SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6164 6,6150 0,02
BIST BANKA 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
ALTIN 1.573,26 1.577,18 -0,25
BRENT 25,94 25,96 -0,08

 Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,95 1,85 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 37,9 37,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar46,842,5
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr10,86,5

Cari Değerler

F/K 3,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,7
Piyasa Değeri 33,3 mnTL
Net Borç -47,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,73 6,73 -14,62 -22,92
USD 5,91 5,59 -19,03 -30,30
Göreceli 4,84 6,30 0,96 -1,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.482.07443.519.37437.165.26336.479.628
Nakit ve Nakit Benzerleri31.312.31321.408.06015.309.6746.152.174
Finansal Yatırımlar16.143.92721.596.07721.814.47230.101.399
Ticari Alacaklar0482.9500177.341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar05712.4891.368
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.83431.71638.62847.346
(Ara Toplam)47.482.07443.519.37437.165.26336.479.628
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.8966.6218.44310.266
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.8893.4244.0574.690
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.0073.1974.3865.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR47.486.97043.525.99537.173.70636.489.894
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler613.109945.396676.2991.741.174
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar108.830460.964192.8541.256.995
Diğer Borçlar7.2806.7955.6204.812
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları485.879468.791468.791470.974
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.1208.8469.0348.393
(Ara Toplam)613.109945.396676.2991.741.174
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler52.30771.41664.91755.082
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar52.30771.41664.91755.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar46.821.55442.509.18336.432.49034.693.638
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.821.55442.509.18336.432.49034.693.638
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368395.368395.368382.981
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.472.1915.472.1915.472.1915.484.578
Dönem Net Kar/Zararı10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
Diğer Özsermaye Kalemleri113.13993.21591.06193.490
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR47.486.97043.525.99537.173.70636.489.894
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri199.602.577123.105.565100.059.15068.837.365
Satışların Maliyeti (-)-187.711.516-115.806.691-99.082.901-69.857.525
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.891.0617.298.874976.249-1.020.160
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.891.0617.298.874976.249-1.020.160
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.059.865-761.998-511.590-249.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.66009.2112.606
Diğer Faaliyet Giderleri (-)011.53300
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
Net Faaliyet Kar/Zararı10.831.1966.536.876464.659-1.270.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.840.8566.548.409473.870-1.267.411
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.3395.6143.7921.969
Kıdem Tazminatı8.2247.23710.0584.392
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,1 3,1 A/D A/D 0,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 1,11 0,19 0,31 11,97 0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi