SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,79 1,07 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 18,9 18,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,434,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,5-1,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 2,7
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 28,2 mnTL
Net Borç -37,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,30 0,00 -7,84 9,30
USD 5,27 1,21 -9,27 0,04
Göreceli -0,40 0,62 -4,55 1,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.165.26336.479.62838.276.20749.960.334
Nakit ve Nakit Benzerleri15.309.6746.152.17416.860.31511.129.164
Finansal Yatırımlar21.814.47230.101.39920.809.99232.262.609
Ticari Alacaklar0177.341577.8836.539.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.4891.3681.465654
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar38.62847.34626.55228.573
(Ara Toplam)37.165.26336.479.62838.276.20749.960.334
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.44310.26612.235548.262
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000533.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.0574.6905.4526.359
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.3865.5766.7838.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000559
TOPLAM VARLIKLAR37.173.70636.489.89438.288.44250.508.596
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler676.2991.741.1742.279.7877.794.871
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar192.8541.256.995342.6097.771.046
Diğer Borçlar5.6204.8121.454.9927.777
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları468.791470.974472.7826.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.0348.3939.4049.410
(Ara Toplam)676.2991.741.1742.279.7877.794.871
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.91755.08251.40651.210
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar64.91755.08251.40651.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.432.49034.693.63835.957.24942.662.515
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.432.49034.693.63835.957.24942.662.515
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00097.111
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368382.981382.981382.980
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.472.1915.484.5785.783.2217.229.026
Dönem Net Kar/Zararı473.870-1.267.411-298.6434.967.653
Diğer Özsermaye Kalemleri91.06193.49089.690-14.255
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR37.173.70636.489.89438.288.44250.508.596
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri100.059.15068.837.365334.798.894261.873.236
Satışların Maliyeti (-)-99.082.901-69.857.525-333.597.507-256.187.994
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)976.249-1.020.1601.201.3875.685.242
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)976.249-1.020.1601.201.3875.685.242
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-511.590-249.857-1.516.335-776.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.2112.60616.30558.573
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)473.870-1.267.411-298.6434.967.653
Net Faaliyet Kar/Zararı464.659-1.270.017-314.9484.909.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı473.870-1.267.411-298.6430
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)473.870-1.267.411-298.6434.967.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI473.870-1.267.411-298.6434.967.653
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)473.870-1.267.411-298.6434.967.653
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları473.870-1.267.411-298.6434.967.653
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.7921.9698.5356.399
Kıdem Tazminatı10.0584.39216.43512.286
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 0,9 A/D 2,7 A/D 0,8 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 0,94 0,40 0,85 44,40 0,65
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi