaye Kalemleri93.49089.690-14.255-3.891
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.489.89438.288.44250.508.59641.368.444
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.837.365334.798.894261.873.236193.031.220
Satışların Maliyeti (-)-69.857.525-333.597.507-256.187.994-188.997.161
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.020.1601.201.3875.685.2424.034.059
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.020.1601.201.3875.685.2424.034.059
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-249.857-1.516.335-776.162-528.267
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.60616.30558.57355.639
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.270.017-314.9484.909.0803.505.792
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.267.411-298.64300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.267.411-298.6434.967.6533.561.431
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.9698.5356.3994.261
Kıdem Tazminatı4.39216.43512.2866.582
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 0,8 A/D 1,2 A/D 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 0,80 1,44 1,43 -1,42 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi